Зелен

Зелен

Над 50% от българите желаят икономическото развитие да не е в ущърб на дивата природа

Над 50% от българите желаят икономическото развитие да не е в ущърб на дивата природа

Над половината от българите са на мнение, че икономическото развитие не трябва да ощетява природата в защитени зони като "Натура 2000". Това показват данни от проучване на общественото мнение, представени от Европейската комисия

/ Елена Геловска 80