Забавена европоръчка планира наблюдение на диви животни посред зима за 18 млн. лв.

Протест през 2007г. пред Министерски съвет срещу намаляване на зоните от "НАТУРА 2000"

© Юлия Лазарова

Протест през 2007г. пред Министерски съвет срещу намаляване на зоните от "НАТУРА 2000"Общо 18 млн лв. - на тази цена в продължение на 6 месеца предимно през зимата пратеници на терен ще анализират и проучват състоянието на птици, животни и местообитания в България за целите на националното докладване по двете директиви за защитената европейска природозащитна мрежа "Натура 2000" (повече за мрежата - тук).


Това е резултатът от обявена и забавена с две години обществена поръчка по оперативната програма "Околна среда" (ОПОС) на Изпълнителната агенция към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). За нея се разбра от писмо на неправителствената организация "Коалиция За да остане природа в България", внесено в екоминистерството. В него с аргументи за нереалистични срокове през неподходящ сезон за теренна работа върху биоразнообразието, съмнения за обективността на избора на изпълнителите и данни за некачествени доклади при предходния мониторинг на "Натура 2000" природозащитниците възразяват срещу изпълнението на поръчката.


Екокоалицията призовава да се преустанови сегашната процедура, защото би била безсмислено харчене на пари за некачествени данни. Освен това апелира при повторно обявяване на поръчка министерството да предвиди срокове за мониторинг на терен през активния за природата сезон, да осигури възможност за сравнителни наблюдения на видовете и местообитанията им в поне две поредни години и да възложи работата на експертните институти на БАН - Националния природонаучен музей (НПМ) и Института за биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ).
Освен до екоминистерството сигналът на коалицията "За да остане природа в България" е изпратен и до еврокомисаря по околната среда, до Европейския парламент и до българската прокуратура. До момента ведомството на Нено Димов не е отговорило на изпратените преди седмица писмени въпроси на "Дневник" по темата.


Наблюдения над дивата природа през зимата


Докладването от страните - членки на ЕС, за видовете в "Натура 2000" на тяхна територия се изисква от две европейски директиви - за местообитанията и за птиците. Целта е да се оцени ефективността на мерките за опазване на европейското природно наследство и те да се актуализират.


Процедурата за избор на изпълнител, осигуряващ изследвания на терен и анализ на данните, е започната през август 2016 г. по Закона за обществените поръчки. Изборът е приключен едва през октомври 2018 г. след серия обжалвания и промени на обявената процедура. Към момента той се обжалва, а сроковете за предаването на докладите на Европейската комисия са 31. 04. 2019 (за "Натура" - зоните за местообитания) и 31. 07. 2019 (за защитените зони за птици). Заради забавянето теренната работа ще трябва се извърши през зимата - период, който е неактивен за дивата природа.


Освен природозащитници учени също коментират, че такава работа освен активен сезон за наблюдения изисква и по-дълги срокове, за да е възможно сравнение и коректна оценка на данни между годините, които да дадат основа за анализ и достоверни заключения. Полевият мониторинг с единични посещения на част от зоните през един кратък период, и то зимен, няма да даде възможност да се съберат данните, които отразяват реалното състояние на защитените видове и местообитания и дават основа за анализ, а такава е целта на задължителното периодично докладване.


Ползата от безпроблемни местообитания


Според данните в писмото на коалиция "За да остане природа" първото за България и единствено досега докладване за "Натура 2000" е имало доказани грешки.


Извършено е през 2013 г. с еврофинансиране от 15 434 393 лева. Според екокоалицията при този проект правителството не е осигурило контрол върху мониторинга и не е подложило докладите за местообитанията и за птиците на обществено обсъждане. Работили на терен при предния мониторингов проект изследователи казаха пред "Дневник", че при него също теренната работа не е обхванала целия пролетно-лятно-есенен сезон, което може да предизвика съмнения в заключенията. Освен това данните не обхващат цялата територия на защитените зони, което е донякъде особеност на използваните методики за теренна работа, но отчасти се дължи и на кратките срокове за нея.


Учени, участвали като външни експерти по докладването от 2013 г., коментираха за "Дневник", че са извършвани проверки от министерството и регионалните му инспекторати както на теренната работа, така и на докладите. Оценките от мониторинга са проверявани и от трета, специално наета за това фирма. Въпреки тези проверки обаче неправителствени организации твърдят, че контролът не е бил ефективен и финалните документи са представили пред Европейската комисия много видове и местообитания със субективно "подобрен" природозащитен статус в резултат от натиск на възложители към изпълнители и без обществено обсъждане.


Контролът на данните се затруднява и от това, че те не са публично достъпни за обсъждане и реакции, въпреки че са продукт от обществена поръчка, изтъкват и неправителствени, и академични експерти.


Учени и природозащитници допускат натиск за "повишаване на оценката" за работата на България по защитата на "Натура 2000". С това донякъде се крият реални проблеми - например актуалните и към момента закъснения с обявяването на някои от защитените зони, липса на заповеди и планове за управление за почти всички зони по Директивата за местообитанията, липса на органи, отговорни за управлението и контрола на "Натура 2000". Криенето на по-неблагоприятния статус на видове и местообитания обаче има и сериозни последици. То прави невъзможно в бъдеще да бъдат планирани и финансирани мерки за подобряване на състоянието им, тъй като те вече са докладвани като "безпроблемни". Такъв е случаят с местообитанията дюни и дъбови гори.


Според Катерина Раковска от WWF целта на изкривяването на данните е да се улеснят задължителните оценки за съвместимост с целите на зоните от "Натура 2000" за спорни проекти. "Ако видовете и местообитанията са документирани с благоприятно природозащитно състояние – лесно ще се позволява развитие на всякакви проекти, защото се предполага, че доброто състояние гарантира устойчивост на природата към външни влияния."


Очаквайте утре отзиви от учени от Българската академия на науките по темата.


Кой ще изследва "Натура"


Процедурата през 2018г. е спечелена от фирми, които са консултанти-администратори. Според природозащитниците те имат известен опит в управлението, но нямат капацитет за природонаучни изследвания, а разчитат основно на външна научна експертиза и имат сериозни проблеми с разработените от тях продукти.


Учени, които са наемани от фирмите като външни изпълнители по проекти, коментират, че тъй като през последните години екоминистерството сключва с тези фирми множество договори, свързани с "Натура 2000", те въпреки липсата на експертиза изграждат фирмена автобиография "на хартия", която им дава предимство в следващи обществени поръчки. Като възложители на експертната работа фирмите имат инструменти за натиск върху продуктите, които учените разработват за тях.


В консорциума ДЗЗД "ЕНВИМОН", спечелил обществената поръчка за докладване за "Натура" зоните за местообитания, участва фирмата "Портфолио проджект мениджмънт". Според данни на екокоалицията тя има 1 служител през август 2018 г. Фирмата е член и на консорциума, разработил за 4 млн. лв. все още неприетия актуализиран план за управление на Национален парк "Рила". Той е върнат от министерството за преработка с множество забележки за неизпълнения по договора.


При процедурата за докладване за зоните за птиците пък е спечелил консорциум, оглавяван от фирмата "Дикон груп". Според описанието на сайта й фирмата не разполага с експерти биолози, а наема консултанти на граждански договори. Компанията може да се похвали с няколко поръчки на МОСВ, свързани с мрежата "Натура 2000" от 2011 г. досега. Извършила е картирането на няколко лота за видове и местообитания през 2013 г. - с доказани през предишния период грешни консервационни оценки от докладването към ЕК. Като доказателство за тези грешки екокоалицията изтъква, че след подаването от държавата на националните доклади и в хода на европейското им обсъждане Европейският тематичен център за биоразнообразие (European Topic Centre on Biological Diversity) коригира някои от оценките на видовете и местообитанията, подадени от българското правителство през 2013 г.


Отново "Дикон груп" създава стратегия за мрежата "Натура 2000", която към момента все още не се прилага. Тя е автор на нефункциониращата Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за "Натура 2000". И досега българските зони от европейската природозащитна мрежа в голямата си част нямат заповеди за обявяване, планове за управление и напълно липсват органи, отговорни за управлението им. Консорциум с участието на "Дикон груп" печели и процедурата за "Актуализация на НПРД и провеждане на кампании за повишаване на подкрепата и разширяване на знанията за управление на мрежата Натура 2000 в България" - т.е. е била избрана да редактира създадената от самата нея преди 5 години НПРД, която според възложителя се нуждае от поправки.


Учени от БАН или други експерти


Сигналът на коалиция "За да остане природа в България" е придружен от апел в бъдеще БАН да извършва постоянен и дългосрочен мониторинг на биоразнообразието на България. Мотивите за това са, че два от институтите на академията на науките (Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания и Националният природонаучен музей при БАН) работят от десетилетия по тези теми и е икономически по-целесъобразно именно те да извършват тези дейности като част от своите научни програми.


Институтите на БАН в сътрудничество с други академични институции, занимаващи с биологично разнообразие, биха осигурили и научна валидизация на получената информация чрез публикуване на крайните резултати в рецензирани научни списания. По този начин България би гарантирала извършването на изключително качествен мониторинг на своето биоразнообразие на много по-ниска цена.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK