Тази рубрика е създадена по проект, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикациите отразяват единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.

Сметната палата: Контролът над биопроизводството не защитава достатъчно потребителите

Сметната палата: Контролът над биопроизводството не защитава достатъчно потребителите

© Цветелина Белутова, КапиталСистемата за надзор и контрол върху производство и търговия с биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите. Това е основният извод от одит на Сметната палата за периода от 1.01.2015 г. до 30.06.2017 г., публикуван на страницата на проверяващия орган.


Във връзка с констатациите от доклада от земеделското министерство вече са предприели мерки за отстраняване на установените пропуски и актуализация на нормативната уредба и вътрешните правила и процедури, уведомяват от Сметната палата. "Дневник" изпрати запитване до ведомството какви точно са инициираните мерки от МЗХ.


Причините за недостатъчно ефективния контрол върху биологично произведените земеделски продукти и храни в търговската мрежа според проверяващите са:
– липса на информация за всички обекти в страната, които търгуват с тях;
– липса на контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните поради липсата на нормативна регламентация както върху тези, продавани в заведенията за обществено хранене, така и при онлайн търговията.


Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство. Това ограничава ефекта от извършения контрол в търговската мрежа като цяло, коментират от Сметната палата.


Няма глоби за нарушения


Не са съставяни актове за установяване на нарушения на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Сметната палата: Контролът над биопроизводството не защитава достатъчно потребителите

© Цветелина Белутова, Капитал


Издавани са само предписания, като така проверяващите са прилагали "по-благоприятен ред" при установено нарушение на закона и не е реализирана предвидената санкция.


Разрешение за контрол: без правила


Процесът по издаване на разрешенията за контролна дейност също не е достатъчно ефективен, пише още в одита на Сметната палата.


Издаването им през по-голямата част от одитирания период е извършвано без утвърдени вътрешни правила и процедури. Има случаи на издаване на такива разрешения, без процедурите на кандидатите да отговарят на важни нормативни изисквания, а в други случаи няма увереност, че изпълняват изискванията на европейския регламент поради липса на документи, констатират проверяващите.


Риск от злоупотреби


Липсва необходимата проследимост за дейността на контролиращите лица в базата данни на лицата, осъществяващи контрола за спазването на правилата за биологично производство на земеделски продукти и храни.

Сметната палата: Контролът над биопроизводството не защитава достатъчно потребителите

© Надежда Чипева, Капитал


Според проверяващите това може да бъде използвано недобросъвестно от производители, търговци и преработватели, от една страна, а от друга, поражда риск от грешки при осъществяване на контрола в търговската мрежа от Българската агенция по безопасност на храните.


Надзорът върху контролиращите лица: неефективен


Проверките не са планирани адекватно и не са използвани възможностите за осъществяване на допълнителен контрол. Надзорът е нормативно ограничен само в рамките на до един процент от досиетата на производители, преработватели и търговци, с които контролиращите лица имат договор.


Съществуват значими пропуски при извършване на надзорните проверки и последващия контрол за изпълнение на предписанията.


Не са упражнявани правомощията за отнемане или ограничаване на разрешенията за контролна дейност и налагане на санкции и глоби, което поражда рискове в търговската мрежа да има храни и продукти, неотговарящи на изискванията за биологично производство.


Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване, е друга важна констатация на проверяващия орган.


Информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение: да осигурява необходимата прозрачност за потребителите.


Липсва ефективен обмен на информация между отговорните органи: Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд "Земеделие" – разплащателна агенция, в случай на нередности и нарушения на правилата за биологично производство.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK