Зелен

Зелен

Ивайло Хлебаров, "За Земята": Мерките по наказателната процедура за въздуха са добри, но недостатъчни

Ивайло Хлебаров, "За Земята": Мерките по наказателната процедура за въздуха са добри, но недостатъчни

Експертът разяснява мерките, които правителството предприе, за да изпълни Решението на европейския съд за намаляване на фините прахови частици

/ Вера Стаевска 6