"Шокова терапия" заради коронавируса - а за климата?

"Шокова терапия" заради коронавируса - а за климата?

© Wikimedia CommonsАнтоанета Йотова е експерт по тема "Климат" на инициативата за наблюдения на природозащитното законодателство "Зелени закони". Тя е дългогодишен изследовател на Българската академия на науките в областта на политиките за реагиране на промени в климата с публикувани голям брой статии и анализи и един от първите индивидуални членове на Коалиция за климата - България, като от създаването ѝ през 2005 г. досега е сред най-активните ѝ членове. Анализът е част от работата на Йотова в инициативата "Зелени закони", като заглавието е на "Дневник".


Този анализ на "Зелени закони" е различен от обичайните, но и ситуацията в момента - в света и в България, също много се различава от обичайната. Подобно на темата за промените в климата и политиките за реагиране на тези промени - тя е трудна поради нейните многобройни и различни по същността си аспекти, сегашната ситуация на световна пандемия с коронавируса ни изправя пред огромни и от различен характер предизвикателства. В тази ситуация, с оглед намаляване на отрицателните последствия за хората и икономиката, се вземат спешни решения и се предприемат действия в практически всички сфери на живота, като те са предимно силно ограничителни и до степен на шоково превключване спрямо досегашните условия.


В предишен анализ на "Зелени закони" във връзка с предложението на Европейската комисия (ЕК) за Европейски закон за климата (ЕЗК) в контекста на Европейската зелена сделка (ЕЗС), препоръчахме "вместо поддържане на статуса "business as usual" в България, много бързо да намерим подходящите за страната начини за "business unusual".
Концепцията "business as usual" е въведена преди 30-тина години в международните документи за политиките и действията за реагиране на промени в климата. Тя идва от климатичните модели, с помощта на които се изследва какви ще са последствията за климата - характеризирани най-общо от средната глобална температура, при различни допускания (сценарии) за икономическо развитие в света. Един от тези сценарии е "business as usual" ("бизнес както досега"), при който се запазва настоящия модел на производство и потребление и не се предприемат действия за реагиране на климатичните промени. При други сценарии се въвеждат различни мерки за смекчаване на отрицателните ефекти от, и за адаптиране към вече случващите се климатични промени. При различните сценарии се получават различни резултати за характеристиките на глобалния климат в бъдеще - например, повишението на глобалната температура без предприемане на мерки би могло да е 5 и повече градуса до края на този век, а с въвеждане на различни мерки би могло да се ограничи до 2 градуса, каквато е и целта, заложена в Парижкото споразумение за климата от 2015 г.


Обстоятелствата в сегашната ситуация на световна пандемия с коронавируса също налагат спешен преход от "business as usual" към "business unusual" ("необичаен бизнес"), като в случая "business" включва практически всички сфери на живота ни. Като част от усилията за запазване здравето и живота на хората, на европейско и национално ниво се предприемат действия, при което начинът на производство и потребление се променят шоково, и то из основи.


По-долу (1) представяме някои факти за свързани с реагиране на пандемията с коронавируса действия, които се оказват позитив по отношение на климатичните политики; (2) коментираме дали и как в Европейския съюз (ЕС), съответно и в България, шоковото превключване към "business unusual" заради коронавируса би могло да е полезно за осъществяване на мерки от политиките за реагиране на промени в климата.


Факти и предизвикателства


Предприеманите в настоящата ситуация спешни действия почти блокират функционирането по досегашния начин на всички обществено-икономически системи по целия свят. Някои ефекти от тези действия, обаче, се оказват полезни по отношение състоянието на околната среда и в частност - на мерките за реагиране на климатичните промени.


Най-общо, заради рязко намалените производство и пътувания - първо в големи райони на Китай, след това в Италия (трета в ЕС и седма в света икономика), а вече и във все повече страни в Европа и по света, намаляват емисиите на парникови газове. По този начин, макар и временно, но и без специални инвестиции, може да се види какъв ще е ефектът на предлагани от десетилетия, но отлагани, мерки от политиките за реагиране на промени в климата.


Освен подобни преки ползи от гледна точка на реагиране на климатичните промени, възможни са и непреки такива: в краткосрочен план - преосмисляне на ценности и приоритети за предприемане на действия, а в средно- и дългосрочен - на целите и приоритетите на политиките в различните социално-икономически сфери. Тези ползи могат да се свържат, например, с повишаване на доверието в експертизата и професионализма на доказали се в дадена област специалисти, както вече се случва заради пандемията с коронавируса, показва в своя статия Иван Кръстев - председател на Борда на Центъра за либерални стратегии и член на Европейския съвет за международни отношения.


Конкретни факти от последните няколко седмици, когато в много страни се предприемат действия за реагиране на пандемията с коронавируса, които се оказват и позитив по отношение на климатичните политики, са:


1. Данни от спътника Sentinel-5P на европейската програма Copernicus показват значителен спад на емисиите на азотен диоксид в Европа в периода от 1 януари 2020 г. до 11 март 2020 г.: видео може да се види тук .


Този ефект в голяма степен е свързан с извънредното положение, обявено отначало само за северна (и най-развита индустриално), а впоследствие за цялата територия на Италия с цел предотвратяване разпространението на коронавируса. Намалението за Северна Италия е приблизително с 10% на седмица, а за района на Милано средните концентрации на азотен диоксид са били около 65 μg.m-3 през януари, 50 μg.m-3 през февруари и под 40 μg.m-3 през първата половина на март. Припомняме, че азотният диоксид е един от газовете, които се регулират по законодателството за чистотата на атмосферния въздух. Законодателството за климата, от друга страна, следи двуазотния окис N2O.


2. "В момента цената на петрола е стигнала почти до дъното, газът е евтин, а цените на въглеродните емисии също са спаднали рязко, от €25-30 до €15," коментира Юлиян Попов, бивш служебен екоминистър и политически съветник на Европейската климатична фондация. Тези намалени цени вероятно в краткосрочен план (няколко седмици-месеци) няма да се отразят върху цените на горивата и енергията, но сега е точният момент да се планират действия това да се случи в средносрочен план (4-5-6 месеца) съобразно развитието и на общата икономическа ситуация в България, ЕС и в международен план.


3. В контекста на мерките за безопасност заради коронавируса от няколко седмици Европейският парламент (ЕП), който от доста години провежда сесиите си в Страсбург и Брюксел (т.е., има дублиране на сгради/инфраструктура, а немалко средства се харчат за пътувания и командировки на депутатите и сътрудниците им), работи само в Брюксел. В допълнение, срещите на ресорни министри и на лидерите на страните-членки се провеждат чрез конферентна връзка, а не на живо в Брюксел или друго място в ЕС. За няколко месеца в такъв режим на работа на европейските институции поради намаления брой пътувания и свързаните с тях хотелско-ресторантьорски услуги ще се спестят немалко финансови средства, както и емисии на парникови газове. Непряк положителен резултат от конферентния начин на провеждане на срещите би могло да бъде по-лесното изглаждане на различията между страните-членки в сегашния момент на големи изпитания за всички.


Това предстои да се коментира и на предстоящата днес, 26.03., среща на лидерите на страните-членки за новия бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г. - Многогодишна финансова рамка (МФР). Според Илхан Кючюк, евродепутат от ДПС/"Обнови Европа": "Ако ние с общи усилия не успеем да наложим достатъчно средства както за нови политики, така и да запазим ефекта от стари политики, но и да бъдем предвидливи и да заложим съответните финансови инструменти и средства за бъдещи кризисни ситуации, ЕС пак ще бъде неподготвен да се справя със следващите предизвикателства".


Подобно на предизвикателствата за осъществяване на политики за реагиране на промени в климата, тези в сегашната ситуация на пандемия с коронавируса са многобройни и разнообразни, а най-общо те са свързани с липса на нагласа за необходимостта от, и възможно най-точна оценка на рисковете във всеки конкретен случай, но в контекста на глобализиран взаимосвързан свят. Полезни в това отношение ориентири могат да се намерят, например, в годишните доклади за глобалните рискове на Световния икономически форум. В доклада за 2020 година най-високо в класификацията на рисковете по вероятност на случването им са тези от екстремни прояви на времето, следвани от рисковете за провал на действията за реагиране на климатичните промени, а рисковете от инфекциозни заболявания са извън топ 10. В класификацията на рисковете по въздействието им, обаче, тези от провал на действията за реагиране на климатичните промени са с най-голям потенциал, а рисковете от инфекциозни заболявания (каквито са и тези свързани с коронавируса) са на десето място (http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf - фигура ІІ на стр. 3).


Какво може да се очаква


В ситуация на извънредно положение в много страни по целия свят е невъзможно да се правят прогнози. Обобщение за това какво може да се очаква в бъдеще дава пред Българското национално радио Сара Фаулър от независимата фирма за геополитически анализи и консултации Оксфорд Аналитика: "когато и да излезем от тази криза, икономиката ни няма да бъде същата - ще има да плащаме огромен дълг; навиците и приоритетите ни ще са различни. Тази идея за работа от вкъщи ще стане много по-приемлива. Също така не трябва да забравяме усилията, свързани с борбата с климатичните промени. Ако докажем, че можем без пътувания през следващите няколко месеца, след това цената [на пътуванията] ще скочи - просто защото хората и фирмите могат и без пътувания, следователно без толкова много въглеродни емисии. В същото време ще видим нов бум на дигиталните технологии, след като [разбрахме колко] много неща могат да се случат онлайн. Или казано по друг начин - в по-дългосрочен план ще видим по-малко разходи за транспортна инфраструктура и повече - за дигитална".


В по-конкретен план, във връзка с кризата заради пандемията с коронавируса ЕК разреши промени в сега действащите Оперативни програми (ОП) на страните-членки с оглед пренасочване на средства от тези програми за действия за реагиране на кризисната/извънредна ситуация. Много е вероятно да се отложи приемането на Многогодишната финансова рамка на ЕС, бюджетът на Съюза за 2021 г. да остане като този за 2020 г. и временно да се замрази работата по подготовка на новите ОП. При възобновяване на тази работа определено ще се променят приоритетите както на европейските, така и на националните бюджети, програми, правилата за получаване на финансиране.


Добре ще е, обаче, при тези промени да се има предвид, че "Трябва нов начин на мислене за решаване на проблемите, които сме създали поради остарял начин на мислене" (Алберт Айнщайн). Подобно на трудностите при разбиране и възприемане на политиките за реагиране на климатичните промени, най-трудна ще е промяната в нагласите и поведението в ежедневието на всички - осъзнаването, че опасността е реална и то преди да сме пряко и силно потърпевши от кризата.


От друга страна, факторът време - бързина на реакцията и промени както на индивидуално, така и на общностно ниво, е от съществена важност. Колкото по-бързо успеем да създадем добра организация за реагиране на сегашната криза, толкова по-подготвени ще бъдем за следващи, които може изобщо да не дават възможност за човешки контрол - например, от природни бедствия, включително от все по-чести и интензивни екстремни прояви на времето поради промени в климата.


Като имаме предвид, че пандемиите имат едно голямо предимство - за разлика от природните бедствия при пандемии се запазва инфраструктурата, то ако сегашната кризисна ситуация е "жълт картон" към човечеството, нека я използваме максимално като възможност да сме по-подготвени за "червен(и) картон(и)".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 486 Неутрално

  комунистите искаха светло бъдеще и раят на Земята и за 1 век унищожиха стотици милиони животи и милиарди съдби; залените комунисти искат райска природа и за няколко години ще превърнат света в пустиня, а хората - в оцеляващ вид - къш, комунисти проклети!

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 4. 4 Профил на blagoj
  blagoj
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Климата ще се оправи по един от двата начина - или когато им дойде акъла в главата, или когато много намалее броя им.
  Едното от двете, а може би и двете едновременно вероятно ще се случи.

 5. 5 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 979 Неутрално

  Е ясно че ако съвсем измрем, няма да има ни азотни емисии, ни серни диоксиди, ни парникови. Сиугрно чак тогава ще мирясат зелените.

 6. 6 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 595 Неутрално

  До първите трима: коментарът ви казва следното - необходима промяна за климата и нейният потенциал при адекватна реакция на обществото, институциите и политическата класа!
  Вашият коментар в контекста на сегашната криза казват следното: оставете ни на мира, не желаем да слушаме препоръките на вирусолозите, не желаем да се съобразяваме с ограничения - искаме да пръскаме зараза пък да става каквото ще?!
  Същото е и за мерките за нулевоемисионна икономика която ще ни предпази от мръсният въздух от който умират много повече хора!
  Слава Богу, всички промени в цивилизацията идват от малцинство умни хора колкото и мнозинството ограничени да им се съпротивляват!

 7. 7 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1787 Неутрално

  До коментар [#5] от "Камен":

  Това е мечтата на гретенистите.
  Няма хора - няма СО2, климатът се охлажда, фтички чуруликат, само едно-две селища ще останат храбри зелени активисти, вегани, разбира се тъмнокожи и с вяра в Алах.
  Ех, мечти, мечти.

  Panta rhei....
 8. 8 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 736 Неутрално

  Мада Нейча не подбира и удари дори терористите и финансите на зелените болшевики грантомани. Явно последните го преживяват тежко и още се надяват поне на няколкостотин милиарда от ЕС, които само преди месец-два им бяха в кърпа вързани. Статията... умирали хиляди хора, ама това било полезно за климата? Съвсем откачиха тия палячовци...

 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4376 Неутрално

  До коментар [#6] от "dun":

  Нулевоемисионната икономика е утопия. Видно от проблемът със суровините за лекарствата, стоманата и прочие замърсяващи производства.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на hhhuuunnnn
  hhhuuunnnn
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До първите трима: коментарът ви казва следното - необходима промяна за климата и нейният потенциал при адекватна реакция на обществото, институциите и политическата класа!Вашият коментар в контекста на сегашната криза казват следното: оставете ни на мира, не желаем да слушаме препоръките на вирусолозите, не желаем да се съобразяваме с ограничения - искаме да пръскаме зараза пък да става каквото ще?!Същото е и за мерките за нулевоемисионна икономика която ще ни предпази от мръсният въздух от който умират много повече хора!Слава Богу, всички промени в цивилизацията идват от малцинство умни хора колкото и мнозинството ограничени да им се съпротивляват!
  —цитат от коментар 6 на dun


  ааахахаха - че кога комунистите не сте се смятали за елит? Вие сте секта, при това апокалиптична и смъртоносна - няма да се промените. Не че искате де - това е болест, почти нелечима

  нищо не прилича повече на Работническо Дело от Дневник
 11. 11 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1978 Неутрално

  Хаха, смях през сълзи! Много евтино ни излизало това прочистване на замърсяването, някакви си милиони човешки животи? Грешен подход, другари! Добрия подход, подходът с моркова е да убедим хората че прекаленото потребление не е “кууул”, че прекалените пътувания не са готини. Да не си купуваме излишни вещи, да се тъпчем излишно с храни, да не работим излишно. Представете си че вместо да правите по 3-4 едноседмични ваканции летейки до различни места в света, лежейки на плажове и бутащи се да видите атракции направите една ваканция на година. Една ваканция от 3-4 месеца. Отивате с кораб за да не се хаби излишен бензин до някоя далечна страна. Живеете и работите там, наслаждавате се на друга култура, друга храна, друг климат. Следващата година нова страна , нови 3-4 месеца.

 12. 12 Профил на Noise
  Noise
  Рейтинг: 269 Неутрално

  До коментар [#6] от "dun":

  Тоа па..Къв чист въздух, бе?!Говорим за едни трилиони, дето сега ще бъдат насочени на други места, по обективни причини..Иначе, радвайте се.. Икономиката спря, самолети и коли също и ще е така барем 3 месеца.. Предполагам, след това ще излезнат данни на Н-тият институт, как требе това да продължи, обаче като гледам реакцията на хората, ви съветвам да го карате по-малко агресивно, че тоя път бая бой ще отнесете..И да ти припомня, че през 1895 , когато се слага началото на индустриалната революция, хората в Европа са преживявали с еквивалента на $1 днес..Ако смяташ, че ще върнете мизерията и гладът в обществото, пак си помислете.. Същото важи, ако смяташ, че обществото ще плаша за гретенистките ви идеи, след тази криза..

  Sutor, Ne Supra Crepidam!
 13. 13 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1722 Неутрално

  "Антоанета Йотова е дългогодишен изследовател на Българската академия на науките в областта на политиките за реагиране на промени в климата."

  Ето как от нашите данъци се захранва затоплистката пропаганда, която настоява за още данъци и регулации така, че още повече пари да стигат до тях, че да ни плашат с компютърни модели.

 14. 14 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1169 Весело

  зелените комунисти трябва да бъдат бесени по стълбовете, ако искаме да спасим природата и хората - оставим ли ги да налагат политики, с човешката цивилизация е свършено
  —цитат от коментар 1 на hhhuuunnnn


  Е, „зелените комунисти“ няма да бъдат бесени по стълбовете, но за един от тези тук - https://www.zelenizakoni.com/ekip - Kidon ще дойдат, когато се отпушат полетите!

 15. 15 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1089 Любопитно

  Залагам на Природата, че сама ще си натамъни нещата. Защото Тя (Земята) е жив организъм и винаги ще намери начин да се справи с паразита, наречен човек, налазил я от всички възможни страни, по всички възможни начини. Правила го е преди, ще го направи пак, ако/когато се наложи и без да ни пита...

 16. 16 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  Зеленичарството - предзародишна, зародишна, сукалческа, детска, юношеска, средновъзрастова, третовъзрастова и постмортална гибелна болест на човечеството...

 17. 17 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  Ай стига с тоя климат веее! Не усещате ли, че тая лъжа отдааавна се изтърка! Климата се е променял милиони години преди появата на човека, температурата е била много по-висока от сега, на Антарктида са расли палми, само дето е нямало екомошеници да осребряват естествените процеси и да си купуват имения на брега на океана, който щял да се повиши с нам колко си метра, километра ли, не знам!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 18. 18 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1722 Гневно

  "Сара Фаулър от Оксфорд Аналитика: "когато и да излезем от тази криза, икономиката ни няма да бъде същата - ще има да плащаме огромен дълг; навиците и приоритетите ни ще са различни. Тази идея за работа от вкъщи ще стане много по-приемлива. Също така не трябва да забравяме усилията, свързани с борбата с климатичните промени. Ако докажем, че можем без пътувания през следващите няколко месеца, след това цената [на пътуванията] ще скочи - просто защото хората и фирмите могат и без пътувания, следователно без толкова много въглеродни емисии. В същото време ще видим нов бум на дигиталните технологии, след като [разбрахме колко] много неща могат да се случат онлайн. Или казано по друг начин - в по-дългосрочен план ще видим по-малко разходи за транспортна инфраструктура и повече - за дигитална".

  Слушах го това по-миналата събота по Хоризонт. Направо ми се повръща от редакционната линия на националното радио - канят само и единствено "експерти" дето обясняват на населението, как до 10г 'сички шъ умрем ако не приемем новите зелени безумия дето ни се готвят в Брюксел. Някой ако е забравил - първата работа на новата еврокомисия беше да обяви Извънредно положение...ама за климата - така, че всичко да се случи под масата и гражданите даже и да не разберат какво е гласувано от кого и защо - просто да си плащат тройно за енергия и да не питат защо фабриката им затваря и се изнася в Турция, Мароко или Китай.

 19. 19 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2853 Неутрално

  Сбъднаха се мокрите сънища на Грета.

 20. 20 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 744 Неутрално

  ..."Шокова терапия" заради коронавируса - а за климата?"...
  Отговорът на екзистенциялния въпрос, който г-жа Йотова поставя в заглавието програмната си статия има лесен отговор. Той е както следва:
  1. Опънете напред и свийте в юмрук лявата си ръка.
  2. Сложете дясната си ръка върху лявата при свивката лакъта.
  3. Сега клатете нагоре-надолу лявата си ръка от юмрука до лакъта.

 21. 21 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Ще си позволя да не се съглася с автора на статията - сегашната ситуация с емисиите ни показва какво се случва с глобалната икономика при рязко преминаване към нискоемисионна икономика - случва се икономическа катастрофа, нищо, че хората се радват на завърналата се във венецианските канали риба и на по-чистия въздух в големите градове. С напредване на технологиите леко полеко нещата ще се случват, но еволюционно, а не революционно, както им се иска на някои зелени талибани.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 22. 22 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 806 Неутрално

  Хубавото е че от форумните тръмпетисти нищо не зависи. Те ще си лаят, керванът ще си върви.

 23. 23 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 710 Неутрално

  МРЪСТИ ЕКОТЕРОРИСТИ!
  АЛ ГОР ИСКАШЕ ТРИЛИОНИ ДОЛАРИ ЗАРАДИ "КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ". Сега, днеска, екотерористите НЕ СТЕ на мода. Кукловодите решиха: гоито повече цапат, отколкото ни прават богати, безсмъртни и щастливи. Пусни вирусът, шът даун на големи маси от гоите. В идеалниа случай ше ни остават 500 милки негои и почистена планета, да и се радваме.
  ТА ЗЕЛЕНА ОТРЕПКО - У МИША ДУПКА И ШЪТ ДАУН НА САТРИТЕ ТИ ТЕЗИ. Отечаш в каналът, при гретето.

 24. 24 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1313 Весело

  "Тези ползи могат да се свържат, например, с повишаване на доверието в експертизата и професионализма на доказали се в дадена област специалисти"

  Обслужващият персонал на по-ощраканите затоплистки шарлатани май усеща че ще се наложи да бършат табли по закусвалните с 'експертизата' си щото препипването на чуждите парици със 'зелено' лъготене резско стана по-трудно. О, те па закусвалните не бачкат. Лошо

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 25. 25 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Тези пак ли изпълзяха? Европа се чуди как да се справи с вируса, а те отворили човчици да пълнят гушките.

 26. 26 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Хаха, смях през сълзи!
  —цитат от коментар 11 на Таралеж


  Абсолютен смях!
  Азотният диоксид NO2 НЕ Е ПАРНИКОВ ГАЗ..
  Двуазотният оксид N2O е парников газ, но е в нищожни количества!

 27. 27 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Залагам на Природата, че сама ще си натамъни нещата. ..
  —цитат от коментар 15 на Дългия


  Природата изнемогва, поради ниските нива на СО2 ..
  И С3 растенията и С4 растенията са пригодени за по-високи нива.

  Да припомним - през епохите карбон, девон, креда - нивата на СО2 са били десетки пъти по-високи.

 28. 28 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  В предишен анализ на "Зелени закони" във връзка с предложението на Европейската комисия (ЕК) за Европейски закон за климата (ЕЗК) в контекста на Европейската зелена сделка (ЕЗС), препоръчахме "вместо поддържане на статуса "business as usual" в България, много бързо да намерим подходящите за страната начини за "business unusual".
  --------------
  А за това - да!
  Да припомним, съгласно Зелената Сделка циментовите заводи и Ковачки, започнаха да използват алтернативни горива ..
  Нивата на СО2 паднаха!

  Ние, на форума се радвахме от сърце:
  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


  Ето ги и подробностите - мащабните успехи се дължат най-вече на циментовите заводи:

  -------------------
  "В момента „ТИТАН – Златна Панега цимент” замества 10% от основното си гориво – .. със стари гуми.
  Това ще спестява... около 50000 тона въглероден двуокис всяка година.
  Инвестициите, направени по тези проекти, до момента са на стойност 5 000 000 евро.
  Проектите включват: инсталация за подготовка и подаване на алтернативни горива, за подаване на утайки от пречиствателни станции и месокостно брашно, проучване за доставки на биомаса, както и местно отглеждана биомаса върху изоставени и изхабени почви..."
  -----------------
  Не е само "Титан" ..

  --------------
  "Нова инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци беше открита в циментовия завод в Бели извор ..
  Министър-председателят на Република България, г-н Бойко Борисов и Изпълнителният директор на Холсим (България) АД, г-н Тодор Костов откриха новоизградена инсталация за оползотворяване на сортирани битови отпадъци в завода на компанията в с. Бели извор, Врачанска област. ..
  ..Общата инвестиция на новия проект възлиза на 6,5 милиона евро. Холсим (България) АД инвестира 74 %, а останалите 26% от стойността на проекта (1,58 милиона евро) се покриват от ЕФРР и държавния бюджет в рамките на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013”, Процедура BG161PO003-2.1.07 ”Технологична модернизация в големи предприятия”...
  Новата инсталация дава възможност за увеличаване обема на използваните горими отпадъци с близо 35 000 т. годишно. Основен източник на сортиран битов отпадък са сортиращите инсталации за битови отпадъци на Столична община. Очаква се в бъдеще да се приемат отпадъци от подобни инсталации в съседните на завода общини.
  Повишеният капацитет за оползотворяване на отпадъци носи реална обществена полза, има безспорен екологичен ефект.."
  ------------------
  Биомаса - за унижените и оскърбенете!
  Добра новина!
  Нисковъглеродност!
  Изгори гума - подкрепи Грета Тунберг!

  Но се намериха и зли сили, които да слагат прът в колелетата..
  БСП и ДеБъ са против такива мерки и нещат да горим алтернативни горива и да намаляваме отпечатъка!

  Скачат, да сме били вземали природен газ от путиновия "Газпром" - щяло да ни е по-чисто!

 29. 29 Профил на tda10501756
  tda10501756
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Шоковата терапия за климата трябва до се финансира със средства на специалистите от Зелени балкани и грандовете на Сорос.

 30. 30 Профил на tda10501756
  tda10501756
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Шоковата терапия за климата трябва до се финансира със средства на специалистите от Зелени балкани и грандовете на Сорос.

 31. 31 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  Повечето хора, които коментират тук, още не разбират, че най-лошото предстои. Още преди 30 години имаше прогнози за нивото на световния океан. Ако това ни се случи в условия като тези - на пандемия, икономиката всъщност никога няма да се съвземе. Нещата са свързани. Време е да осъзнаем с пълна сила, че не можем да продължаваме да живеем така. Тепърва ще има нови и "събудени" вируси. Всъщност настоящия вирус може и да е следствие от промяната в климата, защото в Китай климатът е кауза пердута вече, почвите са унищожени за години напред заради индустриалното замъряване, въздуха, водите. Същото се отнася за Япония и надценяваните японци, които изсипаха радиоактивните води от Фукшума върху океана! Мислете! Сега сме още ОК, но след 10, може би най-много 20 години, адът може да е на земята.

 32. 32 Профил на ТумбаЛумба
  ТумбаЛумба
  Рейтинг: 1798 Неутрално
 33. 33 Профил на matematika
  matematika
  Рейтинг: 319 Неутрално

  До коментар [#21] от "меншевик":

  И без напредване на технологиите, има какво да се подобри. Филтри за улавяне на емисиите, биоразградими опаковки, евтин градски транспорт, намаляване на горските и полските пожари и др. Подобряване на здравето на населението с намаляване на месото в хранителния рацион, пропаганда на ползите от вегетарианската и веганската храна.

 34. 34 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2977 Неутрално

  Не можете да си представите какво е намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове от горенето на дизел в атмосферата. На някои места, петрола се продава по $7 (Колумбия) и $15 (Канада) за барел. Това е физическата цена, цената на борсата без отстъпката. Защото никой не го иска, пазара е залят от непродаден петрол.

  А когато и складовете свършат?

  Това е модела на петролната криза за производителите, която предстои и няма да е еднократна. Свиващо се потребление и нарастващ добив.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 35. 35 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2977 Неутрално

  До коментар [#34] от "Realist":

  "парни газове"

  Парникови газове.

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 36. 36 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 744 Неутрално

  ....Всъщност настоящия вирус може и да е следствие от промяната в климата, защото в Китай климатът е кауза пердута вече, ...
  [quote#31:"Victoria"]

  Ей, знаех си! Коронавируса се е пръкнал в резултат на промяната в климата! Вадете сега парите! Ама не се стискайте,ей,! Давайте на Грета и затоплистите, те знаят как да го изгонят със затоплистки мантри.

 37. 37 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Не можете да си представите какво е намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове от горенето на дизел в атмосферата.
  —цитат от коментар 34 на Realist


  От 20% до 40% е намалението от дизел, сравнено с алтернатива ..
  Ето от "Блумбърг" .. от статия на Бершидски:

  https://webcafe.bg/autocafe/1069733614-koy-specheli-ot-voynata-s-dizela-ne-i-prirodata.html
  ----------------------
  "Кой спечели от войната с дизела? Не и природата..
  .. отделят между 10% и 40% повече CO2 от техните дизелови еквиваленти.
  Автомобилният транспорт допринася с около 12% за общата сума на CO2-емисиите в ЕС, според данни на Европейската комисия, цитирани от "Политико"
  ------------------------
  А прословутите азотни оксиди, са при най-новите дизели просто 0!

  https://www.adac.de/verkehr/abgas-diesel-fahrverbote/abgasnorm/test-euro-6d-temp/

  https://www.vesti.bg/tehnologii/avtomobili/adac-reabilitira-dizela-6092435

  Дизелите имат отдавна ЕГР системи (като за нивото тука давам интересно , цветно, анимирано клипче):

  https://www.youtube.com/watch?v=EkzaV3Or4WM&t=39s

  Освен това, при замърсен въздух с фини прахови частици (пак са правени тестове от АДАС , замърсяването е блило 50 000/м3) , ако премине през съвременен дизелов двигател, частиците стават по-малко и могат да паднат и до 39 000/м3.

  Те го те :
  BMW 740d xDrive 38.741

  Citroen C5 Aircross BlueHDi 180 42.370

  Kia Optima SW 1.6 CRDi 38.856

  VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion 43.578

  https://www.auto-motor-und-sport.de/tech-zukunft/werkstatt/dieselabgase-partikelmessungen-im-realbetrieb/

  Но мани ги дизелите..


  БСП и присъдружните им ДеБъ скачат и срещу финансирани от Европа проекти - примерно РДФ инсталацията в София, за която са дадени към 700 милиона и която ще намалява природния газ и свързаните въглеродни емисии с над 8%.

  "Не и щем на Европа ни меда, ни жилото, стига с това намаляване на въглеродния отпечатък в центъра на София.
  Искаме прлироден газ, та те са ни освободили".. скачат от БСП и ДеБъ..

  Що тъй правят тез хора?
  А дизелът - бял кахър!

  Забраниха го, ама ей в Хамбург емисиите се увеличиха!

 38. 38 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 269 Разстроено

  Дайте й една права лопата да ходи да реголва на село, аман от експер ти. ...

 39. 39 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Не можете да си представите какво е намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове от горенето на дизел в атмосферата.
  —цитат от коментар 34 на Realist


  Зависи и с каво сравняваме..
  Сравнено с алтернативен ДВГ - дизелът е с от 10% до 40% с по-ниски парникови емисии..

  Сравнено с електо - по среден микс електроенергия.. дизелът е с ок. 15% по малко емисия СО2/км за единица извършена работа - измерено в дадени киловатиХчасове

  Ето, като за нивото тука:

  https://www.youtube.com/watch?v=17xh_VRrnMU.

  Зависи и от фактори свързани с добива на енергия..

  Проучването, за което става дума, се казва Shades of Green
  http://www.ecars.bg/images/Shades-of-Green-Full-Report.pdf

  Според него, дизелът може да е и с до два пъти по-малки СО2 емисии от електромобил.

  Под ръка ми е и следният цитат, стана дума преди малко за Хамбург :
  -----------------------
  "..presseportal.de, не улучшили качество воздуха, например в Гамбурге. Напротив — за год уровень окислов азота увеличился! Так, октябре 2018 года в среднем уровень диоксида азота в воздухе составлял 48 микрограммов на кубический метр, а до запрета автомобилей с дизельными моторами — только 39. .."
  ------------------------

  Иначе ето измерванията на АДАЦ:

  https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/abgas-diesel

 40. 40 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  ....Всъщност настоящия вирус може и да е следствие от промяната в климата, защото в Китай климатът е кауза пердута вече, ...[quote#31:"Victoria"]Ей, знаех си! Коронавируса се е пръкнал в резултат на промяната в климата! Вадете сега парите! Ама не се стискайте,ей,! Давайте на Грета и затоплистите, те знаят как да го изгонят със затоплистки мантри.
  —цитат от коментар 36 на nhh18551388


  На Грета и Ковачки ..
  И на "Златна Панега цимент" .. с просто изгаряне на стари гуми , биомаса, алтернативни горива - емисиите СО2 се намаляват с до 50 000 тона!

  Ей как е в "Девня Цимент" - Бате Бойко е начело и при намаляване на въглеродния отпечатък и Зелените Технологии..
  -----------------
  .."Борисов коментира, че част от производството на циментовия завод се използва за изграждането на магистралите в страната. И изрази надежда, че догодина продуктът на предприятието ще се влага за "Хемус".
  „Догодина започваме автомагистрала „Хемус”, в която също ще бъде влаган цимент от този завод, както и за всички автомагистрали, които строим в момента”, посочи Борисов.
  Изпълнителният директор на предприятието Серж Шмит каза, че реализираната инвестиция е за 325 милиона лева. Капацитетът на новата линия е 2 милиона тона цимент.
  Посланикът на Италия в България Марко Контичели посочи, че италианските инвестиции в нашата страна дават конкретни резултати. „Заводът в Девня вече е един от най-големите в Европа, а технологиите допринасят за намаляване замърсяването на околната среда и увеличаване на производството“, каза дипломатът."
  ------------------
  https://www.devnyacement.bg/bg/alternative-fuels

  .. Алтернатива на депонирането е използването на нерециклируемите отпадъци като гориво в циментовата индустрия. Такъв пример в България е заводът Девня Цимент. Голямо количество от отпадъците на Варненска област, биват оползотворени именно там, което значително намалява процента на депониране в региона.
  Усвояването на нерециклируеми отпадъци като алтернативно гориво става възможно след инвестиция от 320 милиона лева през 2014 за изграждане на нова инсталация за производство, което печели на компанията редица награди като „Инвеститор на годината“, „Сграда на годината„ и „Най-зелена компания“ в категория тежка индустрия, заради приноса на проекта към устойчивото развитие на местно и национално ниво."
  -------------------
  "Най-зелената компания" - така се прави ..
  Намаляваме емисиите и въглеродния отпечатък..

  Но ДеБъ и БСП се опитват да спрат прогреса, те искат само и единствено газ от "Газпром" и нищо друго ..

  "Мани я таа Грета" е викал Радан ..
  Що тъй правят тез хора ???

 41. 41 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1722 Неутрално

  Повечето хора, които коментират тук, още не разбират, че най-лошото предстои. Още преди 30 години имаше прогнози за нивото на световния океан. Ако това ни се случи...
  —цитат от коментар 31 на Victoria


  Вики - вместо да казваш "Ако..." защо не провериш какво стана с тези прогнози отпреди 30г за нивото на световния океан. Ал Гор и Барак Обама - двамата първи апостоли на глобалното затопляне си купиха имения точно на морския бряг...

 42. 42 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1722 Весело

  ...Това е модела на петролната криза за производителите, която предстои и няма да е еднократна. Свиващо се потребление и нарастващ добив.
  —цитат от коментар 34 на Realist


  Хахахаха - и акциите на Тесла по $5000 едната; в Африка и Индия милиони хора директно купуват нова Тесла за първа кола...

 43. 43 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1967 Весело

  До коментар [#24] от "Saint of Me":


  Обслужващият персонал на по-ощраканите затоплистки шарлатани май усеща че ще се наложи да бършат табли по закусвалните с 'експертизата' си щото препипването на чуждите парици със 'зелено' лъготене резско стана по-трудно. О, те па закусвалните не бачкат. Лошо
  —цитат от коментар 24 на Saint of Me


  Много точно!
  ++++++++++++++++++++++++++

 44. 44 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1967 Весело

  До коментар [#31] от "Victoria":


  Повечето хора, които коментират тук, още не разбират, че най-лошото предстои. Още преди 30 години имаше прогнози за нивото на световния океан.....
  —цитат от коментар 31 на Victoria


  Нали! Така беше! Помня как преди тридесетина години бащата на глобалното затопляне правеше тези прогнози...Помня и как същият корифей заяви преди двадесетина години пред сенатска комисия, че прогнозите не се сбъднали, защото ние нищо не знаем за климата и на този етап не можем да го прогнозираме...

 45. 45 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2977 Весело

  До коментар [#37] от "simChо":

  Тези недомислици, които си наплякал, каскет, не вървят нито в САЩ, нито в Япония. Няма дизелова кола без Ад Блу на пазара в САЩ, че и тези с Ад Блу ги спират от производство. Няма ефтина кола която да оцелее на пазара с цяла химическа фабрика за почистване на отходините газове. Иначе ти можеш да си дишаш колкото искаш пръднята и саждите на дизеловият ти Москвич с рязан филтър в Коми, АССР.

  Или пък, да си караш Ижа на въглища!

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 46. 46 Профил на Realist
  Realist
  Рейтинг: 2977 Весело

  Хахахаха - и акциите на Тесла по $5000 едната; в Африка и Индия милиони хора директно купуват нова Тесла за първа кола...
  —цитат от коментар 42 на Jazzdevil


  За Африка, Индия и рускосъветските люспи, Москвичи на кюмур, пушещи директно в купето!

  Демокрацията е несъвършена, но никой не е измислил нещо по- добро.
 47. 47 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7228 Неутрално

  С тези видеовръзки и Брюксел ще поспести доста средства.

 48. 48 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  Повечето хора, които коментират тук, още не разбират, че най-лошото предстои. Още преди 30 години имаше прогнози за нивото на световния океан. Ако това ни се случи в условия като тези - на пандемия, икономиката всъщност никога няма да се съвземе. Нещата са свързани. Време е да осъзнаем с пълна сила, че не можем да продължаваме да живеем така. Тепърва ще има нови и "събудени" вируси. Всъщност настоящия вирус може и да е следствие от промяната в климата, защото в Китай климатът е кауза пердута вече, почвите са унищожени за години напред заради индустриалното замъряване, въздуха, водите. Същото се отнася за Япония и надценяваните японци, които изсипаха радиоактивните води от Фукшума върху океана! Мислете! Сега сме още ОК, но след 10, може би най-много 20 години, адът може да е на земята.
  —цитат от коментар 31 на Victoria


  Предстои разбира се! Предстои да секнат парите за затоплистки глупости и да се наложи да работите! Ужас!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 49. 49 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1406 Неутрално

  Климатиците се бъгнаха. Короната прецака далаверата на Тунберг ...

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 50. 50 Профил на dlh48570945
  dlh48570945
  Рейтинг: 295 Неутрално

  зелените комунисти и джендърите малко ще трябва да поизчакат, но пък винаги може да си продължат да "работят" .... безплатно!

 51. 51 Профил на Henry
  Henry
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Мда, определено трябва да има шокова терапия заради коранавируса.
  1. Всички зелени дивотии да се забранят моментално!
  2. Всички зелени проекти да се прекратят моментално!
  3. Най евтините енергийни източници да се впрегнат в пълна сила за стабилизиране на икономиката.
  4. Гретените да ги сложат под карантина поне до възстановяване на световната икономика! Само техните дивотии липсват!

  Социалните придобивки, разпределяни с незначително или без никакво съобразяване с положените усилия, поощряваха беззаконието, улесняваха разпадането на семейството и заместваха осъзнатия полезен труд и самоупование с порочно подстрекаване към безделие и мошеничество. Маргарет Тачър
 52. 52 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Някой май предусещат, че ще трябва да си търсят истинска работа и това въобще не им харесва.

 53. 53 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2584 Весело

  "Най-общо, заради рязко намалените производство и пътувания - първо в големи райони на Китай, след това в Италия (трета в ЕС и седма в света икономика), а вече и във все повече страни в Европа и по света, намаляват емисиите на парникови газове."

  Това не е вярно! 1.2 млрд. души от населението в света са поставени под карантина. Продължават да дишат, дори и в София, висока концентрация на СО2, особено в панелките. Само азотните окиси са намалели, защото карантираните са на "хляб и вода", без нитратни зеленчуци.
  http://www.eea.government.bg/kav/reports/air/qReport/102/01 #param-data
  А праховите частици се вдигнаха след поставянето на пропускателни пунктове - задържат ги в София въпреки поривите на вятъра да ги отнесе в нивите (за наторяване).

  "В момента цената на петрола е стигнала почти до дъното, газът е евтин,"
  Това означава, че повече танкери ще се щурат в моретата, чакайки купувача, отказал се от скъпа "вятърничава енергия" да закупи по-изгодните, и като цена, и като плътност на енергия, въглеводороди.
  Ей на, свалят цената на тока, парното и порното, все богати източници на СО2, с надеждата да се вдигне потреблението и повече данъци да се съберат за раздаване като помощи на наши хора и грантоеди.

 54. 54 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2584 Весело

  До коментар [#51] от "henrysecurity1":

  "1. Всички зелени дивотии да се забранят моментално!"
  Тц, не е демократично. По-добре е да са под карантина в изолатора на военните медици.

  "2. Всички зелени проекти да се прекратят моментално!"
  Тц, не е социално. Трябва да им се сложат респиратори и да се подаде чист кислород. Ако още дишат, кислородът да се подава втечнен. Троен ефект за климата: повече кислород; по-малко СО2 и един постоянен източник на замърсяване е отстранен.

  "3. Най евтините енергийни източници да се впрегнат в пълна сила за стабилизиране на икономиката."
  Не е добра идея. Конските каруци няма да смогнат с транспорта на заразените със зелени вируси до Орландовци. Нека катафалките да вдигат БВП-то.

  "4. Гретените да ги сложат под карантина"
  Сложени са - не могат да се събират в група повече от двама.

 55. 55 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Не можете да си представите какво е намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове от горенето на дизел в атмосферата.
  —цитат от коментар 34 на Realist


  Мурзил, ако успееш да се откъснеш от любимите си Масквичи и Ижета, дето са ти се разтракали из главицата и се откъснеш от любимчата си република Коми и нейните трудови хора, би могъл и ти самият да си представиш , какво е намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове от горенето на дизел в атмосферата.

  Ми до 40% е .. нали в "Блумбърг" ти го написаха , дадох ти линк и ако не си все вторачен към Матушкаса си и не ни заливаш с мнения с републики Коми и "Москвич" вътре, можеше да си отворил линка и да си прочел...

  Намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове , от горенето на дизел в атмосферата е до 40%.

  Намалението на фините прахови частици във въздуха, от работене на дизели в градовете е с ок 15 000 - 18 000 (ако е имало 50 000 на м3 ) ..

  Я седни - чети .. стига си ни занимавал с Матушката си, Рубашкин

 56. 56 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#37] от "simChо":Тези недомислици, които си наплякал, каскет, не вървят нито в САЩ, нито в Япония.
  Или пък, да си караш Ижа на въглища!
  —цитат от коментар 45 на Realist


  И САЩ и Япония си мислят, с главите си, хората!
  В Япония примерно , я кажи Рубльов , колко коли са кей-кар, колко са електро, колко са "Тесли".
  Колко бе, колко процента електро са купили от Нова Година до сега да речем, а Мурзил ?

  А иначе баш проучванията в САЩ споменават с колко въглища/100 километра се движи "Тесла".
  ---------------------
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-31/you-ll-need-286-pounds-of-coal-to-fuel-that-electric-road-trip
  Hyperdrive "You'll Need 286 Pounds of Coal to Fuel That Electric Road Trip"
  By Dan Murtaugh 31 October 2018, 23:00 EET
  ----------------------
  Матушката ви, ви е курдисала да скачате из форуми и да дуднете идиотщини .. ама ей в свободната страна САЩ - свободните хора , свободната преса ви разобличават налудните бълнувания.

  Блещи се и продължавай да бръщолевиш за "Москвич", "Иж" и Р елекромобилите в епублика Коми - там ти е силата, с това си познат на форума, заради това те четем с огромен интерес и веселие !

 57. 57 Профил на byrd
  byrd
  Рейтинг: 275 Неутрално

  Подготвят ни за военен комунизъм! Затоплистите ,естествено, да са Политбюрото. Абе колко му е да промениме климата !? Само питайте тези шунди в "Зелени закони"= те знаят как да нагласят температурата , нищо ,че никога не са работили в живота си.

 58. 58 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1790 Неутрално

  Убягна ми идеята на този материал - първата част е ясна, не пътуваме, много произовдства не работят и въздуха е по-чист и т.н.
  Но това не е и няма как да бъде нормалния път към постигане на резултата:
  "Агнето цяло и вълкът сит".
  Иска акъл ( научен. инженерен и прочее), доста пари и здрави политически гащи, другото са безпочвени мечти.

 59. 59 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2584 Весело

  До коментар [#58] от "tsvetko_51":

  “Убягна ми идеята на този материал”

  Идеята е, че както човечеството си скършва хатъра (отказва се от потребление/зтрива си икономиката) в условията на пандемия, така може да го направи в “борбата с климата”.
  И първата част не е вярна, а е пропагандо манипулационна - ледниците (на Антарктида) продължават да се топят, СО2 е все така с висока концентрация въпреки поголовната световна карантина. Дори и в София, с карантина и умерено силен източен вятър, 12-25 км/ч, финните прахови частици и азотните окиси прескачат “нормативната” граница, и то в “малките часове”.

 60. 60 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Не можете да си представите какво е намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове от горенето на дизел в атмосферата.
  —цитат от коментар 34 на Realist


  Що да не можем бе, Ушанке Еко ?

  От 20% до 40 % е намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове от горенето на дизел в атмосферата, за сравнен с дизел алтернативен друг двигател.
  А сравнено с електро намалението на парни газове и газове предизвикващи киселинни дъждове , може да е и с 70% повече от горенето на дизел в атмосферата.

  http://www.ecars.bg/images/Shades-of-Green-Full-Report.pdf  Ти сега зелен ли го играеш , Рубльов?
  От мерак за зелените си чорапки, дето си имал като ЗКПЧ?

  Като си зелено комунде , как пък ти щукна да пееш изневиделица дитирамби за дизелите, нали вие, си ги ненавиждате априори, въпреки че имат доста по-малък въглероден отпечатък, дето па уж ви е най-големият дерт? 61. 61 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Хубавото е че от форумните тръмпетисти нищо не зависи. Те ще си лаят, керванът ще си върви.
  —цитат от коментар 22 на Nick F


  Верно ли ??
  Май вие, Гретените, се оттичате ..

  Язък ви за мераците по зеленото - останаха ви само зелените чорапки от времето на службата ви - в гардероба да си ги вадите и да им се радвате. .
  Нека те да ви говорят, с ароматния си глас

 62. 62 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Хубавото е че от форумните тръмпетисти нищо не зависи. Те ще си лаят, керванът ще си върви.
  —цитат от коментар 22 на Nick F


  И новина .. Гешев почна да ви гепва, разпоредил е да се провери, що пък се гори РДФ и как така се намалявали били въглеродните емисии ..

  Ще стане ясно, що скачахте и бесняхте из интернет ..

  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


  Вие ни изтровихте с тези алтернативни, нисковъглеродни горива бе, сган зелена!
  Убивате децата ни ..

  Но светнахте, като елхи, да ви изпоарестува Гешев всичките, ще се изкефя ..
  Родът на Гешев е взимал участие в националните борби, той няма да търпи, Грета Тунберг да бесней, над бащино му огнище!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK