В очакване на новите ограничения: как забраните (не) спират строежите до морето

Изоставеният бетонен комплекс "Коста дел кроко" над Попския плаж в Царево

© Спас Спасов

Изоставеният бетонен комплекс "Коста дел кроко" над Попския плаж в ЦаревоВ началото на юли властта отговори на масовите протести срещу строежите в зони от мрежата "Натура 2000" и по Черноморието с двойно обещание - че ще преразгледа спорните поправки в Закона за биоразнообразието, засягащи европейската мрежа и че ще забрани всякакви строежи на разстояние по-малко от 100 метра от черноморския бряг, както от години призовават природозащитници. В крайбрежната ивица и сега важат изисквания за ниски сгради и висок процент озеленяване. Те обаче биват заобикаляни - например с вкопаване на етажи като на Алепу и със символично засаждане на декоративни цветя, както на Иракли. Това позволява при формално прилагане на закона проверките на държавните органи да завършват със заключение, че всичко е "в норма".


Срок за подготвяне и приемане на обещаните законови поправки няма, но засега изглежда малко вероятно те да бъдат приети скоро, доколкото фокусът на депутатите след края на лятната ваканция ще бъде върху проекта на ГЕРБ за нова конституция, евентуално решение за свикване на Велико Народно събрание и според заявките - подготовка за избори.


Междувременно обаче остава друг сериозен проблем - немалко от сградите, за които има съмнения и дори доказателства, че са построени незаконно, остават край морето с години в очакване на съдебни решения, действия на местните власти или мерки от държавата за премахване. "Дневник" обобщава как това е възможно чрез някои от емблематичните случаи от последните години.


Кой контролира
Правомощието да контролира законността на строежите в България е на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) към регионалния министър. Според интернет страницата й институцията "осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи." По Закона за устройство на територията (ЗУТ) в този контрол влиза и премахването на сгради, които са опасни или са построени в нарушение на закона.


Често обаче строителният контрол не открива нарушения. Проверките се позовават на факта, че по документи строителите имат необходимите разрешения - защото регионалната инспекция за опазване на околната среда (РИОСВ) е преценила, че строежът няма да увреди природата, общината е съгласувала устройствения план или съдът е решил в полза на инвеститора.


Според закона или встрани от него


Хотел върху дюните на "Слънчев бряг"

© B. Dimitrov

Хотел върху дюните на "Слънчев бряг"


Най-очевидният пример за незаконни, но действащи сгради, са хотелите, построени върху дюни или в защитени местности и зони от "Натура 2000" (повече за мрежата "Натура 2000" - тук). При тях обичайно механизмът е получаване от съответната екоинспекция на заключение, че строежът "няма да увреди значително" околната среда. Решението не подлежи на допълнителна проверка или санкция, а колкото до увреждането на ландшафта, то не засяга изрично защитени от закона редки видове и не е наказуемо.


Законът изисква екоинспекциите да провеждат както оценка за съвместимост с европейската мрежа "Натура 2000" (ОС), така и процедура по оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Първата показва дали ще има ефект върху редките птици, видове и местообитания, защитени от Европейския съюз, а втората - евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от строителството.


И двете оценки изискват изследвания от експерти, чиито възнаграждения обаче се заплащат от потенциалния инвеститор - затова е важно експертизите да бъдат подложени и на обществено обсъждане, както предвиждат правилата за двете процедури. Няма обаче санкция за екоинспекцията, ако тя не проведе процедурите, въпреки че законът ги изисква.


Такъв е и случаят с


нашумелия строеж в Алепу -


през 2017 г. екоинспекцията на Бургас преценява с решение по оценка на съвместимостта, че предвидените там ваканционни селища няма да увредят зоните от "Натура 2000" в съседство. Никой обаче не може да задължи звеното да проведе и процедурата по оценка за въздействие върху околната среда, която да покаже дали строежът не уврежда националната природа.


Според документа "не се очакват значителни въздействия върху ключовите елементи на защитените зони" и няма проблем със съвместимостта на целите за опазването на рядка за Европа природа, заради които зоните са включени в мрежата "Натура 2000". За въздействието върху съседната национална защитена местност Алепу и за общото натрупване на строежи и увреждане на ландшафта би могло да се изкажат мнения при оценка ОВОС и съпътстващите я обществени обсъждания, но такава оценка не е направена.


След медийния шум и протестите заради издигащата се сграда се стигна до показно изпращане на строителния контрол на проверка и прокурорски разследвания. В разгара на скандала премиерът Бойко Борисов обяви, че докато е на власт, няма да бъде издадено разрешение за продължаване на строежа. В края на юли пък прокуратурата обяви, че има при изграждането им отклонение от строителните книжа и възложи на строителния контрол да се намеси.


Така одобрен документално строеж беше спрян за неопределено време, но при вече увредена околна среда.


Емблематичен е


случаят с хотел "Дюн",


построен върху дюните на Слънчев бряг. Заради очевидното нарушение през 2007 г. прокуратурата разпорежда той да бъде съборен заради несъответствие с подробния устройствен план. Собственикът обжалва, а делото е прехвърлено от Бургас в София. С решение от 2008 г. Софийският административен съд отменя заповедта на ДНСК за премахването на постройката с аргумента, че е издадена при много нарушения, с което на практика узаконява хотела и той продължава да е на плажа и до днес.


Тези случаи показват, че решенията на регионалните екоинспекции и общините позволяват субективни решения, а законът не предвижда наказание за държавния орган, ако не изпълни закона, който изисква да се прецени влиянието на строежите върху защитената природа и да се спре преди да я увреди.


Недостроени, но несъборени


Незавършени през годините строежи и към момента могат да се видят на много места по Черноморието. За да бъдат разрушени, е нужно решение на общинска комисия.

© Нели Дончева, Асоциация на парковете в България

Незавършени през годините строежи и към момента могат да се видят на много места по Черноморието. За да бъдат разрушени, е нужно решение на общинска комисия.


В други случаи - при строежите, които не са завършени и сградите не са приведени в експлоатация, строителният контрол няма думата. Такъв пример са започнатите сгради около село Синеморец, които за поредна година са "в процес на строителство", но без видима промяна.


По закон разрешението за строителство влиза в сила при изливане на бетонна плоча. То е валидно за 5 години, но може да бъде подновено. Така реално множество недостроени сгради с десетилетия "красят" пейзажа, защото на теория са в процес на изпълнение.


Решението дали да удължат разрешението за строителство отвъд петте години е на местните общински власти. От тях зависи също да назначат комисия, която да установи негодност на сградата и да предпише премахването ѝ. Законът за устроството на територията (ЗУТ) позволява, но не задължава кмета да назначи такава комисия (чл. 196) и няма указания кога недостроената сграда трябва да бъде обявена за опасна. А ако няма доказателства за опасност, няма възможност незавършената с години с града да се премахне като ненужна.


Разбира се, собственикът може по своя инициатива да премахне сградата като ненужна (чл. 197 на ЗУТ), но това изисква инвестиция от негова страна.


Емблематичен пример за подобен строеж е изоставеният град "Коста дел Кроко" край Царево, започнат като курортен комплекс с капацитет 2500 души през 2007 г. и незавършен заради експулсирането на инвеститора, но и несъборен повече от 15 г. (на снимката най-горе, повече за историята му - тук).


Празните строежи


Причината по крайбрежието да има новопостроени хотели или къщи, които очевидно не приемат гости, не е само в коронавирусната инфекция тази година. Много от тях остават построени, без да се ползват с години, с надпис "Продава се".


Инвеститорите нямат законово задължение да експлоатират новосъздадената леглова база. Според чл. 15 на Закона за местните данъци и такси данък се дължи от началото на месеца, следващ този, през който сградите са завършени. Това означава, че построените сгради без акт 16 (удостоверение, че сградата е готова за експлоатация) не плащат данъци. Тоест след еднократния строеж собственикът няма разходи по построената сграда.


В очакване на новите ограничения: как забраните (не) спират строежите до морето

© Георги Кожухаров


Преместваемите обекти, които не помръдват


Често използвано "решение" в зоните със законови ограничения за строителство са т.нар. преместваеми обекти, при които изискванията са по-леки. Според ЗУТ това са обекти, които нямат характеристиките на строеж и могат да бъдат местени, без да губят предназначението си и без да увреждат при поставяне или премахване терена, на който са разположени. Те са допустими на първа линия до крайбрежната ивица, ако се ползват за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности, но при определени размери и предварително одобрено място. Контролът е отговорност на общините.


Именно такива "преместваеми обекти", в които се помещават големи дискотеки на южния плаж на Слънчев бряг, бяха в центъра на скандали през 2017 и 2018 г., след като тогавашният вицепремиер Валери Симеонов внесе сигнали, че са практически непреместваеми, тъй като надвишават в пъти позволените размери. "Това са огромни, незаконни строежи. Това са молове, това са НДК-та на плажа", обяви тогава Симеонов и поиска премахването на заведения като "Бедрум", "Какао бийч" и "Кубанита". След проверка строителният контрол обаче излезе с решение, че те са разположени по одобрена от министъра на туризма схема, отговарят по площ на разрешителните си и могат лесно да бъдат демонтирани, поради което могат да продължат да работят.Преместваем обект за продажба на хранителни стоки съществува от години на юг от река Вая до плажа за природосъобразен туризъм Иракли (подробности във видеото). Построен върху ембрионална дюна, документирана от Агенцията по кадастър в картата на плажа, тази година магазинът дори удвои обема си. Мястото е включено в картите на зоната от "Натура 2000" за местообитанията както като зараждаща се дюна, така и като бяла дюна (съответно местообитания 2110 и 2120 на официалната страница на екоминистерството за зоната тук и тук). Като част от концесията на плажа Вая магазинът е в рамките на разрешеното, въпреки че уврежда пясъчните образувания, защитени от Закона за Черноморското крайбрежие и от европейската мрежа "Натура 2000".


Събори го, ако можеш


По закон при доказано нарушение строителният контрол изготвя постановление за премахване на постройката. Обичайно собственикът на имота го обжалва и сградите остават с години на мястото си, докато делата продължават.


Към момента широко известните случаи на разрушаване на незаконните строежи са само два


- на комплекса "Златната перла" в Природния парк "Странджа"


- на "рибарската хижа" в защитена местност Яйлата.


В тези случаи ДНСК печели окончателно делата въпреки обжалванията от строителните предприемачи и постройките са съборени.


Екологичните щети и възстановяването


При Алепу възстановяването на природата би означавало както премахване на бетона, така и засипване с почва и засаждане на растителност.

© DronBurgas

При Алепу възстановяването на природата би означавало както премахване на бетона, така и засипване с почва и засаждане на растителност.


Освен премахването на незаконни сгради, законодателството предвижда ангажименти и към възстановяването на природата. Според Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), екоминистърът и регионалните екоинспекции би трябвало да задължат строителите да възстановят увреждането.
При увреждане на дюни или степи това е скъп и дългогодишен процес, тъй като те се формират с десетки хиляди години и са дом на растения, които не живеят другаде, а изкуственото им присаждане е трудно.


За момента няма криминализация на нарушения на ландшафта и ако строежът не е доказано увредил защитени растения и животни, той не попада под нормите на ЗОПОЕЩ. Така например развалянето на емблематичната гледка на Алепу не е наказуемо. Увреждането на местообитанието на птицата пчелояд в тази местност обаче е екологична щета и според целите на закона министърът би трябвало да задължи инвеститора да засипе хълма отново с пръст и да рекултивира пясъчния насип като място за гнездене, за да бъдат възстановени екологичните щети.

Коментари (88)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2324 Неутрално

  Има решение- изчаквате да си построи хотела след което БУТАТЕ от основи!

 2. 2 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 2324 Неутрално

  ,,Това позволява при формално прилагане на закона проверките на държавните органи да завършват със заключение, че всичко е "в норма".
  А тези ,,държавни органи” при установено нарушение на лежат на топло поне десет годинки.

 3. 3 Профил на slan777
  slan777
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Аз бях 2017 година в Приморско на почивка. Имаше една дузина хотели, които бяха празни, без туристи. Инфраструктурата беше изградена, не видях обаче паркоместа към хотелите, освен паркирване на улицата. Имаше големи надписи на руски, че се продава.

  При един немски сайт пускат и евтини предложения за България, досега само за София, там имало какво да се види. Иначе е пълно с евтини предложения за почивка в Турция, изглежда там е много по-евтино отколкото в България.

  На немците, които отиват на почивка в България не им харесва обслужването от страна на българският персонал. Аз съм свикнал и не се оплаквам. Все пак не ходя на хотел, ами си наемам на частно квартира за много по-ниска цена от хотела. Както ще е и тази година, в Царево

  Es muß Geld fließen!
 4. 4 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 876 Неутрално

  Шайката и кръжеца й си имат държава. Докато има цвъцоци като това на плажа на слънчака и тотално загрозяване на бетоно-л..йноморието и да може всеки да си построи където каквото иска срещу съптветната сума, ще викам оставка.

 5. 5 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2632 Неутрално

  За това тези решения къде и как да се строи - трябва да се вземат в съответните общини (от местните), а не в София.

  А па това при Алепу съвсем не виждам къде е проблема. От едната страна до него има къщи, които са законни. А па то залепено до тях и незаконно. :)

 6. 6 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 944 Неутрално

  Не щете да разберете, че докато местните не се спрат все така ще бъде. Човешкото око е ненаситно, особено българското. Национална специфика.

  agent
 7. 7 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2678 Неутрално

  Хотел "Дюн" беше на Господа на Тити Папазов, докато не го гръмнаха 2005-а, а сега знае ли се чий е, предполагам Мая Илиева отдавна го е продала.

 8. 8 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 944 Неутрално

  Ти на мени няма ко да ми кажиш! Туй си и мои и не мож ме спря! 😊 - Част от разговор проведен в малко черноморско селище !

  agent
 9. 9 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  А хотел Оазис в Сл. бряг дори се оказа законен, защото бил частен.

  https://www.periscop.bg/skandalen-hotel-na-imperatora-na-slanchev-bryag-razbuni-strastite/

 10. 10 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 147 Неутрално

  Абе много лесно могат да бъдат спряни строежите по морето но истината е че никой не иска да го направи. Спрете да отпускате заеми за нови хотели с ниски лихвени проценти и оставете свободния пазар да си свърши работата. Да де ама тогава трябва БНБ да спре да печата левчета, да спре да налива обезценени хартийки в икономиката и хората по върха да спрат да се облагодетелстват. Това няма как да стане.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 11. 11 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3522 Неутрално

  Когато мутри и простаци овладеят държавата, закономерно я превръщат в свое подобие - грозно, отблъскващо и вбесяващо.

  Дори да ги гръмнат като Жоро Илиев, безобразията им остават да тормозят спокойствието и добрия вкус на почтените хора.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 12. 12 Профил на aussie
  aussie
  Рейтинг: 483 Неутрално

  И същите тези инвеститори сега реват за помощи от данъкоплатеца.
  Забрана за всякакво строителство на 100 метра от плажа е не наложителна а задължителна.

 13. 13 Профил на dragotinec
  dragotinec
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#5] от "realguru":

  Те на късата памет разчитат. Ако го построят това, що да не лепнат до него още сгради по плажната ивица с извинението, че вече има сгради.

 14. 14 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  До коментар [#10] от "radelmarfx":

  Ще ги спарт, да ама не?! Ми нали на това се крепи бойкоикономиката и ша чупят държавата и стабилността!

 15. 15 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1332 Неутрално

  До коментар [#10] от "radelmarfx":

  Ще ги спарт, да ама не?! Ми нали на това се крепи бойкоикономиката и ша чупят държавата и стабилността!

 16. 16 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 42 Неутрално

  Нищо, никога няма да бъде бутнато в държавата на проститутките...

  Е, може на циганите катуните по разни залухани села да ги бутнат.

 17. 17 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2312 Неутрално

  "Прозорецът", на Овертон, е завъртян!
  Човекоядството, в прекия и преносен смисъл е, вече, "законно" в главите на, много индивиди, защитаващи тези, човекоядски "закони", без да се усещат, че и те са потърпевши!
  Престъпленията извършвани от строителните ОПГ-та, са само част от цялата престъпна дейност на Мафията.

 18. 18 Профил на aussie
  aussie
  Рейтинг: 483 Неутрално

  Онова недоразумение наречено хотел Дюн е паметник на неграмотната и корумпирана българска администрация.

 19. 19 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#5] от "realguru":

  Ге.п-агитката, правят впечатление на прости, но може би са само слепи, защото "не виждам къде е проблема".
  Имат нужда от смяна на очилата или е другото - за глупостта няма още лекарства открити. Затова, шефът им ги "лекува", както го е лекувал него самия, кмета на Симитли - като не им налива, а им набива...

 20. 20 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  А хотел Оазис в Сл. бряг дори се оказа законен, защото бил частен.https://www.periscop.bg/skandalen-hotel-na-imperatora-na-slanchev-bryag-razbuni-strastite/
  —цитат от коментар 9 на yavooor  До коментар [#9] от "yavooor":

  Защо искаш премахването на х."Оазис" когато на неговото място е имало ресторант още по времето на комунистическият режим?

 21. 21 Профил на Христо Тодоров
  Христо Тодоров
  Рейтинг: 8 Весело

  А защо нищо не се споменава за Буджака.Или там вс е ок?

 22. 22 Профил на Христо Тодоров
  Христо Тодоров
  Рейтинг: 8 Весело

  А защо нищо не се споменава за Буджака.Или там вс е ок?

 23. 23 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 566 Неутрално

  За съжеление всички закони са създадени умишлено с безброй вратички за тяхното заобикаляне.
  На практика местната администрация не може, а често и не иска да санкционира маститите инвеститори.
  А за съжаление инвеститори у нас са предимно родни и съветски мутри и корупционери - те толкова си могат.

  "Геният може да стигне до определени граници, но глупостта няма такъв недъг" - Алберт Айнщайн.
 24. 24 Профил на Padrino
  Padrino
  Рейтинг: 4738 Любопитно

  "Софийският административен съд отменя заповедта на ДНСК за премахването на постройката с аргумента, че е издадена при много нарушения, с което на практика узаконява хотела и той продължава да е на плажа и до днес."

  Това го прочетох няколко пъти за хотел Дюн и още не мога да го разбера. Значи съда приема , че той е построен при МНОГО нарушения изаради това го прави законен???
  Тези съдии къде са учили право?????????

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 25. 25 Профил на Ivan Stoev
  Ivan Stoev
  Рейтинг: 419 Гневно
 26. 26 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1861 Неутрално

  А кой ще обезщети собствениците!?

 27. 27 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 516 Неутрално

  Оправдания, прехвърляне на топката - абсолютна управленческа немощ! Оставка веднага!

 28. 28 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  Много пари има за препиране в тази държава, ей!

 29. 29 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1817 Неутрално

  Когато мутри и простаци овладеят държавата, закономерно я превръщат в свое подобие - грозно, отблъскващо и вбесяващо.Дори да ги гръмнат като Жоро Илиев, безобразията им остават да тормозят спокойствието и добрия вкус на почтените хора.
  —цитат от коментар 11 на Norman Granz


  Дори и дядовците да са били убити в ГУЛАГ, внуците продължават безобразията им.

 30. 30 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 516 Неутрално

  В Гърция за незаконен строеж или дори пристройка глобите се налагат (и събират) всяка година до премахването им! Сигурно има и други приложими практики! Но понеже у ГЕРБ няма воля за законност и обществен интерес - ОСТАВКА!

 31. 31 Профил на kam27
  kam27
  Рейтинг: 893 Неутрално

  Не виждам сараите на прокопи ?!С тях нещата също не са изрядни

 32. 32 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#24] от "padrino":

  При Бенджамин Франклин, при него много неща се променят та момента, стига да е в по-големи количества.

 33. 33 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4016 Неутрално

  Хрониките на едни престъпно безхаберие !

 34. 34 Профил на rosen341
  rosen341
  Рейтинг: 8 Неутрално

  В момента към 11:24 сутринта тази статия е водещата в Дневник и е така от сутринта.

  Турция плаши Гърция с война, има 300 арестувани в Германия след атака на Райхстага.

  Но явно новината на строежите по морето е най-важната според Дневник.

 35. 35 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  "....фокусът на депутатите след края на лятната ваканция ще бъде върху проекта на ГЕРБ за нова конституция, евентуално решение за свикване на Велико Народно събрание и според заявките - подготовка за избори....."

  Изборите ще бъдат на 22 ноември 2020 г.

 36. 36 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 290 Весело

  Абе много лесно могат да бъдат спряни строежите по морето но истината е че никой не иска да го направи. Спрете да отпускате заеми за нови хотели с ниски лихвени проценти и оставете свободния пазар да си свърши работата. Да де ама тогава трябва БНБ да спре да печата левчета, да спре да налива обезценени хартийки в икономиката и хората по върха да спрат да се облагодетелстват. Това няма как да стане.
  —цитат от коментар 10 на radelmarfx


  Свободен пазар, при който се нарежда на кого какви лихви по заеми да се определят???

  Спечелихме битка, но не и войната!
 37. 37 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3833 Неутрално

  Това грозното нещо на първата снимка трябва да бъде съборено, на последната също, а възможностите на природата са неограничени, ще се възстанови и пак ще е красиво.

 38. 38 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 864 Неутрално

  То ходи ли някой изобщо на Бетономорието?

 39. 39 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Неутрално

  До коментар [#19] от "vhv":

  Много точно! Герберите са слепи и глухи! Иначе не биха били гербери! Мислиш ли, че Цвета Караянчева е чула как я нарича Бац€? Не, та тя е глуха!

 40. 40 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Неутрално

  До коментар [#24] от "padrino":

  Не! Прочети го отново! Заповедта на ДНСК за премахването но хотел Дюн е издадена в нарушение (защо ли?) на правилата и съдът отменя тази заповед, а не узаконява незаконния хотел! ДНСК трябва да издаде заповед за премахване според правилата, но не го прави!

 41. 41 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 850 Неутрално

  Не съм бил по "БЕТОНОМОРИЕТО" от 92-93 май😀 Но ТАКОВА чудо като "Коста дел Кроко" (първата снимка в началото на статията) не бих си въобразил и в най изчанчените си фантазии😀😀😀 А един лЬолЬо тук рипа като опърлен 'секи път като напиша БУЛГАРИСТАНСКА реалност/работа/кошмар/мутроландия и т.н. 😀😀😀

  ---------------

  За това тези решения къде и как да се строи - трябва да се вземат в съответните общини (от местните), а не в София.А па това при Алепу съвсем не виждам къде е проблема. От едната страна до него има къщи, които са законни. А па то залепено до тях и незаконно. :)
  —цитат от коментар 5 на realguru


  Това че ТИ не виждаш проблема в "подпорния хотел" в Алепу не означава че няма проблем😀 Трябва да си кьорав (или нещо друго) за да не видиш че постройките до "подпорния хотел" са на 2 или 3 етажа, построени ВЪРХУ земята без кОпане на още 3-4 етажа под естественото и ниво.
  До коментар [#5] от "realguru":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 42. 42 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Любопитно

  До коментар [#26] от "svoboden":

  Защо някой, който е построил незаконна сграда трябва да бъде обезщетен?

 43. 43 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Любопитно

  До коментар [#34] от "rosen341":

  Росене, би ли ми отговорил защо четеш Дневник, след като не ти харесва? Мазохизъм?

 44. 44 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Любопитно

  До коментар [#34] от "rosen341":

  Росене, би ли ми отговорил защо четеш Дневник, след като не ти харесва? Мазохизъм?

 45. 45 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Неутрално

  До коментар [#36] от "PisnaMi":

  Този radelmarfx е гербер. Те толкова си могат! Държавните (контролирани от ГЕРБ) органи не си вършат работата по закон, но банките са виновни, защото дават кредити! Герберастка му логика!

 46. 46 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 3833 Неутрално

  До коментар [#39] от "vassilun":

  Мисля, че тя вече го е чувала, директно. Когато каза, че е монтаж, Полина Паунова го попита щом е монтаж, кога е казал въпросната реплика за кърджалийската дама, той отговори ние в ГЕРБ така си говорим и не се сърдим, целуна я по главата, а тя се усмихна.

 47. 47 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3522 Неутрално

  До коментар [#38] от "#ОСТАВКА":

  "То ходи ли някой изобщо на Бетономорието?"

  Аз ходя - все по рядко и ВИНАГИ СЛУЖЕБНО. Там се организират събития, на които съм длъжен да присъствам и ми се плаща, за да присъствам.

  Никига не бих ПЛАТИЛ, за да прекарам и половин ден там. Всеки път си тръгвам ужасен и отвратен - и от презастрояването, и от кича, и от тълпите, и от "инфраструктурата" (по-скоро отсъствието й), и от невероятно ниската култура на обслужване (събитията, в които участвам, не ги правят в бунгала, а в 5-звездни хотели, и въпреки това).

  Нашето Черноморие е просто УБИТО. Един 300-километров труп, от който някакви какавиди все още се опитват да изстискат хранителни сокове.

  И продължават да строят...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 48. 48 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 850 Весело

  До коментар [#34] от "rosen341":Росене, би ли ми отговорил защо четеш Дневник, след като не ти харесва? Мазохизъм?
  —цитат от коментар 43 на vassilun


  Напълно вероятно е да си прав😀 Но може да има и друга причина: Доколкото знам в прас'медиите няма коментари под статиите, за разлика от тук, Сега и Медиапул😀 Та...нека 'окне мо'нчето, лЬошо нЕма😀
  До коментар [#43] от "vassilun":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 49. 49 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  ГЕРБ-авата мафия в действие.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 50. 50 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 147 Неутрално

  До коментар [#36] от "PisnaMi":

  Кое точно не разбра от фразата "свободен пазар"? Свободен пазар е да няма определяне кой какви лихви ще взема и да не са определени от БНБ. Свободен пазар в смисъла на банки е всяка банка да си определя лихвите, в тоя случай няма да има безразборно даване на кредити и няма да им и строителство на хотели само за да се вземе кредит. Надявам се да съм станал ясен.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 51. 51 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  Най-големият проблем на българският туристически "бизнес" е, че не е насочен към българите, а към някакви имагинерни чужденци, идващи с някакви имагинерни чартъри.
  Няма чартъри - няма туристи!
  Защо?
  Защото няма паркинги, а българският турист е турист с автомобил.
  Вместо да го коткат, хотелиерите сами викат паяците.
  Сега да викат неволята!

 52. 52 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  До коментар [#38] от "#ОСТАВКА":

  То ходи ли някой изобщо на Бетономорието?
  —цитат от коментар 38 на #ОСТАВКА


  Ходи. И не само някой, ами доста хора. Миналата седмица бях в Поморие. На плажа .ъз до .ъз, по улиците не можеш да се разминеш, в кръчмите няма къде да седнеш. Пандемия? Боже! Криза в туризма? Не думай!

  За пореден път се убедих, че в България нещата не са такива каквито се представят.

 53. 53 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  ТАКОВА чудо като "Коста дел Кроко" (първата снимка в началото на статията) не бих си въобразил и в най изчанчените си фантазии
  —цитат от коментар 41 на МОЙШЕ ТОЛКОЗ


  Туй е щот не си гледал какво правят другаде по света
  https://www.news.com.au/technology/environment/natural-wonders/this-is-what-it-looks-like-when-a-credit-fuelled-housing-bubble-bursts/news-story/b3b877d3012fbeb35b2a7164ad2ec548
  https://www.insider.com/abandoned-cities-2018-8

 54. 54 Профил на rosen341
  rosen341
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#44] от "vassilun":

  По принцип Дневник се опитва да е обективен и го чета всеки ден.

  Но се учувам, че пропуска такива важни международни новини.

  А да чета много гледни точки, това не е мазохизъм а търсене на истината.


 55. 55 Профил на Niraah
  Niraah
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Ако бях на мястото на Мая Илиева щях сама да си го съборя

 56. 56 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2342 Неутрално

  Докато не се освободи цялата държавна администрация и не се сменят с хора ,които току що са завършили и не са корумпирани ,нищо не може да се промени ,далаверата е повсеместна ,всички държавни чиновници търсят само как да вземат рекет или да правят някаква далавера и източване на някакви държавни активи .

 57. 57 Профил на rosen341
  rosen341
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Имам въпрос към хората , които са поставили негативна оценка на моя коментар номер 54. Каква е причината?

 58. 58 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Ама не, как ще спирате най-голямата пералня? Що не проверите откъде са парите на собствениците, щото аз знам един по северното черноморие, дето си изпра така всичките пари и от 15-тина години е чист, като бебешко дупе.

 59. 59 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2110 Неутрално

  "случаят с хотел "Дюн", построен върху дюните на Слънчев бряг. Заради очевидното нарушение през 2007 г. прокуратурата разпорежда той да бъде съборен заради несъответствие с подробния устройствен план. Собственикът обжалва, а делото е прехвърлено от Бургас в София. С решение от 2008 г. Софийският административен съд отменя заповедта на ДНСК за премахването на постройката с аргумента, че е издадена при много нарушения, с което на практика узаконява хотела и той продължава да е на плажа и до днес."

  Когато съборят това безобразие, ще пиема, че у нас има някакво правосъдие!

  I Want To Believe
 60. 60 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 955 Разстроено

  Презастроено, мърсотия и селяндури!

  Добре дошли на мутроморието 2020!

 61. 61 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 147 Неутрално

  Имам въпрос към хората , които са поставили негативна оценка на моя коментар номер 54. Каква е причината?
  —цитат от коментар 57 на rosen341


  Не знам какви статии четеш в Дневник но тук са отвратително необективни. Дневник е нещо като New York Post в Щатите. Социалистическа медия промотираща социализъм...

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 62. 62 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3522 Неутрално

  До коментар [#61] от "radelmarfx":

  "Дневник е нещо като New York Post в Щатите. Социалистическа медия..."

  По-добре да се се беше опитвал да се правиш на толкова осведомен...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 63. 63 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3522 Неутрално

  До коментар [#62] от "Norman Granz":

  "да се се беше" >> да НЕ се беше

  Обяснявам специално за теб, на останалите им е станало ясно от пръв път.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 64. 64 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 147 Неутрално

  До коментар [#62] от "Norman Granz":

  Нещо мазолче ли настъпих?

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 65. 65 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 147 Неутрално

  До коментар [#63] от "Norman Granz":

  За разлика от вас комунистите аз не се хващам за граматиката за да избягам от реалната тема. Така че те разбрах от първия път.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 66. 66 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3522 Неутрално

  До коментар [#64] от "radelmarfx":

  "Нещо мазолче ли настъпих?"

  Не пе, просто като пишеш разни ... неща ;), не забравяй да добавиш отдолу "Аз съм симпатизант на ГЕРБ".

  :)))))))

  Не че повечето хора не се досещат...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 67. 67 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3522 Неутрално

  До коментар [#65] от "radelmarfx":

  " аз не се хващам за граматиката "

  Ти и думата "граматика" не знаеш какво значи.

  Колко типично...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 68. 68 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 147 Неутрално

  До коментар [#66] от "Norman Granz":

  Съжалявам ама трябва да те разочаровам не симпатизирам на мутрата. За мен и ГЕРБ и другите са едни и същи комуняги.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 69. 69 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 978 Неутрално

  Истината е мораториум за всякакво стрителсто по крайбрежната ивица/100-200 м/, чиято ширина да се определи чрез обществено допитване. Също мораториум за строителство в пренаселените градски райони. Другото са стерилни словесни упражнения.

 70. 70 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  Както е тръгнало, скоро цялото крайбрежие ще стане една Obelya-sur-Mer

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 71. 71 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Не щете да разберете, че докато местните не се спрат все така ще бъде. Човешкото око е ненаситно, особено българското. Национална специфика.
  —цитат от коментар 6 на Ronald Reagan


  Местните не строят. Разрешителните също не се издават от местните, а директно от от столицата. Или по-точно оттам се намират вратичките.

 72. 72 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Столичани мразят Източна България, и все тичат към Гръцко. Ами попитайте какво са нормативните изисквания и ограничения за строителството в Гърция, и без да ги побългарявате, ги приложете и тук.
  Преди години столични инвеститори закупиха терени в Тасос и около Кавала, и таман да се развихрят, ги поляха със студена вода. И замлъкнаха.

 73. 73 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Където стъпи булгаристан инвеститор, трева не никне. Особено при булгаристан нормативи, закони и подзакончета.

 74. 74 Профил на Flat Mars Society
  Flat Mars Society
  Рейтинг: 525 Неутрално

  До коментар [#31] от "kam27":

  Епа нали си съвестен гражданин, подай сигнал на вашия човек каскетов в курвуратурата.ако има нещо незаконно- казан за ракия, компоти ще се разбере.

  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 75. 75 Профил на katerina_slavova
  katerina_slavova
  Рейтинг: 739 Неутрално
 76. 76 Профил на nasko'geo
  nasko'geo
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#7] от "Alex Ivanov":

  Нищо не е продавала , просто и дадоха един хотел на Златни пясъци и всичко друго и го взеха .

 77. 77 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2632 Неутрално

  До коментар [#5] от "realguru":Те на късата памет разчитат. Ако го построят това, що да не лепнат до него още сгради по плажната ивица с извинението, че вече има сгради.
  —цитат от коментар 13 на dragotinec


  Що да не лепнат? Какъв е проблема?

  Ако има кой да ги ползва и има туристи и са печеливши бизнеси, що да не?

  И ако не увреждат брутално природата.

  Не съм запознат конкретно със случая с Алепо, но на мен тази сграда ми се вижда на перфектно място там, ще има доста желаещи да си вземат стая на първа линия до плажа. Отделно сградата не е 10 етажа да стърчи грозно. Малка и спретната е и добре се вписва в пейзажа.

  Не е като да няма подобни и по нашето и по гръцкото че и по другите морета.

  Така че аз наистина не виждам какъв е проблема там.

 78. 78 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2632 Неутрално

  То ходи ли някой изобщо на Бетономорието?
  —цитат от коментар 38 на #ОСТАВКА


  Ами ходят, е оня ден имаше статия от германски медии че Златните били пълни с германци и никакви мерки не се спазвали. :)

  За справка туризма в България е около 10-12% от БВП. БВП за 2019 е близо 120 милиарда лева.

  При 10% това са 12 милиарда лева.

  Колко от тях се падат на бетономорието и колко от тях на зимните курорти, на СПА, на културния и градския туризъм не знам.

  Но 1/3 или 1/4 се падат на бетономорието. Така че едно 3-4 милиарда се генерират от него.

  За справка българските туристи в Гърция оставят около 500 милиона лева.

  https://www.economic.bg/bg/a/view/balgarskite-turisti-s-lichen-transport-sa-donesli-282-mln-prihodi-na-gartsiya-118609

 79. 79 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  До 38:"#ОСТАВКА"....То ходи ли някой изобщо на Бетономорието? ...."

  Бетономорие стана като дойдоха софийските мутри и борци с куфарчетата на Любен Гоцев , и разгониха местните. Е висаджията Георги Илиев го гръмнаха в Слънчака, ама след дъжд качулка.

 80. 80 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  За проблемите в страната и по морето все обвиняваме ГЕРБ, но да бъдем малко по-точни. Мутрите (борци и разни подобни), те. Мултигруп, ВИС, СИК настъпиха към морето още по времето на Беров, но тогава само превземаха хотели и ресторанти. Големите свинщини започнаха след края на сезон 2002г. и оттогава до сега. Дойдоха някакви пари отвън, и се започна едно бясно строителство на ваканционни апартаменти, поне на Златните половината от новите "хотели" са такива. В Слънчев бряг нещата са по-зле, вероятно поне 60%, а може и повече. И като се видят руските байраци в Поморие, нещата стават доста по-ясни.
  А иначе бетонирането на държавата продължава, не само на морето. Погледнете София, десетки новопостроени блокове, реално необитаеми.

 81. 81 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  До коментар [#77] от "realguru":

  "Не съм запознат конкретно със случая с Алепо, но на мен тази сграда ми се вижда на перфектно място там, ще има доста желаещи да си вземат стая на първа линия до плажа."

  Той не е на първа линия (до плажа), а на самия плаж. Малко са държавите, където е позволено строителство на самия плаж, но България е от тях, не и Гърция. Защото в Гърция управляват гърци, образовани с европейска ценностна система, а в България простаци-селяндури с русофилска.
  И пак ще се върна в миналото. Идиотщините със строителството на плажа не са от днес, или от вчера. някога пространството пред хотел Интернационал в Златните е било плаж, усвоено е след 1958г.

 82. 82 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  "Не съм запознат конкретно със случая с Алепо, но на мен тази сграда ми се вижда на перфектно място там, ще има доста желаещи да си вземат стая на първа линия до плажа..."

  В Св. Константин мултаците построиха един хотел на плажа - "Сириус". Едва ли не всички селяни им се възхищаваха на идеята, включ. и един от бившите директори на Зл. пясъци. Само след година пропищяха - стаите на първия етаж, който май бе почти приземен, винаги бяха пълни с пясък.

 83. 83 Профил на силвия радева
  силвия радева
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#24] от "padrino":

  Заповедта на ДНСК е издадена с много нарушения, затова ВАС я отменя.

 84. 84 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  Това грозното нещо на първата снимка трябва да бъде съборено, на последната също, а възможностите на природата са неограничени, ще се възстанови и пак ще е красиво.
  —цитат от коментар 37 на Тsonkooo  До коментар [#37] от "Тsonkooo":

  Или да бъде съборено,или да бъде доизградено. Как прецени,че е грозно? Прилича на селище от затворен тип.

 85. 85 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2811 Неутрално

  До коментар [#41] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Подпорната стена ПАЗИ хотелът. Мутрите строят вече 30 години. Хайде да не ги мислим за толкова тъпи,че да построят опасна за другите и за себе си сграда.

 86. 86 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  До коментар [#24] от "padrino":Не! Прочети го отново! Заповедта на ДНСК за премахването но хотел Дюн е издадена в нарушение (защо ли?) на правилата и съдът отменя тази заповед, а не узаконява незаконния хотел! ДНСК трябва да издаде заповед за премахване според правилата, но не го прави!
  —цитат от коментар 40 на vassilun


  Т.е. практика е у нас, обвинението или разни държавни институции да санкционират по такъв начин, че санкцията или обвинението веднага да отпадне в съда

 87. 87 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Когато се говори за бетономорие някой задава ли си въпроса защо все пак идват тулкува много почиващи от Германия, Ю.К., Бенелюкс, Франция?
  В Слънчев бряг се изградиха няколко големи хотелски комплекси на първа линия, с формата на дъга отворена към морето, практически изолирани от останалата част на курорта, с ограничен достъп. В тях обслужването е по стандарти на РИУ, Мелия, Иберо Стар, с надзор от тези компании. там, в продължение на 8, 10, 15 дни гостите се чувстват като в приказките, програмата им е запълнена по такъв начин, че нямат никакво желание или нужда да излизат от комплекса (е, обикновено го правят за да видят Несебър, за някакви разходки с корабчета, или екскурзия до Варна). Подобни комплекси са изградени и в Златни пясъци, напоследък и в Албена. И нека никой да не си мисли, че в тези хотели е евтино, или че им липсва клиентела, обикновено местата за почивки там са разпродадени на 90% още през декември.
  напр. https://www.booking.com/hotel/bg/victoria.bg.html
  Вярно е, че този вид ваканция е за определена категория. Аз не бих избрал тази почивка.

  Същото не може да се каже за хотелите на втора, трета линия. И въпреки всичко има малки семейни хотели с чудесно обслужване на ВВ или НВ.
  Между другото това презастрояване го има в Испания, само че те имат много-много по-дълго от нашето крайбрежие.

 88. 88 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1269 Гневно

  аз не виждам държава като стане въпрос за строежите по морския бряг - виждам само строени проститутки, чакащи своя дял от поредното престъпление срещу природата и обществото!

  ДНСК, общини, РИОСВ-та и политическа сган - долни мурви, разпродаващи остатъците от българската природа!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK