"Зелени Балкани" - история за птици, животни и доброволци

Кадри от историята - много шофьори по пътя Стара Загора - Резерват Сребърна щяха да се блъснат при вида на пеликан през прозореца на колата на "Зелени Балкани".

© Зелени Балкани

Кадри от историята - много шофьори по пътя Стара Загора - Резерват Сребърна щяха да се блъснат при вида на пеликан през прозореца на колата на "Зелени Балкани".Всичко започва през 1988 година, когато шестстотин самолета на селскостопанската авиация изсипват тонове забранени в Европа отрови върху житните поля на България, за да избият огромната популация от полски мишки. Резултатът e, че заедно с полските мишки са избити и близо един милион птици и диви животни. Студенти и преподаватели от Пловдивския университет правят подписка срещу това масово отравяне, събират над 300 подписа и излизат на пловдивските улици, за да покажат на пловдивчани мъртви птици – резултат от държавната политика. Това е един от първите граждански протести в страната.


Историята припомня Христо Николов, който е сред основателите на една от най-старите от активните днес природозащитни организации - "Зелени Балкани". Тази година федерацията от сдружения с адрес в Пловдив отбелязва 30 години работа за българската природа. "Дневник" припомня за дейностите й през годините.


Първа акция на Зелени Балкани (дек. 1988 – януари 1989) - събиране на трупове на отровени диви птици. На снимката: Христо Николов и Марин Маринов. В кампанията срещу отровите участват още и Симеон Марин, Стоян Бешков, Димитър Василев, Стоян Ножделов, Росен Алесков, Николай Илчевски, Юри Паликов, Златка Николова и др. През зимата на 1988-1989 г. в България са отровени не по малко от 400 хиляди зимуващи птици

© Екоархив.бг

Първа акция на Зелени Балкани (дек. 1988 – януари 1989) - събиране на трупове на отровени диви птици. На снимката: Христо Николов и Марин Маринов. В кампанията срещу отровите участват още и Симеон Марин, Стоян Бешков, Димитър Василев, Стоян Ножделов, Росен Алесков, Николай Илчевски, Юри Паликов, Златка Николова и др. През зимата на 1988-1989 г. в България са отровени не по малко от 400 хиляди зимуващи птици
На пресконференция на "Зелени Балкани", едно от събитията, с които те отбелязаха годишнината, Христо Николов разказва още за началото: "Тогава всичко беше в младежкия ентусиазъм и стремеж към свободa...След Чернобил, след въздуха в Русе и след смъртта на птиците, обществото в България вече бе готово да застане на граждански позиции, независимо от репресиите. Впрочем със специална заповед на Тодор Живков беше забранено да се дава публична информация чрез медиите за трагедията в българската природа".


Доброволци и опазване на терен


На пресконференцията Ивелин Иванов – консервационен директор, който отговаря за природозащитните дейности, – припомни, че от създаването си организацията има за стратегическа цел да издири и съхрани редките животински и растителни видове в България.


Въпреки че възстановяването на редки видове се счита за най-трудната дейност в света, за своите 30 години "Зелени Балкани" успява с различни почти изчезнали видове, най-често работейки с птици:


- През лятото на 1989 г. експедиция на Зелени Балкани регистрира последната известна гнездяща колония на соколчето белошипа ветрушка в България в с.Щит, планината Сакар. Преди това липсват категорични данни за неговото гнездене в страната. Със серия инициативи започва волиерното размножаване на вида в Спасителния център на Зелени Балкани и първите освобождавания. В резултат през 2014 г. е регистрирано първото загнездване на белошипи ветрушки след десетилетия, в които видът се счита за изчезнал като гнездящ от страната ни. Открита е и нова, неизвестна до момента тяхна колония до Бургас. Към 2018 г. В село Левка, Свиленградско вече има възстановена жизнена колония наброяваща до 40 размножаващи се двойки. Така в резултат на усилията на терен на експерти и доброволци от "Зелени Балкани" този изчезнал за страната вид е възстановен.


Белошипа ветрушка

© Зелени Балкани

Белошипа ветрушка


- До 2010 г., в България белоглавият лешояд гнезди само в Източни Родопи по долината на река Арда. Програмата за завръщането на вида в Стара планина и Кресненския пролом (Пирин) на "Зелени Балкани" започва през 2003 г. в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна, Дружеството за защита на хищните птици и други български и международни организации. Резултатът е възстановяване популацията на вида в Стара планина (Врачански и Котелски Балкан) и Кресна (Пирин). Днес числеността е вече над 100 двойки, а територията му на обитание се е увеличила с около 200 %.


- Изчезналият ловен сокол отново гнезди в България през 2018 г. След повече от 10 години, през които видът не е регистриран като гнездящ, през 2008 г. "Зелени Балкани" започва работа по дългогодишна програма за възстановяване популацията на ловния сокол, чрез размножаване ex-situ (внасянето на птици в чужда за тях среда). До 2018 г. общо освободените птици са 68, а от тях 52 са излюпени в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани". В резултат на близо 10 години работа по програмата и партньорството с други организации като БДЗП, през 2018 г. е регистрирано и първото доказано активно гнездо на ловни соколи в България, като и двете птици от двойката са отгледани и освободени от "Зелени Балкани".


Ловният сокол отново гнезди в България.

© Зелени Балкани

Ловният сокол отново гнезди в България.


- Възстановяване на популацията на гривестата рибарка – след осъществените от "Зелени Балкани" консервационни дейности и изградените дървено-насипни острови на Поморийско езеро популацията на вида нараства от 6 гнездящи двойки през 1996-97 г. до 2400 през 2013 и 2015 г. Регистрирани са и гнездящи двойки от редица видове, които не са наблюдавани в лагуната през последните 30 г.: малка черноглава чайка, тънкоклюна чайка, дебелоклюна рибарка.


- Делфини – "Зелени Балкани" е единствената организация в България със статут на официален партньор на ACCOBAMS (Споразумение за опазване на китоподобните в Средиземно, Чернопа море и прилежащата част от Атлантически океан). Те прилагат пилотно за страната метода фото-идентификация на делфини; пилотни проучвания на численост и разпространение на китоподобни в защитени зони от НАТУРА 2000 в Черно море (2013) и продължават да развиват мониторинг и изследвания на китоподобните в България.


"Зелени Балкани" са може би най-известни като инициатори на Спасителния център за диви животни в Стара Загора, който от 1992-93г. обучава доброволци природозащитници и лекува и освобождава в подходяща среда спасени животни и птици. В събитието за годишнината си във Фейсбук те на шега разказват за първите стъпки на Спасителния център от банята в дома на Симеон Марин (един от най-активните членове на организацията) до един от най-развитите центрове на Балканите.


Първи полет след лечението

© Зелени Балкани

Първи полет след лечението


Създаване на правна среда


Причината за изчезването на определени видове птици най-често е именно човешката дейност – като неразумното използване на различни препарати в земеделието, бракониерството, използването на отрови срещу наземните хищници. Ето защо освен работата на терен за живата природа, "Зелени Балкани" са активни и в създаването на правилата, които са необходими, за да бъдат опазени редките птици и животни и техните местообитания.


При подготовката за членството на България в Европейския съюз започва и работата по изграждане на българските защитени зони от европейската природозащитна мрежа "Натура 2000" (повече за мрежата - тук). В този период "Зелени Балкани" е една от водещите организации, работещи по темата.


Протест, организиран от Зелени Балкани за "Натура 2000" през 2007г, когато общността се бори за запазване на обхвата на мрежата, намалена от екоминистерството.

© Зелени Балкани

Протест, организиран от Зелени Балкани за "Натура 2000" през 2007г, когато общността се бори за запазване на обхвата на мрежата, намалена от екоминистерството.


Организацията е координатор на общността от природозащитници и учени, които извършват необходимите изследвания и подготвят документацията, за да бъдат предложени за защита именно зоните, в които се наблюдава ценното за Европа биологично разнообразие. "Зелени Балкани" обобщава работата на експертите и я представя на Министерството на околната среда, което именно на тази основа представя националните предложения за "Натура 2000" пред Европейската комисия. Организацията, като ключов член на природозащитната общност, мобилизира и необходимата обществена подкрепа, която извоюва от институциите обявяването на зоните. В резултат днес в България има 225 защитени зони, обхващащи около 1/3 от територията на страната.


"Зелени Балкани" изготвят и документация за 28 нови национални защитени територии, сред които вече съществуващия Природен парк "Персина" и неприетия от държавата досега Природен парк "Западни Родопи".


Участват и при създаването на съвременното природозащитно законодателство - 145 правни текста, съставени и предложени от тях през 1990-те години, влизат в Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите.


Разработват и първия план за управление на защитена зона от европейската мрежа "Натура 2000" у нас - този на зона "Пожарево-Гарван", защитаваща 35 ценни вида водолюбиви птици около силистренския дунавски остров Пожарево. Те са пионери и при документите на национални защитени територии – разработват първия план за управление на защитена територия и защитена зона "Поморийско езеро" и първия план за управление на пещера – Деветашката пещера.


Мониторинг и активизъм


Освен предоставяне на експертиза за управляващите, "Зелени Балкани" продължават в традицията на създаването си да наблюдават изпълнението на политиките и при нужда – да се противопоставят.


Една от важните теми, по които те са сред първите организации, подели кампания за защита на обществените интереси, е тази за така наречените "заменки" на земеделски и горски земи, при които част от ценни дюни по черноморското крайбрежие са оценени за стотинки и са получени срещу идентични единствено по площ терени в отдалечени планински райони. Според Христо Николов, "Зелени Балкани" имат голям принос с популяризирането на проблема със "заменките". "По размер на щетите, заменките се доближават до последиците за България от Ньойския договор. Разликата в пазарната стойност на новопридобитите парцели и нискокачествените земи е около 6,2 милиарда лева", коментира той.


Протесни за запазване на плаж Иракли през 2006г., организиран от "Зелени Балкани" в Пловдив.

© Зелени Балкани

Протесни за запазване на плаж Иракли през 2006г., организиран от "Зелени Балкани" в Пловдив.

Като активен член на природозащитната общност, а впоследствие и на официално обединяващата я коалиция "За да остане природа в България" , организацията инициира и участва и в много други теми за мониторинг на държавните природозащитни политики и в граждански действия по тези теми – опазване на националните и природни паркове, информация и сигнали за противодействието на незаконни сечи и много други.


Например, в периода 2001 - 2009 г. организацията е изключително активна по темата срещу бракониерството в горите. Тогава "Зелени Балкани" изграждат първата в страната Доброволна система за опазване на горите от бракониери и пожари и осъществяват над 120 акции срещу бракониери и участия в гасене на горски пожари. Заведени са десетки съдебни дела и са наложени административни наказания на държавни служители в резултат на подадените от "Зелени Балкани" сигнали за нарушения и бракониерства.


Как се финансира природозащитата?


"Зелени Балкани" намират финансови средства за проектите предимно чрез кандидатстване по природозащитни програми от различни национални и международни източници. Дългогодишния опит от работата на стотици доброволци и натрупаната експертиза днес помагат на организацията да привлича финансова подкрепа и да бъде независима в работата си. Освен това, всеки един спечелен проект предполага и собствено финансово участие на организацията (съфинансиране), така че получените средства покриват именно целеви дейности за природата и не генерират печалба – какъвто е и принципът на работа на неправителствените организации, регламентиран от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Ивелин Иванов разказва: "Около 99 на сто от средствата, които получаваме са след конкуренция със сродни на нас организации от Европа и света. По този начин, благодарение на експертизата на "Зелени Балкани", в страната ни са привлечени огромни средства, инвестирани именно в нашата природа, а не в тази на други страни. Те също така се разходват в обществена полза, по един от най-значимите проблеми на страната – опазването на природата и природните ресурси. Българската държава досега не е подпомогнала нито с лев намирането на задължителното съфинансиране по проектите ни, финансирани от ЕК, макар че това е практика на повечето европейски правителства" - коментира консервационният директор на "Зелени Балкани".


Около 1 на сто от приходите си неправителствената организация събира от членски внос (2 лева месечно), както и от лични и корпоративни дарения. Въпреки това, през годините Зелени Балкани остават напълно независими в своята позиция от всякакви съмнителни източници на финансиране, политически партии или управленчески структури. "Зелени Балкани" отказват и дарения, предлагани от фирми, които нанасят значими щети на природата.


А след 30 години накъде?


Брадатия лешояд – символ на българската природозащита. Една от целите на Зелени Балкани е завръщането му в страната.

© Зелени Балкани

Брадатия лешояд – символ на българската природозащита. Една от целите на Зелени Балкани е завръщането му в страната.


Елена Тилова, координатор на проекта на "Зелени Балкани" "Натура 2000 – нови хоризонти", разказва: "Дългогодишната мечта на екипа ни е завръщането на брадатия лешояд – символ на българската природозащита" Тя добавя: "За нас най-важни са не толкова природозащитните ни резултати, а именно приноса ни за изграждането на активно гражданство, за което сме допринесли в 30-годишната си история".


Ключовите дейности остават в изпълнение на основната им цел за възстановяване на редки видове. И до днес организацията работи и за повишаване на информираността и привличането на гражданите за опазването на природата.


Продължава и работата за "Натура 2000" и превръщането й от защитени "на хартия" зони в територии, които на практика съвместяват защитата на рядкото биоразнообразие и развитието на местните общности. Основни видове, които "Зелени Балкани" са определили за целеви за следващите години в рамките на проекта "Натура 2000 – нови хоризонти" са червеногушата гъската, брадатият лешояд, прилепите, китоподобните, белошипата ветрушка, ловният сокол, белоглавият лешояд, царският орел, малкият корморан и гривестата рибарка.


За Елена Тилова на-важният принос на Зелени Балкани е в развитието на гражданско образование и активно участие.

© Зелени Балкани

За Елена Тилова на-важният принос на Зелени Балкани е в развитието на гражданско образование и активно участие.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK