Зелен

Зелен

Дирекцията за строителен контрол отново ще проверява дали се строи на "Алепу"

Дирекцията за строителен контрол отново ще проверява дали се строи на "Алепу"

В момента се осигурява безопасност в свлачищния район, за което има издадено разрешение за строеж от главния архитект на община Созопол и представлява първи етап от инвестиционния проект.

/ Дневник 15