Европейски организации настояват пред Тимерманс за магистрала извън Кресненското дефиле

Европейски организации настояват пред Тимерманс за магистрала извън Кресненското дефиле

© Георги ПауновскиПриродозащитници призоваха първия вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс да се намеси и спешно да започне наказателна процедура срещу България, за да защити европейското природно богатство в Кресненското дефиле. Писмото (виж тук) е подписано от действащите на европейско ниво големи природозащитни мрежи - тази за защита на птиците "Бърдлайф" (BirdLife Europe), за мониторинг на публичните финанси (CEE Bankwatch Network), Централно-европейската мрежа за биоразнообразие (CEEweb for Biodiversity), адвокатите за природозащита Client-Earth, Европейското природозащитно бюро (European Environmental Bureau), Грийнпийс (Greenpeace), платформата за онлайн активизъм WeMove.eu и офиса на WWF за европейски политики (WWF-European Policy Office).


Европейските природозащитни мрежи, подкрепени от българските организации, сред които коалицията "За да остане природа", "За Земята", "Балкани", WWF-България, БДЗП и други, разясняват, че казусът е както природозащитен, така и специфичен за ресора на Тимерманс - върховенството на закона. Според неправителствените организации, става въпрос за три нарушения на правото на ЕС, които вече са нанесли вреда на защитената дива природа в Кресна по проекта за магистрала "Струма" от България до Гърция.


От една страна, държавата официално одобрява вариант за път в рамките на защитената долина на Струма, като не спазва утвърдената от ЕК през 2008 г. екооценка, която одобрява два варианта за маршрут на магистралата извън дефилето - през дълъг тунел и на изток извън дефилето, в полите на планина Пирин.
От друга страна, де факто е започнал подготвителен строеж в рамките на защитената зона от Натура 2000 "Кресна - Илинденци", за които антикорупционни разследвания сигнализираха през февруари.


От трета страна, въпреки правното оспорване на двата споменати процеса, правителството вече избира изпълнител по търгове за завършване на последната важна част в рамките на план за строеж в дефилето и в защитената европейска зона от "Натура 2000".


Природозащитните мрежи искат среща с първия вицепрезидент Тимерманс, като разясняват, че в своите правомощия в края на мандата на настоящата Комисия той трябва да започне наказателна процедура, защото България вече е доказала, че ще подаде документация за финансиране към ЕК едва впоследствие след осъществяване на проекта - тоест, след нанесени необратими щети на природата и на местното население.


Защо не може да има магистрала в дефилето


Финансирането на магистрала "Струма" от европейските фондове и Европейската инвестиционна банка се базира на решение по ОВОС (оценка за въздействието върху околната среда) и ЕО (екологична оценка) под № 1-1 от 2008 г. Според тази екооценка, магистралата е допустима от гледна точка на уникалната природа на Кресна в два варианта - в дълъг тунел, заобикалящ дефилето или изнесена изцяло на изток от него в подножието на Пирин (виж картата по-долу).


Карта на вариантите на трасето. Решение по ОВОС и ЕО № 1-1/2008 г. дава два възможни варианта извън Кресненското дефиле: дълъг тунел и източен вариант Г-20, който предвижда изнасяне на двете платна на магистралата на изток. Правителството, обаче, процедира търгове за изпълнител по вариант Г-10,5, където половината трафик ще минава по опасните завои и през ценната природа на пролома.

© За Земята

Карта на вариантите на трасето. Решение по ОВОС и ЕО № 1-1/2008 г. дава два възможни варианта извън Кресненското дефиле: дълъг тунел и източен вариант Г-20, който предвижда изнасяне на двете платна на магистралата на изток. Правителството, обаче, процедира търгове за изпълнител по вариант Г-10,5, където половината трафик ще минава по опасните завои и през ценната природа на пролома.


За "Дневник" българските активисти от коалицията "Да спасим Кресненския пролом", в която членуват "За Земята", "Балкани" и други, припомнят, че в момента действа в разрез с горната екооценка е прието от Агенцията за пътна инфраструктура (АПИ) решение Г-10,5 (виж картата), което е одобрено и от екоминистерството с Решение 3-3/2017. Според това ново решение едното платно (София – Кулата) ще премине през Кресненския пролом, а другото – източно от него с тунели и виадукти. С този вариант не се постига компромис, защото се нарушават интересите както на местните жители, така и на безопасността на пътуващите и на опазването на пролома. Чрез него няма да се решат проблемите с трафика, нито ще бъдат намалени катастрофите. Местните жители и ползвателите на пролома – каякари и туристи, ще имат затруднения при пътуване в района с бавноподвижни автомобили, нужни за земеделие, планински и речен туризъм и други характерни поминъци. Еднопосочното движение по стария път ще затрудни силно и туризма, и връзката на местните населени места, особено при спешни нужди – болести, инциденти и други, които изискват пряк локален път до областния център Благоевград. С изграждането на дясното платно по посока София – Гърция ще се нанесат непоправими разрушения на пролома. Те, от своя страна, ще доведат до намаляването и изчезването на биоразнообразието и на защитени видове, ценни за цяла Европа и ще застрашат устойчивите форми на използване на тази природна даденост – каякинг и рафтинг туризма, бърд уочинга, трекинга, земеделие.

Коалицията "Да спасим Кресненския пролом" напомня отново, че в нарушение на Решението по ОВОС и ЕО № 1-1/2008 г. са отхвърлени двата възможни варианта, които предоставят едновременно и устойчиво природозащитно, и транспортно решение: дълъг тунел и източен вариант Г-20, който предвижда изнасяне на двете платна на магистралата на изток. Ние смятаме, че все още не е късно да бъде избран един от двата варианта и сме готови да съдействаме пред различните европейски институции за подобна промяна, посочват от организацията.


Анализ на документите на търговете на експертите от "Да спасим Кресненския пролом" показват, че посочените в обществените поръчки индикативни стойности за варианта на правителството (Г-10,5) на обща стойност от над 875 милиона лева (без ДДС) не се различава значително от сочените от официалните институции стойности на одобрените от екооценката варианти - тунела и Г-20. Заедно с ползите за региона и отделните сектори като туризма и търговията в средно- и дългосрочен план, първоначалните варианти се очаква да се окажат още по-изгодни.


За "Дневник" Андрей Ковачев от сдружение "Балкани" и член на коалицията "Да спасим Кресненския пролом" обясни, че трасе през дефилето е лошо и за природата, и за хората. "Ако магистралният трафик остане по сегашния път – дали целият, дали само половината – тежките катастрофи не само няма да намалеят, а може и да се увеличат. В пролома всяка година има десетки хиляди посетители – главно рафтаджии, там постоянно минават местните хора за да стигнат до лозята, нивите, пасищата и до селата в планината. Пешеходци или бавни коли на този тесен път и при тези завои, заедно с бързия магистрален трафик значи само едно – тежки инциденти. Същото е и с дивите животни. Масово загиват върху пътя. А там в Кресненско дефиле е мястото с най-богата фауна, изобилие от редки и защитени видове – и всичките събрани на дъното на тясната долина, където минават пътя и трафика. И единствения начин всичко това да не става, е целият магистрален трафик да е извън, а сегашния път да остане локален," смята Ковачев.


Колко е уникална "Натура 2000" в Кресна


Освен местното си значение за земеделието и туризма на област Благоевград, Кресненското дефиле е признато като уникално от гледна точка на богато биоразнообразие и има множество научни пулбикации по темата (например, тук и тук). По тази причина то е и от значение за европейското природно наследство и част от мрежата зони "Натура 2000", защитавана от Европейския съюз с две директиви (повече за мрежата - тук).


Преминаването през дефилето е обект на наблюдение и от Бернската конвенция на Съвета на Европа за опазване на дивата европейска флора и фауна. Районът е защитен също от зоната от две зони от Натура 2000 по силата на българското членство в Европейския съюз, който е защитил конкретни природни видове и местообитания с тази мрежа. Оценката за въздействието върху околната среда на варианта на правителството е оспорвана, именно защото две защитени зони от "Натура 2000" в района пазят уникални, според учени и природозащитници, по своето биоразнообразие пространства, които спрямо това разнообразие са неголеми по площ.


Каузата за опазването на Кресненското дефиле е защитавана и от биолога от БАН и алпинист Боян Петров, който беше сред основните лица в коалицията "Да спасим Кресненското дефиле". Според сайта на Боян Петров по темата Кресненският пролом е "биологично най-разнообразният район в България- установени са 3300 вида (1/10 от видовото богатство на България), но вероятно в района се срещат повече от 4500 вида животни." Именно при теренно проучване на "Да спасим Кресненското дефиле" за вариантите за излизане на трасето извън ценния пролом, алпинистът и изследовател пострада тежко през 2016 г. в пътен инцидент в Кресна, заедно с Андрей Ковачев.


Има ли все още алтернатива?


След като правителството вече избира изпълнител за оспорваната от природозащитниците отсечка през дефилето, "Дневник" се обърна към коалицията "Да спасим Кресненското дефиле" с въпрос дали има ли алтернатива към момента.


Отговорът от Десислава Стоянова от сдружение "За Земята" и член на "Да спасим Кресненското дефиле", е, че все още може цялата магистрала да мине по източния обход – там, където според правителствения вариант ще е само едното платно. Според нея, това е може би единственото решение сега за правителството, ако иска да завърши проекта без да връща пари. Други алтернативи са били тази за голям тунел или друга - за серия от по-малки тунели над ж.п. линията, Според Стоянова, по един или друг начин правителството е отхвърлило всички предложения или просто ги е премълчало. Същото се е случило според нея досега и с алтернативата за пълен източен обход, въпреки че хората в Кресна подкрепят именно това. Сегашният вариант, който се процедира в търга, е въз основа на манипулирани данни в доклада за въздействие върху околната среда и предварително взето решение, според представителя на коалицията "Да спасим Кресненското дефиле".


Стоянова разясни и защо коалицията очаква "връщане на пари". Според природозащитниците има нарушения на европейските директиви. "Още от 2008 година има официално взето решение да се строи магистралата извън Кресненски пролом и само заради това тя беше построена във всички други отсечки. Сега то се нарушава. Ако Комисията наистина си свърши работата, има риск за България да върне парите," смята Стоянова.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (117)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 353 Неутрално

  Европейски организации ... ?

  кои ги държи тези организации?
  кои им дава ляба така да се каже?

  имат ли поставени икономиески задачи за нанасяне на вреда на БЪлгария?
  сътрудничат ли с разузнавания на враждебни на БЪлгария държави - АНглия, Франция ...?

  ВВФ - която е една от еко талибаските оранизации, май е базирана в Лондон.

 2. 2 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 948 Гневно

  А откъде да мине магистралата? През Пловдив ли? Няма ли и природозащитници на хората, защото по тази магистрала неррекъснато загиват хора, а явно за тях това не е проблем!

 3. 3 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 353 Неутрално

  Нямам доверие на Франс Тимерманс
  малко мошеник ми се вижда

  Нямам вяра и на Европейската комисия

 4. 4 Профил на WWW
  WWW
  Рейтинг: 353 Неутрално

  Еко организациите гонят икономически задачи - удар по някакъв сектор на икономикта на конктретна държава, но да прикрити под псевдо екологични идеи.

  На практика такива организации като ВВФ, Гринпис .... подобни се курират от хора с много пари, както и от тайните служби на Англия и САЩ.
  Това е съвметен проект на Уолстриит и Ситито на Лондон.

  Целта е много контретна - пречки пред икономиките на конкуретни държави.
  Основна цел за следващото десетилетие ще е Китай .

  България е малка мищена, която се бии от време на време

 5. 5 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 921 Неутрално

  Тая магистрала трябваше да бъде готова още през 2004 година за Олимпиадата в Гърция! К'во щяха да риват сега екоталибаните?

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 6. 6 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2766 Неутрално

  Платени кресливи фанатици !!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 7. 7 Профил на yordanovmg
  yordanovmg
  Рейтинг: 477 Весело

  Ало, дясното издание ли е?

 8. 8 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5710 Неутрално

  Зелените, които по принцип са си анти инфраструктурно ориентирани, имат право да си протестират. Друг е въпросът, дали държавата и ЕС трябва да се съобразяват с всичките им идеалистични въжделения.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 9. 9 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#4] от "WWW":

  Пич, без ебавка, мога да ти продам истинска алуминиева шапка, спасява от всички правителствени, неправителствени, соросоидни и извънземни промиващи лъчи. Само 200 лв парчето. Мога да ти намеря и оригинален химически кит за детоксификация от кемтрейлса на Мосад и МИ6, ама ще ти излезе по-солено. Пиши на лично при интерес, ама побързай, бройките свършват, имам доста клиенти от флат ърт движението.

 10. 10 Профил на stem
  stem
  Рейтинг: 284 Весело

  Въй, мама!
  А WWF какво ни глезят с някакви петицийки и протести, няма ли да изпратят от своите праведни природолюбиви рейнджъри? Тъй де, ще ми се мотаят там някакви гадни същества като хората в краката на рилския слепок и зеленодупия бръмбър!

  https://www.dnevnik.bg/sviat/2019/03/05/3400019_buzfiid_plateni_ot_wwf_gorski_reindjuri_sa_izbivali/

  Левичаро-либералстващите се заклеха да воюват до пълна победа на здравите сили над здравия разум!
 11. 11 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  Има ОВОС...
  Трябва съобразяване с оценката, нали затова се прави... ГЕРБ пак през просото...

 12. 12 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  Тая магистрала трябваше да бъде готова още през 2004 година за Олимпиадата в Гърция! К'во щяха да риват сега екоталибаните?
  —цитат от коментар 5 на ТНТ


  +++
  Наистина станаха много досадни...

 13. 13 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2862 Неутрално

  До коментар [#5] от "ТНТ":

  Трябваше, но НДСВ не успя. Може би защото беше заето с други, по-важни неща...! Трябваше да ни оправя за 800 дни. Ама не стана.
  Само се чудя, защо големият биткаджия и каратист Бойко, все още не е построил тази магистрална отсечка, ами се занимава с някакви си екоактивисти? Да ги наритва и да строи...! Или нещо друго му пречи?

  Бивш tww09306483.
 14. 14 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 262 Неутрално

  Вчера руменците протестират,искали повече магистрали,днес зелената мафия у нас протестира срещу магистралите.
  Всичко ни е наопаки с цивилизованите държави.

 15. 15 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2635 Неутрално

  До коментар [#11] от "Велков":

  "Има ОВОС...
  Трябва съобразяване с оценката, нали затова се прави... ГЕРБ пак през просото."
  ============
  БСП затова не правят магистрали, защото пазят природата.

  Еретик
 16. 16 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4203 Весело

  Баси и организацийките, баси и смученето на евросредства?! Разправях преди години на едни авери, да направим и ние една и да не се блъскаме повече, но не им било интересно... Глухари!

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 2238 Весело

  а, затова ще да се е възпалил другаръ Блъсков последните дни :)

 19. 19 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2864 Неутрално

  кресненското дефиле е уникално. Усерете и него ! Има алтернатива, но нещо не им изнася.Ще откраднат по-малко.

 20. 20 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 591 Неутрално

  Когато беше взето решението за цялата магистрала през 2008 г ясно беше записано че Кресненско дефиле ще бъде заобиколено с тунел заради особенната ценност на защитените територии и животински видове там!
  Хайде сега умниците от форума да ми кажат защо 10 год не стигнаха на няколко поредни правителства да построят 15 км тунел при положение че ЕК е подписала и винаги е била готова да го финансира?
  Също моля да ми обяснят, ако екологичните организации които много ясно защитават екологични каузи "били проводници на някакви, неизвестно точно какви интереси", на чии интереси са проводници поредица от правителства че не направиха тунела в съответствие в решенията и договора за финансиране на магистралата с ЕС?
  Да не би да са проводници на интересите на строителните компании които просто не могат да построят тунел - същите строителни компании които постоиха пропадащите тракия и марица, коловозите на Цариградско и завоя-убиец на Своге?!

 21. 21 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2291 Неутрално

  ,,....Отговорът от Десислава Стоянова от сдружение "За Земята" и член на "Да спасим Кресненското дефиле", е, че все още може цялата магистрала да мине по източния обход – там, където според правителствения вариант ще е само едното трасе.....,,

  Значи така, ж.п. линията не пречи на тази Натура, сегашното трасе на пътя също до сега не пречеше. И хоп, магистралата използваща сегашното трасе и трасе на отсрещния скат на планината пречи

 22. 22 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 2291 Неутрално

  До коментар [#15] от "Костадин Иванов":

  БСП затова не правят магистрали, защото пазят природата.

  Ного си прав. Направо да са връщат старите коларски пътища, те най добре пазят природата

 23. 23 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  До коментар [#15] от "Костадин Иванов":

  Драйфа ми се от тъпоумни коментари на герберасти противопоставящи ГЕРБ и БСП, та те са двете да една и съща монета!

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 24. 24 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 427 Весело

  все пак най-висшото животно а именно човекът трябва да е с предимство

 25. 25 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  Също моля да ми обяснят, ако екологичните организации които много ясно защитават екологични каузи "били проводници на някакви, неизвестно точно какви интереси", на чии интереси са проводници поредица от правителства че не направиха тунела в съответствие в решенията и договора за финансиране на магистралата с ЕС?Да не би да са проводници на интересите на строителните компании които просто не могат да построят тунел - същите строителни компании които постоиха пропадащите тракия и марица, коловозите на Цариградско и завоя-убиец на Своге?!
  —цитат от коментар 20 на dun


  Задаваш въпрос и много добре си му отговаряш! Най-жалкото е, че клакьорите на герберастите хулят лошата ЕК и ЕС, а откъде точно идват парите, които усвояват усвоителите от ГЕРБ и приближените им Трейс, ГБС и т.н.? Компании, които и 5 км магистрала не могат да построят без тя да се огъне от „преовлажняване“ пет месеца по-късно.

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 26. 26 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Накой знае ли защо изцяло източният вариант Г20 е отхвърлен. Мисля че хората с право протестират че едното платно на магистралата ще е върху стария път.

 27. 27 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  на чии интереси са проводници поредица от правителства че не направиха тунела в съответствие в решенията и договора за финансиране на магистралата с ЕС?
  —цитат от коментар 20 на dun


  да напомним на популацията дето поредицата "правителства" беха преоспешените мандати на Сенсей Барисаф

  яж бахур
 28. 28 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#21] от "сидер":

  тъй, ай да видим ойростат ко вика. Костов за ЧЕТИРИ години има ръст на БВП от 58%, а Борисов за ДЕВЕТ години има ръст от 48%. и ква излиза тя? Костов има 14.5% на година, а Борисов мизерните 5.33. значи, оказва се, че Костов има ТРИ ПЪТИ по-голям ръст на БВП на година от Борисов, година след година...

  БУАХАХАХАааа

  И тва без изобщо да споменаваме, че Борисов разполага с МИЛИАРДИ от ойрофондове и МИЛИАРДИ от гурбетчии, милиардче-две заемчета за лепене на стиропор и кво ли не. ае, Доаня, трол-лелче

  ---
  1997 : 1998 : 1999 : 2000 : 2001
  9,971.8 : 13,358.5 : 12,714.8 : 14,305.8 : 15,784.3

  2009 : 2010 : 2011 : 2012 : 2013 : 2014 : 2015 : 2016 : 2017 : 2018
  37,317.7 : 38,230.5 : 41,292.0 : 41,947.2 : 41,858.1 : 42,824.4 : 45,288.5 : 48,128.6 : 51,663.0 : 55,182.2

  (15784.3 - 9971.8) / 9971.8 = 0.58
  (55182.2 - 37317.7) / 37317.7 = 0.48
  ---
  https://ec.europa.eu/eurostat/estat-navtree-portlet-prod/BulkDownloadListing?file=data/nama_10_gdp.tsv.gz

  яж бахур
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 30. 30 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2247 Неутрално

  действащите на европейско ниво големи природозащитни мрежи - тази за защита на птиците "Бърдлайф" (BirdLife Europe), за мониторинг на публичните финанси (CEE Bankwatch Network), Централно-европейската мрежа за биоразнообразие (CEEweb for Biodiversity), адвокатите за природозащита Client-Earth, Европейското природозащитно бюро (European Environmental Bureau), Грийнпийс (Greenpeace), платформата за онлайн активизъм WeMove.eu и офиса на WWF за европейски политики (WWF-European Policy Office).
  _______________
  Ако ги питаш тези , нищо не трябва да се прави, само хвостохранилища за концесионерите от обсадните корпорации и да се копа де що може под земята особено злато!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 31. 31 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 303 Весело

  Зелените: без да се жертва девица на олтара на бога на затоплизма, няма да стане тая работа! Ето една 16 годишна шведска тийнейджърка е готова, но дали е девица?!

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 32. 32 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 262 Неутрално

  ,,С изграждането на дясното платно по посока София – Гърция ще се нанесат непоправими разрушения на пролома. Те, от своя страна, ще доведат до намаляването и изчезването на биоразнообразието и на защитени видове, ценни за цяла Европа..."

  Само в Кресна има повече пеперуди отколкото в цяла Великобритания. А там колкото и да нямат планини все пак магистралите им ги заобикалят а в Шотландия даже са построили релсов път до върхът на Кеирнгорм, за да не нарушават хората ценните екосистеми. Има път само за колела или зимата със ски/сноуборд. В сравнение с България Кеирнгорм (планината не местността) е някаква гола скала с 5 дървета, храсти и животни на кръст https://www.expedia.com/pictures/scottish-highlands/aviemore/cairngorm-mountain.d6088697/

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 33. 33 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 953 Неутрално

  До коментар [#1] от "WWW":

  Всъщност главен противник на магистрала през района е Сърбия.Ще отнеме трафик от нейна теротория през СМакедония.От Солун.

 34. 34 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Зелените са новите комунисти,облечени в други роби,добре че Путин все още смята че силата е в християнството.

 35. 35 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#33] от "yanne":

  Вярно е.

 36. 36 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Щом има ОВОС който издаден от Българската държава за Чий ще ми спира проекта някакъв човек просперитета на държавата.След като са минати процедури по възд. на околната среда.

 37. 37 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 507 Неутрално

  До коментар [#19] от "джендър дебне в храсталака":

  Как ще откраднат по малко,като трябва да се направи тунел който много скъп,при това и неговата поддръжка в последствие ще товари магистралата като цена.

 38. 38 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Последният вариант на правителството ще глътне най-много пари. Повече от тунел - който не може да бъде построен от "нашите"(и да се приберат 20-30% в партийните каси). Повече и от източното трасе - защото като се съберат парите за по-тесния му вариант и разширението на сега съществуващия път - сметката ще набъбне значително. Каквото и да се построи - все ще е по-добре, но в случая има и користна (политическа) цел. Накрая пак местните ще са виновни, защото има голяма вероятност да почнат да блокират пътищата.

 39. 39 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4388 Неутрално

  До коментар [#20] от "dun":

  "Хайде сега умниците от форума да ми кажат защо 10 год не стигнаха на няколко поредни правителства да построят 15 км тунел при положение че ЕК е подписала и винаги е била готова да го финансира?"

  Не е проблема, че 10 години не стигат! Проблемът е, че няма българска фирма (на В. Златев или на Прасчо), която да може да построи толкова дълъг тунел! Т. е. парите ще трябва да отидат не при "правилните" хора, а при чужда фирма!

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#31] от "ndb":

  ма верно ли е дето m17
  https://knetwork.capital.bg/m17

  бил тоа оръфлек:

  Михаил Владимиров Владов
  Роден е на 05.04.1961 г.завършва през 1991 г.

  Член на политическа партия ГЕРБ.

  Председател на постоянната комисия за връзки с гражданското общество

  https://council.sofia.bg/mihail-vladimirov-vladov

  кви ли са му алтовете?

  яж бахур
 42. 42 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  Почвам да мразя този зелен октопод и екоталибани! Ако зависи от тях, сигурно ще ни вкарат в газовите камери, за да не дишаме въздуха и да не мачкаме тревичките на гущери, охлюви, таралежи....

  Русия- проказата на планетата Земя.
 43. 43 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3517 Гневно

  Европейски организации ... ?кои ги държи тези организации?кои им дава ляба така да се каже?имат ли поставени икономиески задачи за нанасяне на вреда на БЪлгария?сътрудничат ли с разузнавания на враждебни на БЪлгария държави - АНглия, Франция ...?ВВФ - която е една от еко талибаските оранизации, май е базирана в Лондон.
  —цитат от коментар 1 на WWW


  Нещо по проблема имаш ли да кажеш?
  Защо изобщо пишеш тук след като само плюеш, а нямаш никакви аргументи по темата?
  Аман от нагли, платени тролове!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 44. 44 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Тези организации не казват колко поражения ще бъдат нанесени на околната среда от любимият им тунел!
  http://vestnikstroitel.bg/tema/109322_ekspertniyat-svet-km-ksb-dlgiyat-tunel-prez-kresnenskoto-defile-e-necelesobrazen/
  Да оставим настрана рисковете по време на строителството, да приемем, че е се постои много екологично, сеизмично устойчив на високия риск в зоната и т.н.
  Колко СО2 ще бъде отделян годишно от енергията, необходима за вентилационната система, осветителната система и другите системи свързани с експлоатацията на тунела?
  В писмото не пише само коя компания, специализирана в строителството на тунели спонсорира кампанията?

 45. 45 Профил на radoslavivanov
  radoslavivanov
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Както винаги основната цел на другарите от БСП, ДПС, ГЕРБ, АТАКА, ВОЛЯ и всичките им производни е да се окрадне народната пара за едно и също нещо - поне 5 пъти.
  Един път да откраднем европейските средства - хем да му викат магистрала, хем е да не е точно.
  Втори път хем ще пазим природата, хем ще запалим половината Кресна, пък после ще я възстановяваме.
  Трети път като се разбере рано или късно, че няма да я бъде така магистралата, ще усвоим народната пара да поправим грешката.
  Четвъртият път е ясен - некачествено изпълнение и постоянни ремонти.
  Петият път е когато държавата бъде осъдена, заради безобразията, които върши администрацията.
  Всички изброени партии разбират ЕКОЛОГИЯТА само през парите, които влизат в джобовете им.Колкото повече пари у джобовете, толкова по-екологично е решението :).

 46. 46 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  [quote#27:"Моа Преател Тайпи"][/quote]

  ... и бистрисшкий тигрррр... ммм

  (бистришко-бабешки, ма нейсе)

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 47. 47 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 491 Любопитно

  До коментар [#31] от "ndb":


  Зелените: без да се жертва девица на олтара на бога на затоплизма, няма да стане тая работа! Ето една 16 годишна шведска тийнейджърка е готова, но дали е девица?!
  —цитат от коментар 31 на ndb

  Грета Севърн Зоя
  https://manolov.blog/2019/03/15/грета-севърн-зоя /?fbclid=IwAR1iwFnkG9fS-8iOHUm60tzfGZT--GJn_Yi72EMh7jKQnXbeFXL_uGl1lnM

 48. 48 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1087 Любопитно

  Когато беше взето решението за цялата магистрала през 2008 г ясно беше записано че Кресненско дефиле ще бъде заобиколено с тунел заради особенната ценност на защитените територии и животински видове там!Хайде сега умниците от форума да ми кажат защо 10 год не стигнаха на няколко поредни правителства да построят 15 км тунел при положение че ЕК е подписала и винаги е била готова да го финансира?Също моля да ми обяснят, ако екологичните организации които много ясно защитават екологични каузи "били проводници на някакви, неизвестно точно какви интереси", на чии интереси са проводници поредица от правителства че не направиха тунела в съответствие в решенията и договора за финансиране на магистралата с ЕС?Да не би да са проводници на интересите на строителните компании които просто не могат да построят тунел - същите строителни компании които постоиха пропадащите тракия и марица, коловозите на Цариградско и завоя-убиец на Своге?!
  —цитат от коментар 20 на dun


  Тоя тунел щеше да погълне всички евросредства за пътна инфраструктура за 10 години напред!
  Аз не съм съгласен да спрем цялото строителство за десетилетие само заради кефа на няколко хиляди социопати-малоумници, за които цената няма значение, щото парите са чужди!
  Що да не нарпавим един тунел от София до Солун и да изселим всички хора помежду им, така природата ще е още по-добре, а? За 200-300 години ще го изплатим, колко му е, важното е жълтогъзия клепоух торен бръмбар да е добре!

  Знанието е сила, информацията - власт
 49. 49 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Платени кресливи фанатици !!
  —цитат от коментар 6 на 'ΕΡΕΒΟΣ


  ... както вече споменах... Всекое едно твърдение фанариотско е ОСЪЗНАТА ИЛИ НЕОСЪЗНАТА тлъста Лъжа ! (аксиома)

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 50. 50 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Тука някои дрогаре удобно подменят вариантите. Това с дългия тунел вече не се дискутира ( и правилно, защото при нашите условия преминаването през него ще бъде начинание за молитви и пожелания ) . Коментира се единствено това - вместо източния път да бъде само от едно платно те да бъдат две платна ( новия вариант без дългия тунел ). Дали второто платно ще се движи успоредно на първото, отдолу или отгоре, то това вече е технически въпрос, но щом има възможност за едно платно ще има и за второ ( повече бетон и естествено пари ). Така ще си остане стария път като локален и дублиращ а транзитния трафик ще се качи на магистралата без да пречи на животинките.

 51. 51 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  бистришко-бабешки, ма нейсе
  —цитат от коментар 46 на о сандо


  драмата е дет Дедо Гойко и бабите ше спрат да го лубат ...с тоа сланинест гъз де го е отпрал ше му остане сал един Сенсей Путин да го оножда

  яж бахур
 52. 52 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Ало, дясното издание ли е?
  —цитат от коментар 7 на yordanovmg


  ... вий от Позасрану Двайси ли бяхти... ми ривьете бре, ривьете... хахахахахаха

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 53. 53 Профил на the only easy day was yesterday
  the only easy day was yesterday
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Пазете си държавата тя е ваша!
  Забравете за тези бързи пътища. Който бърза- бавно стига!
  Колко красиво е да минеш през някое българско село или чиста природа с миризма на горски билки и диви цветя а по тия нови магистрали само миризливи дизелови коли и камиони ...

 54. 54 Профил на zo
  zo
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  Щом има ОВОС който издаден от Българската държава за Чий ще ми спира проекта някакъв човек просперитета на държавата.След като са минати процедури по възд. на околната среда.
  —цитат от коментар 36 на gembirdkz


  Защото десетина години преди ОВОСа има екооценка утвърдена от ЕК, същият тоя лош ЕС дава парите (съответно може да поръчва музиката), а най-големият препъни камък за прогреса у нас са регресивните групировки, които управляват.

  ITV: Saudi Arabia Uncovered https://www.youtube.com/watch?v=NLtLeK7YLGY
 55. 55 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  ... види се, че некои европейци, по-така, ограмотени, взеха да се загрижват за Пра-Родината си... сиреч, признаха си, че не-точно "древна елада" е родила европейската цивилизация... достойно ест! (бой по крадливите комунета от всички разцветки)

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 56. 56 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#48] от "pag":

  оле-оле, лъже като дърт гербурунгел, без да му мигне окото

  Real GDP growth rate - volume
  Percentage change on previous year

  unit,na_item,geo\time 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  CLV_PCH_PRE,B1GQ,BG 1.3 1.9 0.0 0.5 1.8 3.5 3.9 3.8 3.1 p
  CLV_PCH_PRE,B1GQ,RO -3.9 2.0 2.1 3.5 3.4 3.9 4.8 7.0 p 4.1 p

  https://ec.europa.eu/eurostat/estat-navtree-portlet-prod/BulkDownloadListing?file=data/tec00115.tsv.gz

  първо се вижда как Румъния е действителн ударена от кризата, а ние не, противно на лъжите на Борисов. второ, види се, как лъжеш, те имат много по-висок ръст от нас. Трето, след Костов ние се обиждахме, че ни слагат в една група с тях, благодарение на Борисов им дишаме праха, а тенденцията да изоставаме е повече от устойчива

  Стабилно по ГЕРБ, Гарантирано от Мафията!

  яж бахур
 57. 57 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  кресненското дефиле е уникално. Усерете и него ! Има алтернатива, но нещо не им изнася.Ще откраднат по-малко.
  —цитат от коментар 19 на джендър дебне в храсталака


  ... леко ми писва от "тукашния" наивитет... задачата значи е "с европейски средства" да разкопаеме (и откраднеме) де що има трако-римско-българско златО... та, не се Чудете за "нелогичните" маршрути и напъни за метро, магистрали, гЪзопроводи, молове, хотели и прочее "инфраструктурни строежи"... гепат бе, а и не се и крият... та к'фа природа, к'ъф руски г@з, к'фи 5 ле'а...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 59. 59 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#56] от "Моа Преател Тайпи":

  ... здрасти , преател ) ... как е джамбурето

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 60. 60 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#44] от "silverman":

  "Колко СО2 ще бъде отделян годишно от енергията, необходима за вентилационната система, осветителната система и другите системи свързани с експлоатацията на тунела?
  В писмото не пише само коя компания, специализирана в строителството на тунели спонсорира кампанията?"
  ++++++++++++

  Русия- проказата на планетата Земя.
 61. 61 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  Пазете си държавата тя е ваша!Забравете за тези бързи пътища. Който бърза- бавно стига!Колко красиво е да минеш през някое българско село или чиста природа с миризма на горски билки и диви цветя а по тия нови магистрали само миризливи дизелови коли и камиони ...
  —цитат от коментар 53 на the only easy day was yesterday


  Еха, направо да се върнем в пещерите и да живеем еко.... Що ползваш електричество и компютър бе талибан?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 62. 62 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#59] от "о сандо":

  уф, скука голема... Фирумето не е същото без отгърмения усер Мани. отатък ма обвиняват че съм бил пиян, па аз съм репичка от забрайх кога -- ше зема довечера са одрънкам достойно

  яж бахур
 63. 63 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#59] от "о сандо":уф, скука голема... Фирумето не е същото без отгърмения усер Мани. отатък ма обвиняват че съм бил пиян, па аз съм репичка от забрайх кога -- ше зема довечера са одрънкам достойно
  —цитат от коментар 62 на Моа Преател Тайпи


  хахахаха... бе аз от време имам едно подозрение, че си некъф дето бачка, ма верно много бачкаш ... трбе се разпускаш, че стегне ли те капата, начи е кофти...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 64. 64
  Свинчуга
  Рейтинг: 1752 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 65. 65 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  кресненското дефиле е уникално. Усерете и него ! Има алтернатива, но нещо не им изнася.Ще откраднат по-малко.
  —цитат от коментар 19 на джендър дебне в храсталака


  А хората дето се избиват там не са уникални, а еко-талибан?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 66. 66 Профил на vha02605737
  vha02605737
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Пътища трябва да има !

  Но, не за сметка на природата !

  Българите традиционно, обичат и пазят природата си(това го доказват многото ни песни за Балкана, За Гора и т.н.), което е хубаво и затова все още имаме такива гори и кътчета. В западна европа малко могат да се похвалят с запазени места като нашите.

 67. 67 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Пътища трябва да има !Но, не за сметка на природата !Българите традиционно, обичат и пазят природата си(това го доказват многото ни песни за Балкана, За Гора и т.н.), което е хубаво и затова все още имаме такива гори и кътчета. В западна европа малко могат да се похвалят с запазени места като нашите.
  —цитат от коментар 66 на vrana


  Природата, драги, е много по-силна от човека! върви в Предбалкана да видиш, колко нови гори са поникнали и пораснали на ниви, които са обработвани стотици години!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 68. 68 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#63] от "о сандо":

  немам работен ден едничък

  яж бахур
 69. 69 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#67] от "lz2":

  Цветанка Карагьозова

  Атентат срещу приближени на СИК
  https://www.capital.bg/861205/

  яж бахур
 70. 70 Профил на zfm52680934
  zfm52680934
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Каквото и да поиска държавата да строи и модернизира,лифтове,магистрали и т.н.,се явяват едни еко защитници,които лапат милиони от ЕС,и започва едно яко реване,как някой унищожавал природата в България.
  Ама голяма работа че сме изостанали в модернизацията на инфраструктурата с 50 години ,от Европа и света,важното е да започнем да живеем в пещери,за да покажем на света,колко зелени е България!

  sdg
 71. 71 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#63] от "о сандо":немам работен ден едничък
  —цитат от коментар 68 на Моа Преател Тайпи


  ... бравос... щото и аз така... ма как ме опровергаваш, кат ти викам, че треа се пучива и повечи начи

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 72. 72 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  До коментар [#20] от "dun":Защото нашите строители не смеят и не могат да се захванат с дълъг тунел, а това е единственото добро решение. Ще трябва да поканят швейцарци, немци, италиани или французи. Те обаче ще строят точно по проект, с добро качество, на разумни цени. Т.е. - няма да има чалъм да се краде!
  Засега решението е по Бойков калъп - прави се нещо вместо нищо, хем да има , хем да няма. Всички да са доволни, властта да е стабилна, половината да се окраде, да има за вили в Испания,островчета по морето

 73. 73 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Тези организации не казват колко поражения ще бъдат нанесени на околната среда от любимият им тунел! http://vestnikstroitel.bg/tema/109322_ekspertniyat-svet-km-ksb-dlgiyat-tunel-prez-kresnenskoto-defile-e-necelesobrazen/ Да оставим настрана рисковете по време на строителството, да приемем, че е се постои много екологично, сеизмично устойчив на високия риск в зоната и т.н.Колко СО2 ще бъде отделян годишно от енергията, необходима за вентилационната система, осветителната система и другите системи свързани с експлоатацията на тунела? В писмото не пише само коя компания, специализирана в строителството на тунели спонсорира кампанията?
  —цитат от коментар 44 на silverman


  ... смотан трол... "иликтричиствуту" не е монопол на сАвецката власть... има и зелени енергоизточници, смотан тролЮ, не са само "червени"...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 74. 74 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  До коментар [#20] от "dun":завоя-убиец на Своге?!
  Айде стига глупости! Един калпав шофьор изтрепа хората, цяла България се юрна да търси виновен и се оказа пътят! Предупредителната табела за чий х ...е била? Забранителната бяла непрекъсната линия за какво е нарисувана? Влязъл е в завоя без да гледа пътя по показанията на блъснатите коли. Бил е на сладък лаф с пътника до него.

 75. 75 Профил на obektiven_new
  obektiven_new
  Рейтинг: 486 Любопитно

  За всички, които май изобщо не са прочели - искането цялата магистрала да е извън дефилето защитава не само птичките и тревичките. Защитава и интересите на хората от Кресна. Защото ще има локален път. В момента, при одобреният от правитеството вариант - най-прецакани са хората от Кресна. Поговорете си с някой от тях преди да пишете небивалици по форумите.

 76. 76 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#67] от "lz2":Цветанка КарагьозоваАтентат срещу приближени на СИКhttps://www.capital.bg/861205/
  —цитат от коментар 69 на Моа Преател Тайпи


  ... теа изпражнениа, по зла случаеност ги познавам лично (от преди години), и неа другъ Оправиа с тиа... личи ми почерк софиа запад

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 77. 77 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1403 Неутрално

  Я да питаме Рабинович. Той знае точно какво ще се строи и кой ще го строи. Нали за Ф-16 позна.

 78. 78 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#20] от "dun":завоя-убиец на Своге?!Айде стига глупости! Един калпав шофьор изтрепа хората, цяла България се юрна да търси виновен и се оказа пътят! Предупредителната табела за чий х ...е била? Забранителната бяла непрекъсната линия за какво е нарисувана? Влязъл е в завоя без да гледа пътя по показанията на блъснатите коли. Бил е на сладък лаф с пътника до него.
  —цитат от коментар 74 на ahasver


  ... абе, смотан трол... след похарчени стотици мЕлиони оЙро, по Ойро Програма, къф е тоя Ойропейски Път с ограничение за движение 30 км/час, БЕ!!! по кой ойро стандарт! е ТОВА!! ... май по тоя Стандарт "Б": за бюджетни кражби от 90% ли бе, смахнат.... т'ва гробарите, верно не сте българи... ни срам, ни очи, ни род... само едното насиране от страх пред москаляците... пфу! по-долни от мангалите сте вие...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 79. 79 Профил на galiwer1880
  galiwer1880
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#32] от "Kiril":

  Примера е добър,но си мисля,че тоя нашите си падат по Арабския полуостров. Там ,и където се обърнеш само пясък...пясък.. Има няколко вида змии,гущери и бръмбари и това е.
  Напук на всички,ще я направят само и само да е на тяхната. Тъпа ,тъпа бюрокрация!!!

 80. 80 Профил на Kiril
  Kiril
  Рейтинг: 262 Неутрално

  ,,Дневник (респективно Капитал), отдавна не са десни издания!"

  Субективна опорка. Строителната мафия експлоатира българската природа а на теб медията ти е виновна, че си върши работата. Да ти нямам и логиката.

  Ти знаеш ли въобще какво е консерватизъм? Жокер - не е слугинаж на олигархията за сметка на природата и възможните ползи от нея.

  "който не строи е терорист". Това е доста вредно и крайно влечение. Близко е до акъла, че можем да извлечем повече ползи от природата ако не се унищожава както статията показва вече съществуват немалко начини за икономика около Кресна. В този смисъл евтиният вариант (удобен за строителната мафия) нарушава тази местна икономика и така губят хората там а и цялата нация от БВП.

  Следователно ти си антибългаринът, който на всяка Зелена новина е анти.

  https://imdb.com/title/tt1279083/ + http://socrates.else.is/ + https://chitanka.info/books/category/filosofia + https://tutanota.com
 81. 81 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5489 Неутрално

  За мен е странно да се използва източното трасе, понеже то навлиза дълбоко в паркови територии, а Кресненското дефиле вече е донякъде увредено със десетилетения трафик през него, но щом прородозащитницте казват, че там може - ок. Може даже да е по-евтино ?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 82. 82 Профил на иванчолаков
  иванчолаков
  Рейтинг: 312 Неутрално

  Няма особено значение ,какво мислим аз ,ти той....Това са огромни средства генерирани от световни проекти,при които местните"борци-еколози" са само изпълнители .Ако местните власти,правителства подадат-"борците" се облажват,ако не -реват до бога!

 83. 83 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Публикувано във факти.бг: Казусът “Струма” е показателен и за лобизма на “зелените”. През годините те настояват за мегатунел през дефилето, дълъг над 15 км. През 2013 г. държавата се поддава на “зеления” натиск и избира за изготвяне на идейния проект на тунела (на стойност близо 3 милиона лева) швейцарския консорциум “Виа план – Амберг”. Именно Швейцария е страната, в която е регистриран WWF. По-късно договорът е развален, а “еколозите” продължават очернящата си кампания с доноси до Постоянния комитет на Бернската конвенция, който следи за спазването на европейското екологично законодателство. Кампанията включва и медийните атаки срещу българската държава у нас и по света – всичко с подкрепата на WWF. Жертви на “зелени” атаки са и строежът на завода за преработването на отпадъците на София, изграждането на 7-ми блок на АЕЦ “Козлодуй”, газопроводът “Южен поток”, изграждането на АЕЦ “Белене”. Все проекти от огромно икономическо значение за България, свързани и с националната сигурност.

 84. 84 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Нямам доверие на Франс Тимерманс малко мошеник ми се вижда Нямам вяра и на Европейската комисия
  —цитат от коментар 3 на WWW


  И на кой имаш вяра?На Борисов и ГЕРБ ли?Или на неговите некадърни служители, които правят каквото каже той и ДПС?!!

 85. 85 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#73] от "о сандо":

  Точно така сандо, има зелени енергоизточници, на които енергията се изкупува на преференциална цена, която плащаме ние, балъците под формата на "отговорност към обществото" или както там просташки се нарича!!!

 86. 86 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 728 Неутрално

  все пак най-висшото животно а именно човекът трябва да е с предимство
  —цитат от коментар 24 на САЩ се управлява от Риад


  Затуй сме стигнали до тук, че застрашаваме домът си - Земята!!!
  Едва ли ще го разбереш, защото подобни егоисти, като теб, сте особено нагли и тъпи, но все едно да си сложиш в банята един оголен кабел!

 87. 87 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#48] от "pag":

  https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/08/12/3023347_regionalnoto_ministerstvo_publikuva_pet_varianta_na/
  Тук е посочена цена на тунела около 1.2 млрд. лв.
  Ще ми е интересно колко ще струва последният вариант: рехабилитация на сегашния път Е-79 в посока Гърция, а в посока София изграждането на друг път източно от Кресна.
  С нетърпение очаквам "конкурсите", но както се казва - 30% политически рекет към по-голямата сума си е по-голяма сума.
  А от тунела нищо не могат да вземат, защото ще го строи чужда компания. Така че тунелът категорично отпада.

 88. 88 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 827 Неутрално

  Настоящото проектно решение в максимална степен припокрива икономическите и екологичните интереси. И това е установено както от експерти еколози, така и от добри проектанти. Намерени са компромис и баланс. Всичко друго е проява на краен либерал екстремизъм.

 89. 89 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 479 Неутрално

  До коментар [#73] от "о сандо":Точно така сандо, има зелени енергоизточници, на които енергията се изкупува на преференциална цена, която плащаме ние, балъците под формата на "отговорност към обществото" или както там просташки се нарича!!!
  —цитат от коментар 85 на silverman


  ... настоящите зелени източници са притежание на елитни мЕлицунери, и ги (вие) ИЗПЛАЩАТЕ ПО ОБЯВЕНИ ОТ МеЛИЦУНЕРИТЕ ЦЕНИ НА "ИНВЕСТИЦИЯТА"... цени, които нямат общо с действителността + кражбите на иликтричеству от мрежата, които мЕлицонерите обявяват за собствено производство и пак вие плащате (в случая - два пъти) та, честито!

  ... друго да питаш? имаш ли...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 90. 90 Профил на dorn
  dorn
  Рейтинг: 874 Неутрално

  До коментар [#60] от "chichka":

  Абе градски, преди да награждаваш с плюсове тролски мнения прочети нещо по темата. Тоя сребърен мъж от който се възхищаваш дава линк към някава статия още от 2015 година. Сегашния вариант на източното трасе е съвсем друг - няма дълъг тунел. И се пита в задачата защо се инатят на всяка цена да промушат половината магистрала през дефилето а не да я прокарат цялата горе в планината - така и така там ще има едно платно.

 91. 91 Профил на Georgi Dimitrov
  Georgi Dimitrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Много се спекулира с това " богато" био разнообразие ( предимно змии и гущери по спомени от детството ми) в Кресненското дефиле!
  Според мен магистралата трябва да мине точно през дефилето , което е икономически най-целесъобразно и зад всички аргументи, свързани с еко и био простотии стоят шестцифрени финансови интереси. Целта е максимално оскъпяване на трасето и захранване с милиони евро банковите сметки на строителните фирми, които всеки грамотен българин знае чия собственост са.
  Нима в полите на Пирин планина няма богата флора и фауна?
  Колко са магистралите по света качени на над 700 метра надморска височина?
  От друга страна разделянето на магистралата на две трасета голяма глупост.
  За финал уважаеми еко, био, зелени и др. подобни организации запомнете едно, никой не ви вярва!

 92. 92 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#90] от "dorn":

  ++ Но, тази магистрала, тунел.... ще бъде на територията на БГ, ще се управлява от българско министерство, агенция..... тунела ще се поддържа от български фирми, парите ще се орязват, ще се краде и само слез 2-3-5 г тунела ще е затворен. Не коментирам геологическия риск, четох за структура, разломи.... не съм компетентен и не коментирам това.
  Или трябва да е частна, платена и ние да караме пак по стария път, или трябва да е евтинджос за държавата, за да я ползваме.
  Въпроса с въглеродния отпечатък е резонен, затова поставих ++.
  Спомни си балона с биодизела и кой спечели от цялата еуфория?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 93. 93 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1959 Неутрално

  Достатъчно екоталибанизъм.

 94. 94 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2635 Неутрално

  До коментар [#19] от "джендър дебне в храсталака":

  "кресненското дефиле е уникално. Усерете и него ! Има алтернатива, но нещо не им изнася.Ще откраднат по-малко."
  ============
  Дженди, тебе ако питат, да прекарат магистралата по карстовото било.
  Ами и то е уникално, бе!

  Еретик
 95. 95 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3113 Неутрално

  Гербавите приеха този вариант, щото решиха, че ще спестят време и пари. Истината обаче е, че на тях просто им липсва капацитет да направят магистрала в сложен терен. А щом като едното платно може да мине през планината, източно от пролома, що да не мине и другото. Ресурсът за технологии и организация ще се ползва и за двете платна. Освен това прокарването на магистрала по реката си е истинска еквилибристика. Честна натовска, съмнявам се, че е възможно да се спазят законните нормативи за този вид съоръжение, които са много строги и разточителни. До момента не са представили проект и сигурно си имат причини. А това за природата, туристите, спортистите и пешеходците си е самата истина.

 96. 96 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 591 Неутрално

  До коментар [#30] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Ами много просто можеш да им отидеш на сайтовете, да провериш какво точно правят и да ги попиташ каквото те интересува!
  Дори ще ти и отговорят за разлика от "твоето" правителство на което лъскаш обувките в този форум!

 97. 97 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 591 Неутрално

  До коментар [#48] от "pag":

  Сигурен ли си в това което говориш? Знаеш ли каква беше прогнозната цена на тунела и за какви суми искат да правят "евтиния" вариант?

 98. 98 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 591 Неутрално

  До коментар [#44] от "silverman":

  Щом си по спонсорството и ми цитираш алабализмите на Камарата на строителите явно си наясно кой спонсорира кампанията да не се строи тунел който Камарата на строителите не може да построи заради двете си леви ръце и дълбоките си джобове, а?!

 99. 99 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 953 Неутрално

  До коментар [#13] от "tww09306483":

  Пречи му,рязбира се.Ъези,които са зад екоталибаните.

 100. 100 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  До коментар [#70] от "Svetlio":

  Верно ли така правят? Имаш ли разбивка на лапането? Щото аз имам.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK