Кой ще реши съдбата на Карадере - щрихи към портрета на участниците в търга за устройствения план на Бяла

Девственият плаж Карадере край Бяла

© Мария Минчева, "Да спасим Карадере"

Девственият плаж Карадере край БялаТри дружества са допуснати до участие в търга за изработване на Общ устройствен план на община Бяла, област Варна. Това е отразено в протокола след отваряне на подадените оферти. След фалстарт през 2017 г. търгът бе организиран повторно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през януари тази година.


Компаниите, чието класиране предстои да бъде обявено в близките дни, са "Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - екорегиони", "Агора 66" и "Стоарх".


Проточилият се избор на дружеството, което ще трябва да изработи Общия устройствен план на Бяла, е съпътстван от подозрения дали той ще удовлетвори
отдавна заявените намерения за застрояване


на зоната край плажа Карадере. В момента това е невъзможно заради съдебни спорове, които продължават с години, а в основата им е одобреният през 2004 г. Подробен устройствен план "Бяла-север". Административният съд във Варна образува дело по протест на Окръжната прокуратура в града против решението на общинския съвет в Бяла. Мотивът на прокуратурата бе, че Подробният устройствен план е бил изготвен в нарушение на процедурите, предвидени в екологичното законодателство. С взетото по-късно съдебно решение планът действително бе признат за незаконосъобразен, но въпреки това действието му не бе отменено.


В местността Карадере край едноименния плаж компанията "Мадара Юръп" има намерения да строи туристически комплекс "Блек сий гардънс". Според междинния доклад на дружеството за първото тримесечие на 2019 г. първоначалният проект е бил за около 7600 жилища (1 млн. кв.м), 151 хил. кв.м. хотелска част и 35 хил. кв.м площ за заведения за хранене и свободно
време. Общата разгъната застроена площ на комплекса е трябвало да бъде 1.2 млн. кв.м.


Сета обаче дружеството е преценило, че проектът се нуждае от ново проектиране с цел намаляване на общата разгъната застроена площ приблизително до 208 хил. кв.м, като фокусът ще е върху хотели, вилно селище, което ще функционира на хотелски принцип, търговски съоръжения и съоръжения за свободно време и спа процедури.


Втори голям инвеститор - дружеството "Макси I", предвижда изграждането на "луксозен къмпинг" върху 165.5 дка до плажа Карадере. Проектът бе представен за последен път през 2014 г., а негов актуализиран вариант не е бил публично обсъждан до този момент.


(Още подробности за двете дружества - в карето след текста)


Очакваното сега решението за това кой ще изработи Общия устройствен план на Бяла и как щe изглежда той е важно, тъй като местността Карадере попада в две защитени зони, включени в Европейската екологична мрежа "Натура 2000" - "Шабла" и "Камчийски пясъци", а освен това се намира и зад плаж, предназначен за природосъобразен туризъм.


Проектът за строителство край Карадере на "Мадара Юръп", представен през 2013 г.

© Мадара Юръп

Проектът за строителство край Карадере на "Мадара Юръп", представен през 2013 г.


"Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция – екорегиони"


има интересна история, свързана с опитите за забрана на свободното къмпингуване, ограничаването на достъпа до морския бряг през частни имоти и определянето на защитени територии по крайбрежието. Така например в становище до Народното събрание от март т.г. председателят на управителния съвет на компанията Асен Дюлгеров и изпълнителният й директор Кристиян Миленов са внесли 16 предложения за промени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. В тях наред с всичко останало те искат достъпът до плажовете да се осъществява единствено по държавни, общински, горски и земеделски пътища.


Мотивът на Дюлгеров и Миленов е, че по този начин ще бъде избегнат конфликта между собствениците на имоти и ползващите морските плажове. На практика обаче подобен текст в закона би направил съществуването на затворени частни плажове без достъп на външни лица, което противоречи на конституцията.


В друго свое предложение, което на практика прави невъзможно свободното къмпингуване, Дюлгеров и Миленов настояват при определяне на местата за това да не бъдат вземани предвид мненията на "зелени" екстремистки организации".


Плажът Карадере край Бяла

© Радослав Саров

Плажът Карадере край Бяла


Компанията "Агора 66"


е участвала и в предходния търг за възлагане обществена поръчка по изработването на Общ устройствен план на Бяла през 2017 г. Тогава тя е водещ партньор в "Консорциум ОУП Бяла 2017", който е класиран на първо място. Процедурата по поръчката обаче е прекратена от регионалното министерство, а причините за това са отразени в протокол с любопитно съдържание.
В него е записано, че в качеството си на представляващ консорциума управляващият "Агора 66" Георги Митрев е подал


неверни данни при попълването на тръжната документация.


Става дума за следното:


На въпроса "Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси, свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка" Митрев е отговорил с "не". Но проверка на тръжната комисия е установила, че като служител в отдел "Обществени поръчки" на регионалното министерство сестрата на Георги Митрев – Мария, е била натоварена с изготвянето на тръжната документация за изготвяне на Общ устройствен план на Бяла. Освен това Мария Митрева е била определена и като лице за контакти по провеждането на процедурата за възлагане обществената поръчка.


Документ на регионалното министерство от 2017 г., в който името на Мария Митрева е посочено като лице за контакти по обществената поръчка

Документ на регионалното министерство от 2017 г., в който името на Мария Митрева е посочено като лице за контакти по обществената поръчка


След като установява, че става дума за "непреодолим конфликт на интереси", комисията по провеждане на процедурата решава да отстрани "Консорциум ОУП Бяла 2017" от търга. А след като открива нередности и в документацията на втория участник ДЗЗД "Консорциум урбан груп", прекратява конкурса.


Дакладът на комисията, назначена от регионалния министър, която е констатирала конфликта на интереси

Дакладът на комисията, назначена от регионалния министър, която е констатирала конфликта на интереси


Справка в системата за фирмено разузнаване "Дакси" прави видим и


друг недопустим факт.


Данните, отразени там, показват, че от 2012 г. до този момент Мария Митрева е вписана като съдружник с миноритарен дял в "Агора 66".


Дакладът на комисията, назначена от регионалния министър, която е констатирала конфликта на интереси

Дакладът на комисията, назначена от регионалния министър, която е констатирала конфликта на интереси


Не по-малко интересна е и бизнес биографията на Георги Митрев. В различни периоди от време неговото име фигурира сред собствениците и в управителните органи на общо 27 дружествd. По-голямата част от тях са създавани с цел участие в търгове за възлагане на обществени поръчки. От 2009 г. до 2014 г. Георги Митрев е бил и съуправител на дружеството "Глобъл проджект мениджмънт" заедно с председателя на управителния съвет на "Химимпорт" и член на надзорния съвет на Централна коорперативна банка Марин Митев.


До 2013 г. Митрев е управлявал и представлявал дружеството ТПО, собственост на "Холдинг Варна". То също е свързвано с кръга от дружества около Централна кооперативна банка и "Химимпорт".


След сделка от лятото на 2009 г. "Холдинг Варна" придоби 118 дка крайбрежни терени във Варна, станали известни като "Алея Първа". Цената, на която те преминаха в частна собственост, беше


около 50 евро за кв.м.


Последният участник, допуснат до участие в търга за изготвяне на Общ устройствен план на Бяла, е едноличното дружество "Стоарх". То е регистрирано през 2003 г. с широк предмет на дейност, но бизнес историята му показва, че от създаването си досега е участвало предимно в изготвянето на общи устройствени планове, планове за градско възстановяване и развитие и подробни устройствени планове във всички части на страната.


Сред най-известните архитектурни проекти на "Стоарх" са тези за Общ устройствен план на Каварна, за затворения курортен комплекс "Калиакрия" до с. Топола и за голф комплекса "Тракийски скали" на Красимир Гергов.


Общият обем на обществените поръчки, изпълнявани до момента от "Стоарх", е около 963 хил. лв.
Според публичната информация в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срокът за представяне на допълнителни документи от страна на участниците в търга за изготвяне на Общия устройствен план на Бяла вече е е изтекъл, а решението за класиране на участниците в него се очаква всеки момент.


Изборът на изпълнител вероятно ще даде и отговор на най-важния въпрос – ще последва ли и Карадере печалната съдба на десетки девствени плажове и защитени местности по Черноморието.


Кой иска да строи край Карадере?


Името на "Макси I" доби популярност през 2014 г. когато инвестиционният фонд за имоти The Black Sea Property Fund с почти 10-годишна история напусна България. Дружеството разпродаде всичките си активи, сред които и 165.5 дка на плажа Карадере. Стойността на сделката бе 1.66 млн. лв., или 10 лева за квадратен метър, за имот в регулация на първа линия на морето, купени пет години по рано за 18.9 млн. лв. Купувач на терена бе именно "Макси I", която възнамерява да построи върху него "луксозен къмпинг".


Проектът предвижда места за кепмери и палатки, изграждането на дву- и триетажни бунгала, вили, ресторанти, магазини, барове, кафета, спортни площадки, басейни, хотел със СПА център, улици и др. Комплексът е предвиден за близо 2000 души и максимум 670 автомобила.


Регистрираната във Варна "Мадара Юръп"е собственост на офшорната компания "Рейнбоу лимитид Малта". Тя от своя страна е собственост на "Рейнбоу", регистрирана на Британските Вирджински острови, и е управлявана от офшорна компания от о. Гърнси. Тя пък е собственост на фирма, регистрирана на остров Ман.


В средата на април 2014 г. бе обявено, че половината от дяловете на "Рейнбоу лимитид Малта" се прехвърлят на "Мадара бългериън пропърти фънд". Като собственици на дружеството бяха посочени банката Citigroup, три инвестиционни фонда, управлявани съответно от F&C Asset Management, RAB Capital Limited" и Basso capital Management, както и 27 частни инвеститори. Между тях бяха двамата българи Христо Манев и Иван Ненов. Почти всички частни инвеститори в "Мадара бългериън пропърти фънд" бяха обявени като регистрирани във Великобритания, един в Съединените щати и един в Ирландия - бившият собственик на Формула 1 Еди Джордън.

Коментари (23)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  Няма значение кой, важното е как. А единственият правилен отговор е -- повече бетон, повече кич, повече мутри.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1865 Неутрално

  Дано Разумът не ни е напуснал напълно и окончателно и не осер.. И това прекрасно кътче на Отечеството!!!

 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4167 Неутрално

  Спасе, честит имен ден! С пожелания за здраве, и да пишеш все така критични и документално обосновани статии!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 4. 4 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3018 Весело

  "Кой ще реши съдбата на Карадере ...."

  Как кой, бе? Какво има да питате - Бойко Борисов естествено!

 5. 5 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  Ако и Карадере падне, значи алчното зло, именувано държавно управление, ще е овладяло хептен всичко. А тъпите поданици ще са се предали необратимо.

 6. 6 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  Не знам какво ще става там, но имам чувството, че в България нищо хубаво не се случва. Плажът на Карадере е хубав, но не виждам как ще поеме повече от 2000 плажуващи, т.е. някаква леглова база за 1500 легла. А Бяла има нужда от картбланш за бъдещето си, но с кота най-много 7 или 8 м, а не както е досега 12м.

 7. 7 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4140 Неутрално

  И после бодигардът на тато се дразни, че хората пътували до Гърция и Турция на почивка ! Когато държавата е собственост на корпоративните интереси на обръчите, когато Черноморието ни е просто бетон, кич и мутрокрация, какво да правят нормалните хора на подобни места ?

 8. 8 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До 5:"Лелка"...Ако и Карадере падне, значи алчното зло, именувано държавно управление, ще е овладяло хептен всичко. А тъпите поданици ще са се предали необратимо...."

  как го разбираш, "ако падне?"

 9. 9 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2027 Неутрално
 10. 10 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До коментар [#5] от "Лелка":

  Пиши го, паднало...! Поданиците, да се оправят. Който не му харесва, да ходи към Гърция и Турция. Ако има вариант, нещо да се осере и съсипе, значи ще се случи. Две мнения, няма...!

  Бивш tww09306483.
 11. 11 Профил на Pow
  Pow
  Рейтинг: 742 Гневно

  Айде, че главният архитект на Бяла - Саралиев иска да си взема ново БМВ, време е вече.

  Give a man a mask and he’ll tell you the truth
 12. 12 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  ВОЛЕЙБОЛ В ГОРАТА, ТЛЪСТА КАЯ ОТ "НИВАТА НА ПОПЧЕТАТА И ДАЛЯН В СЛУЧАЙ НА НУЖДА... А ГРОЗДЕТО ЕСЕН БЕШЕ В НЕОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО. ДЕМОКРАЦИЯТА ОЩЕ НЕ БЕШЕ МЛАДА И ДОРИ КЕМПЕРИТЕ ГИ НЯМАШЕ ДАЖЕ. НА ЮГ, В ЗОНАТА СПЯХ НА ГРАНИЧАРСКАТА ПЪТЕКА (свой съм, не се крия), ПРЕДИ СЪМВАНЕ ЧЕРПЕХ ВОЙНИЧЕТАТА С ЦИГАРА, В ТИХО ВРЕМЕ ДАЛДИСВАХ И СТЪРЖЕХ ТНТ ОТ ОГРОМНАТА МИНА, ЗАКЛЕЩЕНА МЕЖДУ ВАЛЯВЦИТЕ В МАЛКИЯ ФИОРД ДО "ПАРАСКЕВА". СКАЧАХ ВИСОКО, ЗА ДА МЕ ВИДИ ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ ТЮЛЕН - Фердо, ОТ НАШЕТО ЧЕРНОМОРИЕ, КОГАТО ПЛУВАШИ НАБЛИЗО. НЕ ДАВАШЕ СИГНАЛИ, ЧЕ МЕ ВИЖДА - БИЛ Е ВЕЧЕ МНОГО СТАР, ПОЛУГЛУХ И ПОЛУСЛЯП. ЖАЛ МИЕ ЗА ЩЕРКАТА - НИЩО ОТ ТОВА НЯМА ДА ПРЕЖИВЕЕ.

 13. 13 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Пожелавам на мутрите-хотелиери все по-повръщащи и гнусни гости на бетонните гета, малоброен мързелив персонал, смрад и мизерия. Всъщност те и без пожелания са тръгнали натам. Ще сме на Карадере до последно.

 14. 14 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 965 Неутрално


  Я да видим какво каза на един парламентарен контрол през недалечната 2014 та тежката кандидатка за европейски пост.
  ЛИЛЯНА ПАВЛОВА (ГЕРБ):Благодаря Ви, господин председател.Уважаеми колеги! Уважаема госпожо Бобева, каквото и да кажа вече е излишно. Стана ясно, че милиардите инвестиции не са милиарди, а са може би милиони, но неизвестно къде. Може би от инвеститорите, които сме изгонили?! Цяло правителство не може да се справи да привлече инвеститори, добре че са ГЕРБ да ги изгонят. В крайна сметка инвеститорът остана май само „Карадере", с който се опитвате да застроите и последните морски кътчета по Черноморското крайбрежие. Друго няма да Ви остане. Единственото, което мога да кажа в заключение: „На крива ракета и космосът й пречи". Има и по-друго изказване за същото. И Вашият случай е такъв.

  И сега к'во!? Нещо лИбоФта към последните морски кътчета е дала фира.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 15. 15 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Класически случай на корупция е това, както и случаите с Алея Първа и Иракли. Заради такава корупция вчера холандския външен министър каза - не в Шенген.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 16. 16 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 965 Неутрално

  Оказва се, че Карадере доста често се дъвче в парламента. През 2013 та БСП се опитват да вкарат закон за налагане на мораториум върху строежа там, но Герб са на власт и естествено отхвърлят предложението, защото са надушили далаверата.

  Сега явно пак се сетиха, че там могат да захлебят.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 17. 17 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 448 Неутрално

  Гадове невнятни с бетонни мозъци и полуобразован слугинаж. Няма да мирясат, докато не направят цялото Черноморие непосещаемо...

 18. 18 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Не остана незабетонирано кътче от родните плажове. Голяма лакомия, голямо крадене, голяма корупция.
  И всички продължаваме да ги търпим.

  "Геният може да стигне до определени граници, но глупостта няма такъв недъг" - Алберт Айнщайн.
 19. 19 Профил на Clap
  Clap
  Рейтинг: 547 Неутрално

  Правете си ПУПове и Планове, но ние ще останем против строежите на това място! Настана време разделно! Фразата на Бенковски е все по-актуална: "Ставайте ромбове! Аз не ща ярем!"

  Усмихвай се на всичко свежо по пътя си...
 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  Бойко още ли не е решил проблема. Той решава всички проблеми в България.

 21. 21 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 515 Неутрално

  ... Зли дол!

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 22. 22 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 1070 Любопитно

  "Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. В тях наред с всичко останало те искат достъпът до плажовете да се осъществява единствено по държавни, общински, горски и земеделски пътища."
  Ок щом искат, но през 200 метра да има ДЪРЖАВЕН ПЪТ С ДВЕ ЛЕНТИ ако и да е третокласен, който да води до ДЪРЖАВНИТЕ ПЛАЖОВЕ.
  Какво става със СЕРВИТУТНАТА ЛИНИЯ,май на места около морето и някой атрактивни реки взе да изчезва??? Колко щети са това за държавата и кой ще ПЛАТИ ако ще и със преседяване и хранене от държавата на топло,#КОЙ е отговорен за това???

 23. 23 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 757 Неутрално

  До 22:"! Колко щети са това за държавата и кой ще ПЛАТИ ако ще и със преседяване и хранене от държавата на топло,#КОЙ е отговорен за това???....."

  Абсолютно от всички реституирани ниви и лозя в Бяла бяха отнети по 10% под претекст, че ще се построят пътища и друга инфраструктура. Това все още не е направено, но имотите бяха окастрени.
  Задължение е на държавата да строи инфраструктурата, а не на извънземните.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK