Община Каварна ще възстановява първо не точно степите, които трябва

Защитените зони край Каварна опазват уникални за Европа степи и важен миграционен път на птиците.

© Росен Цонев, -

Защитените зони край Каварна опазват уникални за Европа степи и важен миграционен път на птиците.Общинският съвет на Каварна прие днес проект за възстановяване на степи в района. Миналия вторник той гласува и решение, с което призова екоминистерството да приеме готовия отдавна Интегриран план за управление на защитените зони "Комплекс Калиакра", "Калиакра" и "Белите скали". За тези зони от "Натура 2000" на територията на общината от януари 2016 г. е в сила решение на Съда на Европейския съюз, осъждащо България за неизпълнение на двете директиви за биоразнообразието и изискващо действия, които държавата бави досега.


Ако започне да се изпълнява проект за възстановяване на степите, преди обаче да е приет планът за зоните от "Натура 2000", могат да бъдат похарчени сериозни суми без ефект, предупреждават учени и представители на неправителствени организации.


Това може би ще се случи още с първия проект (на стойност 195 276 лв.). Той е за три общински имота с площ 230 декара, като в част от тях степите не се нуждаят от възстановяване. Това потвърди пред "Дневник" и председателят на Общинския съвет Красимир Кръстев: "Една част от площта, където проектът иска да възстановява, си е понто-сарматска степ и няма нужда. Но тук в администрацията, които искат да кандидатстват, ме убеждават, че в част от имотите има незаконни сметища - например по 1 декар. За да се възстанови степта там, трябва да се кандидатства за целия имот."
Според него сумата по проекта е малка, но това е пилотен проект, защото никой в България досега не е възстановявал степи и с него от общината искат да тестват как се случва, за да прилагат опита след това за възстановяването на по-големи площи.


Болата, имот на фирма "Милениум" в степи, запазени към април 2015 г.

© Росен Цонев, -

Болата, имот на фирма "Милениум" в степи, запазени към април 2015 г.


Европейският съюз досега не е глобил България за неизпълненото решение на съда. Предстои Европейската комисия да се произнесе по предложенията, които държавата е изпращала и които не са публични. През април се очаква и мисия, която да провери взетите мерки. Ако тя установи, че предписанията не се изпълняват, Европейската комисия може да заведе ново дело и да изиска държавата да плати глоба за нарушението.


Решението на съда


Решението на Европейския съд констатира недостатъчен обхват на зоните за птиците и изграждане на инфраструктура, която уврежда както защитените редки степи (проектите "Калиакра уинд пауър", "ЕВН Енертраг Каварна", "ЦИД — Атлас", "Вертикал — Петков и с‑ие" и "Трейшън клифс голф енд спа резорт"), така и инфраструктура, прогонваща редките птици, чийто миграционен път минава оттам (проектите "АЕС гeo енeрджи", "Уиндтех", "Брестиом", "Дисиб", "Еко енерджи" и "Лонгман инвестмънт"). Според решението България не е оценила кумулативния ефект на проектите.


В отговор на решението на съда през 2017 г. учени от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) разработват Интегрирания план за зоните от "Натура 2000" край Калиакра. Следва бойкот от собственици на земи, които отправят и заплахи към учените. В крайна сметка през август 2017 г. общината и екоминистерството спират приемането на Интегрирания план за трите защитени зони (виж тук и тук). Заради неговата липса, досега могат да започнат конкретни мерки за изпълнение на решението на Европейския съд.


Собственици на земи дори в някои случаи са опожарили и разорали ценните европейски местообитания с надежда да им бъде позволено да строят, след като степите вече не съществуват.


Болата, имот на фирма "Милениум", степите са разорани към ноември 2016 г. След като биоразнообразието бъде напълно унищожено, няма да има никаква пречка предназначението на терените да бъде променено и те да бъдат застроени.

© Росен Цонев, -

Болата, имот на фирма "Милениум", степите са разорани към ноември 2016 г. След като биоразнообразието бъде напълно унищожено, няма да има никаква пречка предназначението на терените да бъде променено и те да бъдат застроени.


Общинският съвет на Каварна през 2018 г. поднови опитите за диалог и започна инициативи за изпълнение на решението на Съда на ЕС с надежда за решаване на казуса.


Председателят на съвета Красимир Кръстев внесе предложение за замразяване на строителните планове, които попадат в степите. С решение от 21 декември миналата година Общинският съвет премахва и предвидени зони за застрояване, които щяха да доведат до по-нататъшно унищожаване на степи, като включително са отпаднали и вече одобрени подробни устройствени планове (ПУП). Миналия вторник, 26 февруари, Общинският съвет прие и решение, с което апелира към МОСВ да завърши процеса по приемане на Интегрирания план за трите защитени зони, който бе разработен от ИБЕИ-БАН през 2017г.


Какво е решено досега в Каварна


На 26 февруари въз основа на докладна записка на съветника инж. Йордан Стоянов, която той предостави на "Дневник" (виж тук), Общинският съвет на Каварна реши да апелира към Министерството на околната среда и водите (МОСВ) да приеме разработения от ИБЕИ-БАН Интегриран план за управление на защитените зони "Комплекс Калиакра", "Калиакра" и "Белите скали". Докладът цитира и местния Инициативен комитет "За туризма на Калиакра", препоръчващ обща работа с учените и природозащитните организации.


Какво се реши днес


Общинският съвет на Каварна отново обсъди как да изпълни решението на Европейския съд.


Още преди заседанието участващите в дискусиите за Каварна учени и граждански организации изказаха опасения заради голямата сума и неясноти дали планираните дейностите ще имат положителен ефект върху степите. Проектът, с който общината кандидатства за финансиране, предвижда мерки, които се основават единствено на план за действие, одобрен екоминистъра, но не и върху научен план за зоните от "Натура 2000" и за конкретното местообитание.


"Планът за действие" за възстановяване на защитеното местообитание понто-сарматски степи е създаден с еднолична заповед на Нено Димов от 19 февруари по Закона за администрацията. Това не е направено по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), който изисква плановете за "Натура 2000" да се координират с научните и природозащитните организации.


За и против


Проектът и "Планът за действие" на министър Димов бяха предоставени на "Дневник" от Общинския съвет на Каварна. Мнение за документите изказаха представители на различните заинтересовани от Решението на Европейския съд - екоминистерството, учените, разработили все още неприетия Интегриран план за управление, и неправителствени експерти, които наблюдават действията за "Натура 2000".


Мирослав Калугеров, директор на Дирекция "Национална служба за защита на природата" към екоминистерството, разясни за "Дневник", че проектът на общината, който ще кандидатства за финансиране към ПУДООС, е базиран на министерски План за действие за възстановяване на степите. Самият план е изработен от дирекцията, която ръководи в изпълнение на заповед на министър Димов. Звеното към Министерството на околната среда е изработило плана по вътрешна заповед, според Калугеров той не е план за управление и затова не минава по реда на регламентите за "Натура 2000", определени от Закона за биологичното разнообразие и няма нужда да се съгласува извън екоминистерството. "Никога досега не сме изпълнявали такъв план за възстановяване на степи. Но той е изцяло базиран на разработения от ИБЕИ-БАН Интегриран план. Именно защото Интегрираният план още не е приет, ние разработихме този план за възстановяване на степите, за да можем в кратки срокове да започнем да изпълняваме Решението на Съда на Европейския съюз."


Директорът на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките (ИБЕИ-БАН) доц. Анна Ганева отбеляза, че институтът като автор на концепцията за възстановяване на местообитанието, отразена в интегрирания план на зоните край Калиакра, не е търсен за конкретни мнения и по-нататъшно обсъждане на подхода на работа.


Според доцент Росен Цонев, фитоценолог от Софийския университет и експерт в екипа на ИБЕИ-БАН, не е правилно от гледна точка на управлението на защитените зони, без да е утвърден цялостният план да се копират избирателно части от него. Също така не е ясен екипът, който е изготвил общинското проектопредложение, и неговата компетентност, доколкото в заявлението за финансиране от ПУДООС има доста спорни моменти. Например предвидени са дейности по възстановяване в имоти, които понастоящем представляват пасища или респективно са степи. Има вероятност така нареченото им възстановяване да доведе до влошаване на състоянието им, твърди Цонев. "Коректното би било кметът на общината и министър Нено Димов, когато използват части от неприет и дори категорично отхвърлен от тях само преди година и половина документ, най-малкото да се обърнат за експертиза към изготвилите този документ", предлага решение ученият.


Тома Белев, председател на управителния съвет на Асоциацията на парковете в България, разясни, че проектът на общината се базира на план за действие, утвърден лично от министъра въз основа на Закона за администрацията, и това е процедура, която не изпълнява изискванията за управление на зоните от "Натура 2000". "И двата имота в проекта са върху степи към настоящия момент и няма нужда там точно да се възстановява", каза Белев. "Такъв проект, уж за възстановяване на биоразнообразието, може допълнително да увреди природата, със сигурност ще изхарчи държавни пари нахалост и не изпълнява по никакъв начин Решението на Европейския съд за зоните край Калиакра", уточни той.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK