Александър Дунчев, директор на агенция по горите: Искам да върнем доверието към горските служители

Александър Дунчев, директор на агенция по горите: Искам да върнем доверието към горските служители

© Тихомира Методиева, Зелени закониАлександър Дунчев бе назначен в сряда (19 май) като изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), която е структура към Министерството на земеделието, храните и горите. Очаква се мандатът му да е минимум два месеца, докато работи служебното правителство. Дунчев е доктор по горско стопанство с теза за естественото възобновяване на горите в Природен парк "Витоша", а от 2017 г. работи като експерт в Югозападното държавно предприятие . (Прочетете повече за него в края на текста) За "Дневник" той представи накратко визията си за своята работа в служебното правителство като отговори на няколко въпроса.


Кои са приоритетите Ви за работа като изпълнителен директор на агенцията по горите в служебното правителство?


- За временни приоритети до изборите сме избрали теми, които напълно попадат в приоритетите, препоръчани от президента, служебния премиер и министъра на земеделието - прозрачност, публичност и ефективност. По тези три теми от колектива сме напълно единни.
В екипа ще работя със заместник-директор Филип Ковашки (досегашен кадър на регионалната дирекция на София), инж. Росен Попсавов, който остава зам.-директор, и инж. Димитър Баталов, който ще стане и.д. главен секретар. Досега той беше служител по сигурността на информацията. За мен е много важно да работя без кадрови промени, започвам с пълно доверие към колегите.


В рамките на тези три основни теми на служебното правителство ние имаме 3 приоритета - прозрачност и електронно управление, анализ на нужните нормативни промени, диалог с обществеността и горския сектор. Важно е да усъвършенстваме електронната система на ИАГ, защото тя включва прозрачност и по-добър контрол за системи за превозни билети, разрешителни за сеч, деловодство на добива. Публичността на сектора трябва да се повиши, включително обществено достъпна информация за служителите - да е ясно кои са хората и с каква експертиза са. Лицето на системата трябва да е публично.


За нормативната уредба ще създадем Консултативен съвет, който да идентифицира 2-3 задачи за мерки за подобряване на нормативната уредба. Като става въпрос както за Закона за горите, така и за подзаконови актове - различните наредби, определящи в детайли правилата.


При диалога с обществеността и сектора искаме да включим всички интереси - дървообработващи, дърводобивни фирми, туристически съюзи, ловни и природозащитни организации.


Какво искате да се случи като резултат по всеки от тези три приоритета?


- За електронната система е важно да имаме анализ на недостатъците и да работим за развитието й. За да успеем, трябва повишаване на капацитета за електронно управление в ИАГ, за което ще трябва и да се подобри човешкият ресурс, и да се търсят и нови финанси.


За нормативната уредба трябва ясно да определим точки за анализ на прилагането на Закона за горите и наредбите. Целта ни е да се идентифицират спешни промени и да изготвям ясни препоръки за нормативни промени за следващото редовно правителство.


Връзките със сектора и гражданите също са ключови, за да достигнем до адекватните препоръки за подобряване на нормативната уредба. Затова планираме да се продължат досегашните срещи, които ИАГ е правила и досега, с представители на всички различни интереси.


Кои са по-далечните теми, които трябва да се разрешат, свързани с управлението на горите?


- Проблеми, свързани с незаконни сечи (по темата виж тук). Сигналите за ограничаване на достъпа на обществеността до горски територии (тук). Проблемът със заменките и развалянето на сделките, който създава изключително голям проблем за правния отдел и който трудно можем да решим без значителен юридически ресурс (по темата виж тук).


Важно е да се създаде и правна възможност чрез Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) горите в земеделски земи да могат да се стопанисват по ЗГ, а не да се изсичат (виж тук).


Най-ключово за мен в дългосрочен план е да се възстанови връзката между децата и гората, връзката на децата с хората, стопанисващи гората, зеленото училище и образованието в гората.


Много важно е възстановяването на доброто име на лесовъдите - да се цени професионализмът, а не да се избират удобни кадри по други критерии. Затова трябва да се изгради система за оценка и подбор, за да се ангажират професионалисти, а не удобни за корупция хора.


Друга важна тема за по-дългосрочна работа е защитата на санитарно-охранителните зони около водоизточниците (СОЗ). Важно е управлението на горите да се съобразява с целта за опазване на водата. Затова е нужна работа с МОСВ за уточняване на границите на СОЗ и горскостопанските дейности да се съобразяват с тях.


Горските пътища също са важна тема. Трябва да се анализира заповедта за ограничаване на дърводобив при определени условия. Няма визия при какви условия могат да се ползват горските пътища, те се ползват и когато не са стабилизирани и това поражда проблеми с водата, достъпа на граждани и ерозия.


Важно е и дългосрочно да се работи за електронен достъп и публичност на различни договори, заповеди и разрешения за достъп в горските територии.


И друга работа, която все повече ще бъде нужна - за финансиране за адаптация към климатичните промени, ангажиране на обществеността в подходящи залесителни акции, повишаване на устойчивостта на гората и възстановяването й след бедствия.


Ще можете ли в краткия служебен мандат да работите по тези по-далечни теми или се съсредоточавате по първите три приоритета?


- Започваме веднага и работим и по дългосрочните цели. Започваме първо с прозрачност, за да се пресекат незаконните практики при сечите. Съвместни проверки с неправителствени организации и проверка на регистрите.


Моята кратка визия е да потърся с първите три приоритета да възстановя доверието на обществото към горската система. Защото горските служители имат нужда от това доверие, за да компенсират натиска от политическата и икономическата власт.


Само за два месеца ли сте на тази длъжност? Бихте ли приели да останете в редовно правителство с пълен мандат?


- Бих останал, ако съм полезен за горскостопанската общност.


Александър Дунчев започва лесовъдския си стаж в дирекцията на Природен парк "Витоша" през 2007 г. под ръководството на Тома Белев. От 2012. до 2017 г. работи като експерт по горски политики на WWF - България, и развива ключови неправителствени кампании на коалицията "За да остане природа в България", като например "Спаси Пирин". Участва като експерт и в инициативата "Зелени закони". През 2016 г. печели годишната Наградата за биоразнообразието - "Активист за природата". От 2017 г. работи като експерт в Югозападното държавно предприятие - структура на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), която отговаря за управлението на държавните гори в Югозападна България. Там спомага за сертификацията на горите, партньорства с обществените организации, въвеждането на иновативни системи и развитието на природозащитни проекти.


През годините като неправителствен и държавен експерт разработва множество законодателни предложения и проекти за публичност в горскостопанската политика, включително онлайн карти за визуализация на разрешителните за сеч и системи за граждански сигнали - например, http://gis.wwf.bg/forests/ и https://gori.uzdp.bg/


Припомняме и възгледите за управлението на горите на Александър Дунчев, споделени пред "Дневник" по повод Седмицата на гората преди 2 години: тук.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK