Никола Дойкин: Отивайки на Витоша, да помним, че сме на гости на животните

Д-р Никола Дойкин, експерт "Фауна" на ДПП Витоша.

© Велко Ангелов

Д-р Никола Дойкин, експерт "Фауна" на ДПП Витоша.Никола Дойкин е доктор по зоология от Софийския университет "Св. Климент Охридски" и експерт "Фауна" в Дирекцията на Природен парк "Витоша". Паркът е най-старата защитена територия не само в България, но и на Балканския полуостров - обявен е през 1934 г. По повод засиления туристически поток към Витоша след отпадането на ограниченията за посещения в рамките на епидемията от COVID-19, "Дневник" потърси д-р Дойкин за коментар на ефекта върху животните от двумесечната липса и от последвалия свръх-интерес на посетители. Повод за разговора даде сърна, която бе намерена от Дойкин убита от сблъсък с кола след отпадането на ограничителния режим за туризъм в ПП "Витоша".

Какви животни има в Природен парк "Витоша"?


Лисица в Природен парк "Витоша".

© ДПП Витоша

Лисица в Природен парк "Витоша".


- На Витоша живее почти цялата гръбначна фауна, която може да се срещне в България. Като почнем от най-едрия хищник - кафявата мечка - минем през вълци, лисици и стигнем до белки и златки. Срещат се и повечето копитни - благороден елен, сърни, а в най-непристъпните части на планината и диви кози.


Естествени ли са популациите на тези животни?


- Да, освен за дивите кози. Дивите кози бяха върнати на Витоша от 2002г насам със съвместна работа и усилия на дирекцията на Природен парк "Витоша" заедно с Югозападното държавно горско предприятие и със Сдружение за дива природа "Балкани". Благодарение на тези усилия сега на Витоша отново има диви кози, които в началото на миналия век са били изчезнали - избити при лов.


Диви кози в Природен парк "Витоша".

© ДПП Витоша

Диви кози в Природен парк "Витоша".


В кои части на Витоша се разхождат големите животни - мечки, вълци, елени?


- Тези по-едри животни обитават обикновено по-южните части на Витоша. В частта, която е на север от Черни връх и която виждаме от столицата, също има животни, но големите животни, които се нуждаят от по-големи територии и спокойствие, избягват тази част.


С какво се хранят дивите животни на Витоша и има ли конфликт с близките селища?


- Днес не. В миналото може би е имало, тогава е имало стада от стотици овце. Но откакто на Витоша няма животновъдство, няма конфликти. Те намират достатъчно храна на територията на парка, така че е изключителна рядкост, ако се забележи едро животно, което е слязло по-близо до селищата.


Важна ли е Витоша на картата на България като част от миграционните пътища на дивите животни?


- Витоша е важна както всяка друга планина, която е важно да бъде дом за дивите животни. Затова и е обявена за природен парк - с идеята да бъдат съхранени дивите животни и техните местообитания, както и растенията на тази територия. А като погледнем картата на България, всъщност Витоша е доста отделена от съседните природни територии. Единственият по-съществен биокоридор, който животните ползват, е от Витоша към Рила през планината Верила. Това е единствената връзка на Витоша с другите планини. За жалост западната ѝ част е изцяло отделена чрез магистрала "Струма", северната - от столицата, а от източната част има единични преминавания на животни към Плана.


Какви са данните ви за най-голямото животно в парка - мечката?


Кафява мечка в Природен парк "Витоша".

© ДПП Витоша

Кафява мечка в Природен парк "Витоша".


- Ние правим наблюдения, но не можем да сме сигурни колко точно са мечките на Витоша. Бройката им е между 15 и 20. Те варират между сезоните - през лятото на територията на парка идват повече мечки, защото за тях тук има храна - Витоша е богата на горски плодове и достатъчно хранителна база. А зимно време те се оттеглят, за да прекарат зимния си сън в съседните планини - Рила и Плана. На Витоша няма толкова много територия, за да могат да съжителстват повече мечки през зимата. Затова броят им варира през лятото и зимата.


А колко са вълците?


- Нямаме данни. На Витоша не живеят вълци - те само преминават. Предимно пак са в южната и югозападната част, където ловното стопанство подхранва дивите свине. Там и за вълците има повече храна заради повечето дивеч. Отделни индивиди са наблюдавани и в Бистришко бранище.


Какво трябва да знаят туристите, които посещават Витоша?


- Първо, трябва да знаят, че Витоша е защитена като природен парк по силата на Закона за защитените територии. А по силата на Закона за биологичното разнообразие и двете европейски природозащитни директиви - за местообитанията и за птиците - паркът е и европейска защитена зона от "Натура 2000". Като преобладаващо горска територия, тук са в сила и режимите на Закона за горите.


Но като защитена територия, основно за посетителите е да не нарушават целостта на местообитанията на животните и да не се берат растения.


Можете ли да дадете примери за нарушаване на целостта на местообитанията?


- Примерите за непозволено поведение, което уврежда местообитанията в парка, са много. Като тръгнем от това да не са карат автомобили по поляните. Също - да не се палят огньове извън обособените за това места, които заради големия туристически интерес е съгласувано с пожарната служба да съществуват и са ясно обозначени с табели и изградени огнища. Да не се отнема горен слой почва - например, скоро имаше случай, в който човек се хвалеше, че си е "набрал" 300 кг мъх от Витоша за вилата. Това е вредно за местообитанията, защото мъхът има почвообразувателни функции, дава дом на редица безгръбначни животни, задържа влагата и е в основата на хранителната верига за всички организми в парка.


Друго много важно правило е на територията на парка да не се вдига прекомерен шум. Мога да дам като пример туристи - в кавички - които спират колите си и надуват много силна музика. Това също има силно негативно влияние върху животните. То ги прогонва. И понякога за тях не е лесно да се върнат. Приучават се, че тези територии не са подходящи за тях и почват да ги избягват. Дори и когато са уплашени от такъв силен шум, те могат да попаднат в опасност. Такъв беше и инцидентът от миналата седмица, когато автомобил блъсна и уби подплашена сърна.


В един краен случай едно подплашено диво прасе може, тичайки, да се натъкне на други туристи и да ги помете в паниката си.


Дива свиня в Природен парк "Витоша".

© ДПП Витоша

Дива свиня в Природен парк "Витоша".


Освен до прогонване на животните, шумът води ли и до проблеми в размножаването им?


- Да, например през есента, ако сватбуването на елените не се състои заради безпокойство на местата, които са избрали за своите сватби. Тогава през следващата година те няма да имат малки.


Или друго често безпокойство, което е типично за сегашния период. Вече са започнали да се раждат малките сърнички. Ако туристите не вървят по маркирани пътеки, те могат да намерят сърне в храстите и да помислят, че бедства и трябва да го спасяват. Всъщност обаче това е защитната реакция на сърните спрямо хищници. Майката скрива сърнето в храстите, защото то няма миризма. Същевременно майката-сърна се опитва да отвлече хищника в друга посока. Затова хората се опитват да спасят сърнето, казвайки че майка му не се е върнала при него с часове.


Сръндак (мъжка сърна) в Природен парк "Витоша".

© ДПП Витоша

Сръндак (мъжка сърна) в Природен парк "Витоша".


Трябва да се има предвид, че не всички животни, които намирате в гората, имат нужда от помощ и бедстват. Природата е техният дом.


Има ли разлика в тези принципни правила за поведение сега, след като достъпът до Витоша бе забранен за два месеца?


За двата месеца, в които Витоша беше затворена за туристи, животните се върнаха към естественото за тях придвижване по най-лесните пътища. Те привикнаха да ползват асфалтовите и горските пътища и пътеки, защото това им пести енергия. Когато Витоша е в нормалния си вид, пренаселена с хора, животните избягват тези отворени артерии.


Докато Витоша беше затворена, животните отново се върнаха на пътищата, мислейки ги за безопасно място, тъй като нямаше безпокойство нито от хора, нито от коли. С отварянето за туристи на пътищата и пътеките, животните започнаха да ги избягват, но има момент на привикване. Трябва да мине известен период, в който животните да осъзнаят, че има отново безпокойство и тогава пак ще започнат да ги избягват.


Докато мине този период на привикване, трябва да бъдем толерантни към животните и да ги оставим на мира. Малко повече внимание трябва да проявяват шофьорите.


Тоест, в момента туристите по-лесно от обичайното могат да бъдат изненадани от среща с красиво животно?


Дива котка в Природен парк "Витоша".

© ДПП Витоша

Дива котка в Природен парк "Витоша".


- Да, затова трябва малко повече да внимават, за да не безпокоят животните. Както и за своя безопасност. Както при всяко едно посещение, трябва да уведомят обитателите за своето присъствие.


Не говорим за вдигане на шум и олелия, а за нормален разговор, ако сме със свой близък. А ако сме сами, което не е много препоръчително в гората заради нашата безопасност, все пак да се движим, като оповестяваме своето присъствие.


Ако турист види нарушение на тези правила - автомобил извън шосето, огън или безпокойство на животни - как да сигнализира до парка?


- Най-добре е, за да има запис и следа за сигнала, той да бъде подаден до телефон 112.


Как туристите да използват услугите на дирекцията на парка във Витоша?


- Дирекцията на Природен парк "Витоша" стопанисва Музея на мечката над Бояна по пътя за "Златните мостове", както и Детския екостационар в местността "Белите брези" до Бояна, където се помещава и Музеят на совата. И двете места могат да бъдат посетени през уикендите, след 1 юни. През седмицата посещенията са само при записване на групи. Извън това, гражданите могат да се свързват с нас през интернет страницата ни.


В крайна сметка, опасни ли са животните на Витоша?


- Всяко едно животно е опасно. А животното, което убива най-много хора в света, е комарът.


При среща трябва да се запази самообладание. Животните винаги избягват срещата с хората. Така че когато видите диво животно, застанете на едно място и просто дайте възможност на животното да се отдалечи.


А на Витоша животни е имало винаги и винаги ще има. Имало е и преди планината да бъде затворена, ще има и след нас. Хората трябва да не се притесняват и да няма излишна паника. Важно е разумното поведение, ползването на маркираните пътеки и това да уведомим животните, когато им отиваме на гости.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (60)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4338 Неутрално

  На гости на цеко !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на kkv06647117
  kkv06647117
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Не е лошо да се ограничи движението на туристи само до определени пътеки и местности, а на моторни превозни средства - напълно да се забрани.

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4338 Гневно

  До коментар [#2] от "kkv06647117":

  Забрави такса цеко.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Доста пъти съм бил на Витоша. Досега от всички тези бозайници съм виждал само сърни.

  The best way to predict the future is to invent it.
 5. 5 Профил на Калиманата
  Калиманата
  Рейтинг: 518 Неутрално

  До коментар [#2] от "kkv06647117":

  Ми то се ходи само по маркираните пътеки, на много места е забранено и за хора и за МПС!!!

 6. 6 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  Доста пъти съм бил на Витоша. Досега от всички тези бозайници съм виждал само сърни.
  —цитат от коментар 4 на EU defender


  Те позволяват по-къса дистанция и затова си ги виждал. Виждал съм и благородни елени, но беше делничен ден преди много години..

  Еретик
 7. 7 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  Ами не, не сме на гости на животните.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 8. 8 Профил на kkv06647117
  kkv06647117
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#7] от "DDR":

  Неканени гости.

 9. 9 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3808 Неутрално

  Тъжна картина е да видиш убитата от моторист сърна !.....

 10. 10 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  До коментар [#8] от "kkv06647117":

  Човека е върховният хищник и всичко е ловното му поле. Останалите животни са съпридружни в него. Нещо като свита.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 11. 11 Профил на iceland
  iceland
  Рейтинг: 81 Неутрално

  До коментар [#10] от "DDR":

  Знаете ли, пожелавам на някой самонадеян и нагъл "върховен хищник" близка среща с мечка или глутница вълци.

 12. 12 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Браво за програмата за връщането на дивите кози - чудесно изглеждат върху "морените".

 13. 13 Профил на kkv06647117
  kkv06647117
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#10] от "DDR":

  Върховен хищник си само ако живееш в гората с племето си и се препитаваш с лов и събирачество, както са например некои индиански, папуаски, бушменски и пр. племена. При всички други случаи си просто заблуден турист с раница и навлизаш в чужда територия, маркирана от представители на други видове. Тоест, не си част от съответната екосистема за да имаш каквито и да било претенции.

 14. 14 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3808 Любопитно

  До коментар [#4] от "EU defender":

  Че малко ли е ? Пък и за какво ти е да срещал мечка, например ?

 15. 15 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Неутрално

  До коментар [#11] от "iceland":

  Някой тежко въоръжен ловджия би се зарадвал - тежкия калибър и автоматичното презареждане - и ще хвърчат парчета у въздуха.

  Против съм на избиването на животни за удоволствие, каквото е лова или заради осраните от човека им територии (хабитат по научному), или от човешкото его да кара мотор/АТВ навсякъде - но не приемам нихилизма че ние сме гости, просто съжителстваме. Сега знам че за православните екоталибани ние сме гости, защото Бог ни изгонил от Рая, но като атеист смятам че освен един по-добър/развит интелект от животните не ни дели нищо друго - макар да има и хора дори с по-нисък интелект от животните (явно развития интелект е опция у човека, а не дефоут качество), някои от тези хора - по собствено желание (екоталибаните, дето държат да са по-ниско в йерархията дори от амебите и... успяват).

 16. 16 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Неутрално

  До коментар [#14] от "samoedin":

  И ако срещнеш мечка, сигурен ли си че ще те нападне? Доколкото знам мечките се контролират и стръвниците се убиват.

 17. 17 Профил на borkar
  borkar
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Г-н Дойкин, дано четете тук.
  Как ще коментирате разхождането на домашни кучета на Витоша -особено Голи връх, Черни връх, Платото, Момина скала и т.н. Първо - разрешено ли е? Второ -редно ли е спрямо дивите животни?
  Как ще коментирате наличието на три фирми предлагащи "атракции" с кучешки впрягове?
  Познавате ли наглия французин с такава фирма? Знаете ли каво прави? Разрешено ли е? Редно ли е?

  Осраните от тях пътеки през зимата нямат нужда от коментар...

 18. 18 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1188 Любопитно

  До коментар [#16] от "Deaddark":

  Какво имаш предвид с "мечките се контролират"?

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 19. 19 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Неутрално

  До коментар [#18] от "Darulio":

  Еми имат си чип на ушето, знаят се териториите им и ако мигрират се знае къде. Следи се популацията им и т.н. - и то не са само мечките така. И точно зелените участват дейно в това контролиране - и никой нормален човек, освен екоталибаните, не държи сметка 'що си сложил "обеца" на ушетата на мечета, сърнета, козлета или 'що си сложил пръстени на крачетата на птичките. Зелените даже се стараят така да организират нещата че хем хората да са сред природата и да я оценят, хем да не й вредят - затова се правят пътеки и забранени места. Докато екоталибаните реват че човека е длъжен да си стои в града и да не стъпва извън него - извън него е само за животните и едва ли не хората трябва да получават куршум в гърба, както по татово време, ако решат да напуснат града - това го могат само избраните от езотеричния кръг на екоталибаните.
  Огромно уважение към зелените и никакво към екоталибаните.

 20. 20 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 2820 Любопитно

  Разхождам се по всички разрешени пътеки във Витоша и по-голям дебил от човека-псевдотурист не познавам....Разхвърлянето на отпадъци ,бутилки и пликчета е запазена марка на "туристите"....Колкото до дивите животни-никога не пречеее и не посягайте на обитателите на планината....Просто им се радвайте!Виждал съм и лисици,прасета,сърни..

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 21. 21 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 9 Неутрално

  До коментар [#10] от "DDR":

  Ти си смяташ за върховен хищник, така ли? Нещастник си ти! Ако ги няма другите живи твари в природата хищниците като теб първи ще загинат!

 22. 22 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  До коментар [#10] от "DDR":Ти си смяташ за върховен хищник, така ли? Нещастник си ти! Ако ги няма другите живи твари в природата хищниците като теб първи ще загинат!
  —цитат от коментар 21 на Boriana Gecheva


  Много благодаря за учтивият и аргументиран отговор. Желая ви приятен, успешен и доходоносен ден.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 23. 23 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  До коментар [#11] от "iceland":... Против съм на избиването на животни за удоволствие, каквото е лова ....
  —цитат от коментар 15 на Deaddark

  Лова не е избиване на животни за удоволствие. Задачата на съвременният лов е да играе ролята на хищника, там където го няма - тоест, да регулира количеството животни да не се преразмножават, като отстрелва слабите, болните и т.н. (това, което на практика прави хищника). Отделно организираните ловци провеждат много дейности насочени към подпомагане и опазване на природата. Винаги ме е учудвало, от къде идват тези легенди за ловците, дтрелящи ей така з аудоволствие по горите? Има такива хора, но това са бракониери и навсякъде подлежат на санкция от закона. Ако вие лично знаете за хора, които ходят ей така извън сезона (демек да бракониерстват) да поубият някое животно за удоволствие, то подайте сигнал, защото неподаването на сигнал е един вид, мълчаливо одобрение на тази дейност.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 24. 24 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  До коментар [#10] от "DDR":Върховен хищник си само ако живееш в гората с племето си и се препитаваш с лов и събирачество, както са например некои индиански, папуаски, бушменски и пр. племена. При всички други случаи си просто заблуден турист с раница и навлизаш в чужда територия, маркирана от представители на други видове. Тоест, не си част от съответната екосистема за да имаш каквито и да било претенции.
  —цитат от коментар 13 на kkv06647117


  В голяма заблуда си. Поразсъждавай на д това, което си написал.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 25. 25 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Весело

  До коментар [#10] от "DDR":Знаете ли, пожелавам на някой самонадеян и нагъл "върховен хищник" близка среща с мечка или глутница вълци.
  —цитат от коментар 11 на iceland


  Благодаря, на вас двойно да ви се връща.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 26. 26 Профил на stenlyaka
  stenlyaka
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  Какви животни ,тези с АТВ-тата ги прогониха към Ламята Спаска !

 27. 27 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#21] от "Boriana Gecheva":

  Човекът е всеяден - ще стане вегетарианец и ще живее. Нещо не виждам акули, лъвове и др. подобни хищници да са измрели. Та човекът наистина яде почти всики животни и растения - затова е върховен хищник. Примерно само бенгалският тигър яде хора, солено ни е месото и ни отбягват повечето едри хищници - а човека яде всичко - буболечки, прилепи, водорасли, слонове, акули, китове, кори от бреза, обелки от картофи - как да не е върховен хищник. Отделно човекът живее навсякъде - у небето, под водата, на полюсите, на екватора, в пустини, в джунгли, под земята - и все яде от животните наоколо - к'ви повече доказателства искаш? Нали не си екоталибан заклет веган, дето смята че човекът не трябва да яде нищо, 'щото е виновен - даже е виновен че диша въздуха на животните и пие водата на растенията.

 28. 28 Профил на stenlyaka
  stenlyaka
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  До коментар [#21] от "Boriana Gecheva":

  А ако въобще никога не е имало хищници ,хомо сапиенс нямаше да съществува .
  Вие сте веган ,префполагам ,.......

 29. 29 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  До коментар [#27] от "Deaddark":

  +++

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 30. 30 Профил на kkv06647117
  kkv06647117
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#24] от "DDR":

  Напротив, затова и не можеш да го опровергаеш с аргументи. Запиши си го, препрочитай си го, разсъждавай над него и пр., докато не ти влезе в главата.

 31. 31 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Весело

  До коментар [#24] от "DDR":Напротив, затова и не можеш да го опровергаеш с аргументи. Запиши си го, препрочитай си го, разсъждавай над него и пр., докато не ти влезе в главата.
  —цитат от коментар 30 на kkv06647117


  Добре.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 32. 32 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#23] от "DDR":

  Изрично съм подчертал лова за удоволствие - а не лова необходимост - защото лова за удоволствие не навсякъде е забранен и не за всички животни. Примерно против съм и риболова за удоволствие, дори и да пускаш рибата обратно - кукичките правят рани. Ако риболова е за прехрана е друга история.

 33. 33 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Весело

  До коментар [#23] от "DDR":... Ако риболова е за прехрана е друга история...
  —цитат от коментар 32 на Deaddark

  Ако и секса е само за размножаване, то е друга история. Ама бе разбират хората от дума ... 😉
  п.п. майтап да става.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 34. 34 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Неутрално

  До коментар [#23] от "DDR":.... защото лова за удоволствие не навсякъде е забранен и не за всички животни. ......
  —цитат от коментар 32 на Deaddark

  Така нареченият "лов за удоволствие" се извършва организирано и винаги е "лов по необходимост" - отстрелват се предимно преазмножени, болни и т.н. Такова нещо, като някой да нарами пушката и да гръмне 10 елена, щото му е кеф да стреля няма. Никъде го няма. Това е бракониерство и се наказва много лошо на всякъде. Добре е да се запознаете по-добре с правилата на организираният лов, цели, задачи, как става на практика и т.н. Ако имате възможност излезте с някоя регулярна ловна дружинка и ще видите, че нещата хич не са толкова прости - и като брой отсдреляни животни, и като вид и като използвано оеъжие и т.н. По отношение на риболова - там нещата седят по същият начин, мака, че в интерес на истината съм забелязал, че в Бг някак си рибарлъка може да се упражнява от всеки безконтролно и безнаказано. Моят опит с рибарлъка извън Бг е следният- Нормалната практика е рибаря да е с билет (издава се на база изпит) и след това плаща за лиценз какви риби къде може да лови като лиценза е вързан и териториално. Парите от лиценьите попадат в местните рибарски съюзи. Съответно по водоемите (реки, езера и т.н.) е отбелязано номера на ревира и от къде до къде може да се хвърля въдицата. Лиценза не е евтин. Води се дневниок какво колко и как се е уловило. При достигането на дневната разрешено количество уловена риба, това, което е над него се пуска задължително,. Има изисквания и минимален размер на уловената риба. Освен дневника, рибаря е длъжен да има и определен набор инструменти за безболезнено и безаварийно освобождаване на рибата от куката. Куките са без контри. Освен плащането на годишният лиценз, рибарят плаща и членски внос в дружеството си (където задължително трябва да е член) и трябва да положи определени часове обществено полезен труд - чистене на ревира, зарибяване и т.н. Който не може, или не желае - плаща, демек откупва се. Отделно инспекторите обикалят здраво по водоемите и ако трябва "тричат" без да се замислят, кой кум, кой сват кой братчед. Та така.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 35. 35 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6989 Неутрално

  Няма по-голям звяр от човека, който убива ей така без причина, за удоволствие.

 36. 36 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Любопитно

  Няма по-голям звяр от човека, който убива ей така без причина, за удоволствие.
  —цитат от коментар 35 на Роси


  Колко животни си убила за удоволствие?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 37. 37 Профил на Ох леле
  Ох леле
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Срещнах диви кози, като се опитах да атакувам Черни връх от към Чуйпетлово (неуспешно). Те там май ги развъждат.

 38. 38 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#2] от "kkv06647117":

  А да те питам някой инвалид ако иска да се качи на Витоша, ти ли ще го носиш на гръб до горе? Веднага дела запдискриминация ще завалят от такива "умни" мерки.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 39. 39 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Срещнах диви кози, като се опитах да атакувам Черни връх от към Чуйпетлово (неуспешно). Те там май ги развъждат.
  —цитат от коментар 37 на Ох леле


  Защо си се опитвал да атакуваш Черни връх? Какво ти е направил?

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 40. 40 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#33] от "DDR":

  Сексът не убива. А (рибо)ловът за удоволствие го прави - ти каво предпочиташ - да ти направят френска или да те надупчат с олово? Да схванеш разликата, нищо лично.

 41. 41 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#35] от "Роси":

  "Във всеки звяр се крие капка милост, в мен я няма значи звяр не съм"

 42. 42 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 1975 Любопитно

  До коментар [#40] от "Deaddark":

  Европейските християнски ценности и френската как се връзват? А уважението към жените и френската как се връзват?
  И как да не убива секса —> що престъпления се извършват заради него ... 😉
  Айде, да затваряме темата и всеки за домашно да помисли малко над тезите на другия.😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 43. 43 Профил на carebean
  carebean
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Два месеца хората мрънкаха, че не могат да ходят на Витоша заради извънредното положение, ето сега вече имат възможност да се разхождат там. Но пък дано за тези два месеца да са оценили това, което имаме и да са станали поне малко по-отговорни към планината.

 44. 44 Профил на kama_start
  kama_start
  Рейтинг: 529 Неутрално

  Природата на България е толкова необятна, а биоразнообразието -голямо. Нека си я пазим, защото тя е бягство и лечител. Особено когато планината е на метри разстояние.

 45. 45 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1188 Неутрално

  До коментар [#19] от "Deaddark":

  Повечето мечки във Витоша НЯМАТ GPS нашийници и затова и не е известен точният им брой.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 46. 46 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#38] от "Darcas":

  Много добре казано! В Конституцията на България още от 681 година е записано, че всеки човек трябва да може да се качи лесно и безпроблемно до почти всеки връх (до Черни връх е задължително) в страната и затова до горе пътят трябва да е асфалтиран, а превозните средства да са на всеки 30 мин. и с всички удобства!

  /САРКАЗЪМ (пиша го с големи букви, че като чета тъпотиите на НЯКОИ хора, усещам, че е задължително....)

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 47. 47 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#46] от "Darulio":

  Ето още малко сарказъм - китайците осират всичко, но понеже произвеждат всичко и то по-евтино, защото нямат изискване да не осират всичко - вече са осрали колкото сто Европи и триста Америки. Но затова се мълчи като бит г*з, зер парите там са много и купуват всичко и всеки.

  Иначе инвалидната количка по пътека до Черни връх, дето ще се качат по-рядко от една на месец - ще събори планината, ще наводни страната, ще изригне гигантски вулкан и земята ще се сцепи на седем части. Специално за теб пояснявам - САРКАЗЪМ Е. Китайските, азиатските и африканските мърсящи заводи чрез ветрове ще докарат много повече проблеми на Черни връх, от малко смачкана трева - а за нашите заводи без филтри - няма да отварям дума. Но където играе парата, мълчанието е злато, което се осребрява. АТВ-тата и кросовите мотори са съвсем безвредни, лифтовете на Цеко Минев и строителните отпадъци изхвърлени в дерета от строежи на "Къщи за гости" и други хотели - те не пречат. Пречи човекът, дето е решил веднъж в годината да се качи с кола донякъде. Абе, зае... забрави - парица-царица - който плаща винаги ще намери човек който "... за парата... продава си и душата"

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на kkv06648117
  kkv06648117
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#38] от "Darcas":

  А ако некой има страх от мечки да изтребим мечките за да може да се качи на спокойствие ли бе, гений? А ако страда от алергия към цветен прашец, да окосим всички цветя ли?

 50. 50 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#49] от "kkv06648117":

  Имате ли обоснован отговор защо човек с инвалидна количка или с колело, или пък пеша - да не може да се качва до върха? Нещо този връх е само за избрани верни и проверени другари? Все си мислех че всеки от народа е равен, но явно има и по-равни - Тодор І Цървулики и Жоро Тарабата ръкопляскат от отвъдното.

 51. 51 Профил на kkv06648117
  kkv06648117
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#50] от "Deaddark":

  И защо питаш мен? Ако некой го твърди, питай него.

 52. 52 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#51] от "kkv06648117":

  Извинявам се - една цифра разлика не съм видял в коментар 2 от kkv06647117.

 53. 53 Профил на kkv06648117
  kkv06648117
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#52] от "Deaddark":

  И къде в коментар 2 пише да не се качваш на върха бе, Къци?

 54. 54 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#53] от "kkv06648117":

  Ето бе, Слави:

  Не е лошо да се ограничи движението на туристи само до определени пътеки и местности, а на моторни превозни средства - напълно да се забрани.
  —цитат от коментар 2 на kkv06647117


  Кои сега ще могат да ходят навсякъде и кои не, г-н Сиромахов? И после защо така - г-н Петров?

  Поздрави на Тайпи и му кажи че акаунтите от 2-ри април попривършват, да даде нов списък със стотина.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Весело

  До коментар [#55] от "kkv06648117":

  Пи или Епсилон ти е АйКю-то?

  Ето какво ти отговаря колегата:

  До коментар [#2] от "kkv06647117":А да те питам някой инвалид ако иска да се качи на Витоша, ти ли ще го носиш на гръб до горе?
  —цитат от коментар 38 на Darcas


  Ето и твоя много слаб и неаргументиран отговор:
  До коментар [#38] от "Darcas":А ако некой има страх от мечки да изтребим мечките за да може да се качи на спокойствие ли бе, гений? А ако страда от алергия към цветен прашец, да окосим всички цветя ли?
  —цитат от коментар 49 на kkv06648117


  Вие от трол фабриката да не работите на смени, че не помните к'во пишете от един и същи акаунт.

  Жалка история
  —цитат от коментар 00 на Wornomaniax

 57. 57 Профил на kkv06648117
  kkv06648117
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#56] от "Deaddark":

  Не знам какво ми е АйКю-то, но не успявам да ти проследя логиката. Колегата ти имаше предвид МПС-тата; как от тая дискусия си стигнал до извода, че съм против качването до върха, явно само ти си знаеш.

 58. 58 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2370 Неутрално

  До коментар [#57] от "kkv06648117":

  И няма как да я проследиш като не знаеш дори елементарни неща. От троловете с второаприлските профили друго, освен о(иране на форума, не се очаква. Поне дано прилично ти плащат.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 60. 60 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 902 Неутрално

  Доста пъти съм бил на Витоша. Досега от всички тези бозайници съм виждал само сърни.
  —цитат от коментар 4 на EU defender


  О аз съм виждал и дивите прасета. Всъщност си е донякъде стряскащо. Виждал съм и диви прасета в лозенската планина.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK