Томас Вайц, Европейските зелени: Нови политики за селото и горите са нужни и заради природата, и заради хората

Томас Вайц, Европейските зелени: Нови политики за селото и горите са нужни и заради природата, и заради хората

© Тихомира Методиева, Личен архивСлед посещението преди дни на съпредседателя на Европейската зелена партия Томас Вайц, ръководителят на четвъртата по големина група в Европейския парламент (ЕП) прие поканата на "Дневник" да изрази мнението си както за предстоящите промени в европейските политики за селското и горското стопанство, така и за България като част от европейските процеси. Вайц е земеделски производител, като фермата му е специализирана в био пчеларство и устойчиво горско стопанство. Освен по природозащитните теми аз селското и горското стопанство и новия европейски климатичен закон, Томас Вайц има активна дейност и по темите за човешките права, атомните оръжия, защита на животните и външните отношения на ЕС, като участва в комитетите за Албания, Босна и Херцеговина, Косово и Черна гора.


Поводът за Вашето посещение в България беше работата Ви по темата за анкетната комисия на ЕП за защитата на животните по време на транспортиране. Разкажете ни за нея?


- Не е природозащитна тема, но е тема за защита на животните. Комисията на ЕП по темата разглежда практиките в различни страни членки, тъй като има много сигнали за нарушения на европейските стандарти. Има много отворени въпроси и липса на ясни правила - например за ограничение на времето, което животните могат да прекарат затворени, за пределните температури, на които да бъдат излагани. И за да видя в какви условия се транспортират животните, посетих първо пристанището на Констанца в Румъния и после граничния пункт на Свиленград в България. Вярно е, че в момента търговията е намаляла, но от това, което видях, мисля, че има подобрение и правилата се спазват все повече.
Не мисля, че до момента е имало сериозен обществен дебат за това. Той е свързан и с въпроса за индустриалното отглеждане на животни за месо. Въпросите за ефекта върху въглеродните емисии и изобщо нуждата от произвежданите количество месо все още не са сериозно поставяни.


Какво е мнението Ви за предстоящите нови правила за земеделски субсидии в Общата селскостопанска политика (ОСП) и новия програмен период на финансиране на Европейския съюз?


- Има някои промени, които са позитивни - има добро финансиране за органично земеделие. Поне донякъде положително развитие има с въвеждане на нови стимули за природосъобразни практики или т. нар. "еко схеми".


Но голямата картина не е добра. По-голямата част от парите пак ще отидат в големите монокултурни насаждения, които ползват вредни химически препарати. Което пък е свързано с интересите от плащания на хектар. В много страни става въпрос за много големи компании, често мултинационални, които са собственици на огромни имоти.


Така се пренебрегват схемите за по-малките местни ферми, които освен че са по-щадящи за природата, са и икономически по-изгодни за селскостопанските общности. Тъй като те са тези, които дават работни места и доходи. Но този сектор няма да получи приоритет. Големите суми ще отидат в много малко на брой много богати хора.


Финална ли е тази картина на бъдещото финансиране за земеделие или все още се дискутира?


- Тристранните дискусии за Общата селскостопанска политика (между европейските институции на парламента, комисията и съвета на държавите-членки) приключиха и предстои финално гласуване в ЕП. Ние от Зелените ще гласуваме "против". Най-вече защото смятаме, че всички сектори на европейската политика трябва да допринасят за целта за въглеродна неутралност. Както транспортният сектор, всекидневието на гражданите и производствените технологии се променят, за да пестят емисии, така и селското стопанство не трябва да прави изключение. Но очакваме парламентарното мнозинство да приеме сегашния вариант на Общата селскостопанска политика (ОСП).


Все пак в тази рамка националните правителства имат право на вариации. Те могат да решат да насочат повече пари за органично земеделие, както и за екологични модерни технологии за сметка на конвенционалното земеделие. Всяка страна членка има пространство за лавиране. И ако при вас в България имате много огромни монокултурни стопанства от слънчоглед, които използват вредни пестициди, то това е пряка отговорност и решение на вашето собствено правителство.


Какво е впечатлението Ви от начина, по който различните държави в ЕС ползват земеделските субсидии?


- Виждаме злоупотреби с парите за земеделие на ЕС из целия съюз, това не е само в бившите социалистически страни. Разликите са в това доколко функционират институциите и дали може да се разчита на контрола на място.


Основният проблем, който виждам, е как някои богати хора - олигарси или техни фирми - се оказват изключителен ползвател на огромни територии. И тук виждам специфична за Източна Европа загуба на държавни земи заради "несвят съюз" между олигарси и политици. Виждаме сделки на тъмно, завладяване на държавна собственост. Промяна на собствеността от публична в частна. А веднъж щом олигархът, или инвестиционният фонд, придобие голямо парче земя, той може съвсем законно да кандидатства за европейски субсидии на хектар, както и всеки друг собственик.


Така че въпросът е двоен - директни практики на злоупотреба, но и начинът, по който големи олигарси са придобили земите, чрез които получават доходи.


Познавам такива случаи в България, Румъния, Словакия. Също и Унгария - държавна земя се монополизира от малко на брой богати хора, директно свързани с политиката на "Фидес".


Какво стана с дискусиите за "таван" на максималната субсидия за една и съща фирма?


- Имаше много силно предложение да се ограничи финансирането за една фирма до 100 000 евро - само по първия стълб на ОСП. Като в зависимост от дейността, ако имаш много служители, или прилагаш множество екологични практики това може да се надвиши. От Зелените опитахме да защитим това предложение, но Съветът на министрите беше крайно неохотен дори да дискутира темата. И в това няма изненада - когато има случаи министри да защитават силни интереси. Или дори да защитават собствения си премиер, който е бенефициент на много милиони евро от субсидии за огромни монокултурни полета - такъв е случаят с Чешката република и премиера Бабиш. Така няма никакъв интерес за намаляване на субсидията до таван от 100 000 евро.


Целта на предложението беше да се освободят и гарантират средства за ферми от среден мащаб, където те още съществуват и да се подпомогне възстановяването им, където са изчезнали. Но Съветът на министрите се възпротиви и защити интересите на големите собственици.


Можете ли да разкажете какво се случва с вредните земеделски препарати, които споменахте няколко пъти - не е ли спряна вече употребата им в ЕС? Какво ще се случи с глифозата?


- Има нова процедура на европейско ниво срещу глифозата, но въпреки че има солидни научни данни за вредите от него, мисля, че няма да бъде забранен. Той се използва масово в Румъния и България.


Разбира се, големите собственици на огромни монокултурни блокове, използват такива препарати. Това спестява нуждата от човешки труд на полето. Всеки фермер знае как механично да отстрани плевелите, но ползването на хербициди спестява тази работа и време.


И въпросът е дали времето и трудът за качествено и щадящо плевене се заплащат. Защото цената на продукцията не ги покрива. Оказва се, че в Европейския съюз земеделците се препитават със субсидиите на площ, а не с продажбата на продукцията си. Приходът от царевица или слънчоглед е почти нулев.


Така че проблемът с вредните препарати не е само в изискване към фермерите да ползват по-устойчиви и екологични практики, но е важно и да се гарантира, че трудът им се заплаща.


За да го направим, трябва да спрем ориентацията към глобалния пазар, която е част от системата на субсидиите. Трябва да се приоритизира подкрепата на европейските данъкоплатци за европейския земеделски сектор. Трябва да се инвестира в здравословна храна, която ще се консумира на европейския пазар, така че да мислим за фермерите си за следващите 50-100 години.


Така ще защитим почвата си, водата си и ще се приспособим към климатичната криза. За да успеем трябва да диверсифицираме отглежданите култури и да запазим разнообразието от видове в дивата природа. Последното за България е по-лесно, защото все още имате запазена дива природа. Но в много европейски страни загубата на биоразнообразие е наболяла тема, особено заради интензивно земеделие, което разрушава хабитати и отравя опрашители. Германия, Холандия Полша - там има огромни поля без нищо освен монокултури, използващи силни препарати.


За България е много важно да преразгледа употребата на неоникотиноиди. Изключително отровен вид препарати, които са забранени в цяла Европа. И с напълно ясни основания - не е лесно да постигнеш забрана за пестицид в целия Европейски съюз. Има много добри научни доказателства за това колко тези препарати са вредни.


Но за съжаление България и Румъния имат спешни дерогации за слънчоглед и пшеница. А това са основните култури, които отглеждате. Така България трови с неоникотиноиди голяма част от почвата си и вреди на пчелите и другите опрашители. Проблемът може да се реши с проста ротация на културите и това е устойчивият начин.


Можете ли да разкажете какви са целите на Европейските Зелени за предстоящата Стратегия на ЕС за горския сектор?


Томас Вайц на посещение на гора със <a href="https://www.dnevnik.bg/zelen/2021/07/08/4230392_obshtina_pirdop_zashtiti_ot_sech_vekovnite_si_gori" target="_blank">статут "във фаза на старост"</a> в България, 5 юли 2021г.

© Тихомира Методиева, Личен архив

Томас Вайц на посещение на гора със статут "във фаза на старост" в България, 5 юли 2021г.


- Все още не сме се запознали със стратегията, засега се появи само неофициален чернови вариант. За нас от Зелените е важно горският сектор да бъде включен в общата цел за въглеродна неутралност.


При положение, че прекратяваме ползването на изкопаеми горива, това ще увеличи натиска върху био източници. От много производствени индустрии, но и от енергетиката, ще има силен натиск върху дървесните ресурси. Затова е важно да защитим горите. Важно е да установим начини на ползване на горите, които да не разрушават основата и възобновяването им.


А и заради климатичните промени вече виждаме ефект върху горите - например и в Югоизточна България боровите гори отмират заради топлинния стрес и сушите. Важно е да подпомагаме разнообразието от видове и постепенната промяна на доминиращите видове дървета, за да могат горите да се адаптират.


Голите сечи също са изключително вредна практика, която отслабва горите и води до изсъхване на дървета.


Така че става въпрос за разумни практики по адаптиране към климатичните промени, устойчиво ползване и опазване на нашия най-важен хабитат, поддържащ биоразнообразието.


Какви конкретни правила искате от Зелените да видите в Европейската стратегия за горите по отношение на сечите и залесяванията?


- Приоритетите ни ще са за естествено възобновяване на горите. Това е възможно при здравите гори.


Това видях на много места в България - здрави гори, които имат в себе си запазено видово разнообразие, за да се възстановяват и запазен генофонд.


В райони, където това е загубено, заради залесяване с монокултурни насаждения, е важно да привнесем такива видове. Но това трябва да са присъщи местни видове, които са се адаптирали за оцеляване при съответните климат и почва.


За сечите до голо без остатък ще предложим ограничение до половин хектар за петното от гола сеч. Дори и в стръмните и труднодостъпни склонове на Алпите, ако сечта е на малки петна, ще е възможно възобновяването на гората. Така след 10 години стопанинът ще може да дойде за нова сеч, като ползва следващото ограничено петно. Така дори за комерсиалното отглеждане ще е възможно да осигурява добро развитие на гората.


Ще има и препоръки за зоните от "Натура 2000", където всички страни членки сме се ангажирали да допринесем за опазване на природното си наследство. И също така ще призовем всички национални правителства да преосмислят конвенционалните си практики за ползване на горите. По тези теми компетенциите на европейските и националните институции се допълват. Тук ще е важно да има мотивация на национално ниво.


Зелените ще сме много категорични с тези предложения. Горите ни дават не само дървесина, но и вода, превенция на ерозията, чист въздух и с все по-силната урбанизация са ключов ресурс за благоденствие и качество на живот като място за отдих. Също така това е хабитат, който споделяме с много от другите живи същества на планетата. Така че това е ресурс, който е ключов икономически, социално и екологично.


Кога се очаква да започнат дискусиите и кога - да бъде приета Европейската стратегия за горите?


- Очакваше се да бъде публикувана през юли, както говорихме с Вас в неделя. Но последните новини са, че има коментари и предложения, които ще променят първоначалната чернова, така че вариантът за публична консултация ще бъде готов през септември и след това ще започнат дебатите и между европейските институции.


Донякъде забавянето идва и от това, че все още на европейско ниво се дискутират детайли около Европейския климатичен закон, които са приоритет преди лятната ваканция.


Какви са дискусиите около климатичния закон?


- Преди 2 седмици беше финализиран Европейският климатичен закон. Целта е въглеродна неутралност до 2050 г.


Разбира се, "дяволът е в детайлите". Въпросът е дали 25% намаление до 2030 г. е достатъчно. Отговорът на учените е "не", но това е политическото решение и дори и то бе постигнато с мъка. И сега голямата цел е тези теоретични индикатори да се превърнат в реални политики и промяна от националните законодатели и правителства. И затова сега обсъждаме придружаващо законодателство - за въглероден данък, конкретни закони за отделни икономически сектори - тоест как наистина ще стане имплементирането на голямата цел. Ще има големи битки по тези теми в следващите години.


Имате ли подкрепа от български евродепутати по тези политики, след като няма български зелен представител в ЕП?


- Нашите български членове от "Зелено движение" са част от коалиция, която има свой представител - коалицията "Демократична България" с евродепутата Радан Кънев. Въпреки че заседава с консервативната парламентарна група, той гласува с нас по много теми, интересува се от природозащита и ни подкрепя често. Освен това Кънев е любознателен и е сред малкото български депутати, които виждам редовно да идва на работа.


Имайки предвид, че очаквате силна роля на националните законодатели и правителства по някои от европейските природозащитни теми в следващите години, смятате ли, че в България партньорите ви от "Зелено движение" ще могат да повлияят?


Томас Вайц в посещението си на терен на вековни гори в Природен парк "Витоша" с българските си партньори от партия "Зелено движение" (коалиция "Демократична България") Борислав Сандов (ляво) и Тома Белев (дясно)

© Тихомира Методиева, Личен архив

Томас Вайц в посещението си на терен на вековни гори в Природен парк "Витоша" с българските си партньори от партия "Зелено движение" (коалиция "Демократична България") Борислав Сандов (ляво) и Тома Белев (дясно)


- Мисля, че като част от коалицията "Демократична България" имат шанс да повлияят. Очаква се в предстоящите избори в неделя да повторят изборния си успех от април или дори да го подобрят - тоест, да имат 4 или 5 депутата. Те имат подкрепата на Европейските Зелени и имайки предвид, че наши представители са министри в 6 от националните правителства в други страни членки и така са част и от Европейския съвет на министрите, ще могат да черпят експертиза и опит за конкретно законодателство и да имат подкрепа при европейски преговори.


Важно е, че новите политики не са само за природата, те са и за хората. Трябва да комбинираме природозащитното законодателство със социалното включване, особено в държави, където голяма част от населението не може да отиде до магазина и да купи нужното. И е важно и в по-бедните страни да има подкрепа за новите политики, които да са насочени и към природата, и към хората.


От историческо значение е, че всички страни са солидарни за голямата инвестиция за възстановяване и растеж на Европейския съюз след пандемията. Затова на европейско ниво от Зелените държим да използваме огромния ресурс на Фонда за възстановяване от COVID-19 така, че да стигне до гражданите - соларни панели, чисто отопление в домовете, технологии за пестене на ресурси и за сгради, но и да създаде зелени работни места. Защото имаме и огромни социални теми на дневен ред след пандемията и парите трябва да стигнат до хората, да се вложат в реалните политики на зелен преход, а не да потънат в корупционни схеми. Надяваме се, че "Зелено движение" ще има ключова роля за това в България.


Какви са впечатленията ви от българските гори, които посетихте заедно със своите партньори от "Зелено движение" - видяхте както сечи в гори на олигарх с Борислав Сандов, така и запазени вековни гори в природен парк с Тома Белев?


- Видях гора със запазено биоразнообразие и добро екологично състояние. Въпреки това, на първото място под Мальовица имаше лоши секачески практики - прекомерен процент сеч, много наранени дървета и извозване през голям наклон, което води до ерозия. Сечта беше изключително ориентирана към печалба - всички ценни дървета бяха отсечени. Но природата там е силна, имаше естествено възобновяване и разнообразие от видове. Имате много запазено и си струва да го пазите още повече.


Аз нямам против икономическото ползване на горите, разбира се, но нека ги пазим за бъдещето. Дори и в "Натура 2000", дори и в буферни зони на национални паркове - има начина да си сътрудничим с гората, без да оставяме вредни следи след себе си.


За защитата на първичните гори - тук имате щастието да ги имате, но в Европа те са много малко. За тях е важно да има стриктна защита. Те са изключително ценни с генофонда си за биоразнообразието.


А когато става въпрос не за първични гори, а за насаждения от вековни гори, които са продукт от добро горско стопанство - не смятам, че трябва да наказваме собствениците, които с добри практики са отгледали хубава стара гора. Устойчивото горско стопанство е точно това - разумна и пестелива сеч, позволяваща на гората да се развива. Тези стопани, ползващи щадящи практики във вековни гори от култури, трябва да могат да ги ползват за сеч. Но за устойчива сеч, позволяваща естественото възобновяване.


Защото става въпрос и за природа, но и за поминък на хора. Съчетаването на природа и икономика е напълно възможно и има добри практики за това.


Каква е мечтаната от Вас европейска горска и земеделска политика?


- За горите вече казах - да се грижим за горите така, че да могат естествено да се възстановяват. А за земеделието - има само един начин. Трябва да позволим на растенията със своята фотосинтеза да ни дават въздух и живот. Да ни дават чиста храна и сурови материали, но и да пазят почвата и да запазят атмосферата ни.


Не е въпрос на идеология, науката е много ясна - малки ферми с разнообразие на отглежданите култури и агро-екологични близки до естествените процеси практики - това е бъдещето на храната ни. Мечтата ми е да се съсредоточим върху дългосрочната устойчивост, адаптация, здравословна среда - и да не падаме в капана на краткосрочната печалба от огромни полета със замърсяващи монокултури. Въпрос е само на разум, ползване на науката и подкрепа за вече ясния път от политици и правителства. Такава промяна е моята мечта.


"Кой ще управлява България" - изборното студио на "Дневник" на живо на 11 юли от 18 часа.
Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Гневно

  "Не мисля, че до момента е имало сериозен обществен дебат за това. Той е свързан и с въпроса за индустриалното отглеждане на животни за месо. Въпросите за ефекта върху въглеродните емисии и изобщо нуждата от произвежданите количество месо все още не са сериозно поставяни."

  Кой ял, ял (месо).

  Вече ще ни правят "веган". А, честито!!!

 2. 2 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Гневно

  Бутикови "еко" ферми щели да ни хранят.

  Тези май планират 1000% увеличение на храните.

 3. 3 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Гневно

  "И затова сега обсъждаме придружаващо законодателство - за въглероден данък, конкретни закони за отделни икономически сектори
  ...
  Трябва да комбинираме природозащитното законодателство със социалното включване
  ...
  Затова на европейско ниво от Зелените държим да използваме огромния ресурс на Фонда за възстановяване от COVID-19 така, че да стигне до гражданите - соларни панели, чисто отопление в домовете, технологии за пестене на ресурси и за сгради, но и да създаде зелени работни места. Защото имаме и огромни социални теми на дневен ред след пандемията и парите трябва да стигнат до хората, да се вложат в реалните политики на зелен преход"

  СОЦИАЛИЗЪМ!?!?!?!?!?!?
  Ма*ка,ви м*ъсна, ГАДОВЕ КОМУНИСТИЧЕСКИ!!!!

 4. 4 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5918 Неутрално

  До коментар [#2] от "Тангра":

  Е, нека да има и евтини бройлери и други евтинджос меса, но нека на има и екологични храни, пък пазарът ще реши, не гретените.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 5. 5 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1300 Любопитно

  С'я някой като чуе село да не си помисли за българските села. Германските и наш'те села нямат почти нищо общо.

  Българското село е мъртво, да живее българското село.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 6. 6 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Неутрално

  До коментар [#2] от "Тангра":Е, нека да има и евтини бройлери и други евтинджос меса, но нека на има и екологични храни, пък пазарът ще реши, не гретените.
  —цитат от коментар 4 на Незнайко в Слънчевия град


  Няма вече "пазарът ще реши".
  Решава някой друг. И то доста настъпателно и експедитивно.
  За дни се правят промени, които трябва да имат обществен дебат, да се финансират десетилетия.
  Използват се странични явления, като корона истерията.
  Използват се някакви "ОГРОМНИ" фондове за "възстановяване".

  Кошмар е това, ново РОБСТВО!
  Всеки, който подкрепя тези идеи е престъпник.

 7. 7 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1300 Любопитно

  До коментар [#6] от "Тангра":

  Тебе какво те засяга, не ги даваш ти парите. Парите ги дават банкерите, свежо-свежо напечатани.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 8. 8 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Неутрално

  До коментар [#6] от "Тангра":Тебе какво те засяга, не ги даваш ти парите. Парите ги дават банкерите, свежо-свежо напечатани.
  —цитат от коментар 7 на БМЗ


  Нали аз живея в тоя свят. Утре децата ми.
  Как да не ме засяга.
  То държавата (или ЕС) не е "каца без дъно". Ако един НЕ работи (съзидателно), ами прелива от пусто в празно чужди пари, много ясно, че тоя ресурс трябва да дойде отнякъде. Т.е., идва И от мен, и от моите данъци. И с цената на моята свобода. И с цената на моята намалена покупателна способност и изобщо възможности.

  А "въглеродният отпечатък" е абсурд. Въглеродът стимулира растежа на растенията. Те консумират въглерод. И нещата се балансират.
  В историята на Земята има огромни промени в % въглероден диоксид (двуокис) в атмосферата. Имало е периоди с 2но, 3но, 10рно повече въглероден диоксид.
  Абсурдно е да се събира данък за частите от %та, които човечеството едвам генерира.
  Все едно да се събира данък "въздух". На практика е ТОЧНО ТОВА!

 9. 9 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Света има колосален проблем с опазване на околната среда!
  Светът има проблем с така наречените "зелени" парти и той се състои във факта, че те са като динята - зелени отвън- червени отвътре...!

 10. 10 Профил на Калиманата
  Калиманата
  Рейтинг: 560 Весело

  До коментар [#3] от "Тангра":

  Леко че ще позеленееш!

 11. 11 Профил на Калиманата
  Калиманата
  Рейтинг: 560 Весело

  До коментар [#3] от "Тангра":

  Леко че ще позеленееш!

 12. 12 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Неутрално

  И тези чиновници, "зелени професии", които ще се изхранват с моя "данък въздух", кой ще ги контролира дали са ефективни, дали работят достатъчно, дали са продуктивни?

  Или ще образуват мини соц "бъбъл" в уж капиталистическа страна, и ще си кютат в офисчето, подреждайки папките си по азбучен ред и клатейки крачетата.
  Гадост е това! Паразитизъм!

 13. 13 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Много компактно интервю. Но за сметка на това - пълно с дълбоки мисли.

 14. 14 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 2326 Весело

  "Не мисля, че до момента е имало сериозен обществен дебат за това. Той е свързан и с въпроса за индустриалното отглеждане на животни за месо. Въпросите за ефекта върху въглеродните емисии и изобщо нуждата от произвежданите количество месо все още не са сериозно поставяни."Кой ял, ял (месо).Вече ще ни правят "веган". А, честито!!!
  —цитат от коментар 1 на Тангра


  Ако искаш месо има достатъчно скакалци, бръмбари и червеи!

  В Азия са деликатес, лека полека ще свикваме с новите зелени комунисти.

  Медиите са виновни за 112 място на Репортери без граница!
 15. 15 Профил на Martin Ivanov
  Martin Ivanov
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  Чудесно интервю и много реалистична представа за това, как трябва да изглеждат земеделското и горско стопанство в Европа. За съжаление лобитата на фермерите, сред които най-голямото е КОПА и КОДЖЕКА не мислят така, и продължават да настояват да няма тавани тъкмо за онези, които развиватмонокултурно земеделие. Излизането на Великобритания от ЕС беше удобен момент за пълна реформа на ОСП, но брюкселските зелки доказаха, че не са узрели още за такава. Реформа която да позволи по-справедливо разпределение на средствата от данъкоплатците, а не 80% от тях да отиват в 20% от фермерите и в инвестиционни фондове държащи милиони декари земя както е у нас. Да се махнат преразпределителните плащания, обвързани подкрепи и особено плащанията на единица площ, защото обработваш необработваш земята, ти си ги получаваш о еди колко си евро на хектар. Обвързаната с производството подкрепа пък не стимулира производителите на плодове и зеленчуци и млекопроизводителите да произвеждат повече, защото е обвързана с някакви минимални количества на производство, които са смешни за съвременното земеделие.

 16. 16 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Весело

  ДБ била "дясна" ХАХАХАХАХАА!!!!!!!

 17. 17 Профил на libretto
  libretto
  Рейтинг: 847 Весело

  Г-н, Вайц, освен че искате да направите месото деликатес само за богаташи и токът по скъп с еднно 100-200% - ако има, понеже вияхме какво стана зимата в Швеция - нещо по темата за проектозакона на зелените за това, от 14 години децата да могат да си сменят пола без разрешение на родителите? Или за исканите големи глоби за "неподходящо" обръщение към трансджендъри?
  Всъщност предварително се извинявам, че се обърнах с г-н - може вече да съм си заслужил глобата.

  Let's Go, Brandon! 😁😁😁
 18. 18 Профил на libretto
  libretto
  Рейтинг: 847 Весело

  Направо се разплаках, като го видях как прегръща дървета!
  Това е истинският показател дали обичаш и се грижиш за природата !!!

  Let's Go, Brandon! 😁😁😁
 19. 19 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1675 Весело

  Това тук е......предизборно, после давай сначале!

 20. 20 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Неутрално

  Тези искат поскъпване на всичко: отопление, транспорт, храни, почивки, жилища и т.н.
  Ще стане така, че вече ще работим само за единия хляб и ще се върнем на нивото на феодализма. Всичко останало ще бъде недостъпно за възможностите на обикновения човек, а благините ще се ползват само от новите феодали. В устата им са само данъци и такси, който да плащаме. И срещу това ни обещават мизерен екосъообразен живот.
  Обаче никой не отваря и дума за най-големия проблем, а той е чудовищната раждаемост в бедните държави. Не съм чула зелените да кажат нещо за семейно планиране с цел ограничаване на популацията и оттам ниждите от повече храна и обработваеми площи. Близко е до ума, че ако населението намалее чрез контрол над раждаемостта, дори с умерена екологична политика (пречиствателни съоръжения, събиране на боклуците и рециклиране) ресурсите ще са достатъчни без жестоките мерки на ограничения.
  Освен това зелените са за отворени врати за мигранти с всички произтичащи от това последствия, което е пълно безумие.

 21. 21 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#17] от "libretto":

  Зелените ли са предложили такъв идиотски закон за смяна на пола? Може ли линк?

 22. 22 Профил на libretto
  libretto
  Рейтинг: 847 Неутрално

  До коментар [#17] от "libretto":Зелените ли са предложили такъв идиотски закон за смяна на пола? Може ли линк?
  —цитат от коментар 21 на pamela


  Предложение и проектозакон от зелените кратуни - от 14 да може всеки свободно да си определя пола. Добре, че и в самите среди на лгбт общността има немалко несъгласни, както и доста феминистки организации.

  https://www.dw.com/en/trans-germany/a-56031861

  Let's Go, Brandon! 😁😁😁
 23. 23 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Неутрално

  До коментар [#17] от "libretto":
  Всъщност намерих информацията, достатъчно е показателна:
  Debates about transgender rights have raged most angrily in the Anglophone world, but they are now intensifying across Europe. Last month the Spanish parliament voted against a bill that would allow people to determine their own gender. A day later Germany’s voted down two such bills. Few newspapers took any notice.
  Self-id, as it is known, is the idea that people be allowed to change the legal markers of their sex simply by saying so, without jumping through any medical hoops. Trans-rights groups say this is crucial for trans people, who face daily prejudice. In Germany one of the bills, put forward by the Green Party, proposed that children be allowed to have gender-reassignment surgery from the age of 14, even if parents oppose it. It would also have introduced a fine of €2,500 ($3,045) for referring to a trans person based on their natal sex.
  https://www.economist.com/europe/2021/06/12/continental-europe-enters-the-gender-wars
  Отвратително! Значи, според зелените, достатъчно е човек да декларира, че е жена/мъж и останалите да са длъжни да го смятат за такава/такъв? И не само това, да се обръщат към него по подходящ за "пола" му начин, ако не - глоба!
  Тези идиоти още малко ще поискат и затвор за подобно престъпление.
  Значи един мъж да може да ползва спокойно всички помещения, предназначени само за жени като съблекални, тоалетни, стаи в общежития, въобще всички места, където жените искат да са спокойни и сигурни, че няма да са обект на наблюдение когато се преобличат и където искат да се чувстват сигурни.
  А за това децата да си сменят пола на 14 години - просто нямам думи! На тези зелени идиоти, внесли подобен законопроект им пожелавам техните деца да си сменят пола и то без тяхно знание!

  Който пита какво представляват зелените - ами ето ги в целия им блясък! Всичките им идиотски идеи вървят в комплект.
  Защо "Дневник", който подкрепя всякакви зелени инициативи не препечата статията от "Икономист"? Това е авторитетен източник на информация и се предполага, че написаното там е 100% истина.
  Това е чиста проба манипулация след като се представят само част от идеите на зелените, а друга съществена част се премълчават.


 24. 24 Профил на ykv43523606
  ykv43523606
  Рейтинг: 620 Неутрално

  ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ НА СЕЛО! ВЪРНЕТЕ МИ СЕЛАТА ИЗРОДИ!! 2 СЕЛА ИМАХ, ВЕЧЕ НЯМА НИТО ЕДНО. ИСКАМ ДА СЕ ВЪРГАЛЯМ С ЖИВОТНИ И ДА ТЕГЛЯ МАЙНАТА НА ВСИЧКО И ВСИЧКИ

 25. 25 Профил на libretto
  libretto
  Рейтинг: 847 Весело

  Ето какви истински профешънали предлагат зелените в Германия за следващия Бундестаг -
  https://www.youtube.com/watch?v=IzPPNAER-ss

  Госпожицата е куха, та дрънка. Не може да вдени и да отговори на елементарни въпроси или отговаря с някакви шаблони - нещо като "каква може да ни е политиката спрямо велосипедите, ние сме зелени, какво искате от мен с този въпрос".
  А на един от следващите въпроси само гледаше умно и накрая екипът и поиска друг въпрос.
  А залата явно преобладаващо пълна с дебили бурно аплодираше...

  Ноооо, жена е, зелена - идеален кандидат за някой министерски пост ако Бербок е премиер.

  Let's Go, Brandon! 😁😁😁
 26. 26 Профил на georgi_ww
  georgi_ww
  Рейтинг: 710 Неутрално

  Зелените скоро ше ни качат обратно на дърветата и ще ни върнат към натуралната размяна. В момента токът в Германия е 0,31 Евро/кВтчас. Няма да се учудя ако утре стане 0,50 - т.е. да позеленее повече. Това ще повлече поскъпване на всичко. И няма да е само това...

 27. 27 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Аматьор. Естествено че всички ценни дървета трябва да се осекат, + това последните 4 години по време на управлението на "Борисов" 3, успяха да преизпълнят сечищния план за 20 години напред!

 28. 28 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Неутрално

  Вайс: "А и заради климатичните промени вече виждаме ефект върху горите - например и в Югоизточна България боровите гори отмират заради топлинния стрес и сушите"

  Манипулатор като всички зелени болшевики - боровите гори в ЮИ България боледуват защото не им е там мястото - на ниска н.в. с дълго и горещо лято естествените гори са дъбови - навремето масово са залесявали с бор като противоерозионна мярка понеже лесно се хваща и дръпва, трябвало е обаче поетапно горските да ги подменят с видове подходящи за съответните условия - горното няма нищо общо с измислените климатични промени

 29. 29 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Неутрално

  И един готин виц в унисон със зелените идеи:

  "Разбрах че е време да приключа с диетата и веганството, когато една гъсеница тръгна да излиза от марулята ми, вместо да кажа обичайното “Пфуу... каква гадост”, аз хищно й викам “Къде ми бягаш, ти-и-и!?”

 30. 30 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1688 Любопитно

  Света има колосален проблем с опазване на околната среда!Светът има проблем с така наречените "зелени" парти и той се състои във факта, че те са като динята - зелени отвън- червени отвътре...!
  —цитат от коментар 9 на selqnin


  Да не си слънчасал та звучиш разумно днеска?

 31. 31 Профил на Deadpudding
  Deadpudding
  Рейтинг: 821 Неутрално

  Айде сега г-дата като тоя да ми обяснят как аджеба ще се разберат с другарите от Китай. Все пак са най-големия производител на свинско с над 50% производство в световен мащаб. Такива малоумни политики няма да имат никакъв ефект докато не започнат да засягат Индия и Китай.

  Good shitposting and proper banter guaranteed !! No refunds !
 32. 32 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#22] от "libretto":

  И това в Дойче Веле? Първоизточникът на много от статиите в "Дневник".
  Тази са я пропуснали. Предполагам, че не е умишлено, а просто не са я забелязали или не им се е сторила достатъчно интересна.
  Иначе не пропускат да ни информират за политиката на зелените.
  Настроение: иронично.

 33. 33 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1676 Весело

  До коментар [#30] от "jazzdevil":

  Това "днесКА" много изискано Ви се е получило!!!
  Нямам абсолютно никаква вина, че не сте разбрал или сте сметнал за неразумни неща, които съм споделял тук "неднесКА"....

 34. 34 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 363 Неутрално

  Дано нашите зелени направят същото както Томас направи за Австрия, а именно:

  7000км ски писти, 1300 кабинкови лифта и 2200 седалкови лифта.

  Дано!

 35. 35 Профил на knu201006282
  knu201006282
  Рейтинг: 26 Неутрално

  Висшист започнал да говори , за да уговори някаква игра значи е в беда . Учен да те защити от " селските черти " и " градските мечти " значи , че греши, защото най-голямата беда е планетната мечта . Автор: Георги Илиев Митев. Трето поколение репресиран. Потърпевш от милицията, военните, военните медици, полицията, медиците, институции и граждани. София (2014 ).

 36. 36 Профил на knu201006282
  knu201006282
  Рейтинг: 26 Неутрално

  ... Те проблемите си ги решават с песента на витошаря: " Само от спортист в планината ти ще се спасиш , защото долу е полиция, горе е милиция и навсякъде е авиация без комуникация . " . Автор: Георги Илиев Митев. Трето поколение репресиран. Потърпевш от милицията, военните, военните медици, полицията, медиците, институции и граждани. София (2014).

 37. 37 Профил на zocho1
  zocho1
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#34] от "patrokalche":

  За г-н Вайц ли говорите? Ако да- как точно и в какво качество е свършил цялата тази работа?

 38. 38 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Разстроено

  Ето какви истински профешънали предлагат зелените в Германия за следващия Бундестаг - https://www.youtube.com/watch?v=IzPPNAER-ss Госпожицата е куха, та дрънка. Не може да вдени и да отговори на елементарни въпроси или отговаря с някакви шаблони - нещо като "каква може да ни е политиката спрямо велосипедите, ние сме зелени, какво искате от мен с този въпрос".А на един от следващите въпроси само гледаше умно и накрая екипът и поиска друг въпрос.А залата явно преобладаващо пълна с дебили бурно аплодираше...Ноооо, жена е, зелена - идеален кандидат за някой министерски пост ако Бербок е премиер.
  —цитат от коментар 25 на libretto


  Мисля, че са ни сложили нещо в чая ...
  Нещо за затъпяване.
  500те милиона в ЕС, 330млн в САЩ и 40 млн в Канада са пили нещо много прее*ано.
  Ваксина в чая ли е, чип ли е. На Дисни и Холивуд глупостите ли са, не знам. Ама има нещо мнооого много сбъркано.

 39. 39 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Любопитно

  Айде сега г-дата като тоя да ми обяснят как аджеба ще се разберат с другарите от Китай. Все пак са най-големия производител на свинско с над 50% производство в световен мащаб. Такива малоумни политики няма да имат никакъв ефект докато не започнат да засягат Индия и Китай.
  —цитат от коментар 31 на Deadpudding


  Щраусът какво го е*е, че над земята има други животни, живот, опасности.
  Важното е, че под земята е насаме със собствената си пилешка малка тиква.
  И някак това му дава чувство на успокоение.

 40. 40 Профил на Тангра
  Тангра
  Рейтинг: 1905 Любопитно

  Хора, радвайте се, че сме родени в България!
  Ако се бяхме случили в презадоволена страна, там презадоволяването води системно до суисидни нагласи.
  Елементарен механизъм заложен от еволюцията в животните (и хората).
  От половин век поне, западът страда от тая болест.
  Оттам и проблемът с демографията и правенето на деца.

 41. 41 Профил на www
  www
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Този депутат е неграмотен политически активист. Води борба със СО2, това е някаква религиозна обсебеност, секта. Монокултурите които така пречат са основата на земеделието, без тях няма да има базови храни, фуражи и суровини за да се сглабят любимите им веганските менюта. При правилен сеитбооборот, и грижи за земята те не са проблем. Европейските зелени все повече от защитници на природата се превръщат в човеконенавистна агресивна идеология. В тяхната ценностна система хората се заместват от буболечките, мечките, кучетата и каквото още се сетите. Те искат да преобразяват икономиката според сбъркани критерии. Най-лошото обаче са напъните да се налагат в обществото, да определят какво хората да мислят, говорят и правят, а това вече не е демокрация, повече прилича на фашизъм/комунизъм, изберете си сами.

 42. 42 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2004 Неутрално

  Аматьор. Естествено че всички ценни дървета трябва да се осекат, + това последните 4 години по време на управлението на "Борисов" 3, успяха да преизпълнят сечищния план за 20 години напред!
  —цитат от коментар 27 на bretschneider


  Грета Тунберг форевър..

  Естествено, че ще се секат и горят - виждаш ли как зелениста на снимката е барнал едно дърво - комай се тъкми да го изскубва и да го гори одма ..

  https://bodil.bg/wp-content/uploads/2021/01/2.jpg

  Зелената сделка!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK