Стопаните правели биоземеделие заради субсидиите, а не за да го развиват, сочи одит

Стопаните правели биоземеделие заради субсидиите, а не за да го развиват, сочи одит

© Георги КожухаровСлед като през август в свой одит Сметната палата установи, че потребителите на биологични земеделски продукти не са добре защитени заради малкото контрол върху това производство, сега е направен преглед на това как се изпълнява мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. Одитът е за периода от 1.01.2015 г. до 30.06.2017 г.


Одиторите посочват, че целта на мярката е да се развива биологичното земеделие и така да се опазва околната среда. Целта е, като се избягва използването на минерални торове, пестициди и се прилагат щадящите практики при обработката на площите, земеделието като цяло да е съобразено с добрите екологични практики.


Основният извод от одита е, че въпреки видния напредък за прилагане на мярката основен стимул за стопаните остават компенсаторните плащания, а не развитието на биологичното земеделие.
Няма стратегически подход за развитие на биологичното земеделие с ясно формулирани и измерими национални цели, не е осигурена надеждна основа за програмиране и финансиране на подпомагането, установили одиторите.


Интересът расте всяка година


Посочва се, че интересът към биологичното земеделие е голям, като през 2016 г. нарастват над два пъти спрямо кампания 2015 общо декларираните: площи – до 91 491 ха, пчелните семейства - до 127 270 броя, животните – 20 412 броя.


При пчелните семейства, отглеждани по биологичен начин по мярката, увеличението е от 64 445 броя през 2015 на 145 221 през 2016 г.


От одобрените по мярката площи за земеделски култури за кампания 2016 най-голям е относителният дял при полските култури, включително фуражни - 41 на сто, а най-малък при зеленчуковите култури – 2 на сто. За периода 2015-2016 г. от трите направления, насърчени по мярката, най-голям е относителният дял на биологичните животни спрямо животните в преход към екологично отглеждане.


Нарастват и бенефициентите по мярката – от 2011 през 2015 г. до 4235 през 2016 г.


Какво не работи


Повече от две години след началото на програмата няма приети стратегически документи в областта на биологичното земеделие с ясно формулирани и измерими национални цели, което не го утвърждава като национален приоритет, установяват одиторите.


В същото време има недостиг на средства по мярката за поемане на нови ангажименти или разширяване на вече поетите петгодишни ангажименти. При това положение за кампания 2017 г. са въведени ограничения в приема на заявления за подпомагане по мярката, като е осигурена възможност за подаване на заявления от биологични производители за сертифицираните им площи, животни и пчелни семейства.


Общият бюджет на мярка 11 "Биологично земеделие" е около 151.6 млн. евро, или 5 на сто от общия бюджет на земеделската програма.


Одитът на Сметната палата показва, че изискванията по мярката позволяват на бенефициентите да получават компенсаторно плащане, без да се стремят към получаване на добиви.


При извършена проверка на място 82 на сто от бенефициентите в одитната извадка декларират доходи от продадена продукция спрямо подпомагането по мярката в съотношение по-малко или равно на 1 към 1.


Например бенефициент за подпомагане по направление "Биологично растениевъдство", който е и бенефициент по мярка 214 "Агроекологични плащания", обработващ 10 ха лешници, със сертификат за биологична продукция за 500 кг лешници за 2017 г., декларира, че няма приходи от продадена продукция. Друг бенефициент, производител на биологични домати, притежаващ сертификат за биологична продукция за 7 тона за 2017 г., също декларира, че няма приходи от биологично земеделие.


Биологично земеделие в плевели


При извършените проверки на място на 14 бенефициента е установено, че в повечето случаи отглежданите съгласно изискванията за биологично производство култури са обрасли с плевели, от което може да се направи извод, че не са положени необходимите грижи и земеделски практики за получаване на добив.


Одиторите установяват и че няма единна информационна система между Министерството на земеделието и Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция и функционалност за автоматично извличане на информация, което създава риск от забавяне на калкулациите на плащанията на бенефициентите по мярката.


Съществените слабости в системата на контрол на биологичното земеделие не предоставят увереност за спазване на правилата за биологично земеделие, пише още в одита. Това налага засилване на контрола по мярката и въвеждане на допълнителни контролни механизми от ДФ "Земеделие", което увеличава административната тежест за бенефициентите.


При одита е установено още и че има голямо текучество на ръководен и експертен персонал в компетентното звено в Министерството на земеделието по прилагането на правилата на биологично производство – числеността на персонала е променяна 6 пъти.


Одиторите препоръчват на министъра на земеделието да се предвидят допълнителни критерии, които да способстват за развитието на биологичното земеделие и за полагане на необходимите грижи и земеделски практики. Друга препоръка към него е изграждането на единна информационна система, съдържаща информация за всички оператори в система на контрол, както и всички производствени единици в стопанството и създаване на функционалност за автоматично извличане на информация, необходима за калкулация плащанията на бенефициенти по мярка 11. Това ще улесни извършването на проверките, ще намали административната тежест и ще подобри контрола по цялата верига.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK