Тома Белев: Промените в Закона за биоразнообразието изключват заинтересованите от решенията за "Натура"

Ако се приеме системата за органи от проекта за промени в ЗБР, зоната "Централен Балкан" ще се управлява освен от дирекцията на националния парк и от 5 нови администрации към РИОСВ.

© Вера Стаевска, .

Ако се приеме системата за органи от проекта за промени в ЗБР, зоната "Централен Балкан" ще се управлява освен от дирекцията на националния парк и от 5 нови администрации към РИОСВ.Асоциацията на парковете в България (АПБ) започна този месец изпълнението на проект "Повишаване на гражданското участие в управлението на "Натура 2000" и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони". Днес, вторник 22 януари, от 16 ч. в зала Г-8 (София, улица "Гладстон" 8), е първото събитие от проекта - уебинар за дискусия на съдебната практика от Европейския съюз, довела до окончателното отхвърляне на промените в плана за управление на парк "Пирин" и на предлаганите промени в Закона за биологичното разнообразие. "Дневник" потърси председателя на управителния съвет на АПБ Тома Белев.


Тома Белев, Председател на Управителния съвет на АПБ

© Асоциация на парковете в България

Тома Белев, Председател на Управителния съвет на АПБ


Започва нов проект за граждански мониторинг за "Натура 2000" по оперативната програма "Добро управление". Какво е основното в него?
- Това е първият проект за "Натура 2000", по който Асоциацията на парковете получава средства от оперативните програми на Европейския съюз у нас от 2007 г. Две са основните цели – да повиши участието на гражданите, бизнеса и неправителствените организации в процесите на управление на националната екологична мрежа "Натура 2000" и да повиши нивото на разбиране между тях и правителствените органи. Това ще се опитаме да постигнем чрез анализ какво предизвика да има противоречия по темата за опазване на природата, която има огромна обществена подкрепа, да покажем какъв добър опит има в другите европейски страни и да формираме идеи как опазването на природата да обединява, а не разединява. Това ще се прави с организиране на дискусии, като първата е днешният уебинар в зала "Г-8".


Защо има нужда да се инвестират европейски пари в такъв проект?


- От 1997 г., когато у нас започна да се работи за "Натура 2000", средствата са главно от бюджетите на Европейския съюз, на страните членки или на чуждестранни донори. Над 90% от разходите идват отвън, като българското участие се ограничава само до съфинансирането на европейските мерки. Ще дам пример – през 2016 г. европейската награда "Натура 2000" беше връчена на финансирания от Швейцария проект "За Балкана и хората", изпълняван от десет неправителствени организации (включително АПБ) и министерството на земеделието. В същото време държавата даде почти 100 милиона евро европейски средства за "Натура 2000" на институциите, но нито един от тези проекти не бе отличен.


Защо се налага НПО да прави кампания, след като държавата харчи за комуникация за "Натура 2000" в задължителната си национална рамка за действие?


- Въпросът е принципен: Трябва ли всичко, което се прави за "Натура 2000", да се върши от държавата? През първия шест-годишен период държавата и общините усвоиха 99,9% от средствата по оперативна програма "Околна среда", но практически много малко неща се промениха. За последните пет години български проекти са получавали три пъти наградата "Натура 2000" на Европейската комисия, но и трите проекта са на неправителствени организации и бизнеса, и трите проекта не са финансирани от българската държава или оперативните програми, независимо че те разходваха 200 милиона лева за "Натура" към различни държавни структури. Това е показателно, че бизнесът и НПО имат своето място в действията по опазване на биоразнообразието и в частност за "Натура 2000".


Според справка на МОСВ, получена от Асоциацията на парковете по реда на Закона за достъп до обществена информация, разпределнието на средствата от ОПОС 2007-2013 (реално изразходвани до 2015) е с 99% средства, получени от държавни и общински органи.

© Асоциация на парковете в България

Според справка на МОСВ, получена от Асоциацията на парковете по реда на Закона за достъп до обществена информация, разпределнието на средствата от ОПОС 2007-2013 (реално изразходвани до 2015) е с 99% средства, получени от държавни и общински органи.


Какви проблеми иска да реши АПБ с планираните дейности?


- От приемане на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) през 2002 г. "Натура 2000" е предмет на големи обществени дискусии. Най-често те са ориентирани към начина на включване на заинтересованите страни (бизнес, граждани и НПО) в процеса на взимане на решения. Тези ту избухващи, ту затихващи конфликти се дължат на несъвършената нормативна база, лошото информиране на заинтересованите страни и на логично увеличаващото се недоверие между тях и държавните органи. Между четирите групи – държавна администрация, граждани, бизнес и НПО, има едновременно противопоставяне и партньорство, но като цяло конфликтите намаляват ползата от мрежата "Натура 2000" за развитието и влошават опазването на биологичното разнообразие, като всички страни губят.


Никоя от страните не чувства решенията за "Натура 2000" за свои, а това показва, че и в бизнеса, и в гражданите липсва сигурност във възможността да влияят върху решенията за опазването на природата. За съжаление това и не се подкрепя от държавата – вместо да се децентрализират отговорностите и решенията, виждаме пълна концентрация в ръцете на едно министерство – на околната среда и водите (МОСВ). Тази тенденция се вижда и в новото предложение за изменение на Закона за биологичното разнообразие.


Какви са основните приоритети пред "Натура 2000" в България?


- За съжаление някои от зоните от "Натура 2000" все още липсват даже и на хартия – половината нямат все още заповеди за обявяване (включващи режими за защита), независимо че срокът, в който България трябваше да направи това, изтече преди 5 години... Липсата на заповеди с ясни режими позволява на някои места субективни решения и даже изнудване на граждани и инвеститори от страна на администрацията. Липсата на заповеди и съответно режими не позволява на собствениците на земи в зоните за местообитанията да бъдат компенсирани и съответно средствата, които отделя ЕС за тази цел, отиват при други земеделски производители.


Липсват и органи за управление на защитените зони. Даже разработените в предишния планов период с евросредства планове за управление на зоните не са приети. Превантивният контрол на въздействията върху зоните има сериозен проблем и комисията активизира наказателна процедура, подчертавайки "системни пропуски на страната при прилагането на законодателството на ЕС за опазване на природата". Текущият и последващ контрол за съжаление обхващат едва 20% от всички планове и инвестиции, което обезсмисля допълнително превантивния контрол. Органите издават становища и поставят условия, които после никой не проверява дали се спазват.


Каква е ролята на гражданите и независимия мониторинг, за да бъдат зоните от "Натура 2000" повече от паркове на хартия?


- В целия Европейски съюз гражданите са припознавани от правителствата като най-голям защитник на "Натура 2000" само у нас отговорното министерство води безсмислена война с тях. Проблемите са толкова много, че само ако всички заинтересовани страни – власти, бизнес, общини и граждани, работят заедно и в една посока, ще имаме някаква надежда да решим по-голямата част от тях.


Ще да пример с мониторинга на състоянието на видове и местообитания – доколкото разбирам сега, министерството е решило да възложи мониторинг върху 1/3 от територията на държавата срещу 16 милиона лева на две фирми с до 5 служители, които да го извършат за няколко месеца. В другите държави това се прави от съществуващите научни институции постоянно с доброволната помощ от граждани чрез системите на гражданската наука.


Преди седмица стана скандал с разрушаването на дюни край къмпинг "Смокиня" – сигналът беше даден от активния природозащитник и прекрасен музикант Васил Гюров, а органите на контрол само дойдоха и констатираха нарушението. Държавните органи са с ограничен бюджет и персонал и трябва да включват гражданите във функциите за превантивен контрол.


Имаме чудесен опит с друга държавна структура – Изпълнителната агенция по горите (ИАГ)– там, независимо че имат няколко пъти повече персонал от МОСВ, установиха, че не могат сами да контролират всички сечи и направиха публична всяка информация за тях, за да могат гражданите като видят сеч в една гора или превоз на дървесина през телефоните си лесно да установят дали е законно или не и да подадат сигнал при съмнение. И системата работи. Като например една НПО - WWF България - направи платформа за проверка на сечи чрез базите данни на ИАГ. Държавната администрация не трябва да воюва с гражданите, защото това е безумна и предварително загубена война, а да ги включва в действията си и да поощрява тяхната активност.


Смятате ли, че предлаганите закониво промени са адекватни на приоритетите?


- В някаква малка степен отговарят на проблемите, но не са адекватни. Например в проектозакона министерството предлага бъдещите органи за управление на зоните да бъдат само министър и директорите на регионалните инспекции. От 140 нови щата за управлението на "Натура 2000" зоните, които се предвиждат със закона, 140 са в МОСВ. Защо останалите министерства, агенции, общините, научни институти, университети, бизнеса и неправителствените организации са изключени от прякото управление – не става ясно. Плановете за управление е предвидено да се правят на областен принцип, все едно природата се променя при административните граници.


За какво безумие става въпрос ще дам пример – досега защитена зона от "Натура" "Централен Балкан" се управлява от дирекцията на Националния парк "Централен Балкан" на базата на плана за управление на парка. Ако се приеме проектът, зоната ще се управлява и от 5 нови администрации към РИОСВ на основата на пет нови допълнителни плана за управление.


Какви други критики имате към промените в закона?


- Останалите проблеми не се решават с проектозакона, но пък има разпоредби, свързани с информацията за видове и местообитания, които нарушават конституционни права. Тези разпоредби изискват всеки риболовец, ловец, природолюбител или научен работник да подава ежедневно информация към МОСВ след всеки ловен или риболовен излет или просто разходка в природата. В нарушение на европейските директиви се извършва и промяна на целите за управление на защитените зони за птиците.


Как трябва да се действа в следващата година, за да се попълнят пропуските в управлението на "Натура 2000"?


- За една година могат да се направят много неща, стига да има политическа воля. Преди години МОСВ възложи на БАН да разработи режимите на все още липсващите заповеди. Учените си свършиха работата, но разработката им прашасва в някое чекмедже.


За 3-4 месеца могат да се направят всички процедури и поне в следващите две години собствениците на земи и гори да почнат да получават компенсационни средства от еврофондовете.


Органите за управление на зоните могат да се създадат бързо на основата на съществуващи структури на всички нива, които са разположени в самите зони, а не както се предлага – на десетки километри от тях.


Могат да се приемат разработените планове за управление на защитени територии и зони – някои чакат от две и повече години министърът да ги внесе в Министерски съвет.


До средата на годината ще трябва да се докладва състоянието на видовете и местообитанията в Европейската комисия. България дори не е започнала оценката им и за това единственият правилен път е да се възложи на БАН и Софийския университет да го извършат на базата на информацията, която учените така или иначе са събирали през годините.


Има много какво да се направи за "Натура 2000", стига Министерството на околната среда да излезе от това състояние на война с учените, гражданите, бизнеса и природозащитните организации, която е започнало.


Доколко това може да се направи с промени в закона?


- Повечето от спешните нужди на мрежата могат да се задоволят и без промяна на закона, но за други, каквито са органите за управление, ще трябват промени.


В България "Натура 2000" е като синоним на забрана за строежи. В по-западните европейски страни тя се свързва със силен туризъм и регионални марки. Смятате ли, че е възможно "Натура 2000" в България реално да подпомага бизнеса и развитието на регионални туристически и други продукти, свързани с природата?


- Убеден съм, че само ограничен кръг от бизнесмени, зависещи от строителство, кариери и добив на дървесина, са недоволни от "Натура 2000". Множество земеделски производители успяват да получат добри субсидии от природосъобразните си действия в защитените зони за птиците, за които има издадени заповеди. Аз си купувам мед от няколко пчелари, които използват произхода на меда от "Натура" като реклама. Етикети за произход от защитени зони има вече по вина, сладка, консерви и свежа земеделска продукция. Много къщи за гости и хотели се рекламират с това, че се намират в защитени зони.


"Натура 2000" е инструмент, който гарантира минимални стандарти за включване на всички заинтересовани от развитието страни и затова е успешна политика на ЕС. Но и там, и тук има много силно ограничен кръг от бизнеси, които искат на тъмно да се договарят с властите за своите проекти и затова не са доволни от нея. Доколкото този бизнес е финансово по-силен, неговият глас се чува непропорционално силно в медиите, но нека не преувеличаваме значението му.


Аз съм убеден, а и всички проучвания го показват, че българите са сред най-информираните и най-подкрепящите "Натура 2000" общества в Европейския съюз.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1978 Неутрално

  Точно провалени политици да ни говорят за законодателство е малко смешно!

 2. 2 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 249 Неутрално

  Така е, за законодателство могат да говорят само успешни политици - от рода на Бойко Борисов, Корнелия, Волен, Каракачанов и Валери. Само въпросът е дали го разбират. Защото за да си успешен политик специално в България, трябва да си неуспешен във всичко друго - твоята професия, морала, човещината и професионализма. Или както се изрази скоро един човек от народа пред мен - за да е стигнал толкова нагоре в политиката, значи много мръсотии е направил.

 3. 3 Профил на Рол
  Рол
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Не спомена колко струва програмата.

 4. 4 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2383 Неутрално

  "мониторинг върху 1/3 от територията на държавата срещу 16 милиона лева" Ох мале каква битки ще се води за това парче от баницата!

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5406 Неутрално

  Струва ми се, че нещо не се доизказва...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Весело

  До коментар [#2] от "habitat":

  "Или както се изрази един човек от народа пред мен ..."

  Ясно! Вие не сте човек от народа! Вие сте нещо друго. Нещо повече.

  Да не би да сте политик? А не! Вие сте хабитат. Т.е. сте еколог - някакво божествено и възвишено създание!

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 7. 7 Профил на paco112
  paco112
  Рейтинг: 391 Неутрално

  Сумата която ще получи белев удобно не е спомената, явно са си провели спявка за удобните въпроси предварително.

 8. 8 Профил на Вера Стаевска
  Вера Стаевска
  Рейтинг: 14 Неутрално

  До коментар [#7] от "paco112":

  Даден е линк в статията към всички одобрени проекти от ОП "Добро управление"- разгледайте ги.

 9. 9 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Решението на ВСС е перфеткно и само съжалявам, че не се е случило по-рано!
  Защото законите щяха да бъдат променени и вече да имаме нови лифтове и писти.

  Жалко, че съда си тълкува закона 20 години както дявола евангелие!

  Г-н Белев, не правете съпоставка с другите страни от ЕС относно Натура 2000.
  Те изградиха своята спортно туристическа инфраструктура, своето земеделие и т.н. много преди Натура 2000 да се появи! В Австрия Натура 2000 е мръсна дума и всички я мразят. В Австрия зелените се борят за чист въздух, но и дума не казват срещу застрояването на Алпите. Най-много нещо от рода на, "Трябва да помислим малко преди да вдигнем 1356 кабинков лифт!" и той се вдига, разбира се, никой не ги слуша дори!

  Там никой не печели от сладка с етикет натура 2000 и тем подобни глупости!

  С вашето мислене, само андрешковци можете да нахраните, но знам, че вие за хората не мислите. Е няма да е вашата!

 10. 10 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 267 Разстроено

  "те разходваха 200 милиона лева за "Натура" към различни държавни структури."

  рейнджърите още карат Лада Нива а тия 200 милиона може да ги видите как лъскаво и 4х4 минават на червено по улиците на София

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 11. 11 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 604 Разстроено

  До коментар [#9] от "patrokalche":


  живота не почва от Поморие и не свършва с майка Гърция.
  намалете злобата към околните, те не са виновни за изпитанието в което Бог Ви е поставил, и ще разбрете, че светът не е чак толкова лошо място

 12. 12 Профил на gullwing
  gullwing
  Рейтинг: 640 Неутрално

  За първи път виждам в "Дневник" снимката на Тома Белев. Откакто този пропаднал вестник се лепна за ДеБГ, в което той уж е коалиционен пртньор, няма нито едно фото в което той да е застанал до "демократичните" отрепки.

  За което много му се възхищавам и пожелавам всякакви успехи!

 13. 13 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 249 Неутрално

  До коментар [#6] от "tribiri":
  Да, прав сте, че неправилно се изразих - имах предвид, човек не-експерт, със средно образование! Нито той е народа, нито аз съм народа, нито вие. Оттам нататък от изказването ви струи омразата към една група хора - такива, които природата ги интересува и не са безразлични към нея. Дали са експерти, дали не са експерти - няма значение. Не мислите ли, че е нормално един експерт да си харесва обектите на експертността? Ако не - то тогава не е експерт. А това, че МОСВ особено при този министър, открито саботира основното си задължение - да опазва природната среда - не само въздух и вода, ами и биологичното разнообразие, е проблем за експертите, гражданите и за цялата държава, вкл. и аз вас, дип че не сте го разбрали. А омразата и преследването на някаква група граждани - било то по социален, етнически, сексуален, религиозен или дори ментален признак (примерно харесващи и защитаващи дивите животни и растения) го има само в диктатурите. Дали ще се наричан Възродителен процес, дали Холокоста, дали Културна революция, няма значение. Не знам дали носите очила, но по време на Културната революция в Китай, са преследвали хората с очила - били учени, т.е. експерти. Така се е правила селската революция - с омраза към малцинството, няма значение какво. Каквато демонстрирате вие в този форум. Може би това идва от възпитанието ви - видях че анонимно нарекохте Тома Белев (който пише с името си) в друг форум "простак". Гордейте се с Хунвейбинщината си! Жалко!!!

 14. 14 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Тази "статия", по скоро парцал, е толкова жалка! Само погледнете, кой задава въпросите, кой отговаря и къде се пуска. :) смях!

  Все едно Цветанов да вземе интервю от Борисов, а Карайанчева да го пусне в собствената си медия!

  Много сте трагични, другари зелени!

 15. 15 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#9] от "patrokalche":живота не почва от Поморие и не свършва с майка Гърция.намалете злобата към околните, те не са виновни за изпитанието в което Бог Ви е поставил, и ще разбрете, че светът не е чак толкова лошо място
  —цитат от коментар 11 на Тома Белев


  Злобата е присъща на вашите симпатизнати, г-н Белев. Кога ли ще обърнете внимание и на това?

 16. 16 Профил на Imeto mi
  Imeto mi
  Рейтинг: 489 Разстроено

  Глупав народ си избира глупави овчари да го скубят за жълти стотинки

 17. 17 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 249 Неутрално

  До коментар [#14] от "patrokalche":
  Първо Патрокъле, КараЙАнчева може на Гръцки така да се пише, но на Български е Караянчева. Второ - никой не да кара да четеш и толкова усилено да коментираш такъв "тъп" вестник. За такива като теб, ето ти Труд, Пик, Блиц и т.н. Там и редакция, и журналисти, и коментиращи - все еколозите са им виновни за всичко и все закани по техен адрес. А нали с Ахилчо (Димитриос Канарис) си имате собствено сайтче, където всеки може да ви види грамотността, интелекта и възпитанието.

 18. 18 Профил на atreu
  atreu
  Рейтинг: 413 Неутрално

  Голяма трибуна са му дали на този Тома Белев. Моето лично мнение за него отдавна е лошо - шмекер, който замаскира всичките си дейности уж като природосъобразни и еко. А всъщност истината не е съвсем такава, но той си търси шарани. И си ги намира.

  Приказка без край
 19. 19 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1310 Неутрално

  До коментар [#9] от "patrokalche":

  я се разходи до библиотекарския
  при кутев за справка.
  много дудняш.

 20. 20 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 807 Неутрално

  Абе аз да попитам някой обективен: Това за тесните връзки на г-н Белев с корояда на Витоша верни ли са или Каролев лъже?

 21. 21 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2025 Неутрално

  До коментар [#9] от "patrokalche": Желанието да служиш безприкословно на господаря си, за жълти стотинки води не само до деградация на личността (виж агент Камен - Владимир Каролев), но и до загуба на способността за мислене. В Австрия зелените участват и във властта, а Натура 2000 не само не е мръсна дума, а чудесна възможност да си зашитят природата. Само че там министерството им на околната среда работи със природозащитниците, а не води война с тях, за което говори и г-н Белев. И там в много по-голяма степен бизнесите в Натура 2000 ползват мрежата в рекламите на предлаганата продукция. Да не говорим, че г-н Белев е пропуснал да спомене за заплащане на екосистемните услуги, които успешно вече се прилагат в Трявна.
  Ако в Австрия имат случай като в Банско, местните хора и кметовете, министерството на околната среда ще са първите, които ще наритат "инвеститор" като Юлен. А мнението на природозащитниците им ще се ползва като аргумент срещу подобен инвеститор, ако той разполага с повече пари и се опита да подкупва или да наглее.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 22. 22 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 2008 Неутрално

  Кой е Тома Белев?

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 23. 23 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#14] от "patrokalche":Първо Патрокъле, КараЙАнчева може на Гръцки така да се пише, но на Български е Караянчева. Второ - никой не да кара да четеш и толкова усилено да коментираш такъв "тъп" вестник. За такива като теб, ето ти Труд, Пик, Блиц и т.н. Там и редакция, и журналисти, и коментиращи - все еколозите са им виновни за всичко и все закани по техен адрес. А нали с Ахилчо (Димитриос Канарис) си имате собствено сайтче, където всеки може да ви види грамотността, интелекта и възпитанието.
  —цитат от коментар 17 на habitat


  Лъжата винаги трябва да се разобличава, дори и тук в този семеен вестник. Взели си взаймно интервю за да го публикуват в семейния вестник.

  На последно място трябва да сме по свобода на словото с подобни статии!

 24. 24 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2025 Неутрално

  До коментар [#20] от "bpcorp":

  Не разбирам какви връзки имате предвид, но Каролев със сигурност лъже.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 25. 25 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2025 Неутрално

  До коментар [#1] от "svoboden":
  Отклонявате се от темата. Интервюто не е с провалени политици, а с експерт еколог.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 26. 26 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 604 Неутрално

  [quote#23:"patrokalche"][/quote]

  като не можете да четете и сте изпуснали, че Дневник е сайт. намалете злобата, че сте се разболеете съвсем.

 27. 27 Профил на carebean
  carebean
  Рейтинг: 274 Неутрално

  "Защо се налага НПО да прави кампания, след като държавата харчи за комуникация за "Натура 2000" в задължителната си национална рамка за действие?
  -Въпросът е принципен...."
  Сериозно ли въпросът е принципен или финансов?

 28. 28 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7399 Неутрално

  Една природа имахме, скоро и от нея нищо няма да остане. От алчност и простотия.

 29. 29 Профил на gogobyte
  gogobyte
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Това недоразумение е един от най-отявлените врагове на благоденствието на българите.

 30. 30 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3185 Неутрално

  https://trud.bg/държавата-клекна-пред-тома-белев-и-жен/

  Не навсякъде Белев е смятан за морален авторитет.

  Еретик
 31. 31 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 593 Неутрално

  Промените в Закона за биоразнообразието изключват РЕКЕТЬОРИТЕ от решенията за "Натура"

 32. 32 Профил на aqua_blue
  aqua_blue
  Рейтинг: 447 Неутрално

  Освен постове в социалните мрежи, каква точно дейност има зад гърба си господинът и Асоциацията на парковете в България?

 33. 33 Профил на mladen_49
  mladen_49
  Рейтинг: 180 Весело

  Велико интервю. белев сам си задава въпросите и си отговаря. Раздвоение на личността?

 34. 34 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Парковете поне в София добре се управляват. Не са идеални, но всеки може да се похвали с нещо ново.

 35. 35 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 1350 Неутрално

  Кой е Тома Белев?
  —цитат от коментар 22 на Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма


  Един паразит, който съсипа Витоша и си изкарва прехраната с това да рекетира и пречи на развитието на страната.

 36. 36 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 249 Неутрално

  До коментар [#35] от "валентин николов":
  Така ли ти казаха Пеевски чрез Телеграф, Недялко Недялков чрез Пик, Блъсков от Труд, Цеко от Алеко, Каролев дето и той се не знае от къде е и т.н. Наистина много надеждни източници. Продължавай да им вярваш и развитието на страната ще тръгне. На кукуво лято!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK