Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

През 2017 г. в спасителния център на "Геа Челониа" са настанени <a href="https://www.facebook.com/TortoiseCentreBG/posts/1448423608529981" target="_blank">осем алигаторови и една кайманова костенурка</a>, които са били задържани на турската граница при Капитан Андреево при опит да бъдат транспортирани от Турция за Германия без документи.

© Геа Челониа

През 2017 г. в спасителния център на "Геа Челониа" са настанени осем алигаторови и една кайманова костенурка, които са били задържани на турската граница при Капитан Андреево при опит да бъдат транспортирани от Турция за Германия без документи.На фона на замръзналата природа тази зима от фондация "Геа Челониа" публикуваха апел за помощ за изграждане на подслон за костенурки, които не изпадат в зимен сън. За какво са нужни разходите и защо се налага специализирано лечение за костенурките - пред "Дневник" разказва Ива Лаловска от фондацията.

Защо точно костенурки? Как организацията ви избра тази мисия?


- Не е точно избор, а вътрешна потребност, която човек носи в себе си от детските си години.


А костенурките са сред малкото животни, които са станали свидетели на появата и изчезването на динозаврите. Те са уникални в живия свят на нашата планета не само поради начина, по който са еволюирали и специфичното си устройство, но и със своята биология и екология. Днес те са най-уязвимата група гръбначни животни - от съществуващите 356 съвременни вида костенурки 148 вида са категоризирани като уязвими, застрашени или критично застрашени. Седем вида и три подвида са вече изчезнали само през последното столетие. Общо 50 вида са сухоземните костенурки в света, от които два вида живеят в България - шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашатата (Testudo hermanni).


И двата български вида са световно застрашени от изчезване. Те са приоритет за опазване от редица международни конвенции: Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания (Бернска конвенция) и Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). Защитени са и от европейската мрежа "Натура 2000" и затова са включени в Директивата за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и в нашия български Закон за биологичното
разнообразие.


Спасителният център за костенурки на "Геа Челониа" е в с. Баня на пътя Бургас - Варна. Защо точно там? Има ли значение близостта на защитената местност Иракли и защитените зони от "Натура 2000" за работата ви?


- Мястото е избрано от Иво Иванчев, управител на Спасителния център за костенурки, като втори дом още през 2002 г. Оттогава той започва активна работа в района, а 7-8 години по-късно изгражда тук спасителния център. Районът е с огромен потенциал, защото е своеобразен "зелен остров" в морето от бетон и туристически комплекси.


Тук на километри няма индустриално производство и с малки изключения природата е останала незасегната. Защитените територии ни дават възможност да освобождаваме излекуваните и новоизлюпените в центъра костенурки заради рестрикциите в тях и по-големия шанс за оцеляване и адаптиране на животните в новото място.


Колко души работят в екипа ви?


- Ние сме двама души, които се събраха в екип по време на първата акция за спасяване на обречени костенурки през далечната 2007 г. Сега сме вече семейство с обща кауза.


Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

© Геа Челониа


Какви са основните заплахи за костенурките и има ли някакво развитие през годините, в които вие работите?


- Заплахите вървят в две посоки - директно унищожаване на костенурки и разрушаване на местообитанията. Директно ги убиваме по пътищата, при селскостопански работи, включително като пръскаме с отрови растенията, с които се хранят


А ако ги прибираме у дома - често това е за тях бавна смърт заради невъзможност и/или незнание да им осигурим подходящи условия.


Все още има хора, които ги убиват, за да консумират кръвта или месото им, тъй като битува заблуда, че кръвта на костенурките е лечебна за някои болести. Също биват убивани за направа на сувенири от черупките им или просто като трофей за край огнището.


Друга заплаха за тях е животът в доживотен затвор и невъзможност да се възпроизведат при бракониерство и търговия с тях.


Втората група заплахи са по-мащабни и пагубни, защото те са свързани със стопанско развитие - разчистване на площи за селско стопанство, за голф игрища, за хотелски комплекси, опожаряване, прокарване на пътища и инфраструктура; наводнения - както и например сега наводнението в Бургаска област.


Тенденциите в България са към увеличаване на смъртността на костенурките. Заплахите не намаляват, а напротив. През последните 20 г. стотици местообитания само по Черноморието бяха разрушени, а костенурките - поради невъзможността им да избягат - бяха директно унищожени.


Говорим за Черноморието, но вие сте единствената организация, грижеща се за костенурки в България. Успявате ли да "огреете" навсякъде и с кои други организации и институции си партнирате?


- Ежегодно успяваме да спасим стотици костенурки, защото има хора със съзнанието да помагат на животни в беда. Когато намерят такова животно, хората ни го изпращат или донасят, за да се погрижим.


Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

© Геа Челониа


Основни наши партньори в дейността по помагане на костенурки в беда са регионалните екоинспекции (РИОСВ) от цялата страна, през които преминава или би трябвало да преминава всеки сигнал за бедстваща костенурка.


Работим също с останалите организации, които се занимават с диви животни и приемат костенурки, стигнали по различни пътища до тях - това са Спасителният център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора, Фондация "Дивите животни" заедно с ветеринарна клиника "Добро хрумване", а близо до нас, в Бургас, работи ветеринарна клиника "Сънивет" с двама млади и изключително отдадени на каузата хора.


Партньори са ни хилядите хора, оказали помощ на костенурките в беда от всички краища на страната, включително тези, които се нагърбват индиректно или лично животните да стигнат до нас. В тези си усилия успяваме да "огреем" в цялата страна.


Обаче далеч не можем да предотвратим повсеместното разрушаване на местообитания в страната, да спрем бракониерството, търговията или дори хората от това да ги "спасяват" от природата, като си ги отглеждат у дома, въпреки че активно работим за разпространяване на информация до възможно най-широк кръг хора.


Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

© Геа Челониа


Лекуването и освобождаването на костенурки е само част от нашата дейност. Ние се занимаваме и с изследователска работа, провеждаме спасителни акции на костенурки от подложени на унищожаване места, разработваме и прилагаме методики за опазването им. Работим и за информиране и образоване на хората по проблемите не само на костенурките, а и изобщо на животните и опазване на природата. Организираме и образователни лагери за деца.


Как стигнахте до нуждата от ново помещение?


- Всяка година се увеличават костенурките пациенти, които са негодни да бъдат освободени в резултат на различни причини, най-често довели до невъзможност за оцеляване в природата заради инвалидизация или силна уязвимост при евентуална срещи с хищници. Сред тях голяма част продължават да бъдат лекувани и през зимата.


Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

© Геа Челониа


За своето успешно излекуване костенурките се нуждаят най-много от топлина. Тъй като нямат постоянна температура на тялото, те са силно зависими от температурата на околната среда. От слънчевите лъчи пък си набавят така необходимия им витамин Д, който помага за правилното формиране и растеж на черупката.


Когато са затворени в помещение, те са подложени на стрес и при липса на така важните фактори топлина и светлина организмът им не само не може да се възстанови, но става допълнително податлив на инфекции. Всяка зима за тези пациенти се подготвя едно жилищно помещение в центъра, което става лечебница и зимен дом. То обаче е малко по площ и не може да събере голям брой животни, а по-важното е, че заради недобрата топлоизолация е трудно отопляемо и при едно сериозно застудяване през зимата с температури под нулата костенурките страдат от недостиг на топлина. Ето защо искаме да инвестираме в ново помещение, направено специално за тези пациенти.


Колко са пациентите ви, които се нуждаят от активно лечение през зимата в момента? Какви типове случаи са?


- В момента са само 11 възрастни и 25 бебета. Това са костенурки, които сме приели на прага на зимата или през зимата, за които е късно да се заравят за хибернация, но най-вече тежко ранени и пострадали костенурки, които имат нужда от долекуване и възстановяване в будно състояние.


Те са с незатворени рани, с инфекции, с фрактури, с липсващи части от тялото или много слаби. Преобладават случаите на жертвите на пътя, чиито рани са най-тежки и бавно лечими. От излюпените през миналата есен сме оставили най-слабите и болнави бебета, които не биха издържали зимата.


Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

© Геа Челониа


Успявате ли да привлечете достатъчно финансова и гражданска подкрепа? Какво още е нужно, за да бъде работата ви устойчива?


- Досега сме имали невероятния късмет да просъществуваме и да вървим напред, макар и с малки крачки. Простираме се според чергата си и правим това, което можем. Никога не сме върнали костенурка, нуждаеща се от помощ, дори и в най-трудните времена, когато не сме имали никакво финансиране.


В случаите, когато сме се нуждаели от гражданска подкрепа, не са ни загърбвали, напротив - хората са откликвали. Но сме далече от устойчивостта. За да имаме устойчивост и да сме независими от външно финансиране, се нуждаем от дейност, която да дава сигурни доходи, които да се инвестират за издръжка на спасителния център. Такава дейност още не сме измислили, затова и кандидатстваме за финансиране от външни източници. Благодарение на тяхната подкрепа има стабилност и сигурност на ежегодните разходи.


Каква част от дейностите ви се финансират с дарения?


- До тази година много малка част. Нещата се промениха, когато в края на миналата година с нас се свързаха семейство Дурчеви от инженеринговата компания "Балкантел". Благодарение на тези средства и на дарителската кампания, която стартирахме през декември 2020 г. и която е активна и в момента, започнахме изграждането на част от сектора за лечение на незимуващи болни и ранени костенурки.


Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

© Геа Челониа


Какво значение имат за работата ви летните лагери с деца?


- Огромно значение! Нашата работа няма да има никакъв смисъл занапред, ако не се инвестира в децата като бъдещ фактор за опазване на костенурките. Ако не посеем зрънце любов към животните и природата у най-малките, каузата ни е загубена. Заради нашите действия в миналото нашите деца няма да видят "Самотният Джордж", чийто вид изчезна с него самия преди няколко години, както и редица други интересни видове костенурки.


Само за последните 10 години от лицето на Земята са изчезнали 7 вида костенурки. Предотвратяването на тази тенденция може да стане само чрез правилно възпитание и образование.


Как "осиновителите" на костенурка помагат за оцеляването?


- Осиновяването на костенурки има по-особен смисъл, когато това се отнася за диво и защитено животно като костенурката. Осиновената костенурка не напуска центъра, а остава под нашите грижи до освобождаването и или перманентно, когато се касае за инвалидизирани костенурки.


Осиновителят поема издръжката на костенурката, която е 50 лв. годишно. При смърт средствата се прехвърлят към друг пациент, ако осиновителят е съгласен. Осиновяването ни помага да се справим с най-неотложните разходи по лечението и престоя на пациентите. Това е ценна помощ, макар че не сме имали повече от три осиновени костенурки за година.


Ако нямаме финансиране по проект, чрез дарения или спонсорство, поемаме сами разходите. Те са за издръжка и лечение; транспорт и транспортни клетки; храни и хранителни добавки; медикаменти и санитарни материали, хирургичен инструментариум; лабораторни уреди и други инструменти и пособия, свързани с отглеждането, хибернационни и инкубаторни кутии, отоплителни и осветителни тела и аксесоари; битови консумативи.


Фондация "Геа Челониа": Увеличават се костенурките, които трябва да лекуваме и през зимата

© Геа Челониа


Какъв е срокът, в който е нужно да се изгради зимното помещение и ще успеете ли тази зима?


- Твърди срокове няма, но ни се искаше да бъде завършено, преди да е започнала зимата. Откакто центърът съществува, винаги се стремим да вървим напред и планираме всяка стъпка в зависимост от наличните средства и необходимости. Затова и изграждането на зимната постройка е планирано да става на етапи. Благодарение на част от средствата, отпуснати ни от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към екоминистерството, и дарението на "Балкантел" в момента завършваме първия етап от 24 квадратни метра площ.


Надяваме се да изпитаме условията на помещението, като настаним първите пациенти и разберем как се чувстват в него и дали има нужда от подобрение. За нас е важно да знаем ще бъде ли възможно достигането на оптималните температура и влажност вътре.


За момента дарителската ни кампания в Платформата.бг е с краен срок 30 март.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (8)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2658 Неутрално

  Teenage mutant ninja turtles. Костенурките са като пчелите, изчезнат ли, изчезваме и хората.

 2. 2 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1061 Неутрално

  Интересно за какви дивотии се намира финансиране.
  С тия пари да бяха отворили една кухня за престарели и инвалиди, може и със супа от костенурки, разправят, че била много питателна и полезна...

  Знанието е сила, информацията - власт
 3. 3 Профил на drumeff
  drumeff
  Рейтинг: 103 Неутрално

  До коментар [#2] от "pag":

  сложил си някакъв подпис, чието значение изобщо не разбираш май

 4. 4 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 976 Разстроено

  Спомням си като малък - в Пловдив имаше два ресторанта дето сервираха храна от костенурки. И съм виждал биволски каруци, от тези дългите, пълни догоре с костененурки!!
  Тъжна работа.

 5. 5 Профил на rkf46690675
  rkf46690675
  Рейтинг: 961 Неутрално

  По Камчия щъкаха доста...
  Готини хайванчета..

 6. 6 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  Нямам нищо срещу тези животинки, ама баш в този момент и по това време, някак не ми изглежда много на място.
  Даваме милиони на Доган,Ковачки, "проспиваме" стотици милиони в полза на черепа и въобще куче влачи диря няма. Чудя с, след като каскета така и така ходи по селата, що не хване барем костенурките да спасява.

 7. 7 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1061 Весело

  До коментар [#2] от "pag":сложил си някакъв подпис, чието значение изобщо не разбираш май
  —цитат от коментар 3 на drumeff


  Ми сложи си и ти бе, не е сложно.

  Знанието е сила, информацията - власт
 8. 8 Профил на gorskiq1
  gorskiq1
  Рейтинг: 454 Неутрално

  Къде точно в Баня е центъра ?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK