Пенчо Пандъков, "Балканка": Лошото управление остави хората без вода, вървим към нова криза

Пенчо Пандъков, "Балканка": Лошото управление остави хората без вода, вървим към нова криза

© Личен архивПенчо Пандъков е експерт хидробиолог, докторант по ихтиология и член на риболовен клуб "Балканка" - организация, която от години наблюдава управлението на водните ресурси в страната. "Дневник" го потърси за коментар на няколко изявления, с които екоминистърът Емил Димитров обяви, че са възможни ограничения в ползването на водите заради засушаване (виж тук, тук и тук) и заради прогнозите за други предстоящи проблеми с язовирите.


Данните показват реално засушаване заради климатичните промени, но не би ли трябвало системата от язовири в страната да се управлява така, че да компенсира периодите на липса на дъжд?


- Големите питейни язовири са едногодишни или многогодишни изравнители. Те трябва да преразпределят водните количества, постъпващи в тях, за да стигнат за една или повече години. Акумулират вода през влажните периоди и обезпечават водоползването през сухите. Данните на НИМХ за валежите през 2019 г. показват, че количеството валеж за страната възлиза на 89% от нормата за периода 1930 - 2019г. Това не е драматичен спад, особено като се има предвид, че през предходните четири години валежите са били над нормата.
Ако разгледаме данните по-задълбочено, ще установим, че "горещите точки" на водната криза от миналата зима язовири "Студена", "Бебреш" и "Ястребино" не страдат от липса на валежи на годишна база. Във водосбора на язовир "Бебреш" и язовир "Ястребино" дори са паднали повече валежи от средното многогодишно количество. При "Студена" те са леко под многогодишната норма, но предостатъчно, за да задоволят нуждите на ползвателите.


Ако някой твърди, че липсата на валежи е причина за изминалата водна криза - лъже. Категорично лошото управление остави хората без вода. И най-ужасното е, че кризата бе използвана като предлог за наливане на огромни обществени средства в безумни проекти - "спасителния" водопровод към Перник. И това се случва без анализи, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и обществени поръчки. Точно такива проекти обича корупцията, защото от тях се краде най-много.


Сега устремено вървим към следващата умишлена водна криза, без да се работи ефективно за отстраняване на причините, довели до предходната. Чрез нея ще се опитат да изтъргуват обществена подкрепа за реализацията на големи проекти като язовир "Раянци" и система "Дунав", които ще се изграждат по спешност и ще са перфектните корупционни източници за властта, а освен това ще оскъпят значително водата за битови нужди.


Вероятно извънредно ще се налее и още някой непредвиден милиард към сформирания през януари "ВиК холдинг", чиято дейност досега поражда огромни съмнения и изглежда сякаш функционира като фуния, в която ще наливаме кризисни пари.


Има ли логика МОСВ да лишава от вода земеделците, както обяви министър Димитров?


- Не, няма логика. Изказването на министър Димитров от края на юли е безотговорно към зеленчукопроизводителите, защото те са тези, които поливат площите си. И бездруго селскостопанската политика на страната фаворизира големите зърнопроизводители, които се превърнаха в крупни земевладелци, а селата край площите им се обезлюдяват, тънейки в безработица и разруха. Много от някогашните зеленчукови градини сега са огромни монокултурни блокове, които се заливат с пестициди и се вземат субсидии на декар.


По данни на Министерството на земеделието едва около 2% от обработваемата земя в България има възможност за напояване. Ядем некачествени вносни зеленчуци, а разполагаме с една от най-плодородните земи в света. Зеленчукопроизводството е свързано с много ръчен труд, високи първоначални инвестиции и поемането на големи пазарни рискове.


По данни на Института за аграрна икономика браншът се е свил няколкократно за последните 20 години, като една от изтъкваните причини е лошата напоителна система. Ако загубите на вода по мрежите на ВиК дружествата надхвърлят 60% средно за страната, то загубите от напоителните системи са дори по-големи. Това оскъпява водата за зеленчукопроизводство. Не са виновни земеделските стопани, които си заплащат таксите за водоползване, и не е редно те да се ощетяват заради дългогодишното институционално безхаберие. С подобна политика МОСВ нанася поредния удар върху зеленчукопроизводството и прави инвестициите в сектора още по-рискови.


Нещо повече, чл. 117 от Закона за водите определя оводняването на речните корита като приоритетно, а чл. 50, ал. 4 обособява следния ред при удовлетворяване на исканията за водоползване: питейно-битови цели; лечение и профилактика с минерални води; земеделски цели и на последно място са всички останали, включително промишлени цели, отдих и хидроенергетика. Това е логиката, която МОСВ би трябвало да следва. Едва след като са спрели водоподаването за ВЕЦ-ове, промишленост и рекреация, тогава може да се говори за ограничаване на водите за земеделците.


Показателен пример за престъпното управление на водите е язовир "Ястребино", стопанисван от "Напоителни системи" ЕАД. Това е единственият язовир, където реално има криза в Североизточна България. Останалите комплексни и значими язовири, с които се спекулира, към момента не са критични, но биха могли да се превърнат в такива след 2-3 години, ако продължат да ги управляват така.


Какво би трябвало да промени екоминистерството в управлението на водите, за да избегнем воден режим?


- Най-важното нещо, което МОСВ и неговите регионални структури трябва да променят, е да започнат да прилагат и да спазват законите на страната.


Проблемът с ВЕЦ-овете е показателен. След 2000 година у нас са построени около 170 малки водноелектрически централи, като за поне 140 от тях сме доказали, че са построени незаконно и няма нито прокуратура, нито ДНСК, нито МОСВ, нито Басейнова дирекция (БД). Всички мълчат и бездействат. От 7-8 години правим мониторинг на действащите ВЕЦ и сме установили, че 98% от всички ВЕЦ у нас нарушават регламентите, а при 68% сме регистрирали тежки нарушения като пресушаване на реките, оставяне на населени места без вода, наводнения или отравяне на рибите и другите водни организми. На нашата платформа показваме цялата достъпна информация за финансирането, проектите, строителството и експлоатацията на ВЕЦ в България.


Чия е отговорността за управлението на водоемите по места - на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на четирите за България басейнови дирекции или на регионалните екоинспекции (РИОСВ)?


- Държавната политика по управление на водите се осъществява от министъра (съответно министерството - МОСВ). В чл. 151 от Закона за водите са регламентирани функциите на различните управленски органи. Басейновите дирекции и регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) са регионалните управлениски структури на МОСВ, като най-общо първите са компетентни по Закона за водите, а другите - по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и Закона за защитените територии.


Големият проблем на отговорността при управлението на водите в България може прекрасно да се опише с думите доц. Кристиан Таков: "Когато властта е самоцел, послушанието е основна добродетел. Уменията не могат да бъдат ценност, те са, напротив, опасни. Зависимостите са добре дошли. В резултат ..., на прекалено много отговорни постове има ужасяващо много некадърници. Тези некадърници твърде лесно се превръщат в негодници. Моралът е нещо възпитано, вродено..., но когато някой е некадърен, е много по-склонен да стане и неморален и както се казва - като за последно да си отяде".


Ще припомня случая с река Вит от миналата есен. Речното корито беше тотално унищожено от "Хидрострой" АД при строежа на автомагистрала "Хемус", която пък за съответния участък се оказа, че строи без разрешително за ползване на воден обект, без разрешително за строеж, с незаконни материали, без да се отнемат хумусните почвени слоеве и затрупвайки частни имоти.


За капак на всичко по най-наглия начин се изкопа незаконно коритото на реката, което е част от защитена територия. При подаване на сигнали, че багерите копаят в реката, нарушителите биваха уведомявани, а полицията отказваше да ги установи, но пък дълго се занимаваше с личните карти на подалите сигнала. И това се повтори многократно и продължава да се случва и днес, докато басейновата дирекция, обласният управител на Ловеч, РИОСВ и МОСВ смениха няколко пъти версиите в опити да узаконят всички дейности. Техните инспектори пристигаха на местопрестъплението като осъдени на смърт, знаейки, че ако си свършат работата, ще бъдат наказани.


Невъзможно е това правителство да управлява адекватно водите. То вече е изпаднало в тотален експертен дефицит и най-вече - липса на морал.


Какви са уроците от случая "Перник" - само липсата на дъжд ли доведе до водната криза?


- Вече обясних, че липсата на дъжд не е причина за кризата в Перник. Там проблемът беше, че едни 10 млн. кубични метра вода изчезнаха от язовира без обяснение. Като едногодишен изравнител язовир "Студена" трябва да се пълни пролетта и да осигурява нужното количество вода за останалите месеци. Миналата година обаче в края на дъждовния период язовирът беше наполовина празен, както и преди дъждовете.


Защо язовирът не се напълни от валежите, никой не си призна, но е факт, че тази криза можеше да се избегне и облекчи, ако МОСВ беше взело мерки още юли месец и беше престанало да одобрява по над 2 млн. куб. м месечно водоползване. Престъпното прикриване на идващия воден режим свърши на следващия ден след местните избори в края на октомври, което едва ли бе случайност.


Имате ли наблюдения върху случая с язовир "Жребчево", коментиран в социалните мрежи от кмета на град Ямбол?


- Язовир "Жребчево" е с много ниско ниво - около 1/3 от обема си, и изпусканата вода под язовира не е достатъчна за осигуряване на екологичния отток в река Тунджа и за захранване на кладенците в крайречните тераси в Ямболско и Елховско. Причините за това са бързото източване на язовира при работата на едноименната ВЕЦ, както и ограничените водни количество, постъпващи в язовира. Стана ясно, че води се отклоняват и за язовир "Овчарица" и за ВЕЦ "Стара Загора", като по този начин се оттичат към Марица. Със засушаването ще се осветлят още подобни схеми, в които общественият интерес е пренебрегнат за сметка на частния.


Всеки ВЕЦ отклонява води от реките, но повечето я връщат в същата река. Малко са случаите на прехвърляне на води от един водосбор към друг, като обикновено става въпрос за големи каскади като Белмекен-Сестримо. Каскадите по Въча и Петрохан пък са в основата на кризите с водоснабдяването по протежение на обезводнените участъци на съответните реки.


Как принципно управлението на водите в България би трябвало да действа за адаптация към засушаването, така че да не лишава населението и земеделските производители от нужната питейна вода и напояване?


- За целта е необходима последователна и амбициозна стратегия на държавата. Без да претендирам за изчерпателност, ще изброя някои ключови мерки, които трябва да се приложат:

  • Намаляване на загубите по водопреносната мрежа. Бих се обзаложил, че част от огромните отчитани загуби са всъщност маскирани кражби. Тук отново опираме до независимостта и ефективността на контролните органи
  • Стимулиране на модернизацията, но също и рационализация на зеленчукопроизводството. Трябва да разчитаме на качество, а не на количество и да сме готови да платим повече, но за българско и отгледано природосъобразно. Нужни са агроекологични мерки за адаптация към по-засушлив климат.
  • Прилагане на възстановителни мерки към природата ни - за възстановяване на меандрите на реките, премахване на дигите на места и оставяне на повече място за крайречни заливни територии, блата и езера. Нужно е и премахването на излезлите от употреба бентове, както и на незаконните ВЕЦ в коритата на реките. Това ще спомогне за възстановяване на речните системи, повишаване на подпочвените води, намаляване на наводненията и ще ни позволи да разполагаме с повече вода в земеделските земи и с по-влажен микроклимат.
  • Опазване на горите във водосборите на водоизточниците. Намаляване на сечта и преминаване на повече горски площи към природосъобразни програми за сеч. Износът на сурова дървесина трябва да се забрани. Борбата с горските пожари трябва да се оптимизира и да се закупи специализирана техника за погасяването им.
  • Площта на селскостопанските блокове трябва да се намали и да се постигне мозаечност на агроекосистемите - тоест малки блокове с различни култури, между които има и малки гори и водоеми.
  • Разработване на стратегии за управление на риска от водни кризи на локално ниво;
  • По-голямо участие на учените в цялостния процес на управление на водите.

Запознат ли сте с проблемите във водоснабдяването на Бургас, които обяви министърът вчера?


- Пълният язовир "Камчия" може да осигури вода за Бургас и Варна за около година и половина. Тенденцията за трайно засушаване в района на Източна България прави язовира потенциална кризисна точка при сухи години. Миналата година през юни язовирът е бил пълен, но оттогава спада. Тазгодишните валежи не го напълниха, а само забавиха спадането.


Не разполагам с официалните данни, но предполагам, че за 2020 г. валежите във водосбора му са под нормата. Знам, че през 2011 г. беше изграден мини-ВЕЦ "Камчия", който се явява още един ползвател на водите от язовира. Минаващата вода през ВЕЦ-а се връща обратно в тръбите за битово водоснабдяване, но има голяма вероятност, за да печели повече ВЕЦ-ът, да се насочва повече вода към турбините му и така изкуствено да се повишава водопотреблението в Бургаско. Имам съмнения, че яз. "Камчия" е източван с по-бързи темпове от нужното през втората половина на миналата година, за да се произведе повече ток от ВЕЦ-а.


Имаме лош опит от Благоевград, където каскадата "Благоевградска Бистрица", съставена от 8 броя МВЕЦ, изградени на питейния водопровод на града, отнема повече вода от необходимото за града, за да си върти турбините и да печели. Дълъг участък от река Благоевградска Бистрица се пресушава незаконно, а отнетата питейна вода се излива след града, за което от името на Сдружение "Балканка" сме подавали няколко пъти сигнал без резултат.


Така че г-н Димитров е прав, че са нужни спешни действия, но когато става въпрос за водоснабдяване, спешните действия са признак за дългогодишно лошо управление. В управлението на водите най-важното е научнообоснованата и природосъобразна политика, обезпечена с добър анализ и навременност на мерките.


В този предвидим за години напред сектор, като чуя за спешни мерки, и настръхвам, защото това значи корупция. Работата на правителството изглежда така: карате си десетки хиляди километри колата, без да проверявате маслото и пренебрегвате червената лампичка на таблото. Двигателят остава на сухо и ви се натрапва спешното решение да си купите нова кола или нов двигател. А нямаше ли да бъде по-лесно да смените маслото навреме?


През уикенда екоминистърът заяви също, че трябва да се търсят източници на вода извън язовирите чрез сондажи. Какво мислите?


- Приветствам усилията на МОСВ да се търсят допълнителни водоизточници. Това е много важно, но пак казвам, стигне ли се до спешни мерки, за данъкоплатеца ще е скъпо, ефективността им ще е рискова, щетите за природата ще са големи, а корупцията - нахранена. Всичко в сектора е предвидимо с години напред и би трябвало да се работи за обезпечаване на нуждите при различни дългосрочни климатични сценарии.

Ключови думи към статията:

Коментари (40)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 3140 Разстроено

  "клуб "Балканка" - организация, която от години наблюдава управлението на водните ресурси в страната" - в родината е така, професионално, отговорно, загрижено към всичко се отнасят хора, знаещи, но неможещи да приложат всичко, което искат заради другите. Защото са възпитани да не бъдат калинки в поредното партийно назначение, за което пък други се бъхтят по задължение, оплакват се, че го правят, но продължават да са верни на партия и вожд. ОПравлението на властта не само прогонва хората, но и ще погуби природните ни ресурси, а в България са много, поне достатъчни за нас. И така, вече 30 години - Ден след ден... И това не е песен...

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 2. 2 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  Всяка дума от този текст е пирон в ковчега на властта... и в нашия.

 3. 3 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2807 Неутрално

  Лошата КЪМЪНИСТИЧЕСКА власт остави на тези МЪР....И ...3000 язовира. Те не са направили нито един . Пак лошата ОНАЗИ ВЛАСТ изгради ВиК инфраструктура ( основни тръбопроводи , помпени станции , вътрешна ВиК мрежа за 15 години за ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ. Те не могат да стопанисват това което е изградено . Правят се неща в градовете ... и те веднага имат АВАРИИ ( МАРКА ГЕРБ). За по лесно слизане на водата ..ИЗСЯКОХА ГОРИТЕ.
  Единственото НАПРАВЕНО са някакви АСОЦИАЦИИ, които получават пари за писане на глупости. Естествено че Варна ,Бургас...ще останат без вода

 4. 4 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Лошо управление или липса на такова на всички нива и всички сфери! Където да разровиш и замирисва, вонята на ГЕРБ.

 5. 5 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1359 Разстроено

  "Какво би трябвало да промени екоминистерството в управлението на водите, за да избегнем воден режим?

  - Най-важното нещо, което МОСВ и неговите регионални структури трябва да променят, е да започнат да прилагат и да спазват законите на страната."

  Ами това беше. Гответе се за водна криза, приятели, защото този човек иска от държавните институции невъзмножното.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 6. 6 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2363 Неутрално

  Цитат:
  "Пенчо Пандъков, "Балканка": Лошото управление остави хората без вода, вървим към нова криза"


  Видими резултати от управлението на Мафиотската ОПГ ГЕРБ!

 7. 7 Профил на nikolay_mihaylov
  nikolay_mihaylov
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Всичко това са мерки, които вече са твърде сложни и нерентабилни за ГЕРБ. Шансът ни е в оставка и ново управление.

 8. 8 Профил на biimbaambuum
  biimbaambuum
  Рейтинг: 361 Неутрално

  Хрумва ми,че кажи речи за всеки отрасъл: здравеопазване, образование, демография, селско и горско стопанство, екология, градоустройство, транспорт, туризъм и т.н. може да се направи аналогична, в духа на статията оценка.
  Не политическа, а обективна оценка.
  Управляват ни корумпирани, некадърни и безхаберни хора. Резултатът е все по-голяма разруха: физическа и морална на обществото, средата, природата. И така много години. Тъжно. Тепърва ще страдаме.

 9. 9 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1790 Неутрално

  Хайде сега и рибарите започнаха да дават акъл за управлението :)

 10. 10 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  "Невъзможно е това правителство да управлява адекватно водите. То вече е изпаднало в тотален експертен дефицит и най-вече - липса на морал."

  Авторът има предвид Боко Тъпото /Простия/.

 11. 11 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  Язовирното водоснабдяване се задъхва. Спешно трябва да се премине на преобладаващо сондажно. Почвените води са по-запазени от замърсяване, разхищения, бързо източване, изпарение. Ресурсът им е много по-голям.

 12. 12 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2363 Весело

  Хайде сега и рибарите започнаха да дават акъл за управлението :)
  —цитат от коментар 9 на svoboden  До коментар [#9] от "svoboden":
  Според "крилатата фраза" на Вожда ви акъла не се дава, той се "набива", като на прости ГП, нали! ;)

 13. 13 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До коментар [#2] от "Лео":

  Не... Само в нашия...!

  Бивш tww09306483.
 14. 14 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 872 Неутрално

  Докато има на територията такива младежи не всичко е загубено. Остава да станат критична маса и да се измете пайката назначаваща си калинки и послушковци.

 15. 15 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1503 Неутрално

  45 години под лошо управление си живяха,
  никаква лоша дума да кажат, не посмяха.

 16. 16 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Подобен стил на управление има и в сектори като национална сигурност, здравеопазване и образование.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 17. 17 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 933 Неутрално

  До коментар [#3] от "dejmos":

  Каква кмнстическа власт, бе?!? ВСИЧКО тогава е построено от ХОРАТА, въпреки неграмотните и некадърни червени боклуци на власт.

 18. 18 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4429 Неутрално

  Ако загубите на питейна вода в остарелите водопроводни мрежи в страната не бяха над 60% , проблемът със сушата нямаше да е толкова голям. По времето на Костов се разбра за тази голяма загуба на питейна вода по водопроводните мрежи на страната. Тогава се положи началото на тяхната подмяна като за целта беше изтеглен така наречения "воден заем" от Световната банка. България не беше в ЕС и ги нямаше европейските фондове за безвъзмездно финансиране на инфраструктурни обекти. Двадесет години от тогава ГЕРБ не направиха нищо по намаляване на водните загуби. Парите от ЕС се харчеха за селски стадиони и за кави ли не още глупости , но не и за нормализиране водоснабдяването на страната.

 19. 19 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3010 Неутрално

  Ами така е.

  Но няма как да имаш добро управление на язовир дето се намира на майната си от чиновник дето седи в София. :)

  Така че най-добре е местния язовир да се управлява от местните.

 20. 20 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2807 Любопитно

  До коментар [#17] от "Тони КОСТОВ":

  И как е станало ?? Събрали се в града и...дай да правим язовир, ПС, водопровод ?? :))

 21. 21 Профил на Ivan Ivanov
  Ivan Ivanov
  Рейтинг: 935 Неутрално

  стройте още вец-ове ,требе да има повече ток,от скъпия

 22. 22 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  До коментар [#19] от "realguru":

  Има нещо наречено басейнови дирекции , които са из страната-по региони. Само че от години ръководителите им са наши калинки поставяни от властта. Да не говорим пък какъв ужас е в енергетиката -ВЕЦ също са язовири. Миналата година дори работодателите скочиха срещу един енергетичен дерибей, който по думите на запознати не изтрезнявал.
  А ГешеФ ще си причини ли най-сетне да се заинтригува от реален обществен проблем или ще го играе селски падарин по казано и череши? Щото ония с язовирите не са случайни и кихат здраво в партийната каса.

 23. 23 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 872 Неутрално

  И още нещо, имаше едно Гоше, дЕректор на напоителни системи, видна герберастка калинка, който разгроми сектора, наряза тръбите за скрап и който за тези си действия трябваше да бъде в панделата за доста дълго оне 20тина годинки,...сега се изживява като политически "десен" коментатор - "експерт".

  И да в другите сектори е същата леш и най-лошото ,че този стил на "управление" се мултиплицира и нда доста по-ниски нива, без връзка с шайката, но черпещи пример от нея.

 24. 24 Профил на filofob
  filofob
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  До коментар [#23] от "olimpipanov":

  Проблемът е,че свикваме. Самият факт,че перничани не скочиха да протестират като ги оставиха на сухо е показателен. Отделно, че в един момент специалисти просто няма да останат, дори и да искаме наистина да се прави нещо. А Напоителни системи като дружество е пълна трагедия. Нещастни хора получаващи минимални заплати. Но пък непрекъснато сменящи се директори, повечето нямащи нищо общо със сектора. И както няма пари за заплати има за ремонт на кабинета на шефа.

 25. 25 Профил на ksarax
  ksarax
  Рейтинг: 299 Неутрално

  До коментар [#9] от "svoboden":

  Еми, даваме защото виждаме какво е по реките. Ти няма как да видиш щото шляпаш глупости от дивана.

 26. 26 Профил на 2029
  2029
  Рейтинг: 713 Неутрално

  До коментар [#19] от "realguru":Има нещо наречено басейнови дирекции , които са из страната-по региони. Само че от години ръководителите им са наши калинки поставяни от властта.
  —цитат от коментар 22 на Filofob


  Напълно съм съгласен. В една от басейновите дерекции няма нито един специалист в областта на хидрологията, ВИК, хидрогеологията. Основно са еколози, и химици. Вода са виждали само в епруветка. И то като студенти. Сега са чиновници.

 27. 27 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  "Така че най-добре е местния язовир да се управлява от местните."
  До коментар [#19] от "realguru":

  Какви местни? Големите язовири са сложни съоръжения и се стопанисват и управляват от специализирани органи. Как си представяш каскада Въча да се управлява от кмета на Кричим?

 28. 28 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  Водата е само едно от нещата, без които ни остави лошото управление., но едно от най-важните. За водата няма да има прошка.

 29. 29 Профил на turmion_katlot
  turmion_katlot
  Рейтинг: 473 Неутрално

  Е държавата е най лошия управител винаги З нищо ново не каза момъка. Освен другите глупости за климатичните промени де...

  ... wide awake, but still asleep, always a stranger in the crowd!!! .أبو فرح
 30. 30 Профил на buchermucher
  buchermucher
  Рейтинг: 339 Неутрално

  Проблемът е , че няма да си решим проблемите просто със свалянето на сегашната власт, защото некадърността, безхаберието и малодушието няма да изчезнат с нечия оставка. Те не са следсвтие на някоя недърна власт, а нейн инструмент. И тези "качества" все по-дълбоко се вклиняват в обществото ни.
  Следващите , които изберем, ще са като тези, ама други...или почти. А некадърният чиновник в местната администрация ще продължи да си е такъв, понеже ще е нужен на следващите , които са власт.

 31. 31 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1703 Неутрално

  Голяма част от язовирите за свързани и с националната сигурност - като водоизточници за питейна вода. Няма как да се дадат на местните властти

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 32. 32 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 872 Неутрално

  До коментар [#24] от "Filofob":

  +++++++

  Това е една от най-страшните последици от "управлението" на шайката. Свикваме с калинковщината, приемаме я за нещо нормално и позволяваме да се мултиплицира (високопоставени некадърници и простаци дават лош пример с некадърността си, т.е. че всеки пинокио може да "върши" работа независимо от некомпетенттността си ).

 33. 33 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 862 Неутрално

  От тази година започва режим на водата.
  Догодина ще започне режим на тока.

  Това е част от наследството на сикаджията.
  Който не подава оставка, защото няма подготвени хора. И защото, моля ви се, бори мафият.

  Той, прислужникът на Маргините.

 34. 34 Профил на subsonic
  subsonic
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Много добър, задълбочен анализ и наистина успешна стратегия предлагат от "Балканка".

  За съжаление планираните дългосрочни действия не са приоритет на управлението. Сега е на мода управлението на кризи, за да може даден индивид да блесне като Супермен.

 35. 35 Профил на vadrigar
  vadrigar
  Рейтинг: 502 Гневно

  Само заради водата това правителство трябва веднага да си подаде оставката и да се отправят към затвора. Това са престъпления, от които хората ще страдат с години.

  Но нали е прост народа, догодина като няма вода ще се чудят "Кък тъй станъ". А Тиквата ще се цамбурка в Дубай.

 36. 36 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Т'ва е така щото не оставихте да се стопанисва водния сектор от главния хидролог на републиката. Макар че, десетилетия водния сектор се стопанисваше от ДПС.

 37. 37 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3010 Неутрално

  До коментар [#19] от "realguru":Има нещо наречено басейнови дирекции , които са из страната-по региони. Само че от години ръководителите им са наши калинки поставяни от властта.
  —цитат от коментар 22 на Filofob


  Това че са местни няма значение. Има значение къде се отчитат - в София се отчитат.

  Я да се отчитат на кметовете, да видиш как кметовете ще почнат да търсят решение на проблемите.

 38. 38 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3010 Неутрално

  "Така че най-добре е местния язовир да се управлява от местните."До коментар [#19] от "realguru":Какви местни? Големите язовири са сложни съоръжения и се стопанисват и управляват от специализирани органи. Как си представяш каскада Въча да се управлява от кмета на Кричим?
  —цитат от коментар 27 на Judjuk


  То е ясно че ще се управляват пак от специалисти, въпросът е тези специалисти къде се отчитат и чии интереси защитават.

  Едно е да се отчитат в София и да защитават някакви интереси спуснати от началника им, друго е да се отчитат на кмета на Кричим и да защитават интересите на Кричим.

 39. 39 Профил на PETZL
  PETZL
  Рейтинг: 577 Неутрално

  Много чиновници и бизнесмени трябва да увиснат на въжето.

  99,9% от всички хора, умрели от рак, приживе са яли краставици.
 40. 40 Профил на Quest
  Quest
  Рейтинг: 255 Неутрално

  Добре е, че поне има експерти, които могат да обяснят какво става и медии, които да го публикуват. Засега. При ГРОБ всичко е черна дупка докато не стане голям гаф като този в Перник с водата. Всичките "мега" инфраструктурни проекти са единствено формални прикрития за крадене на средства. Веднага след приключването им започват да се разпадат и да стават допълнителни проблеми. Докато се реализират съсипват природата. ГЕРБ са аут, но тези които идват след тях са други кланове на мафията, които просто ще изсърфират до властта на гърба на протестърите. Жалко, че не могат да се организират и да си регистрират партия. Ако това не стане, промяна няма да има с Курнела и дружката на опуканите Илиеви двама братя. ДПС също ще са във властта, а няма как и Боковите разбойници да не влязат в парламента.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK