Забавена европоръчка планира наблюдение на диви животни посред зима за 18 млн. лв.

Протест през 2007г. пред Министерски съвет срещу намаляване на зоните от "НАТУРА 2000"

© Юлия Лазарова

Протест през 2007г. пред Министерски съвет срещу намаляване на зоните от "НАТУРА 2000"Общо 18 млн лв. - на тази цена в продължение на 6 месеца предимно през зимата пратеници на терен ще анализират и проучват състоянието на птици, животни и местообитания в България за целите на националното докладване по двете директиви за защитената европейска природозащитна мрежа "Натура 2000" (повече за мрежата - тук).


Това е резултатът от обявена и забавена с две години обществена поръчка по оперативната програма "Околна среда" (ОПОС) на Изпълнителната агенция към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). За нея се разбра от писмо на неправителствената организация "Коалиция За да остане природа в България", внесено в екоминистерството. В него с аргументи за нереалистични срокове през неподходящ сезон за теренна работа върху биоразнообразието, съмнения за обективността на избора на изпълнителите и данни за некачествени доклади при предходния мониторинг на "Натура 2000" природозащитниците възразяват срещу изпълнението на поръчката.


Екокоалицията призовава да се преустанови сегашната процедура, защото би била безсмислено харчене на пари за некачествени данни. Освен това апелира при повторно обявяване на поръчка министерството да предвиди срокове за мониторинг на терен през активния за природата сезон, да осигури възможност за сравнителни наблюдения на видовете и местообитанията им в поне две поредни години и да възложи работата на експертните институти на БАН - Националния природонаучен музей (НПМ) и Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ).
Освен до екоминистерството сигналът на коалицията "За да остане природа в България" е изпратен и до еврокомисаря по околната среда, до Европейския парламент и до българската прокуратура. До момента ведомството на Нено Димов не е отговорило на изпратените преди седмица писмени въпроси на "Дневник" по темата.


Наблюдения над дивата природа през зимата


Докладването от страните - членки на ЕС, за видовете в "Натура 2000" на тяхна територия се изисква от две европейски директиви - за местообитанията и за птиците. Целта е да се оцени ефективността на мерките за опазване на европейското природно наследство и те да се актуализират.


Процедурата за избор на изпълнител, осигуряващ изследвания на терен и анализ на данните, е започната през август 2016 г. по Закона за обществените поръчки. Изборът е приключен едва през октомври 2018 г. след серия обжалвания и промени на обявената процедура. Към момента той се обжалва, а сроковете за предаването на докладите на Европейската комисия са 31. 04. 2019 (за "Натура" - зоните за местообитания) и 31. 07. 2019 (за защитените зони за птици). Заради забавянето теренната работа ще трябва се извърши през зимата - период, който е неактивен за дивата природа.


Освен природозащитници учени също коментират, че такава работа освен активен сезон за наблюдения изисква и по-дълги срокове, за да е възможно сравнение и коректна оценка на данни между годините, които да дадат основа за анализ и достоверни заключения. Полевият мониторинг с единични посещения на част от зоните през един кратък период, и то зимен, няма да даде възможност да се съберат данните, които отразяват реалното състояние на защитените видове и местообитания и дават основа за анализ, а такава е целта на задължителното периодично докладване.


Ползата от безпроблемни местообитания


Според данните в писмото на коалиция "За да остане природа" първото за България и единствено досега докладване за "Натура 2000" е имало доказани грешки.


Извършено е през 2013 г. с еврофинансиране от 15 434 393 лева. Според екокоалицията при този проект правителството не е осигурило контрол върху мониторинга и не е подложило докладите за местообитанията и за птиците на обществено обсъждане. Работили на терен при предния мониторингов проект изследователи казаха пред "Дневник", че при него също теренната работа не е обхванала целия пролетно-лятно-есенен сезон, което може да предизвика съмнения в заключенията. Освен това данните не обхващат цялата територия на защитените зони, което е донякъде особеност на използваните методики за теренна работа, но отчасти се дължи и на кратките срокове за нея.


Учени, участвали като външни експерти по докладването от 2013 г., коментираха за "Дневник", че са извършвани проверки от министерството и регионалните му инспекторати както на теренната работа, така и на докладите. Оценките от мониторинга са проверявани и от трета, специално наета за това фирма. Въпреки тези проверки обаче неправителствени организации твърдят, че контролът не е бил ефективен и финалните документи са представили пред Европейската комисия много видове и местообитания със субективно "подобрен" природозащитен статус в резултат от натиск на възложители към изпълнители и без обществено обсъждане.


Контролът на данните се затруднява и от това, че те не са публично достъпни за обсъждане и реакции, въпреки че са продукт от обществена поръчка, изтъкват и неправителствени, и академични експерти.


Учени и природозащитници допускат натиск за "повишаване на оценката" за работата на България по защитата на "Натура 2000". С това донякъде се крият реални проблеми - например актуалните и към момента закъснения с обявяването на някои от защитените зони, липса на заповеди и планове за управление за почти всички зони по Директивата за местообитанията, липса на органи, отговорни за управлението и контрола на "Натура 2000". Криенето на по-неблагоприятния статус на видове и местообитания обаче има и сериозни последици. То прави невъзможно в бъдеще да бъдат планирани и финансирани мерки за подобряване на състоянието им, тъй като те вече са докладвани като "безпроблемни". Такъв е случаят с местообитанията дюни и дъбови гори.


Според Катерина Раковска от WWF целта на изкривяването на данните е да се улеснят задължителните оценки за съвместимост с целите на зоните от "Натура 2000" за спорни проекти. "Ако видовете и местообитанията са документирани с благоприятно природозащитно състояние – лесно ще се позволява развитие на всякакви проекти, защото се предполага, че доброто състояние гарантира устойчивост на природата към външни влияния."


Очаквайте утре отзиви от учени от Българската академия на науките по темата.


Кой ще изследва "Натура"


Процедурата през 2018г. е спечелена от фирми, които са консултанти-администратори. Според природозащитниците те имат известен опит в управлението, но нямат капацитет за природонаучни изследвания, а разчитат основно на външна научна експертиза и имат сериозни проблеми с разработените от тях продукти.


Учени, които са наемани от фирмите като външни изпълнители по проекти, коментират, че тъй като през последните години екоминистерството сключва с тези фирми множество договори, свързани с "Натура 2000", те въпреки липсата на експертиза изграждат фирмена автобиография "на хартия", която им дава предимство в следващи обществени поръчки. Като възложители на експертната работа фирмите имат инструменти за натиск върху продуктите, които учените разработват за тях.


В консорциума ДЗЗД "ЕНВИМОН", спечелил обществената поръчка за докладване за "Натура" зоните за местообитания, участва фирмата "Портфолио проджект мениджмънт". Според данни на екокоалицията тя има 1 служител през август 2018 г. Фирмата е член и на консорциума, разработил за 4 млн. лв. все още неприетия актуализиран план за управление на Национален парк "Рила". Той е върнат от министерството за преработка с множество забележки за неизпълнения по договора.


При процедурата за докладване за зоните за птиците пък е спечелил консорциум, оглавяван от фирмата "Дикон груп". Според описанието на сайта й фирмата не разполага с експерти биолози, а наема консултанти на граждански договори. Компанията може да се похвали с няколко поръчки на МОСВ, свързани с мрежата "Натура 2000" от 2011 г. досега. Извършила е картирането на няколко лота за видове и местообитания през 2013 г. - с доказани през предишния период грешни консервационни оценки от докладването към ЕК. Като доказателство за тези грешки екокоалицията изтъква, че след подаването от държавата на националните доклади и в хода на европейското им обсъждане Европейският тематичен център за биоразнообразие (European Topic Centre on Biological Diversity) коригира някои от оценките на видовете и местообитанията, подадени от българското правителство през 2013 г.


Отново "Дикон груп" създава стратегия за мрежата "Натура 2000", която към момента все още не се прилага. Тя е автор на нефункциониращата Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за "Натура 2000". И досега българските зони от европейската природозащитна мрежа в голямата си част нямат заповеди за обявяване, планове за управление и напълно липсват органи, отговорни за управлението им. Консорциум с участието на "Дикон груп" печели и процедурата за "Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България" - т.е. е била избрана да редактира създадената от самата нея преди 5 години НПРД, която според възложителя се нуждае от поправки.


Учени от БАН или други експерти


Сигналът на коалиция "За да остане природа в България" е придружен от апел в бъдеще БАН да извършва постоянен и дългосрочен мониторинг на биоразнообразието на България. Мотивите за това са, че два от институтите на академията на науките (Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания и Националният природонаучен музей при БАН) работят от десетилетия по тези теми и е икономически по-целесъобразно именно те да извършват тези дейности като част от своите научни програми.


Институтите на БАН в сътрудничество с други академични институции, занимаващи с биологично разнообразие, биха осигурили и научна валидизация на получената информация чрез публикуване на крайните резултати в рецензирани научни списания. По този начин България би гарантирала извършването на изключително качествен мониторинг на своето биоразнообразие на много по-ниска цена.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (82)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 8 Весело

  Охххх котьо,18 милиона!Голямо наблюдение ше пада!

  Memento Mori
 2. 2 Профил на Иво Прокопиев
  Иво Прокопиев
  Рейтинг: 8 Весело

  Охххх котьо,18 милиона!Голямо наблюдение ше пада!
  —цитат от коментар 1 на Баро Вкаров


  А пари за преброяване на дивите зайци,ше има ли?

  Memento Mori
 3. 3 Профил на jmf29537805
  jmf29537805
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Поръчката е забавена, защото младежът на когото е спечелилата фирма, още не беше навършил 18 години.

 4. 4 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  Зелените са виновни 😁😁😁

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 5. 5 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2270 Неутрално

  Еха, няма го Боян, поне за три хималайски експедиции щеше да изкара пари!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 6. 6 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 528 Неутрално

  През зимата са останали само жаби, но пък те спят замръзнали :-))

 7. 7 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1700 Неутрално

  Спирайте ги тия "европари". К'ви са тия луди милиони за преброяване на дивите зайци... Ненормална работа

 8. 8 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Нищо не разбрах. След докладите за наблюдение на животни и обиталища не се правели обществени обсъждания. Какво има да се обсъжда на един уж експертен доклад? Аз не бях чувала такова нещо. Все едно геодезист да прави замервания, да записва и т.н., пък накрая някакви лаици да му обсъждат доклада какво е замерил. Все едно че има няколко варианта на замерването, та да си изберат най-добрия.
  От целия дух на статията разбирам, че този път неправилни хора са спечелили проекта, затова вече трябвало БАН да се занимава.
  И това водеща новина???

  Доброто е заразно
 9. 9 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 646 Разстроено

  Както почти винаги, когато има обществен търг, печели "този, който трябва". Независимо дали има капацитета и възможностите. Трябва "да се усвояват" едни евросредства, които всички ние ще връщаме. Гарантирано от ....

 10. 10 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Като се брояха врабците имаше ли проблеми?

 11. 11 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1475 Неутрално

  Нищо не разбрах. След докладите за наблюдение на животни и обиталища не се правели обществени обсъждания. Какво има да се обсъжда на един уж експертен доклад? Аз не бях чувала такова нещо. Все едно геодезист да прави замервания, да записва и т.н., пък накрая някакви лаици да му обсъждат доклада какво е замерил. Все едно че има няколко варианта на замерването, та да си изберат най-добрия.От целия дух на статията разбирам, че този път неправилни хора са спечелили проекта, затова вече трябвало БАН да се занимава.И това водеща новина???
  —цитат от коментар 8 на АзКлавдия


  Напротив-всичко си разбрала.Не са спечелили правилните хора.

 12. 12 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 352 Весело

  Фирми с по 1 служител и с граждански договори с експерти, печелят обществени поръчки за милиони и разработват планове и проекти на хартия... Каквото и ще бъде зимното наблюдение - на хартия. Но усвояват и трупат биография на „експерти”.

  Те затова, въпреки че не съм фен на президента Радев, същият казваше, че трябва да се научат българските политици да живеят само със заплатите...

 13. 13 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 600 Неутрално

  Блек фрайдей за ДЗЗД "ЕНВИМОН" и "Дикон груп".

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 14. 14 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3814 Неутрално

  До коментар [#11] от "Мусаши":

  което пък лишава от средства за достоен протест

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 15 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4633 Неутрално

  Абе каква я тая безценна фирма "Дикон груп", спечелила десетки проекти, само с консултанти?! И то какви проекти:
  - "Картиране и определяне природозащитното състояние на безгръбначни животни по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове"
  - "Насърчаване на екологично чистия бизнес в трансграничен регион Тополовград – Буюккарищиран"
  - "Картиране и определяне природозащитното състояние на риби по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове"
  - "Специфични обучения на кандидати и бенефициенти на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г."
  - "Интеркалибриране на методите за анализ на биологичните елементи за качество (БЕК) за типовете повърхностни води на територията на България, съответстващи на определени общи европейски типове в Географските групи за интеркалибрации"

  и т.н. И възложители все министерството на икономиката или това на ОСВ. Ако се направи щателна проверка, ще се установи със сигурност сума ти държавни служители от двете министерства, с хонорари от подобни смешни проекти.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 16. 16 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  Пффффф :) Така или иначе ще наемат 20 тина студенти да се скитат по баирите да отчетат малко дейност и после ще напишат една стъкмистика дома до печката.. кой ще ходи да ги провери?

 17. 17 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2441 Неутрално

  До коментар [#12] от "iceman_bg":

  Как беше казал попа.. слушай ме какво ти говоря, не ме гледай какво правя

 18. 18 Профил на astra_explorer
  astra_explorer
  Рейтинг: 375 Неутрално

  До коментар [#15] от "hamiltonf":

  Е как #КОЙ им е възложил, цЕкоминистъра естествено!

 19. 19 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3215 Неутрално

  Само БАН да извършва дейностите казват част от екотата.
  А таксита и хлебарници държавни не искат ли?
  Щото той частника може да изпотрепе или изтрови клиентите ако реши да прави саботаж.

 20. 20 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#15] от "hamiltonf":

  Виж какво, това е сериозна работа и тя трябва да се заплаща. Теренните изследвания никак не са евтини, нито особено лесни.
  Проблемът е там, че по екологичните проекти като гроздове пиявици са се налепили всякакви чантаджии, които си плащат космически суми за "консултации", "конференции" и "информационна кампания".
  И накрая до самите работещи на терен стигат трохи, като същевременно те стават и зависими от "чантаджиите". Надявам се поне да не лъжат какво реално са "преброили", само и само някой вид безгръбначно да се окаже "застрашен" и да се прави проект за опазването му.

  Доброто е заразно
 21. 21 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#12] от "iceman_bg":

  Всъщност зависи кои видове искаш да наблюдаваш. За определени видове именно зимата и ранната пролет са най-подходящи за наблюдение, защото личат следи, дърветата са без листа и т.н.

  Доброто е заразно
 22. 22 Профил на Jikevjikev Jikev
  Jikevjikev Jikev
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Мда, Тома Белев ни предупреди преди няколко месеца, кой ще спеччели поредната "обществена поръчка"

 23. 23 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#8] от "АзКлавдия":

  Не е изненада, че нищо не разбра. Аз ще ти помогна, щото съм благ човек.
  Целата тая истерия, как некви лоши зелени взимат пари, за да броят птички, всъщност се оказва, че се върши от близки до властта фирми, при това такива, дето нямат капацитета и експертизата за това.
  Дано съм помогнал.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 24. 24 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Много си активен под тази статия, уж не разбираш какъв е проблемът ама голям еколог се извъди ;) ;) ;)

  Умерен толераст
 25. 25 Профил на komutator
  komutator
  Рейтинг: 646 Неутрално

  Идеята на написаното е, само Природонаучния музей и Института за биоразнообразие към БАН да усвояват парите по Натура от тук нататък. Тоест само те са компетентни. Ами Лесотехническия, Института за гората, Пловдивския университет, Софийски университет, Старозагорски университет, Селскостопанска академия, Агролеспроект, свободни изследователи и еколози, експерти от различни НПО-та? Те не стават така ли? И кой го реши това?
  Доколкото помня, точно от експерти от Природонаучния и от ИБЕЙ, натвориха доста глупости през 2012 и 2013.

 26. 26 Профил на proventuss
  proventuss
  Рейтинг: 1308 Весело

  Тези двамата на снимката със сутиените ми оправиха деня.

  Нямам политически амбиции, мога даже да си го татуирам.
 27. 27 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Весело

  До коментар [#23] от "Darth Plagueis":

  Моля ти се, благи човече. Тома Белев не само е "във властта", а е на едно телефонно обаждане до Борисов.
  Поне така беше съвсем до неотдавна.
  Можеш да ме попиташ дали одобрявам, ако ти е интересно.

  Доброто е заразно
 28. 28 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2417 Неутрално

  В Отечеството Поръчките са важна част от Машината!!!
  Това е един от механизмите, които радикално трябва да се променят!!!

 29. 29 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#27] от "АзКлавдия":

  Разбира се, че е така. Ма той не беше ли от лошите? 😂😂😂

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 30. 30 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#22] от "Jikevjikev Jikev":

  Аз го разбрах като вой че няма да я спечели той. Щото досега все той печелеше поръчките за преброяване на рибки, бубулечки и сие пък сега други фирми. А от тази статия разбирам че Тома Белев е намерил тих пристан в БАН и съответно се бори отново той да брои.

 31. 31 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1519 Весело

  Пак ше броиме лалугери за по 1000 лева парчето

 32. 32 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1041 Неутрално

  Е кво пък бе! Демокрацията е едно глоямо усовяване! Ако за 29 години не сте го разбрали, няма да го разберете и за 45! €К плаща за нещо си, ние успвояваме. "Ние"=КОЙ. Безплатен обяд няма-това много добре го знаят от Брюксел, и затова си плащат!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 33. 33 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Ами няма да има втори лифт на Банско! При такива тлъсти хонорари за нищоправене желаещите да се класират ще се множат все повече.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 34. 34 Профил на Jikevjikev Jikev
  Jikevjikev Jikev
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Тома Белев преди месеци подробно обясни, че тия две фирми са фирми на ГЕРБ, за печелене на порОчките в бранша и усвояване на европейски пари!

 35. 35 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  До коментар [#8] от "АзКлавдия":

  Водеща е,предполагам защото нашите грантаджии са изтървали кокала и плюят по конкуренцията.

 36. 36 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  До коментар [#32] от "джендър NATO generals":

  Мдаа ,по комунизма нямаше усвояване,викаш.?Е,то и нямаше какво.Само се крадеше навсякъде,от всеки.

 37. 37 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#27] от "АзКлавдия":Разбира се, че е така. Ма той не беше ли от лошите? 😂😂😂
  —цитат от коментар 29 на Darth Plagueis


  От подажните. Той е "наемен еколог" - като наемен войник. Който плаща, за него се биеш. Заради такива като него екологичната кауза, която имаше искрена и широка подкрепа (включително моя милост), беше зарязана на разни НПО-та и хората се отвратиха.

  Доброто е заразно
 38. 38 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  До коментар [#34] от "Jikevjikev Jikev":

  Ами не може всички милиони все при Белев да отидат.

 39. 39 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Ами то видовете да специфични. Например бозайниците точно през зимата се броят, защото оставят следи в снега. Прилепи също се броят по време на зимуването. Някой видове птици...

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 40. 40 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2022 Неутрално

  Oхааа! Тези от Партията на зелените пак са захлебили!

 41. 41 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#34] от "Jikevjikev Jikev":

  Ама това ни го обясни наскоро. И пропусна да ни обясни какво биха фирмите в които той участваше, когато печелеше договори за преброяване на рибките преди 2 години !!!

 42. 42 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 287 Разстроено

  Тоя клавдия ли какъв е. Няма такъв трол.

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 43. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8247 Неутрално

  Това са много пари. Какво толкова ще свършат през зимата срещу тях.

 44. 44 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 352 Неутрално

  А с преброяването на дивите зайци какво става?

  Мърфи е оптимист!
 45. 45 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#30] от "m17":

  Видно от статията е, че съвсем други хора са печелили в пъти по-големи обеми. Или имаш затруднения в четенето на дълъг текст?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 46. 46 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Броенето на дивите животни през зимата е много по качественно от лятото! Не, няма да ви обяснявам защо :) На зелените не трябва повече нито една поръчка да се дава защото залагат капани за развитието на България и хората я напускат!

 47. 47 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#40] от "svoboden":

  Хахахаха поредният правоверен гербер 😂😂

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 48. 48 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#37] от "АзКлавдия":

  Разбира се. Само да не забравиш да включиш и кои са продаващите, защото всички тези тъпотии няма как да се случват без водещата роля на милиционерите.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 49. 49 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Ами то видовете да специфични. Например бозайниците точно през зимата се броят, защото оставят следи в снега. Прилепи също се броят по време на зимуването. Някой видове птици...
  —цитат от коментар 39 на Обществен деятел


  И дотук с компетентността на зелените! Тези всичките са хвани един удари друг!

 50. 50 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Снимката - Протест през 2007г. пред Министерски съвет срещу намаляване на зоните от "НАТУРА 2000 - е много красноречива :)

  От заложени 11% заради зелената мафия имаме 34%! Това са хора, които най-малко разбират от природа!

 51. 51 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#45] от "Darth Plagueis":

  Дали ?. Онези два милиона за броене на делфините преди 3 години хич не ми изглеждат малко пари и тогава Белев не пишеше гневни статии.. Не че други НПО'та не са се облажили - покойния Боян Петров над 10 години беше броил буболечките. Ходенето по върховете не е евтино !!!

 52. 52 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 616 Весело

  До коментар [#21] от "АзКлавдия":

  Ами ако трябва да се картират местообитания и гнездови територии на пчелояди, примерно?

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 53. 53 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  Крайно време е ЕС да ни спре всякакво финансиране, до провеждане на пълна съдбна и административна реформа и кандидатстването за финансиране да става без държавни и общински посредници, директно към ЕС.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 54. 54 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Където и да погледнеш в обществените поръчки на Четворната коалиция е така!
  Усвоявания и кражби като за последно!
  Затова и няма да подаде Баце оставка, а жената на Симеонов ще ни е вицепремиер!

 55. 55 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#34] от "Jikevjikev Jikev":

  Т.е. оплакал се е, че едни пари не ги е гепил той.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 56. 56 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Нищо не разбрах. След докладите за наблюдение на животни и обиталища не се правели обществени обсъждания. Какво има да се обсъжда на един уж експертен доклад? Аз не бях чувала такова нещо...
  —цитат от коментар 8 на АзКлавдия


  Не си чувала, ама си гласовита.
  Въпросните директиви изискват тези доклади да се представят на обществеността. От своя страна министерството има специална наредба, която казва че екологичната оценка на планове и програми трябва да се прави с обществени консултации.
  https://www.moew.government.bg/bg/naredba-za-usloviyata-i-reda-za-izvurshvane-na-ekologichna-ocenka-na-planove-i-programi/

  А също декларира, че управлението на "Натура" трябва да става с активното участие на заинтересованите страни. Което е точно обратното на тролските ти твърдения.
  http://natura2000.moew.government.bg/Home/CmsDocument/84

  А кои, аджеба са заинтересованите страни? Една от тях са природозащитните групи.
  http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/factsheet_bg.pdf

  И уж министерството обявява поръчки за повишаване на информираността, създава работни групи и т.н.
  http://natura2000.moew.government.bg/Home/NewsReader/1040
  http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/81/typeId/1

  "Активно участие" означава именно обществено обсъждане. Възражението на въпросната коалиция е, че докладите не са представени и че данните се крият; тези, които не се крият са изкривени, а сега тепърва ще броят птици, дето са отлетели на юг. Очевидно главният въпрос не е кои хора са спечелили.

  Всъщност зависи кои видове искаш да наблюдаваш. За определени видове именно зимата и ранната пролет са най-подходящи за наблюдение...
  —цитат от коментар 21 на АзКлавдия


  Ами нали точно това възразяват в статията. Че не може да правиш комплексна оценка през само един сезон и то най-слабия. Ще наблюдават "определени видове", а останалите?

  Затова ако искаш да си чула, трябва първо да си отвориш ушите и да си затвориш устата. А чак после да коментираш.

 57. 57 Профил на ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  ЗиленЗадколисенОлегархСпуредГусинДайнов
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Направо ке умрем от срам, като чета някой коментари тук. Всички са маскари, ама особено така наречените зелени.
  Значи като печелят фирми на хора, които се занимават с тази дейност, сиреч профисионалисти е лошо. Като печелят фирми с един служител, които наемат хора, за да извършат поръчката пак е лошо.
  Вие къде предпочитате да Ви ремонтират колата? В автосервиз или в хлебарницата, която ще наеме автомонтьор, за да я изремонтира?
  Много добре са предложили от коалицията, БАН да извърши тези проекти. Имат капацитет, имат експертизата, имат и опита в такива проекти. Също така ще препечелят допълнително и няма да дразнят тиквата, че някакви си там професорчета, доцентчета и всякакви доста по-интелигентни хора от него все мрънкат за пари, защото не им достигали тези, които ТОЙ ( лично изкарани от него) им дава.
  Не знам вече хората силно ли затъпяха или се правят на тъпи, защото е по-лесно да не мислиш.

 58. 58 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Ловните дружини и служителите на парковете не го ли правих това всеки сезон? Със сигурност ловните дружини броят дивеч и със сигурност и в парковете броят. Със сигурност местния авджия знае колко сърни, прасета, зайци.... имат в района. Важното е да се усвоява!

 59. 59 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5979 Весело

  Много смешно. Това ми звучи като вътрешен скандал. Имената на фирмите в статията само прикриват войнстващи биолози :)
  Чат нали едната спечелила фирма има само един, а другата фирма няма биолози в състава си, а ги наема? И откъде - от същия пул, който протестира :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 60. 60 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Ловните дружини и служителите на парковете не го ли правих това всеки сезон? Със сигурност ловните дружини броят... сърни, прасета, зайци...
  —цитат от коментар 58 на patrokalche


  Натура не е само в парковете и резерватите. Доста по-голямо покритие има, включва и частни имоти, в нея може да се строи след ОВОС и т.н. Пък и тя не включва само ловен дивеч, така че със сигурност ловците нито броят навсякъде, нито броят всичко защитено.

 61. 61 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#53] от "Darcas":

  Ей затова в българския казан в ада няма пазачи - ние сами се дърпаме на дъното. За истинския жътопаветен умнокрасивец не е важно България да ползва европейските фондове за да компенсира 50 години комунизъм и изостване, не е важно да напредваме за да има бъдеше за децата ни тук. Важното е да н Тикватанда му спрат всичко щото Приокопиев бил казла че крадял. Ама докато се облажваше от продажбата на държавния дял на ЕНВ при съшия този Борисов, нямапе проблем.

 62. 62 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  За истинския жътопаветен умнокрасивец не е важно България да ползва европейските фондове... н Тикватанда му спрат всичко щото Приокопиев бил казла че крадял.
  —цитат от коментар 61 на m17


  Проблемът е, че не го казва само Прокопиев. Ония дето държат европейските фондове и на теория подкрепят Борисов, казват същото.

 63. 63 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1523 Неутрално

  До коментар [#53] от "Darcas":Ей затова в българския казан в ада няма пазачи - ние сами се дърпаме на дъното. За истинския жътопаветен умнокрасивец не е важно България да ползва европейските фондове за да компенсира 50 години комунизъм и изостване, не е важно да напредваме за да има бъдеше за децата ни тук. Важното е да н Тикватанда му спрат всичко щото Приокопиев бил казла че крадял. Ама докато се облажваше от продажбата на държавния дял на ЕНВ при съшия този Борисов, нямапе проблем.
  —цитат от коментар 61 на m17


  Излез на улицата и се огледай как твоите гербери "усвояват". По Графа целия бизнес фалира заради малоумните ремонти на Фъндупкова, улица Иван Вазов я правят 4 месеца - отсечка от 300 м. Строят се стадиони площадки в села, където има 10 чвека на кръст, пътищата след всеки дъжд стават на дупки и убиват хора. вие герберските тролове живеете на друга планета явно.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 64. 64 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1443 Неутрално

  До коментар [#40] от "svoboden":

  Ти само заглавията ли четеш? Много работа днес? Много норма да изпълняваш и не остава време? Или акъла е толкова?

 65. 65 Профил на MORTAR
  MORTAR
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Аз прочетох всичко. Че и предисторията прочетох в други сайтове. Усещането което сдобих след като го прочетох е същото както когато чета досиетата - как някой доносник от ДС наклепал колега че разказал виц или направил негативен коментар за Партията.

  Бас държа че тук не става дума само за пари, а и за междуличностни интриги. Стила е такъв. И май се оказва че проекта се забавил именно заради обжалвания от страна на тия дето сега плачат че трябвало да бъде отменен защото се забавил. Нема такава перверзия.

  Свободен архитект, урбанист и еколог!
 66. 66 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3438 Неутрално

  Ми и за Хомо сапиенс трябва мониторинг. Щото популацията драстично намалява и част от вида подивя и освирепя.

 67. 67 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#62] от "tamada":

  Така ли, ами тогава защо не са ги спрели ? Ясно си спомням как два пъти спираха еврофондовете при упрления на БСП заради подозрения за далавери. И не си спомням нито веднъж да са ги спирали при Борисов. Това са фактите, независимо какво ви нашепва Прокопиев във кухите лейки.

 68. 68 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#63] от "Darcas":

  Според мен ремонта на графа е грешка - по тези улици живета изключително прости хора които заслужават съдбата си. Да им е скапана канализацията, да им се пукат водопроводите, да пропадат в дупки и да им дрънка трамвая. С тези пари можеха да се облагородят маса други улици. Има поне 3 трамвайни трасета да се строят. В драгалевци и сименово се молят за канализация.

 69. 69 Профил на everlast666
  everlast666
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  Това е нереално висока сума.
  В Англия като консултант правих хидравлични модели 8 години.

  За 50 хиляди паунда 1 инженер (аз) и екип 2-4 техника (които събират данни от терен) правихме по 1 такъв компютърен модел за 6 месеца и 50% печалба за консултантската компания.

  За 1 млн паунда би трябвало да работят 20 инженера и 40-80 техника за 6 месеца.

  А за 18 млн лева (8 млн) паунда би могло да се наемат 160 инженера и 320-640 техници на АНГЛИЙСКИ ЗАПЛАТИ за 6 месеца и пак да остане около 50% комисионна за фирмата изпълнител!

 70. 70 Профил на everlast666
  everlast666
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  Като казвам 50% печалба за фирмата естествено не е чиста печалба, а печалба от проекта като част покрива заплати на директори нагоре по йерархията които договарят тези контракти, офиси, счетоводство, човешки ресурси и т.н.

  Но идеята е че такава сума би трябвало да осигури добри английски доходи на доста хора за 6 месеца и пак да има за високоплатени директори и печалба за фирмата.

 71. 71 Профил на kama_start
  kama_start
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Много се извратиха нещата заради всякакви поръчки към зелените за милиони , какви са сега тези 18 млн, цяла държава цяла години брои животни..

 72. 72 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  До коментар [#62] от "tamada":Така ли, ами тогава защо не са ги спрели ? Ясно си спомням как два пъти спираха еврофондовете при упрления на БСП заради подозрения за далавери. И не си спомням нито веднъж да са ги спирали при Борисов. Това са фактите, независимо какво ви нашепва Прокопиев във кухите лейки.
  —цитат от коментар 67 на m17


  Много избирателно помниш. Спирането е крайната мярка - преди това има едни други стъпки. Айде кухата лейка да ти напълни кофата! :)
  https://www.google.com/search?q=bulgaria +suspend+eu+funds
  Забележи датите - как се редуват години от тройната коалиция с години от управлението на Бойко. Измамите не спряха. Само преминаха от старата власт към новата.

  А глобите?
  http://news.bnt.bg/bg/a/24787-ek_globi_bylgarija_s_49_mln_leva
  https://btvnovinite.bg/bulgaria/ek-nalozhi-globa-i-spirane-na-plashtanija-po-programa-nauka-i-obrazovanie.html

  А постоянната заплаха от санкции?
  https://www.google.com/search?q=bulgaria +eu+funds+sanctions

  А препоръките за спиране?
  https://www.bnt.bg/bg/a/spirat-li-evrofondovete-za-ba-lgariya

  А тазгодишните разследвания?
  https://www.google.com/search?q=bulgaria +OLAF+eu+funds

  А неусвоените пари? Не са ли пак ощетяване на икономиката?
  http://inews.bg/Дончев-Окончателно-1-млрд-лв-загуби-от-еврофондовете-неусвоени-5-_l.a_i.521395.html

  А от усвоените има ли полза? Какво казва севлиевският кмет от ГЕРБ?
  https://zaistinata.com/черният-път-на-еврофондовете-или-к/

  Дори у нас ГЕРБ вече не могат да скрият измамите, и се принуждават да дават на съд собствените си хора.
  https://www.bnr.bg/horizont/post/101041413/kmetat-na-shabla-otiva-na-sad-zaradi-prestaplenie-sas-sredstva-ot-evrofondovete

 73. 73 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1043 Неутрално

  До коментар [#25] от "komutator":

  Ами сега Белев е в института по биоразбообразие,затова той е най-компетентен.Като се премести другаде,другадето ще е най-компетентно.

 74. 74 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#72] от "tamada":

  И с какво всички тези инсинуации по медиите променят фактите - няма спрени еврофондове при Борисов ?

 75. 75 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Това, че при нарушения фондовете трябва изцяло да бъдат спрени си е твоя измислица. Която повтаряш тролски, въпреки че ти посочих предварителни стъпки.
  А глобите какво са бе, тъпан? Спрени пари, които се удържат от траншовете.

  И щом са инсинуации, защо правителството не ги опровергава? Бойко за щяло и нещяло мрънка, че медиите не го харесвали. Посочих новини от БТВ, която му слугува и даже от БНР, на което той гласува бюджета. Тогава що не реагира?

 76. 76 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 2107 Весело

  Ще броят дивите врабци през зимата. Щото други птици в момента няма за намерят.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 77. 77 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#75] от "tamada":

  А защо трябва да опровергава всяка измислица на всеки форумен хейтър ? Като спрат фондовете и дойдат изборите, избирателите ще реагираме. Но засега фондовете не само не са спрени ами България има едно от на-високите проценти на усвояване и най-ниски проценти на измами според ОЛАФ.

 78. 78 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3438 Неутрално

  Ще броят дивите врабци през зимата. Щото други птици в момента няма за намерят.
  —цитат от коментар 76 на Lou


  Бай Гларус се разсърди.

 79. 79 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  ... България има едно от на-високите проценти на усвояване и най-ниски проценти на измами според ОЛАФ.
  —цитат от коментар 77 на m17


  Стига лъга, бе! Тия данни са публични.
  За регионалните фондове не сме с най-висок процент, а сме сред първите 8 с 25%. Тези с най-висок имат по 33-35%.
  А за кохезионните фондове сме далеч под средното ниво за ЕС. To e 25,35%, а нашето е 14.66%. Страните с най-високо усвояване пак са с по 33-35%.

  И докладите на ОЛАФ са публични. Ние сме сред първите три страни в ЕС с най-много нередности.

 80. 80 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  И то това са данните за тази година. А през 2014, когато стартира периодът хората направиха по 1,4%, а ние за цялата година бяхме на нулата.

 81. 81 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  До коментар [#79] от "tamada":

  А миналия период завършихме на 97%.

 82. 82 Профил на tamada
  tamada
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  И с тия 97% бяхме на 18-то място от общо 28 страни. Точно до средната стойност за съюза. Не е за хвалба.
  Да не говорим, че нарушенията след 2010 бяха повече и от сегашните. Кой беше на власт тогава?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK