Европейски организации настояват пред Тимерманс за магистрала извън Кресненското дефиле

Европейски организации настояват пред Тимерманс за магистрала извън Кресненското дефиле

© Георги ПауновскиПриродозащитници призоваха първия вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс да се намеси и спешно да започне наказателна процедура срещу България, за да защити европейското природно богатство в Кресненското дефиле. Писмото (виж тук) е подписано от действащите на европейско ниво големи природозащитни мрежи - тази за защита на птиците "Бърдлайф" (BirdLife Europe), за мониторинг на публичните финанси (CEE Bankwatch Network), Централно-европейската мрежа за биоразнообразие (CEEweb for Biodiversity), адвокатите за природозащита Client-Earth, Европейското природозащитно бюро (European Environmental Bureau), Грийнпийс (Greenpeace), платформата за онлайн активизъм WeMove.eu и офиса на WWF за европейски политики (WWF-European Policy Office).


Европейските природозащитни мрежи, подкрепени от българските организации, сред които коалицията "За да остане природа", "За Земята", "Балкани", WWF-България, БДЗП и други, разясняват, че казусът е както природозащитен, така и специфичен за ресора на Тимерманс - върховенството на закона. Според неправителствените организации, става въпрос за три нарушения на правото на ЕС, които вече са нанесли вреда на защитената дива природа в Кресна по проекта за магистрала "Струма" от България до Гърция.


От една страна, държавата официално одобрява вариант за път в рамките на защитената долина на Струма, като не спазва утвърдената от ЕК през 2008 г. екооценка, която одобрява два варианта за маршрут на магистралата извън дефилето - през дълъг тунел и на изток извън дефилето, в полите на планина Пирин.
От друга страна, де факто е започнал подготвителен строеж в рамките на защитената зона от Натура 2000 "Кресна - Илинденци", за които антикорупционни разследвания сигнализираха през февруари.


От трета страна, въпреки правното оспорване на двата споменати процеса, правителството вече избира изпълнител по търгове за завършване на последната важна част в рамките на план за строеж в дефилето и в защитената европейска зона от "Натура 2000".


Природозащитните мрежи искат среща с първия вицепрезидент Тимерманс, като разясняват, че в своите правомощия в края на мандата на настоящата Комисия той трябва да започне наказателна процедура, защото България вече е доказала, че ще подаде документация за финансиране към ЕК едва впоследствие след осъществяване на проекта - тоест, след нанесени необратими щети на природата и на местното население.


Защо не може да има магистрала в дефилето


Финансирането на магистрала "Струма" от европейските фондове и Европейската инвестиционна банка се базира на решение по ОВОС (оценка за въздействието върху околната среда) и ЕО (екологична оценка) под № 1-1 от 2008 г. Според тази екооценка, магистралата е допустима от гледна точка на уникалната природа на Кресна в два варианта - в дълъг тунел, заобикалящ дефилето или изнесена изцяло на изток от него в подножието на Пирин (виж картата по-долу).


Карта на вариантите на трасето. Решение по ОВОС и ЕО № 1-1/2008 г. дава два възможни варианта извън Кресненското дефиле: дълъг тунел и източен вариант Г-20, който предвижда изнасяне на двете платна на магистралата на изток. Правителството, обаче, процедира търгове за изпълнител по вариант Г-10,5, където половината трафик ще минава по опасните завои и през ценната природа на пролома.

© За Земята

Карта на вариантите на трасето. Решение по ОВОС и ЕО № 1-1/2008 г. дава два възможни варианта извън Кресненското дефиле: дълъг тунел и източен вариант Г-20, който предвижда изнасяне на двете платна на магистралата на изток. Правителството, обаче, процедира търгове за изпълнител по вариант Г-10,5, където половината трафик ще минава по опасните завои и през ценната природа на пролома.


За "Дневник" българските активисти от коалицията "Да спасим Кресненския пролом", в която членуват "За Земята", "Балкани" и други, припомнят, че в момента действа в разрез с горната екооценка е прието от Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ) решение Г-10,5 (виж картата), което е одобрено и от екоминистерството с Решение 3-3/2017. Според това ново решение едното платно (София – Кулата) ще премине през Кресненския пролом, а другото – източно от него с тунели и виадукти. С този вариант не се постига компромис, защото се нарушават интересите както на местните жители, така и на безопасността на пътуващите и на опазването на пролома. Чрез него няма да се решат проблемите с трафика, нито ще бъдат намалени катастрофите. Местните жители и ползвателите на пролома – каякари и туристи, ще имат затруднения при пътуване в района с бавноподвижни автомобили, нужни за земеделие, планински и речен туризъм и други характерни поминъци. Еднопосочното движение по стария път ще затрудни силно и туризма, и връзката на местните населени места, особено при спешни нужди – болести, инциденти и други, които изискват пряк локален път до областния център Благоевград. С изграждането на дясното платно по посока София – Гърция ще се нанесат непоправими разрушения на пролома. Те, от своя страна, ще доведат до намаляването и изчезването на биоразнообразието и на защитени видове, ценни за цяла Европа и ще застрашат устойчивите форми на използване на тази природна даденост – каякинг и рафтинг туризма, бърд уочинга, трекинга, земеделие.


Коалицията "Да спасим Кресненския пролом" напомня отново, че в нарушение на Решението по ОВОС и ЕО № 1-1/2008 г. са отхвърлени двата възможни варианта, които предоставят едновременно и устойчиво природозащитно, и транспортно решение: дълъг тунел и източен вариант Г-20, който предвижда изнасяне на двете платна на магистралата на изток. Ние смятаме, че все още не е късно да бъде избран един от двата варианта и сме готови да съдействаме пред различните европейски институции за подобна промяна, посочват от организацията.


Анализ на документите на търговете на експертите от "Да спасим Кресненския пролом" показват, че посочените в обществените поръчки индикативни стойности за варианта на правителството (Г-10,5) на обща стойност от над 875 милиона лева (без ДДС) не се различава значително от сочените от официалните институции стойности на одобрените от екооценката варианти - тунела и Г-20. Заедно с ползите за региона и отделните сектори като туризма и търговията в средно- и дългосрочен план, първоначалните варианти се очаква да се окажат още по-изгодни.


За "Дневник" Андрей Ковачев от сдружение "Балкани" и член на коалицията "Да спасим Кресненския пролом" обясни, че трасе през дефилето е лошо и за природата, и за хората. "Ако магистралният трафик остане по сегашния път – дали целият, дали само половината – тежките катастрофи не само няма да намалеят, а може и да се увеличат. В пролома всяка година има десетки хиляди посетители – главно рафтаджии, там постоянно минават местните хора за да стигнат до лозята, нивите, пасищата и до селата в планината. Пешеходци или бавни коли на този тесен път и при тези завои, заедно с бързия магистрален трафик значи само едно – тежки инциденти. Същото е и с дивите животни. Масово загиват върху пътя. А там в Кресненско дефиле е мястото с най-богата фауна, изобилие от редки и защитени видове – и всичките събрани на дъното на тясната долина, където минават пътя и трафика. И единствения начин всичко това да не става, е целият магистрален трафик да е извън, а сегашния път да остане локален," смята Ковачев.


Колко е уникална "Натура 2000" в Кресна


Освен местното си значение за земеделието и туризма на област Благоевград, Кресненското дефиле е признато като уникално от гледна точка на богато биоразнообразие и има множество научни пулбикации по темата (например, тук и тук). По тази причина то е и от значение за европейското природно наследство и част от мрежата зони "Натура 2000", защитавана от Европейския съюз с две директиви (повече за мрежата - тук).


Преминаването през дефилето е обект на наблюдение и от Бернската конвенция на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна. Районът е защитен също от зоната от две зони от Натура 2000 по силата на българското членство в Европейския съюз, който е защитил конкретни природни видове и местообитания с тази мрежа. Оценката за въздействието върху околната среда на варианта на правителството е оспорвана, именно защото две защитени зони от "Натура 2000" в района пазят уникални, според учени и природозащитници, по своето биоразнообразие пространства, които спрямо това разнообразие са неголеми по площ.


Каузата за опазването на Кресненското дефиле е защитавана и от биолога от БАН и алпинист Боян Петров, който беше сред основните лица в коалицията "Да спасим Кресненското дефиле". Според сайта на Боян Петров по темата Кресненският пролом е "биологично най-разнообразният район в България- установени са 3300 вида (1/10 от видовото богатство на България), но вероятно в района се срещат повече от 4500 вида животни." Именно при теренно проучване на "Да спасим Кресненското дефиле" за вариантите за излизане на трасето извън ценния пролом, алпинистът и изследовател пострада тежко през 2016 г. в пътен инцидент в Кресна, заедно с Андрей Ковачев.


Има ли все още алтернатива?


След като правителството вече избира изпълнител за оспорваната от природозащитниците отсечка през дефилето, "Дневник" се обърна към коалицията "Да спасим Кресненското дефиле" с въпрос дали има ли алтернатива към момента.


Отговорът от Десислава Стоянова от сдружение "За Земята" и член на "Да спасим Кресненското дефиле", е, че все още може цялата магистрала да мине по източния обход – там, където според правителствения вариант ще е само едното платно. Според нея, това е може би единственото решение сега за правителството, ако иска да завърши проекта без да връща пари. Други алтернативи са били тази за голям тунел или друга - за серия от по-малки тунели над ж.п. линията, Според Стоянова, по един или друг начин правителството е отхвърлило всички предложения или просто ги е премълчало. Същото се е случило според нея досега и с алтернативата за пълен източен обход, въпреки че хората в Кресна подкрепят именно това. Сегашният вариант, който се процедира в търга, е въз основа на манипулирани данни в доклада за въздействие върху околната среда и предварително взето решение, според представителя на коалицията "Да спасим Кресненското дефиле".


Стоянова разясни и защо коалицията очаква "връщане на пари". Според природозащитниците има нарушения на европейските директиви. "Още от 2008 година има официално взето решение да се строи магистралата извън Кресненски пролом и само заради това тя беше построена във всички други отсечки. Сега то се нарушава. Ако Комисията наистина си свърши работата, има риск за България да върне парите," смята Стоянова.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK