Ясен Цветанов: Проектът за инсинератор на отпадъци в София е незаконен

Ясен Цветанов: Проектът за инсинератор на отпадъци в София е незаконен

© Надежда Чипева, КапиталЯсен Цветанов е гражданин, който е завел близо 40 съдебни дела срещу проекта за изгаряне на отпадъци за топлоенергия в ТЕЦ "София". "Дневник" го потърси с мнение за новината, че Европейската комисия инвестира 77 млн. евро в инсинератор за отпадъците в София.


Новината от миналия месец, че ЕК е одобрила финансирането за инсинератора в София, означава ли, че предстои започване на проекта?


- За момента не е съвсем ясно дали проектът ще бъде реализиран, въпреки ясните индикации, че Столичната община и правителството го придвижват с всички възможни сили и средства. Проектът за инсинератора в София може да се осъществи само и единствено през погазването на множество действащи закони в България - например Закона за общинския дълг (ЗОД), Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Какви дела текат в момента срещу проекта за инсинератор и могат ли да го спрат?


- Проектът за изграждане на инсинератор на отпадъци в София е 100% незаконен. Действията на Столичната община, Столичния общински съвет, министерства и правителството са в грубо противоречие с много действащи нормативни актове, в т.ч. и с конституцията. За да могат да бъдат изяснени тези действия в детайли, както и за да бъде спрян този напълно незаконен проект, лично аз съм завел близо 40 дела в софийския административен съд (АССГ) и над 10 дела във Върховния административен съд (ВАС).


Делата могат да се групират в няколко основни категории: укриване на обществена информация; разпространяване на невярна информация от Столичната община; неизпълнение на съдебно решение от кмета на София; дела за спиране на проекта.


Една част от тези дела са приключили, една част текат в момента, а една част очакват насрочване на съдебно заседание. Лично аз подадох и няколко сигнала до прокуратурата както срещу конкретни длъжностни лица в Столичната община, така и срещу този проект като цяло. Резултатът винаги е един и същ - тези сигнали винаги биват препращани в специализираната прокуратура, където те потъват.


Циничен е фактът, че решението от 17 май 2018 г. на Столичния общински съвет за съфинансиране чрез банков заем на инсинератора е напълно незаконно и практически е нищожно, защото не изпълнява изискванията на Закона за общинския дълг.


Има ли принципни промени в политиките на ЕК, които да подлагат под въпрос метода на "оползотворяване" чрез изгаряне на отпадък за следващия програмен период?


- Изгарянето на преработени отпадъци (RDF) се очаква да отпадне при конкретизирането на Зелената сделка като европейска практика в следващия програмен период - това се обсъжда и може да се види и в публикации на Еуранет+, например. Инсинераторите не са част от кръговата икономика съгласно документите на Европейската инвестиционна банка. Ако се използва отпуснатото от еврокомисията финансиране за инсинератора, това може да се случи само с парите за периода 2014 - 2020 г.


Но дори и в момента, при настоящия европейски планов период, инсинераторът противоречи на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), според който първо се предотвратява образуването на отпадъци, после те се потребяват повторно, след това се рециклират - и едва в краен случай могат да се "оползотворяват". А инсинераторът ще гори 100% рециклируеми материали - най-вече пластмаса и хартия.


Проектът влиза в остро противоречие и с националния план за управление на отпадъците 2014 - 2020 г., в който ясно е разписано, че "при изгарянето, дори и чрез най-съвременните технологии, възникват емисии и/или остатъчни вещества, които трябва да се складират. Всяко депониране е намеса в природата, като при това не могат на 100% да се изключат вредни въздействия околната среда... Поради това най-адекватното противодействие на проблемите с отпадъците са действията преди образуването на отпадъци, а именно предотвратяването на образуването на отпадъци".


Отново искам да подчертая: За обществото няма нито една полза от изгарянето на отпадъци. За обществото остават само и единствено вредите плюс всички разходи.


Какъв е основният проблем за вас в изграждането на тази система в София?


- Проблемите в проекта за изграждане на инсинератор в София са не само много, но и много тежки. Нека започнем от най-баналното - за този проект никога не е представена цялостна информация - анализи или изчисления, каквото е изискването на закона. Има само голи твърдения за ползи. Никой гражданин не знае как Столичната община е аргументирала "ползите" от проекта. Информацията за него се крие толкова неистово, че дори и при спечелени дела в АССГ за предоставяне на информация за проекта такава и до ден днешен не е предоставена.


Въпреки укриването на информация вече е доказано, че този проект ще нанесе тежки вреди на обществото. В приложените по делата изчисления, с използване на данни от Столична община и "Топлофикация София" ЕАД, очакваните загуби от проекта до 2050 г. са за над 14 млрд. лв. Само очакваните преки загуби от проекта са за около 8 млрд. лв.


Следващият основен проблем в проекта е интензивното тровене на софиянци. Абсолютна лъжа са твърденията на висши чиновници от Столичната община по медиите, че проектът ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха в София и че няма да се гори пластмаса. Обратното - инсинераторът ще отрови още повече и без това мръсния въздух в София. Това лесно може да се види от два документа по проекта - докладът по екооценката на проекта (ОВОС) и приложението по ползване на най-добри налични техники (НДНТ). Съвсем ясно е записано в двата документа и с числа и с думи, че въздухът в София ще се влоши чувствително. Циничен е и фактът, че увеличаването на количеството на отровите и замърсяването на въздуха е записано в таблиците със зелен, а не с червен цвят - така един нормален човек лесно бива заблуден, че нещата ще станат по-добри, а не по-лоши.


Извадка от Приложение НДНТ към проекта за инсинератор, страница II.53

© Ясен Цветанов, Личен архив

Извадка от Приложение НДНТ към проекта за инсинератор, страница II.53


Изключително сериозен проблем е и фактът, че на общественото обсъждане за поемане на заем от Столичната община за неговото изграждане всички присъстващи граждани казаха "не" както на проекта, така и на заема за него - но общината даде ход.


Кой е основният проблем за околната среда?


- Изгарянето на отпадъци генерира изключително токсични димни газове, пепели и прах. Толкова токсични, че се налага да се използват специални съоръжения за тяхното улавяне и специални депа за тяхното съхраняване. Тези пречиствателни съоръжения са изключително скъпи и въпреки това пак не могат да спрат напълно отровите, които ще се изпускат в атмосферата и които ще се депонират на специални депа за силно токсични отпадъци. До момента в атмосферата на София никога не е имало подобни отрови, каквито се планира да бъдат изпускани от комина на инсинератора в продължение на 26 години.


Но освен това инсинераторът изисква "Топлофикация София" ЕАД да изгаря още най-малко 29 години изкопаеми горива, генерирайки десетки милиони тонове вредни емисии. Кой и защо иска да се случи това?


На незапознатите с проекта софиянци трябва да стане ясно, че инсинераторът ще гори основно пластмаса, хартия и картон. Иначе няма как да се получи т.нар. "висококачествено RDF гориво". Висококачественото гориво означава само едно - то да е висококалорично, или с други думи, да се горят най-вече пластмаси. А те са 100% рециклируеми, както и хартията и картонът. Дори и за RDF горивото се укрива информацията от Столичната община.


Кой е основният проблем от гледна точка на финансова аргументация на проекта?


- За проекта за изграждане на инсинератор на отпадъци не е предоставено нито едно изчисление до момента. Както може да се види в един от много малкото материали по проекта, всички сметки за ползи са правени при цени на природния газ, които са в пъти по-високи от текущите.


Освен това от проекта напълно са извадени всички разходи, които неизбежно трябва да бъдат направени. Инсинераторът изисква вложения от няколко милиарда лева в сегашните съоръжения и топлопреносна мрежа ,само и само за да могат да функционират. А тези разходи напълно обезсмислят целия проект.


В проекта се предвижда и заплащане на глоби от софиянци в размер на над 1.5 млрд. лв. за квоти. Тази стойност е занижена, защото цените на квотите вече достигнаха 25 евро на тон CO2, което автоматично означава, че наказанията, които ще платят софиянци, ще са в пъти по-високи.


Защо се налага вземане на заем за инсинератора от Столичната община, след като проектът е с европейско финансиране, а и приходите от данъци на София не са малки?


- Общинското дружество "Топлофикация София" ЕАД е в изключително тежко финансово състояние. То не спира да генерира стотици милиони лева загуби годишно и практически е във фалит отдавна. За да не личи, че то е на командно дишане, ръководствата на "Топлофикация София" ЕАД на два пъти преоценяват активите на дружеството със стотици милиони левове, за да може да изглежда, че те са с по-голяма стойност от задълженията му. При очаквани финансови задължения към края на 2019 г. от порядъка на 1 млрд. лв. "Топлофикация София" ЕАД няма никаква финансова възможност да реализира проект за над 300 млн. лв.


При Столичната община ситуацията е сходна - към момента на общественото обсъждане на 28.02.2018 г. за поемане на нов дълг за инсинератор задълженията на столицата са над 628 млн. лв. А към края на 2019 г. те са вече близо 727 млн. лв. Тоест, Столичната община също трупа главоломно дългове и също няма възможност да инвестира в проект за 300 млн. лв.


А таксата за смет не само че не е ниска, а се използва и много неефективно от Столичната община. Законът за отпадъците е категоричен - трябва да се спазва йерархията за управление на отпадъците (чл. 6, ал. 1) и на първо място да се намалява отпадъкът, а после да се ползва повторно и да се рециклира. А Столичната община не го прави. Вместо към предотвратяването на образуването на отпадъци тяхното разделно събиране и рециклиране/компостиране или повторна употреба действията на общината са насочени най-вече към тяхното изгаряне.


Има ли нужда София от такъв тип производство на топлоенергия за попълване на недостиг?


- Както към момента, така и за в бъдеще София няма да има никаква нужда от енергията на този инсинератор. Неговата проектна мощност - и топлинна, и електрическа - е крайно малка и представлява незначителен процент от произвежданата топлинна и електрическа енергия. Мощността на инсинератора би давала само няколко процента от нужната топлинна мощност - под 5%. Към момента има излишък на топлинни мощности в "Топлофикация София" ЕАД, които за бъдеще ще стават все повече поради изискванията на ЕС за намаляване на ползваната от сградите енергия за отопление и топла вода. А това прави още по-безсмислено цялото начинание.


"Топлофикация София" ЕАД работи по изключително архаичен, мръсен, скъп и нискоефективен начин, губейки ужасяващо количество топлинна енергия в своята работа. В най-добрия случай ефективността на работа (КПД) на "Топлофикация София" ЕАД е малко над 60%. За последните 15 години средните загуби на топлина в атмосферата са за над 110 млн. лв. всяка година.


Факт, който е доказан и технически, и икономически, е, че централното топлоснабдяване е неефективен, скъп, мръсен и напълно морално остарял метод за отопление. Проектът за инсинератор само ще удължи агонията на "Топлофикация София" ЕАД и ще ни принуди да загубим милиарди левове. А изгарянето на отпадъци изобщо не присъства в нито един план за развитие на Европейския съюз.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (71)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  То кое ли е законно вече в София. Не се спазват никакви закони. Особено в строителството.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на Bob
  Bob
  Рейтинг: 8 Весело

  И Пернишката тръба е незаконна, рожби. Нема никакви планове, документация, съгласуване, нищо нема. А мастор Криви кунки я така сглобил, че сега не смеят да я пуснат, да се не пръсне по снадките. Едни 27 милиончета закОпаха тиквите у фонтан Мало бучино- Перник. Ама нема прокуратура.
  Само радос' има.

  ТiКвАТа Ке ПаДНе, 2020
 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Глей кво става сЯ, кат го нЕма ЦЦ и на такива кат тоа, нЕма КОЙ да им обЯсни, какво означава Бойко да кимне утвърдително с глава.

 4. 4 Профил на Пакоджет
  Пакоджет
  Рейтинг: 230 Весело

  Не знам, според мен Зелената сделка отиде "в барата".

  "Тоз, който ни освободи, той ще да ни и пороби." Васил Левски
 5. 5 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1495 Любопитно

  Какво стана с онзи завод за изгаряне на отпадъци край София ? Не беше ли нещо най-модерно.....Имаше първа копка ….

 6. 6 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1372 Неутрално

  Не мога да взема отношение по юридическата страна на въпроса.
  По отношение на икономическата страна, твърдо може да се каже, че при съвременните технологии, няма как да бъде толкова губещ този вариант, ако се сравни с обичайния за нашата страна начин, отпадъците да се погребват някъде.
  Аз бих попитал въпросния опонент на този проект, той би ли предпочел, някъде близо до мястото където живее или живеят негови близки да се изгради инсталация за погребване на такива отпаъци и забравихме ли реакциите на хората за сметището в Суходол? Колко ще струва транспорта и погребването, превид че трябва да се намери едва ли някакво равно, но достатъчно отдалечено от всякакви населени места терен и т.н.
  Само за пример ще кажа, че в центъра на Виена имз такава инсталация, при това много по-стара, т.е. в чисто технологичен план едва ли е по-напред от тази, която се планира за София, но тамошните зелени и/или юристи не са тръгнали на война.
  Май станахме по-католици от папата, така ми изглежат нещата.

 7. 7 Профил на dzenlandia
  dzenlandia
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Някой наистина вярва ли, че гражданин, воден единствено от чувство за граждански дълг ще заведе 40 (!!!!!!!) дела срещу проект, за чиято законност и рентабилност гарантира ЕС. Ако не сте забелязали, винаги когато съществува дори и най-малко съмнение за даден проект, ЕК го спира. В нашия случай след може би стотиците писма, изпратени от иначе напълно безкористни граждани, проектът си върви нормално.

  За щастие идват времена, в които зелените истерии ще останат в миманса, когато истинските въпроси за икономиката излязат наяве. Това ще е може би една от малкото положителни промени след кризата с коронавируса.

 8. 8 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 809 Неутрално

  "инсинератор" българско-изгаряща чуждица

 9. 9 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#7] от "dzenlandia":" дела срещу проект, за чиято законност и рентабилност гарантира ЕС".

  Къде точно е законността и рентабилността от ЕК? Та те така "узакониха" дизеляците даже го подкрепиха с фалшименто замервания!

 10. 10 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 985 Любопитно

  Във Виена имат същите два, ама от по-стария модел . Единия е почти в центъра. Показват го на туристите като забележителност, че е по-шарен. Що не пишете до кмета на Виена да ги обяви и тях за незаконни? Смях в залата.

  https://www.wienenergie.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/67860/channelId/-51715

 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#10] от "nhh18551388":

  Във виенските заводи НЕ ГОРЯТ ПЛАСТМАСИ мамин !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на ciaran
  ciaran
  Рейтинг: 342 Неутрално

  Не съм специалист, но намерих това:
  https://www.fcc-group.eu/en/austria/technologies/treatment/thermal-waste-treatment/myths-and-reality-about-incineration.html

  Не съм убеден, че ако отпадъците се изхвърлят в сметища то това не е по-замърсяващо за околната среда. Гниещите отпадъци могат да предизвикат всякакви болести след като циганите редовно ровят из тях.

 13. 13 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 985 Весело

  До коментар [#10] от "nhh18551388":Във виенските заводи НЕ ГОРЯТ ПЛАСТМАСИ мамин !!!
  —цитат от коментар 11 на КМЕТ В СЯНКА


  За заводите написах -същите като в София, ама от по-стария модел. Първо се поограмоти какво представляват, какво значи RDF гориво и после се изказвай. И линк даже съм ти изпратил.
  Неподготвен си и за това няма да повтарям.
  Сядай ! Двойка!

 14. 14 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2356 Неутрално

  "Бате к*ре, ем че ги идзтровиме тия 1,3 милиона ицпърделки, ем ВълкО и Кире Гело ч' дзАхлебят неой леффф от целата раота!"

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 15. 15 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#10] от "nhh18551388":
  А гр. Виена в котловина ли е?

 16. 16 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 985 Любопитно

  До коментар [#15] от "telqk":

  И какво като не е в котловина? Я да чуем експерта?

 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#13] от "nhh18551388":

  Фурини и диоксини за София !
  Гарантирано от ГЕРБ !!!
  Колкото до знания то те съветвам да не се състезаваш с мен защото си обречен !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 985 Неутрално

  До коментар [#13] от "nhh18551388":Фурини и диоксини за София !Гарантирано от ГЕРБ !!!Колкото до знания то те съветвам да не се състезаваш с мен защото си обречен !!!
  —цитат от коментар 17 на КМЕТ В СЯНКА


  Съжалявам, но до сега знания по въпросите свързани с RDF горивото и технологиите за неговото оползотворяване не видях. Само глупотевини, общи приказки и гръмки фрази. Нямам време за дискусия по този въпрос с некомпетентни и недобронамерени хора.
  За това - пак двойка! И по-тихо. Гледай си там партийната тематика и не коментирай работи дето не разбираш.

 19. 19 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 932 Неутрално

  Човек с 40 дела - да ме прощавате, но това е несериозно. Скоро чакам мнение от Йоло Денев.

 20. 20 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2767 Неутрално

  До коментар [#6] от "tsvetko_51":

  Рециклиране ! След като се отдели пластмасата и хратията , да горят, ама няна да стане така . Ковчки когенерацията ще докара и италиянския боклук . Кой ше следи ? Аз на фъндъци и тикви не вярвам!

 21. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4714 Неутрално

  До коментар [#18] от "nhh18551388":

  Прочел ли си ОВОС за този завод в София ? Знаеш ли, че е отрицателен.
  Участвал ли си в общественото обсъждане - съмнявам се !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 22. 22 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 985 Весело

  До коментар [#18] от "nhh18551388":Прочел ли си ОВОС за този завод в София ? Знаеш ли, че е отрицателен. Участвал ли си в общественото обсъждане - съмнявам се !
  —цитат от коментар 21 на КМЕТ В СЯНКА


  Ако до тук се простират знанията ти по въпроса - пак двойка! Казах ти да сядаш!

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 952 Неутрално

  До коментар [#7] от "dzenlandia":

  Виж горното

 25. 25 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 952 Неутрално

  До коментар [#22] от "nhh18551388":

  КВА ДВОЙКА

  Направо да се изгони от час и да се прати да повтаря първо отделение, поради левичарска безграмотност и

 26. 26 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 952 Неутрално

  До коментар [#19] от "Цайко":

  ВЕРНО Е

  виж пост 23

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на kanche
  kanche
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#6] от "tsvetko_51":

  Не става въпрос дали искаме да се горят или да се депонират отпадъци.
  В инсинераторите пепелта е 20-25% (питайте и във Виена, като толкова ги давате за пример), тя също се депонира - така че не решаваме проблема. Въпросът е как да имаме разделно събиране, ама работещо, удобно и пред всеки блок, за да не се стига до инсинератор, който да гори 180 000 тона годишно 29 години!
  И как да не се дават парите в нерентабилна инсталация, дето няма един финансов документ публичен.

 29. 29 Профил на kanche
  kanche
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Все за пример давате Австрия, а защо не говорим за Холандия - където в последното изследване се оказа, че имат силно завишаване над нормите на диоксини точно около най-модерния си инсинератор. Или Дания, където онзи със ски пистата се оказа много по-скъп от очакваното, имаше технически проблеми, та чак през лятото на 2018 в Копенхаген стана криза с боклука и т.н. Или пък Любляна и Флоренция, които се отказаха от инсталации за горене на отпадъци и решиха да вложат парите в рециклиране?

 30. 30 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 952 Неутрално

  До коментар [#29] от "kanche":

  АМАН

  от левичарско-зеленистки глупости, папагалски повтаряни от зелените кайтове за фаршиви новини

 31. 31 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 675 Любопитно

  Съдбата на инсинераторите е близка до тази на атомните цетрали. Развитите държави ги закриват един по един , по изостаналите държави
  ги откриват ...

 32. 32 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 675 Любопитно

  Занимавал съм се спречистване. При горенето от инсинератора се отделят диоксини и фурани , които след вдишване се отлагат в мастните тъкани на тялото и остават дълго. Токсични са за дихателната система , технологично са трудни за улавяне и инсталациите за това са скъпи. Противно на някои приказки , няма инсинератор , който да се самоиздържа от продажбата на енергията която произвежда - топла вода и ел. Диоксините и фураните са токсични в концентрации 10Е-9 /!/

 33. 33 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 993 Неутрално

  До коментар [#10] от "nhh18551388":

  Правен е коя година? Нищо против да има инсинератор, но не в София а край София. Каква е тази мания да се набута в двора на Топлофикация? Да го направят при циментовите заводи които произвеждат отпадъка за него. Така няма да има и транспортни разходи и замърсяване от камионите.

 34. 34 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 952 Неутрално

  ДА НЕ БИ ДА ИМА

  конгрес на зелените левичари във форума, бе?
  И все големи експерти се изказват - от доктор на науките* нагоре.
  За такива народът е казал: "Акъл - море, глава - паве".
  Пази Боже сляпо да прогледне (в Гугъла)

  _________________________
  * за симплизмите

 35. 35 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#7] от "dzenlandia":" дела срещу проект, за чиято законност и рентабилност гарантира ЕС". Къде точно е законността и рентабилността от ЕК? Та те така "узакониха" дизеляците даже го подкрепиха с фалшименто замервания!
  —цитат от коментар 9 на telqk


  Проектът в София е част от Програмата за намаляване на Въглеродните емисии на България, която пък програма е част от Зелената Сделка на Европа!

  Циментовите заводи у нас, финансираха към милиард, но почти спряха използването на изкопаеми горива - природен газ и други и ги заместиха изгарянето им успешно със стари гуми и гориво от отпадъци- РДФ..

  Коментирали сме:

  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/


  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


  Добра новина!
  Въглеродна неутралност!

  Гуми, за унижените и оскърбените!
  Грета Тунберг форевър!

  П.П
  Кои замервания за "дизеляците" са фалшиви?
  Ти още малко, ще кажеш и че замерванията за Климата са фалшиви?
  И Земята, няма всеки момент да се залее ??

  Путин така ли ви казва да викате из форумите?

 36. 36 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Занимавал съм се спречистване. При горенето от инсинератора се отделят диоксини и фурани , които след вдишване се отлагат в мастните тъкани на тялото и остават дълго. Токсични са за дихателната система , технологично са трудни за улавяне и инсталациите за това са скъпи. Противно на някои приказки , няма инсинератор , който да се самоиздържа от продажбата на енергията която произвежда - топла вода и ел. Диоксините и фураните са токсични в концентрации 10Е-9 /!/
  —цитат от коментар 32 на Петър Иванов


  То и азотните окиси са токсични, но пък с инсенератора намаляваме въглеродния отпечатък и увеличаваме ВЕИ дела в Енергетиката ..

  А и бием по Путин , по енергийната зависимост от Русия и по "Газпром" ..

  Иначе да, по принцип изгарянето на РДФ е в пъти ПО-СКЪПО от изгарянето на природен газ, да речем!

  За да се изравни баланса ИМАМЕ ВЪГЛЕРОДНА ТАКСА на изкопаемите горива.
  Освен това ЕС финансира преминаването на РДФ..

  За София първи, втори и трети етап има към 700 милиона финансиране от ЕС по "Околна среда" и нисколихвен кредит ..
  А и енергията се дотира, защото е нисковъглеродна и е към ВЕИ ..

  Така сметката се вързва и става съпоставимо с природен газ..

  Зелената Сделка!
  Грета Тунберг!
  Нисковъглеродност!

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


 37. 37 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#6] от "tsvetko_51":Рециклиране ! След като се отдели пластмасата и хратията , да горят, ама няна да стане така . Ковчки когенерацията ще докара и италиянския боклук . Кой ше следи ? Аз на фъндъци и тикви не вярвам!
  —цитат от коментар 20 на hodounski


  ЕС следи!
  За да се гори боклук се дават ДОТАЦИИ!
  Включеително и от твоя джоб!

  Зелената Сделка!

  И се следи с колко тона боклук сме заменили изкопаемите горива!
  За София имаме дадени към 700 милиона .. като идеята е да се постигнат следните резултати:

  -----------------
  Цели:
  С инсталацията за производство на топлинна енергия от РДФ постигаме следните резултати:
  Намаляваме под 10% отпадъците, които депонираме.
  Намаляваме емисиите въглеродни оксиди с 87,2 т/г (7%).
  Произвеждаме 58 MW топлинна енергия за 40 000 домакинства.
  Произвеждаме 20 MW електро енергия за 30 000 домакинства.
  Спестяваме 65 млн. куб. м природен газ, който заместваме с РДФ-гориво,
  Спестяваме между 15 и 18 млн. евро от природния газ, който заместваме с РДФ-гориво.
  Спестяваме 5 млн. лв., които в момента плащаме на циментовите заводи за оползотворяване на РДФ-горивото от завода за отпадъци. "
  ...

  https://sofiawastemanagement.eu/instalacia-toploenergia/

  Стойността на системата за третиране на отпадъците на София (Фаза 1 и Фаза 2) е 345 997 368,34 лева, от които 84,2% са европейско безвъзмездно финансиране, което защитихме по оперативна програма “Околна среда”.

  ...Финансови параметри на инсталацията за производство на енергия
  Инвестиционна стойност на проекта е 157 538 011 евро без ДДС. От тях безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма “Околна среда” е 58,2% или 91,8 млн. евро. Собственият принос на София, в това число и заем от ЕИБ е 41,8% или 65,7 млн. евро.
  Параметрите на заема от ЕИБ е до 67 млн. евро, за 19 години. От тях 4 години са гратисен период, 15 години е срокът за изплащане, лихвата е фиксиран лихвен процент около 1,5%.
  Произведеното количество РДФ от завода за механично-биологично третиране на отпадъците се оползотворява временно с циментовите заводи на страната, което струва 5 млн. лв...
  ....
  ----------------
  Та ЕС ни е уредил към 700 млн. пак да повторя..
  От които към 400 млн. са усвоени..

  Ся кво, ще ги връщаме ли или що ???

 38. 38 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#37] от "simChо":

  Всеки който не е платен и иска да разбере истината, ще потърси официалните документи. Съвсем явно е, че се води мощна агитация с неверни факти, в много от постовете. Но те противоречат на фактите и официалните документи! Тези, които получават заповеди и пари за да пишат неверни неща, нека се запознаят с факта, че горивото за инсинератора е само 29,6% от планираното. А трябва да намалява и още, защото целите на ЕС за рециклиране, а не за горене. А това означава, че всички твърдения за ползи от инсинератора са ИЗМАМА! Освен това пишещите от името на ГЕРБ не са прочели, че всяка година столична община планира да се инвестират 100 000 000 лв. за поддръжка на топлопреносната мрежа и за съоръженията. А това са 2 900 000 000 лв. за 29 години. Към това трябва да прибавим и планираните 1 505 000 000 лв. за наказания (квоти) които столична община планира да се платят. Какъв е този инсинератор, който след всички разходи, ще генерира ползи за над 124 300 000 лв. годишно? При планирани 390 000 MWh брутно производство на топлинна енергия и РЕАЛНИ над 880 000 MWh загуби на топлина само в топлопреносната мрежа? Съвсем явно е, дори и дете от втопри клас може да пресметне, че загубите се измерват в милиарди лева! И цитираните дотук загуби са само една част от всички. За последните 13 години, „Топлофикация София” ЕАД е загубила близо 1 600 000 000 лв. под формата на топлинни загуби. Кой ги плаща? Защо ги плаща и още 29 години ли трябва да ги плаща?

  Отчаяните опити да се манипулират хората с неверни данни са съвсем явни. Не се дискутират описаните проблеми, а се хвърлят определения и квалификации кой какъв е.

  Никой дори и не повдигна въпроса, как така един кмет не изпълнява съдебни решения? Очевидно е че има хора, които са над закона! А ние сме втора ръка.

  Няма да е лошо да се дискутират ФАКТИ, а не ЛЪЖИ! Явно тези, които поръчват тиражирането на фалшивите „ползите” от проекта са толкова отчаяни, че са готови на всичко, за да не излезе истината за проекта на яве!

  Запознайте се с малко повече информация по проблема и с малко сметки, на сайта на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Ето го и линка, с много повече информация за инсинератора: http://www.kiip.bg/documents/messages/ce3bfc3-565d-2935-bfbc-06d67194ce9c.pdf


  Излезте с реални факти, а не с лъжи за фалшиви ползи от един катастрофален, противоконституционен проект!

 39. 39 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#37] от "simChо": Тези, които получават заповеди и пари за да пишат неверни неща, нека се запознаят с факта, че горивото за инсинератора е само 29,6% от планираното.
  . А това означава, че всички твърдения за ползи от инсинератора са ИЗМАМА !
  —цитат от коментар 38 на Savina Tsvetanova


  Мани ги бе...
  Разбирасе, че е ИЗМАМА!

  Какви ползи, за Бога?
  ГОРЕНЕТО НА РДФ Е 8 ПЪТИ ПО-СКЪПО ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ!
  Лично аз съм цитирал Топорков!

  И ако не е политиката за плащане на въглеродни квоти и дотирането на проектите от ЕС, всякакви инсенератори биха били обречени !

  Иначе, липсата на гориво не би била проблем..
  Ей някои циментови заводи у нас , отдавна внасят стари гуми от Гърция.

  Намаляваме въглеродния отпечатък!
  Има тенденция в ЕС транспорта на биомаса и РДФ за изгаряне да се дотира също..

  Добра новина!

 40. 40 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#37] от "simChо":Излезте с реални факти, а не с лъжи за фалшиви ползи от един катастрофален, противоконституционен проект!
  —цитат от коментар 38 на Savina Tsvetanova


  Абсолютно се нарушава Конституцията!
  Дайте мас по-соро със всенародна подписка , да съберем 700 милиона плюс и дължимите лихви, да ги върнем на ЕС и на банките и да се отървем от този нарушаващ Конституцията Проект!

  Не и щем на Оперативна Програма Околна Среда ни меда, ни жилото..


  Грета Тунберг , а?
  Намаляване на въглероден отпечатък викате ..
  Непротивоконституциоснователствувайте !!

 41. 41 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#40] от "simChо":

  Какви 700 млн. лева ще се връщат, ако проекта не се реализира? Някой май изобщо няма представа за какво говори... Искаме оперативната програма, за да си оправим проблемите с водата в страната, а не да ги изгаряме за да се тровим!

 42. 42 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#40] от "simChо":Какви 700 млн. лева ще се връщат, ако проекта не се реализира?. Искаме оперативната програма, за да си оправим проблемите с водата в страната, а не да ги изгаряме за да се тровим!
  —цитат от коментар 41 на Savina Tsvetanova


  Разбира се, че няма да се връщат!

  Имали сте бол пари - платили сте .. ей тъй ще им викаме на банките и на ЕС , ако отворят приказка !
  Просто трябва да се наговорим всички..!

  https://sofiawastemanagement.eu/doc/
  Иначе абсолютно не щем бошлаф оперативните програми по Околна Среда на Европата!!
  Ква Грета Тунберг, кво намаляване на въглероден отпечатък , кви алтернативни горива ..

  До коментар [#40] от "simChо":Някой май изобщо няма представа за какво говори...
  —цитат от коментар 41 на Savina Tsvetanova


  Ми да .. ей ги бе , ей :
  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


 43. 43 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#40] от "simChо":Какви 700 млн. лева ще се връщат, ако проекта не се реализира? Някой май изобщо няма представа за какво говори... Искаме оперативната програма, за да си оправим проблемите с водата в страната, а не да ги изгаряме за да се тровим!
  —цитат от коментар 41 на Savina Tsvetanova


  Да не забравяме и че е Против Конституцията, ей на форума сме единни, па и четем официалните документи..

  До коментар [#37] от "simChо":Всеки който не е платен и иска да разбере истината, ще потърси официалните документи.
  Излезте с реални факти, а не с лъжи за фалшиви ползи от един катастрофален, противоконституционен проект!
  —цитат от коментар 38 на Savina Tsvetanova


  Непротивоконституциоснователствувайте !!

 44. 44 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Не знам как някои от пишещите виждат проблем в това, че някой иска да чете и се е запознал с официални документи. Очевидно други завиждат за това.

  Не знам и защо при годишно генериране в последните години на 1 300 000 тона CO2 годишно (предишните години емисиите са повече) от „Топлофикация София” ЕАД, някой нарича проекта „зелен”. Столична община планира да се изгори природен газ за 26 години за над 10 150 000 000 лв. Защо? Каква е тази екология? С тези пари можем да се топлим само от ВЕИ!

  Явно столична община желае да гори до безкрайност отпадъци и да заплащаме милиарди лева глоби за въглеродни емисии. И да стоим на студено, защото парното е много скъпо и хората не го искат! Колко хора още трябва да си продадат апартаментите, защото не могат да си платят сметките за парно? Колко милиарда загуби още трябва да заплатят хората, за да е щастливо ръководството на столична община? А защо се планира да се плащат милиарди левове загуби?

  Отново искам да дам линка с малко повече информация по проблема, за всеки който иска да види парченце от реалността, без грим. И с малко сметки. Информацията е качена на сайта на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Ето го и линка, с много повече информация за инсинератора: http://www.kiip.bg/documents/messages/ce3bfc3-565d-2935-bfbc-06d67194ce9c.pdf

 45. 45 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Не знам как някои от пишещите виждат проблем в това, че някой иска да чете и се е запознал с официални документи. Очевидно други завиждат за това.Не знам и защо при годишно генериране в последните години на 1 300 000 тона CO2 годишно (предишните години емисиите са повече) от „Топлофикация София” ЕАД, някой нарича проекта „зелен”. Столична община планира да се изгори природен газ за 26 години за над 10 150 000 000 лв. Защо? Каква е тази екология? С тези пари можем да се топлим само от ВЕИ!
  —цитат от коментар 44 на Savina Tsvetanova
  Мани ги бе, не четат!

  Дуднат простотии ..

  Искат до безкрай да се ползват изкопаеми горива с въглероден отпечатък... природен газ и други. Що не четете бе, аланкоолу и документи и всичко!
  Що не отворите да четете отчетите на Оперативна Програма Околна Среда примерно .. да видите всичко подредено в колонки ..

  Та Планетата ни утречка, ще се залее с вода догоре !
  Грета Тунберг от кога предупреждава, момичето ..

  А те не щат ВЕИ алтернативните горива - РДФ, биомаса и разни други неща, които са нисковъглеродни и за които НЕ СЕ ПЛАШЩАТ ВЪГЛЕРОДНИ КВОТИ!


  http://www.alternative-energy-news.info/technology/garbage-energy/

  Не чете народът тъп, а дудне простотии ..

  Зелената Сделка на фон дер Лайен!

  Че баш това е идеята - ДА СЕ ТОПЛИМ ОТ ВЕИ ИЗТОЧНИК!
  Жега, жега .. в центъра на София!

  Евала бе София, евала бе холдинга!

  The "Renewable and waste sources" category includes Hydroelectric, Wind, Wave, Tidal, Solar photovoltaic, Geothermal aquifers, Landfill gas, Sewage gas, Biogas from autogeneration, Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal, Liquid bio-fuels, Bioethanol, Biodiesel and other Biomass. For more details see the UK environmental accounts.

  А иначе да, не се чете ..
  И парите, дето са по проекта, то се знае - няма да ги връщаме на банките и на ЕС..

  Как така, какво връщане?
  Та те сами са ги дали .. да са ни питали?
  Просто всички трябва да се наговорим, точно така да им викаме на банките и на Урсола фон дер Лайен!
  "Имал си бол пари - платил си!"

  Тези, които получават заповеди и пари за да пишат неверни неща, нека се запознаят с фактите !
  Примерно за въглеродните квоти:

  Намаляваме емисиите въглеродни оксиди с 87,2 т/г (7%).
  Произвеждаме 58 MW топлинна енергия за 40 000 домакинства.
  Произвеждаме 20 MW електро енергия за 30 000 домакинства.

  Че то именно , заради това намаляване на СО2 и съответната въглеродна квота се прави целия проект , то за това и ЕС финансира!

  Май другаде ги стиска чепика, определени другари, баш тези дето се радваха в 2012 "Добра новина!
  Екология!"
  Спестяваме 65 млн. куб. м природен газ, който заместваме с РДФ-гориво.

  Няма да се взима природен газ от тяхната Матушка..
  И им опротивява и намаляването на въглеродните емисии и икономията от неплащане на въглеродните квоти и Зелена Сделка и всичко ..

  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Много добре!
  —цитат от коментар 3 на lio30501754  Една добра новина
  —цитат от коментар 4 на Пипера е много лют  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin

 46. 46 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  То кое ли е законно вече в София. Не се спазват никакви закони.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА

  Запознати казват, че освен незаконно е и неконституционно!

  Нарушава се Конституцията яко!

  А и мразят, който чете и който е запознат с документите ..
  Виж кви хора!

 47. 47 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Изглежда че ГЕРБ нямат намерение да спрат да манипулират хората….

  При 29,6% произведен RDF, планираните 390 000MW топлинна енергия и 135 000 MW електрическа са само сън… Какви 7% икономии на емисии? А останалата необходима енергия до 6 800 000 MW? От какво ще се получи? Нали ще се гори газ, за който се плащат квоти? А квотите се очаква да минат 80 евро/тон…

  Към планираните от столична община плащания на наказания от софиянци от 1 505 000 000 лв. в проекта, реално май ще платим поне 4-5 милиарда лева наказания… без в това число да включваме милиардите за поддръжка и обновление на съоръженията, топлопреносната мрежа и без да включваме топлинните загуби за милиарди левове… Проста математика…

  А цитираните стойности от 54MW топлинна мощност и 20MW електрическа са брутни стойности. Инсинераторът изисква 2 MW електрическа мощност само за да работи…

  Ще правим проект за да затънем с десетки милиарди левове и за да се тровим интензивно! Защото така иска ръководството на столична община и правителството!

  Ако столична община спазваше законите, този проект за инсинератор отдавна щеше да е останал само една мечта на Бойко Борисов от 2007 г., когато беше кмет на София…

 48. 48 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  …. При 29,6% произведен RDF, планираните 390 000MW топлинна енергия и 135 000 MW електрическа са само сън…? Нали ще се гори газ, за който се плащат квоти? А квотите се очаква да минат 80 евро/тон……
  —цитат от коментар 47 на Savina Tsvetanova


  Не се спира манипулацията, не се ..

  И ги е яд че се чете и ние, хората знаем!
  Искате да се скрие всичко!
  Искате да се не чете ..

  Ту дуднат за Конституцията, ту се емват да смятат някаква въглеродна емисия, при условие че се ползват въглеродно-неутрални източници!

  Ми кво пречи да се прекарат с камиони, толкова бали РДФ, биомаса и всякакво ВЕИ алтернативно гориво, колкото е необходимо ?

  Зелената Сделка, на фон дер Лайен, да припомним включва и подпомагане на транспорта на суровини, свързани с Нулевата Въглеродност и дотиране на производството на нови източници нисковъглеродни горива ..

  Ще им се на определени среди, да се слага природен газ от Матушката им , ама ги лъже акълът им ..
  Нали ще се гори газ, за който се плащат квоти? А квотите се очаква да минат 80 евро/тон ..

  Помните ли, как скачаше радановата шайка за природен газ зимъска?
  А природният газ е с квоти, за разлика от нулево-въглеродните горива..

  Pounds of CO2 emitted per million British thermal units (Btu) of energy for various fuels

  Coal (anthracite) 228.6
  Coal (bituminous) 205.7
  Coal (lignite) 215.4
  Coal (subbituminous) 214.3
  Diesel fuel and heating oil 161.3
  Gasoline (without ethanol) 157.2
  Propane 139.0
  Natural gas 117.0

  Ето как разобричаваме плитките им манипулации!
  Тях ги е яд че има хора да четем , запознали сме се със всякакви документи и знаем!

 49. 49 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Не знам как някои от пишещите виждат проблем в това, че някой иска да чете и се е запознал с официални документи.
  —цитат от коментар 44 на Savina Tsvetanova


  Тях ги е яд, че има будни българи които се интересуват и се информират . ..

  Те искат да има невежество!

 50. 50 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Съдбата на инсинераторите е близка до тази на атомните цетрали. Развитите държави ги закриват един по един , по изостаналите държави ги откриват ...
  —цитат от коментар 31 на Петър Иванов


  Комунетата що ли така обичате да лъжете?

  Хубаво е казано на форума:

  До коментар [#37] от "simChо":Всеки който не е платен и иска да разбере истината, ще потърси официалните документи. Съвсем явно е, че се води мощна агитация с неверни факти, в много от постовете.
  Но те противоречат на фактите и официалните документи!
  Тези, които получават заповеди и пари за да пишат неверни неща, нека се запознаят с факта !
  —цитат от коментар 38 на Savina Tsvetanova


  От кого са получени заповедите , да се пишат неверни неща , Петър Иванов?
  Путин?

  Иначе ето инсенератори примерно в Обединеното Кралство:

  https://www.cewep.eu/

  List of incinerators in the United Kingdom

  Allerton Waste Recovery Park, North Yorkshire[1]
  Allington Quarry Waste Management Facility
  Ardley ERF
  Baldovie WtE (Dundee)
  Bolton WtE
  Chineham EfW
  Crossness STW Sludge Powered Generator (Belvedere, London)
  CSWDC (Coventry)
  Devonport Dockyard Incinerator[2]
  Dudley EfW
  Eastcroft EfW (Nottingham)
  Exeter ERF[3]
  Fawley Incinerator
  Ferrybridge Multifuel 1 (West Yorkshire)
  Glanford Power Station
  Gloucestershire ERF[4]
  Greatmoor EfW (Buckinghamshire)
  Hartlebury EfW
  Isle of Man Incinerator
  Isle of Wight gasification facility
  Kirklees EfW
  La Collette WtE (Jersey)
  Lakeside EfW (Colnbrook)
  Leeds RERF
  Lerwick Incinerator
  Lincoln ERF (Lincolnshire)
  London EcoPark (Edmonton, London)
  Marchwood ERF
  Millerhill Recycling and Energy Recovery Centre[5]
  Newhaven ERF
  Newlincs EfW facility
  North Hykeham Incinerator
  Peterborough ERF
  Portsmouth ERF
  Red Moss Landfill
  Riverside Resource Recovery ERF (Belvedere, London)
  Runcorn EfW
  SELCHP (South Bermondsey, London)
  Sheffield ERF
  Shrewsbury Incinerator
  Staffordshire ERF (Four Ashes)
  Stoke EfW
  Swansea Incinerator
  Teesside EfW
  Thetford Incinerator (Biomass)
  Tyseley Energy from Waste Plant
  Westfield Incinerator (Poultry litter)
  Wolverhampton EfW

  Under construction


  Cornwall Energy Recovery Centre
  Ferrybridge Multifuel 2, West Yorkshire
  Milton Keynes Waste Recovery Park
  Avonmouth Resource Recovery Centre, Bristol Planned

  В Северна Корея , Петър Иванов, няма възобновяема енергия и кръгова икономика, но в ЕС има и ще има - свиквайте!
  И още нещо - мвъзобновяемата енергия в Европа ще е все повече, а най-голям дял има изтгаряната биомаса и РДФ..

  In 2012, biomass and waste accounted for about two-thirds of all renewable energy consumption in the EU

  https://ec.europa.eu/energy/topics/property-fieldtopicparent/biomass_en

 51. 51 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#10] от "nhh18551388":Правен е коя година? Нищо против да има инсинератор, но не в София а край София. Каква е тази мания да се набута в двора на Топлофикация? Да го направят при циментовите заводи които произвеждат отпадъка за него. Така няма да има и транспортни разходи и замърсяване от камионите.
  —цитат от коментар 33 на falkoneti


  Отпадъка на циментовите заводи е силикатен прах..
  Как би могъл да се ползва в пещи - тайна огромна ..

  Но дори и да се открие начин, как отпадъците от цимента да могат да горят, то най-близкият до София завод е в Бели Извор ..

  Идеята на "Топлофикация" и въобще на централното топлофициране в света е, градовете да се отопляват, по тръби с топла вода от една централна пещ ..
  От нея се прокарват тръби с вода, прави им се изолация, слагат се помпи и топлината се разпределя намвсякъде в града ..

  КАК ОТ БЕЛИ ИЗВОР би дошла топлина до София, в какви точно тръби, какви помпи ще тласкат, какво ще е налягането, каква ли била изолацията ..

  Вярвам - си го помислил и имаш отговор ..
  Ако ни го кажеш, ще ни е безкрайно интересно ..

 52. 52 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Уважеми СимЧо,

  Повече от ясно е, че ГЕРБ не те оставят и да дишаш! Не спираш да пишеш каквото ти падне, само и само „да докажеш” с примери от преди 30 години, какво светло бъдеще ни чака с планирания инсинератор! Та той ще ни трови цели 26 години, а не само година-две! Ще загубим десетки милиарди лева чрез него, а не само няколко милиона! И къде другаде в ЕС ще строят нови инсинератори през 2021-2023 г.? Разбира се – само в София! И къде другаде общината и правителството планират да горят отпадъци до 2050 г., в разрез с всички планове на ЕС? Разбира се - в София!

  Другите отдавна мислят, как да се отърват от инсинераторите. Дори и във Виена. А столична община и правителството, искат да си построим един нов, безумно скъп и много отровен инсинератор!

  Защото София стана град номер 3 по мръсен въздух в света! А това е лошо! Трябва да стане номер 1 по мръсен въздух! Да няма никой пред нас! И ще го постигнем с инсинератора! За 26 години! А като бонус, ще има и много скъпо парно! За назидание!

  Ето и малко информация от 25.02.2020 г. Явно не се интересуваш много, много от новостите в областта на инсинераторите:

  https://www.bnr.bg/euranetplus/post/101232564/es-s-nov-plan-za-deistvie-zakragovata-ikonomika

  „…На този фон кръговата икономика гарантира икономически растеж и откриване на нови работни места, обясни Хосе Хорхе Диас Дел Кастило от Главна дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия: "Новият пакет от мерки е продължение на приетия през 2015 година план за действие за кръговата икономика. Основните ни цели са да намалим общото количество генерирани отпадъци, да върнем безопасните вторични суровини в икономиката, както и да създадем ясни правила за превозването на материали за рециклиране между държавите-членки. Междувременно искаме да ограничим извозването на отпадъци извън Европа, за да не губим от своите ресурси."

  Още от същото комюнике: "Преходът към кръгова икономика ще бъде финансово подкрепен чрез европейските структурни и инвестиционни фондове: Ще финансираме програми за превенция срещу генерирането на отпадъци, повторно използване, рециклиране, разделно събиране. Но няма да има пари за механично-биологично третиране, за инсинератори за изгаряне или депониране. Тяхното време изтече!”

  Не им ли омръзна на ГЕРБ, да манипулират и заливат хората с невярна информация?
  Та ГЕРБ дори не обсъждат фактите, а ни заливат с фалшиви новини! Защо никой не попита, как така СОС взима незаконни решения? И защо тези незаконни решения се изпълняват? И защо се праща невярна информация до европейските институции? И защо ръководството на столична община прави каквото си иска, само не и да се съобразява със исканията на софиянци и закона?

  Ако имаше реално работеща прокуратура, този проект и много чиновници покрай него щяха да имат сериозни проблеми.

  Хората от ЕС са го написали ясно - няма да има пари за механично-биологично третиране, за инсинератори за изгаряне или депониране. Тяхното време изтече!

 53. 53 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Уважеми СимЧо, Повече от ясно е, че ГЕРБ не те оставят и да дишаш!
  Хората от ЕС са го написали ясно - няма да има пари за механично-биологично третиране, за инсинератори за изгаряне или депониране.
  Тяхното време изтече!
  —цитат от коментар 52 на Savina Tsvetanova


  ГЕРБ не ни оставят да дишаме..
  Те манипулират, те се радват, ако никой не чете документите по темата и има невежество!

  А ако сме запознати с документите - и не можем да им се хванем на ничии лъжи ..
  Ето ги документите:

  https://www.cewep.eu/

  https://www.youtube.com/watch?v=_7SsOuGwUKQ&feature=emb_logo

  ГЕРБ са си мобилизирали манипулаторите по форуми .
  Помниш ли, как идиотски намесиха и Българската Конституция?!?

  Тъпи герберски идиоти..
  Май разбирам и защо са така побеснели - та нали с подобни Европейски Мерки СЕ НАМАЛЯВА ЗАВИСИМОСТТА ОТ ПРИРОДЕН ГАЗ..

  А те си мислят, че газ има само Матушката им ..

  А ето я Истината:

  https://council.sofia.bg/documents/20182/532929/Приложение +№+2+към+Решение+№+474.pdf/e19b7c37-fa61-4efc-8efa-1eef53ee020e


  "Решение № 474 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет, с което дава съгласие Столична община, като допустим кандидат, и „Топлофикация София“ ЕАД, като допустим партньор, да кандидатстват пред Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ за финансиране на проектно предложение „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“. СОС дава съгласие и възлага на кмета на Столична община и изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД да подпишат всички необходими документи за кандидатстване пред ОПОС за финансиране на проектното предложение "
  "Тристранен договор за предоставяне на техническа помощ между Европейската инвестиционна банка, Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД, който към настоящия момент, е подписан.
  Договорът е на основание „Меморандум за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между правителството на Република България и Европейската инвестиционна банка“, ратифициран и обнародван в ДВ. бр.16. от 26.02.2016 г."


  .Хората от ЕС са го написали ясно - няма да има пари за механично-биологично третиране, за инсинератори за изгаряне или депониране. Тяхното време изтече!
  —цитат от коментар 52 на Savina Tsvetanova


  Всъщност НЯМА ДА ИМА ПАРИ ЗА РУСКИЯ ПРИРОДЕН ГАЗ и ще има въглеродни квоти..
  Времето на "Газпром" изтича и явно някому в България това съвсем, съвсем не му се нрави ..

 54. 54 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Другите отдавна мислят, как да се отърват от инсинераторите. Дори и във Виена.
  —цитат от коментар 52 на Savina Tsvetanova


  ГЕРБ не се спирате да лъжете ..
  И що все викате на най-обикновен ТЕЦ "инсинератор" - за да е по-така??

  Ето списък ТЕЦ на РДФ и биомаса в Германия :

  https://de.wikipedia.org/wiki/Ersatzbrennstoffkraftwerk

  ВЕИ кръговата икономика идва .. колкото и на "Газпром" това да не му харесва..

  А за 700-те милиона, уважаема Savina Tsvetanova СТЕ НАПЪЛНО ПРАВА..
  Въобще няма да ги връщаме.. ни тях, ни лихвите..

  Просто трябва, всички да сме единни!
  Ако ни попитат "а кво стана с парите, за София" .. или ще кажем, че се не сещаме.. или ще отговорим - "имал си бол пари , дал си.."

 55. 55 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Не спираш да пишеш ...
  —цитат от коментар 52 на Savina Tsvetanova


  Темите за Екологията , за Грета Тунберг, за Зебената Сделка , за намаляване на въглероден отпечатък, за електроколите и за Климатичните Промени са ми любимите..

  Представяш ли си - Климатични промени - Цялата Земя ще се залее!

  До горе с вода!
  Хора бдете!

  Та за това съм така навътре в нещата и с инсенератора..
  Идеята е примамлива- в София ще имаме електротранспорт, да речем ..
  Леки коли "Тесли", електроавтобуси, в складовете за строителни материали електрични повдигачи , а не дизели..

  Пътните машини по улиците.. самосвали, багери, булдозери, валяци - и те електро!

  А ако прехвърляме енергия отнякъде си имаме загуби по жиците 12% - 15% , което хич не е малко и ерго - мощностите ни трябват в София ..
  Хем и ще отидем към дълбочинно използване - освен ,че ще зареждаме електромобилите - ще отопляваме града по екологичен начин през зимата..

  А енергията каква да е?
  Радан и сие все говорят, за природен газ .. уж било най-якото така..
  НО ЕТО ТИ ОБЯСНИ ЗА ВЪГБЛЕРОДНИТЕ КВОТИ..

  Браво!
  И аз съм съгласен, че ще стигнат и до 85 евро/тон!

  И ко правим?

  Ами заслушваме се в думите на Грета Тунберг, четем за Зелената СДелка, подпомагаме усилията Европа да е ВЪГЛЕРОДНО НЕУТРАЛНА до 10 години..

  И ква технология ?
  Ми то остана само РДФ .. намаляваме въглуродния отпечатък с още 8% ..
  А дето нямало било суровини, не бива да те плаши!

  Ей и за циментовите заводи нямаше, ама се намери решение - вкарват се стари гуми от Гърция, горят се!
  Намаляваме въглеродните емисии!

  Зелената Сделка, Грета Тунберг форевър..
  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Много добре!
  —цитат от коментар 3 на lio30501754  Една добра новина
  —цитат от коментар 4 на Пипера е много лют  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


  И що подобно решение да не може да е и за София?
  Ми ей къде Гърция, явно имат гуми много .. товарят се и се карат!

  П.П
  А какво споменаваш 2050?

  Ми няма такова нещо .. мощностите се изграждат И ЩЕ СИ РАБОТЯТ!

  ЕС става нулевовъглеродна наистина до 2050 , НО СЛЕД ТОВА СИ ОСТАВА ТАКАВА - ЗЕЛЕНА И ЕКОЛОГИЧНА..
  Природен газ няма да има - свиквайте..

  Навред ВЕИ енергия и електромобили.. така ще е ..

 56. 56 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Уважаеми СимЧо,

  И със и без инсинератор, зависимостта от природен газ е 100%. Инсинераторът не може да работи без природен газ. А най-малко 6 700 000 MW ще трябва да се получават пак от газ. Зависимостта от газа винаги е 100%! Инсинераторът не променя абсолютно нищо в това отношение.

  Дори и новият директор на „Топлофикация София” ЕАД каза по БНТ през февруари, че изобщо не се интересува откъде идва газа, а само каква е цената му.

  Великият ни премиер също се бие в гърдите, че имаме всякакъв газ и че всичко на газовата борса вече става на пазарни принципи. Лично аз не мога да разбера две неща: защо ГЕРБ непрекъснато говорят за руски газ, след като вече имаме поне 4 източника на газ и второ: не видях никой да напише нищо за това, колко проблеми имат държавите в ЕС с действащите си инсинератори. Всичко е строено отдавна и трябва да се извади от експлоатация. Защото горенето на отпадъци вече е абсолютно неприемливо в ЕС.

  Горенето на газ е последната стъпка към 100% ВЕИ. Всякакво горене на отпадъци ще остане в историята. И всяка енергетика базирана на горене, след едно десетилетие ще остане в историята или на прага да остане.

  Единственото бъдеще е на ВЕИ, а не на горенето на газ. Инсинераторът спира всякакво използване на ВЕИ. Той е силно деструктивен.

 57. 57 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Единственото бъдеще е на ВЕИ, а не на горенето на газ. Инсинераторът спира всякакво използване на ВЕИ. Той е силно деструктивен.
  —цитат от коментар 56 на Savina Tsvetanova


  В смисъл?
  Някой май нещо се опитва да манипулира..

  Но който е чел документи- не му минават глупости ..
  В ЕС 68% от ВЕИ е от горене на алтернативни неща и биомаса в пещи ..
  А дали на пещите ще им викаме ТЕЦ или инсенератор, картинката се не променя..

  Ей как е в Обединеното Кралство:


  https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccounts/articles/aburningissuebiomassisthebiggestsourceofrenewableenergyconsumedintheuk/2019-08-30
  A burning issue: biomass is the biggest source of renewable energy consumed in the UK
  Analysis reveals the contribution of burning organic material from plants, trees and animals – including millions of tonnes of imported wood pellets from the USA and Canada – to the UK's energy mix.

  The "Renewable and waste sources" category includes Hydroelectric, Wind, Wave, Tidal, Solar photovoltaic, Geothermal aquifers, Landfill gas, Sewage gas, Biogas from autogeneration, Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal, Liquid bio-fuels, Bioethanol, Biodiesel and other Biomass. For more details see the UK environmental accounts.

  А в ЕС от ТЕЦ (Както и да му викате) в момента идва към 60% от ВЕИ енергията и тенденцията е да се увеличава ..
  Горенето на РДФ се счита за нисковъглеродно и е път за намаляване на въглеродния отпечатък и както и да се извъртат някои хора фактът си е факт - ЕС е дал 700 милиона по "Околна среда" програмен период - 2020 ..

  Как хем"няма да има горене" хем ВЕИ щяло било да се увеличава?
  Ми 2/3 от ВЕИ се получават в пещи ..

  И трябва да стане 100% ..
  Зелената Сделка!

  Комуто не му отърва в ЕС - прав му път към Матушката му ..

  Пак да повторя, ей как е в нашето ЕС и кое се счита ВЕИ енергия и помага за въглеродната неутралност ..

  The "Renewable and waste sources" category includes Hydroelectric, Wind, Wave, Tidal, Solar photovoltaic, Geothermal aquifers, Landfill gas, Sewage gas, Biogas from autogeneration, Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal, Liquid bio-fuels, Bioethanol, Biodiesel and other Biomass.

  Да запитам, как можем да добием ВЕИ енергия от Landfill gas, Sewage gas , Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal - без да ги изгорим????

  Та ето зоказателство- за извода до който общо стигнахме..
  Тъпите манипулации не минават, пред хора , които са чели и знаят ..

 58. 58 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  . Всякакво горене на отпадъци ще остане в историята. И всяка енергетика базирана на горене, след едно десетилетие ще остане в историята или на прага да остане.Единственото бъдеще е на ВЕИ.
  —цитат от коментар 56 на Savina Tsvetanova


  Горенето на Земята съвсем скоро, но не по-късно от 800 дена ще бъде заменено с нови технологии..

  И тогава пак ще проведем този разговор..

  Но в момента в ЕС се строят нови мощности, 2/3 от ВЕИ енергията е от ТЕЦ (инсенератори) и на тези източници се не слагат въглеродни квоти..

  Водят се The "Renewable and waste sources" и дефакто са в привилигировано положение сравнено с изкопаемите горива- природен газ и всичко останало, щото за изкопаемите квотата за въглеродна емисия скоро ще е , както и Вие казвате - 80 евро/тон ..

  Та да, ВЕИ ще стане и 100% в ЕС , но то преобладаващото ВЕИ си е от ТЕЦ и от пещи ..

  В момента солар и вятър са 3%, от ТЕЦ са 68% , след тях са ВЕЦ , а останалата част е разни приливи и прочие екзотики ..

  България също е поела по този път - пътя на въглеродтата неутралност, на ВЕИ, но БСП и ДеБъ саботират новите нисковъглеродни технологии в ТЕЦ ..

  Опит да се саботира, виждам и в доста плитките манипулации из интернет.
  Но както казахте и вие - който е чел документи - не му минават лъжи и манипулации..

 59. 59 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#10] от "nhh18551388":Във виенските заводи НЕ ГОРЯТ ПЛАСТМАСИ мамин !!!
  —цитат от коментар 11 на КМЕТ В СЯНКА


  Пълни глупости!

  Нинвова що не намери по-грамотни тролове??!

 60. 60 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Скъпи СимЧо,

  Виждам, че ГЕРБ няма да се спрат да тиражират лъжи. Ето и малко ФАКТИ:
  На стр.1 от отговорите на Столична община, на запитванията на гражданите за проекта, е записано черно на бяло, че загубите от проекта за квоти ще бъдат 770 000 000 евро или над 1 505 000 000 лв.

  На страница 43 от същия документ е записано, че всяка година ще се влагат по 70 000 000 лв. в топлопреносната мрежа и съоръженията.

  Този документ е приет от СОС на 17.05.2018 г. с Решение 283. Той е неизменна част от доклада на Фандъкова.

  Колкото и да е зле един човек по математика, лесно може да пресметне, че Столична община е заложила в проекта гражданите да загубят най-малко 3 300 000 000 лв. за 26 години!!! И това е предложено от кмета Фандъкова! И е прието от столичния общински съвет!

  Скъпи СимЧО (или по-скоро ГЕРБ), това са официални данни, записани от вас. Как инсинераторът ще докара ползи за повече от 3,3 млрд. лв. за 26 години?

  Официалната представена стойност на ползите от инсинератора са 11 500 000 лв. за 19 години! Или това са 287 пъти по-малки ползи от вредите!

  Това са официални числа от ГЕРБ! Приети от ГЕРБ! И изпратени до ЕИБ!

 61. 61 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Скъпи СимЧо,

  Още не знаеш, но ще те информирам: кмета на София за втори път не изпълни съдебно решение, което я задължава, да предостави цялата документация по проекта, която се крие от ГЕРБ! Тази информация за проекта е публична, но се крие. Същото стори за първи път и зам. кмета по екология – тя също отказа да изпълни съдебното решение!


  Скъпи СимЧо,

  ГЕРБ не искат гражданите да знаят, какво ще им се случи! Трябва всичко да става тихомълком!

 62. 62 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Скъпи СимЧо,

  Може би не знаеш и факта, че столична община беше осъдена за укриване и разпространение на невярна информация още през 2019 г. След влизането в сила на съдебното решение, столична община свали от сайта на СПТО всички числа, показващи колко са отпадъците и какво се случва с тях.

  Скъпи СимЧо,

  Дай някакви факти, а не говори за тролове! Всеки който изобличава ГЕРБ е трол. Така ли е?

 63. 63 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Скъпи СимЧо,

  Видя ли какво направи КЕВР вчера? Взе решение, с което „Топлофикация София” ЕАД ще измъкне скрито между 50 000 000 и 75 000 000 лв. за една година от абонатите си. Тихомълком! Те ще трабва да покрият загубите от повече от 63 000 000 лв. за квоти, заради ужасяващо лошо управление на „Топлофикация София” ЕАД от ГЕРБ!

  Виж и тези числа: винаги КЕВР са твърдяли, че цената на газа сформира 60-70% от цената на топлинната енергия. За последно КЕВР го говореше това през март и април 2020 г. Сега газът струва 20 лв. за 1 MW, а топлинната енергия 70 лв. за 1 MW. Имаме 3,5 пъти по-висока цена на топлината, от енергийния носител! Това е най-скъпото парно, което някога е виждал българският народ! В сегашните сметки на КЕВР, газът сформира 28,6% от цената!!! Останалото отива да покрива ужасяващите загуби от управлението на „Топлофикация София” ЕАД от ГЕРБ!

  За 9 години, ГЕРБ увеличиха загубите на „Топлофикация София” ЕАД с близо 500 000 000 лв.! Ето това се казва управление! А ние трябва само да плащаме това! Със скъпо парно и топла вода!

 64. 64 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 678 Неутрално

  До коментар [#36] от "simChо":

  Ха ха, значи последния коз на форумните троли, като изчерпят глупостите по темата, като вече е очевидно какви престъпления се вършат, да споменат, че "бием по Путин" и "разбиваме енергийната зависимост от Русия"! :-D :-D :-D

 65. 65 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  До коментар [#36] от "simChо":Ха ха, значи последния коз на форумните троли, като изчерпят глупостите по темата, като вече е очевидно какви престъпления се вършат, да споменат, че "бием по Путин" и "разбиваме енергийната зависимост от Русия"! :-D :-D :-D
  —цитат от коментар 64 на 911


  Форумните тролове , вярно нямат абсолютно никакви аргументи!
  Те са ебати малоумниците!

  А положението е ясно - Зелената Сделка , намаляване на парниковите емисии СО2 , спиране на престъпленията спрямо Климата!
  За това и ЕС е отпуснало на София , по програма Околна Среда към 700 милиона за първи , втори и трети етап на интегрирана система за управление на отпадъци и използването им за отопление и енергия!

  Устойчиво развитие , Кръгова икономика
  Съвсем друго , ще е веч в Европа - скоро ще постигнем Въглеродна Неутралност , ще сбъднем кристалната детска мечта на Грета Тунберг - ще намалим използването на Изкопаеми фосилни горива!
  Няма да има природен газ , няма да има донецки въглища , няма да има нафта , няма да има бензин!

  The "Renewable and waste sources" category includes Hydroelectric, Wind, Wave, Tidal, Solar photovoltaic, Geothermal aquifers, Landfill gas, Sewage gas, Biogas from autogeneration, Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal, Liquid bio-fuels, Bioethanol, Biodiesel and other Biomass.

  Транспортът- ще запитате ?

  Ами транспортът електро и нулевовъглероден - от тези нови нисковъглеродни мощности ще се добива електроенергия , ще се слага в батериите на превозни средства и ще задвижва мотори!
  А накрай и батерии , и всичко ще се употреби в новите мощности!
  По подобен път отдавна вече тръгнаха циментовите заводи у нас!

  Те вземат РДФ и всякакви алтернативни горива и с тяхна помощ , малка България мери ръст по намаляване на въглеродния отпечатък с най-развитите държави!

  Добра новина!

  Гуми от Гърция! Екология!
  Вземи огин , запали ги !
  Направи ги пепел!

 66. 66 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Скъпи СимЧо,Видя ли какво направи КЕВР вчера? Взе решение, с което „Топлофикация София” ЕАД ще измъкне скрито между 50 000 000 и 75 000 000 лв. за една година от абонатите си. Тихомълком! Те ще трабва да покрият загубите от повече от 63 000 000 лв. за квоти, заради ужасяващо лошо управление на „Топлофикация София” ЕАД от ГЕРБ!Виж и тези числа: винаги КЕВР са твърдяли, че цената на газа сформира 60-70% от цената на топлинната енергия. За последно КЕВР го говореше това през март и април 2020 г. Сега газът струва 20 лв. за 1 MW, а топлинната енергия 70 лв. за 1 MW. Имаме 3,5 пъти по-висока цена на топлината, от енергийния носител! Това е най-скъпото парно, което някога е виждал българският народ! В сегашните сметки на КЕВР, газът сформира 28,6% от цената!!! Останалото отива да покрива ужасяващите загуби от управлението на „Топлофикация София” ЕАД от ГЕРБ!За 9 години, ГЕРБ увеличиха загубите на „Топлофикация София” ЕАД с близо 500 000 000 лв.! Ето това се казва управление! А ние трябва само да плащаме това! Със скъпо парно и топла вода!
  —цитат от коментар 63 на Savina Tsvetanova


  Абсолютно вярно!

  И това - още преди да бъдат увеличени въглеродните квоти!
  КОЕТО НЕМИНУЕМО ЩЕ СТАНЕ В СЪВСЕМ БЛИЗКО БЪДЕЩЕ , та самата Кристалина Георгиева от Световната Банка спомена за въглеродни квоти от по 75 евро!

  А ето емисиите на различни материали за получаване на топлина милион британски енергийни единици-

  Pounds of CO2 emitted per million British thermal units (Btu) of energy for various fuels

  Coal (anthracite) 228.6
  Coal (bituminous) 205.7
  Coal (lignite) 215.4
  Coal (subbituminous) 214.3
  Diesel fuel and heating oil 161.3
  Gasoline (without ethanol) 157.2
  Propane 139.0
  Natural gas 117.0

  А Радановата шайка подскача за природен газ и против ВЕИ енергетиката!

  Ето как разобричаваме плитките им манипулации!

 67. 67 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Скъпи СимЧо,Може би не знаеш и факта, че столична община беше осъдена за укриване и разпространение на невярна информация още през 2019 г. След влизането в сила на съдебното решение, столична община свали от сайта на СПТО всички числа, показващи колко са отпадъците и какво се случва с тях.Скъпи СимЧо,Дай някакви факти, а не говори за тролове! Всеки който изобличава ГЕРБ е трол. Така ли е?
  —цитат от коментар 62 на Savina Tsvetanova


  Не знам кои са тролове и дали всички които изобличават ГЕРБ са тролове, честно
  Имаше някакви преследваха Бойко с бял дрон в живота!
  И бял дрон , непресттанно , все след него върви - дали са тролове , дали руски шпиони - , дали е лично Радев - не знам , ей огу!

  Но фактите са - че има хора - които са против курса на ЕС за Кръгова икономика
  Ето ти факти - радановата шайка , барабар с БСП е против въглеродната неутралност!

  Та те отричат всички завети на Грета Тунберг!
  Да припомним - от ЕС ни дадоха , по програма Околна Среда 700 милиона!

  Мнозина се радвахме - ще продължим линията за намаляване на въглеродните емисии , започната в циментовите заводи , ще възправим снага до развитите икономики!
  Виж как радостта е обща!

  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Една добра новина
  —цитат от коментар 4 на Пипера е много лют


  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin  Но факт е - че радановата паплач се разскача и пречи на въглеродната неутралност по всякакви начини!
  Ето ти факти!

 68. 68 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Скъпи СимЧо,Още не знаеш, но ще те информирам: кмета на София за втори път не изпълни съдебно решение, което я задължава, да предостави цялата документация по проекта, която се крие от ГЕРБ! Тази информация за проекта е публична, но се крие. Същото стори за първи път и зам. кмета по екология – тя също отказа да изпълни съдебното решение!Скъпи СимЧо,ГЕРБ не искат гражданите да знаят, какво ще им се случи! Трябва всичко да става тихомълком!
  —цитат от коментар 61 на Savina Tsvetanova


  Някои знаем - лично аз многократно давах всякаква информация по проекта!
  Давах и информация за Европейската линия на нулева въглеродност!
  Цитирах документи

  Всеки би могъл да ме прочете - и ако не е бетер тъп - да научи нещо!
  Никой не може да крие фактите!


  Скъпи СимЧо, Може би не знаеш и факта, че столична община беше осъдена за укриване и разпространение на невярна информация още през 2019 г. След влизането в сила на съдебното решение, столична община свали от сайта на СПТО всички числа, показващи колко са отпадъците и какво се случва с тях.
  Скъпи СимЧо,Дай някакви факти, а не говори за тролове!
  Всеки който изобличава ГЕРБ е трол.
  Така ли е?
  —цитат от коментар 62 на Savina Tsvetanova


  Може би не знам - ама може би пък знам ?
  Ти как ли мислиш?
  Отговори си и сама на въпроса - кой е малоумен трол!
  Дали този дето изобличава , или този дето безспир дудне без факти и без да си доказва думите с документи

  А какво става с отпадъците ЛИЧНО АЗ ОТДАВНА ГО СПОМЕНАВАХ - ГОРЯТ СЕ ЩОТО ДА СЕ НАМАЛИ ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК - ЩО ТЪПИТЕ ТРОЛОВЕ не знаят ,недоумявам ?

  Ето

  ----------------------
  Нова инсталация за преработката на депонираните софийски боклуци в гориво за циментовите пещи откри в завод "Холсим" край врачанското с. Бели Извор премиерът Бойко Борисов заедно с шефа на предприятието Тодор Костов. Инсталацията, в която са инвестирани 6,5 млн. евро от програмата на ЕС за насърчаване на конкурентноспособността е четвъртата поред в завода и годишно ще преработва 35 хиляди тона отпадъци.

  "Скъпи мои работници, обърна се към присъстващите Борисов преди да пререже лентата, още докато бях кмет на София имах много тежки разговори с ръководството на "Холсим", но по-късно установихме чудесно сътрудничество, което се надявам да продължи и в бъдеще. Радвам се за вас, че работите в завод, в който са инвестирани от швейцарската компания "Холсим" десетки милиони евро през годините, а резултатите за нашата икономика и за екологията са прекрасни и видими за всеки."

  Според столичният кмет Йорданка Фандъкова сътрудничеството с "Холсим" е позволило депонираните отпадъци на общината да намалеят с 60 на сто.
  Новата инсталация пък ще позволи боклуците на София да намалеят още повече и да се превръщат в енергия
  --------------------

  П П
  Съвсем лесно е да се разбере , колко точно отпадъци от София са закарани за изгаряне - по отчетите, а те са публични.
  Плаща се 50 лв на тон , та да се закарат с камиони (дизели!) отпадъците и да се горят.

 69. 69 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Скъпи СимЧо,Още не знаеш, но ще те информирам: кмета на София за втори път не изпълни съдебно решение, което я задължава, да предостави цялата документация по проекта, която се крие от ГЕРБ! Тази информация за проекта е публична, но се крие. Същото стори за първи път и зам. кмета по екология – тя също отказа да изпълни съдебното решение!
  Скъпи СимЧо,ГЕРБ не искат гражданите да знаят, какво ще им се случи!
  Трябва всичко да става тихомълком!
  —цитат от коментар 61 на Savina Tsvetanova


  А освен всичко друго изпитвам и недоумение.

  По какъв ли точно повод ме информираш за Софийската Кметица ?
  Тотал не ми е била никога на к.. ра , женицата и принципно не ме брига .

  И не ме интересува особено, да ти кажа , нейното житие-битие .
  А че гражданите са тъпи и не се информират- съм съгласен!

  Че то аз колко писах по въпроса от началото та до край , а те не возприимат и в най-добрия случай дуднат невероятни простотии!

 70. 70 Профил на simChо
  simChо
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Времето на изкопаемите горива изтича!

  Нови зелени технологии ще ни дават нисковъглеродна енергия!
  А от тази енергия - ще задвижваме транспорта!  . The Renewable Energy Directive (RED) uses a slightly different definition of renewable energy than is used in the ONS Environmental Accounts...

  ..The largest source of renewable energy we consume in the UK is not from the sun or wind – it’s from Biomass, that is, organic material from plants or animals... ... ...

  The impact of burning biomass for electricity generation on UK greenhouse gas emissions.. ....

  Total UK greenhouse gas emissions have fallen in the last decade and the sources of greenhouse gas emissions relating to electricity production have changed as the use of renewable sources of electricity like biomass has increased...

  .. The "Renewable and waste sources" category includes Hydroelectric, Wind, Wave, Tidal, Solar photovoltaic, Geothermal aquifers, Landfill gas, Sewage gas, Biogas from autogeneration, Municipal solid waste (MSW), Poultry litter, Straw, Wood, Charcoal, Liquid bio-fuels, Bioethanol, Biodiesel and other Biomass. For more details see the UK environmental accounts.  https://www.ons.gov.uk/economy/environmentalaccoun ...  Биомаса, алтернативни горива - така ще се добива вече електричество..

  И в България сме напред , на ВТОРО МЯСТО сме в Европа, по намаляване на въглероден отпечатък!


  Ако БСП и просъдружните и ДеБъ не скачаха за алтернативните горива, щяхме и повече ..

 71. 71 Профил на Savina Tsvetanova
  Savina Tsvetanova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Скъпи СимЧо,

  Няма как изгарянето на отпадъци, да намалява вредните емисии. Това е физически невъзможно и са разбирания от преди 50 години. Мечтата на Бойко да гори колкото може повече отпадъци, които да внасяме отвсякъде, е заляла страната. Бившият ни еко министър ни облъчваше с твърдения, колко е важно да увеличим изгарянето на отпадъци. Но той изобщо не спомена, че ще спечелят единствено собствениците на ТЕЦ-овете. Всички останали и природата обаче, ще загубим.

  Решаването на проблема с отпадъците не е в тяхното изгаряне, а в тяхното предотвратяване! Когато няма отпадъци, какво ще горим? Стига с това горене! Има рециклиране, повторно използване, компостиране и др. Технологиите се развиха до такава степен, че позволяват евтино и надеждно получаване на топлинна и електрическа енергия от ВЕИ. А отпадъците се превръщат в суровина за индустрията. Не в токсична пепел.

  Но българското правителство иска да горим до безкрайност всичко което може, като загубим милиарди левове от това. То е категорично против зелената сделка на ЕС. Ние сме една от много малкото държави в ЕС, с такова мислене. Всичко ново и разумно плаши ужасно нашият премиер-слънце! И затова вече сме загубили милиарди. Заради лошо, направо катастрофално управление на енергетиката. Но нищо не се е променило – нашето слънце иска да загубим още много милиарди левове. И прави всичко което му е по силите, това да се случи. А ние ще плащаме.

  Трябва нов начин на мислене! Начинът на мислене на динозаврите, вече не е актуален. Старият начин на мислене ни се налага от правителството всеки ден. Гледаме само до носа си. По напред – не.

  За разлика от теб СимЧо, аз не разглеждам решаването на проблемите като политически ходове и външни влияния. Изходната ми точка е съвсем друга.

  Скъпи СимЧо,

  Трябва да се мисли в цялост и да се търсят добри дългосрочни решения. Мисленето на парче, с оправяне на работата с „кръпки”, както може, в последният момент, е много скъпо удоволствие!

  Колко милиарда лева трябва да загубим още, за да може разни „експерти” и множество чиновници в държавната администрация да проумеят, че отново сме на грешния път? Трябва промяна. А тя започва с промяна в начина на мислене. Човек трябва да приеме, че светът се е променил. И че старите му разбирания, с които е отраснал дядо му и го е възпитал баща му, вече не са актуални.

  Скъпи СимЧо,

  ЕС приключи с инсинераторите. Но много хора в България, още не искат да го приемат. Вместо да грабнат новото, предлагащо много нови възможности и икономическо развитие, те предпочитат да си живеят със старото. Защото само това си знаят и не искат да се учат.

  Инсинераторът в София освен че е 100% незаконен, освен че ще ни трови интензивно 26 години, ще ни доведе и до мултимилиардни загуби!

  А общинските съветници от ГЕРБ още не са разбрали, че Любляна си реши проблемите с отпадъците без инсинератор. ГЕРБ трябва само да поискат да живеем екологично и чисто. И тогава нещата ще могат да се случат по правилния начин.

  П.П. Само предполагам (защото и тази информация се укрива от столична община и „Топлофикация София” ЕАД), че дълговете на „Топлофикация София” ЕАД ще надминат 1 000 000 000 лв. към 31.12.2019 г. Поради катастрофалното мислене и управление от ГЕРБ!

  Явно и аз също съм трол, защото не искам да горя отпадъци, а да ги рециклирам! И не мисля като ГЕРБ!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK