Природозащитници призоваха общините да защитят старите си гори

Вековните гори на Странджа. На хартия те вече са защитени от едноименна зона на "Натура 2000" и от природния парк със същото име.

© Юлия Лазарова

Вековните гори на Странджа. На хартия те вече са защитени от едноименна зона на "Натура 2000" и от природния парк със същото име.Около 9.5% от общинските гори в България, или 50 хил. от общо 523 хил. хектара, трябва да бъдат защитени със статут "гори във фаза на старост", смятат от WWF - България. Българският екип на Световния фонд за дива природа днес оповести резултатите от двегодишните си теренни проучвания на гори в териториите на 30 общини. Идентифицираните към момента площи, които природозащитниците предлагат местните власти да защитят, представляват 4920 ха, или 0.88% от площта на всички общински гори.


Към момента в България статут на "гори във фаза на старост" имат 109 000 ха държавни гори, които са част от европейската мрежа "Натура 2000" и представляват 10% от българските зони в мрежата. Този статут им дава допълнителна защита, като ограничава значително възможната стопанска дейност и човешка намеса в тях. Поставянето на общински гори с параметри на вековни гори под същия статут би ги защитило от сечи, дори и да са извън национални защитени територии и европейската мрежа "Натура 2000".


Ръководителят на изследователския екип проф. Цветан Златанов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН обясни, че при изследването са обходени и картирани стари гори в общини, предварително избрани заради наличието на естествени гори. Едва след идентифицирането на тези от тях, които отговарят на условията за "гори във фаза на старост", се е оказало, че 95% от предложените за ограничаване на сечите гори са всъщност част от защитени зони от "Натура 2000". Според професора това потвърждава правилността на първоначалното картиране и определяне на природозащитната мрежа за България през 2004-2006 г.


Препоръките
Според изнесените от WWF - България, данни общата площ на общинските гори е 523 000 ха, или 13.4% от горския фонд на страната. Сред горите, които са общинска собственост, обаче само 50 000 ха (9.5%) са на възраст над 100 г. и могат да бъдат защитени като "гори във фаза на старост".


Допълнително проф. Златанов подчерта, че именно общинските гори са с най-голям дял естествени гори и затова е важно местните власти да се присъединят към държавата и да определят "гори във фаза на старост" сред тях.


Оцветените в тъмнозелено общини обхващат най-много потенциални стари гори, с площ на горите над 100 години в размер на над 500 хектара.

© WWF-България

Оцветените в тъмнозелено общини обхващат най-много потенциални стари гори, с площ на горите над 100 години в размер на над 500 хектара.


Със събраните и анализирани данни WWF - България, показва старите гори, които в момента са извън защита и могат да бъдат запазени от сечи, ако на местно ниво се обявят за "гори във фаза на старост".


"Искаме да покажем кои са най-ценните общински стари гори в проучените от нас 30 общини и да насърчим общинските власти да предприемат реални мерки за опазването им", уточни експертът на WWF Нели Дончева. Тя допълни, че според изследване на "Алфа рисърч" от 2017 г. 46% от българските граждани очакват именно местните власти да предприемат мерки за опазване на природата.


Според проф. Златанов, важно за общините е също, че повечето от предложените за защита гори са по пешеходни маршрути като Ком-Емине. Запазването им без сеч е един от важните "магнити" за туристи в тези райони.


От изследваните гори защита вече е въведена в община Ботевград с решение на общинския съвет от февруари тази година. Проф. Златанов разказа, че първоначалното предложение на екипа към общината е било за едва 30 ха, но самите местни власти са пожелали да защитят по-голяма площ от все още запазените гори в общината. Така след допълнителни зимни теренни посещения общата площ на местата, отговарящи на изискванията за "гори във фаза на старост", е достигнала 100 ха. Те са в землищата на Боженица, Елов дол и Липница и до голяма степен попадат в зони от "Натура 2000". С кметска заповед от 28 февруари в тях е забранен всякакъв вид дърводобив, дори и санитарна сеч.


WWF - България, апелира подобни практики да се приложат и в останалите общини, които са били изследвани. За съжаление от поканените 30 общини само община Ботевград присъства на дискусията днес.


Изследването


Изследваните от WWF - България, стари гори са в общините, отбелязани със сини точки.

© WWF-България

Изследваните от WWF - България, стари гори са в общините, отбелязани със сини точки.


Теренните изследвания са извършени през последните две години върху гори, собственост на 30 общини, предварително идентифицирани с помощта на географско-информационни системи (ГИС) като потенциално обхващащи гори с висока възраст. Екипът на WWF е от лесовъди и експерти по горска екология под ръководството на проф. Цветан Златанов. Специалистите са обходили и картирали според научна методика (виж тук) старите гори в 30-те общини. Изследвани са дървесните характеристики и структурата на общинските гори.


WWF - България, разработва от 2014 г. насам и публична онлайн платформа за вековните гори, където гражданите могат да проверят къде горите са обявени във "фаза на старост" и при нужда да използват защитата на този статут. В резултат от настоящото изследвате от организацията са добавили и ГИС слой за общинските стари гори, които са отбелязани в жълто на картата.


Защита на старите гори в България


От 2016 г. със заповед на Министерството на земеделието и храните 109 000 ха бяха защитени като "гори във фаза на старост", но те са само гори държавна собственост. Подборът е направен на базата на подробен анализ от държавните горски стопанства на предложенията от научните и природозащитните организации за конкретни горски територии от зоните от "Натура 2000". За защита на вековните гори през последното десетилетие със своята дейност допринасят Институтът за гората към БАН, Лесотехническият университет, Коалицията "За да остане природа в България" и лесовъди в горските стопанства.


Днес от WWF призоваха общините да добавят към тях още 4920 ха, за които министерството няма правомощия. Природозащитниците ще продължат работата си по изследване и на други стари гори в бъдеще. Те заявиха, че мярката е доброволна за общинските гори, но би защитила доказани с изследвания ценни гори, които имат все по-важна роля за опазване на водите и въздуха. Изследователският екип изтъкна тази роля на вековните гори на фона на вече случващите се и очаквани и в бъдеще покачване на температурите и намаляване на валежите, както и факта, че такива ценни гори се формират в продължение на 400-500 години.


Участници в дискусията коментираха, че изискването за защита на 10% от мрежата "Натура 2000" като стари гори е задължение на всички собственици, включително на общините, по силата на чл. 4 от Наредбата за сечите, част от Закона за горите. Затова и общините са длъжни да обявят минимум 10% от горите си в "Натура 2000" като "гори във фаза на старост" според правилата на европейската природозащитна мрежа. Пожелателно е единствено идентифицирането и на допълнителни гори, извън тези в "Натура 2000".


Вековни гори или "гори във фаза на старост"


Известни като "вековни гори" старите гори имат висока емоционална стойност - при последните социологически проучвания, цитирани от WWF, 66% от българите сочат горите като най-важния ресурс на страната. Тези гори имат най-голяма роля за опазване на водите, пречистване на въздуха и съхраняване на биологичното разнообразие. При определянето на една гора "във фаза на старост" обаче се има предвид не само възрастта на дърветата, а и признаци като структурата и размера им (който и при млади дървета, и в различни условия може да е голям), наличие на мъртва дървесина, която помага за поддържане на разнообразен живот в гората, и др.


Затова и експертите предпочитат да наричат важните гори "гори във фаза на старост", отчитайки всички техни характеристики. Тези гори са важни с функциите си за съхраняване на ценен генофонд и опазване на биологичното разнообразие.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK