Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в природата

Щетите от водните централи са както поради отклоняване на водния поток, така и поради пречки пред пътя на рибите. На снимката: ВЕЦ над Говедарци, разположен в защитена зона "Рила-буфер", причинява пресъхване на река над питейно водохващане.

© За да остане природа в България

Щетите от водните централи са както поради отклоняване на водния поток, така и поради пречки пред пътя на рибите. На снимката: ВЕЦ над Говедарци, разположен в защитена зона "Рила-буфер", причинява пресъхване на река над питейно водохващане.Екоминистерството предлага промени в наредбата за повърхностните води, както и промени в Закона за водите, с които да улесни изграждането на водноелекрически централи (ВЕЦ), въпреки че обосновката цитира като цел "ограничаване на въздействието от водовземане и нови физични изменения на вътрешни реки с цел производство на електроенергия" и "намаляване на въздействието върху реките от натиска от всички видове водовземане". Срокът за обществените консултации и по двата проекта е до 6 септември.


Мотивите за промените на наредбата са съгласуване със сегашния закон за водите (ЗВ), който пък се предлага да се измени с цел "да се ограничи водовземането от вътрешни реки с цел производство на електроенергия, освен в случаите, когато се използват изградени язовири и съоръжения към тях, изградени или съществуващи съоръжения за водовземане от реки с издадено разрешително по ЗВ или изграждане на руслови ВЕЦ." Накратко - в закона ще се създадат изключения, позволяващи водовземане за производство на енергия за изграждане на ВЕЦ, които имат стари издадени разрешения. А в наредбата ще се разреши продължаването на разрешителното с по-малки изисквания към документите.


Наредбата - продължаване на разрешителни за ВЕЦ при изтекъл срок за строеж


Към момента наредбата изисква (чл. 22, ал. 3) за издаване на разрешителни за водовземане от повърхностни води да се прилагат документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията за реализиране на целта, съдържат скица с нанесени граници на имотите, списък с имената на собствениците, деклариране на съгласието на собственика за ограничаване на правото на ползване на собствения му имот, както и документ, удостоверяващ учредено право на строеж. Този текст уточнява изисквания от Закона за водите (чл. 60). Новата редакция, предложена от служебното ръководство на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), предлага да отпаднат част от изискваните документи и да се изискват само изрично упоменатите в закона документи, въпреки че целта на подзаконовите актове е именно да дават по-детайлни от законовите правила. Така в проекта за наредба се предлага да отпадне изискването за представяне на документ за учредено право на строеж и за учредено право на строеж в принадлежащите земи на реката, когато се разрешава изменение и удължаване на стари разрешителни за водноелектрически централи, които до момента не са реализирани.
В случая предлаганото изменение улеснява ползване на права върху държавна собственост за целите на ВЕЦ, като отменя нуждата от нова процедура за предоставяне на право на строеж при изтичане на срокове. Според чл. 67 на Закона за собствеността и тълкувателно решение на ВКС, съгласно което упражняване право на строеж означава сградата да бъде построена до етап груб строеж. Правото на строеж се погасява по давност, ако притежателят му в рамките на 5 години не построи сградата до етап на груб строеж.


Според становището по проектонаредбата на сдружение "Балканка" построените след 2003 г. водохващания в принадлежащите земи на реките за малките ВЕЦ-ове - и руслови, и деривационни, не притежават документи за такова вещно право с три изключения - построените ВЕЦ Кадиево и ВЕЦ Царевец, и непостроения ВЕЦ Тевани 1. Природозащитниците напомнят, че Законът за енергетиката определя, че правото на строеж е възмездно, а продължаващото присъствие на водохващанията на ВЕЦ-овете в публичната държавна собственост и използването им за производствена дейност без заплащане нанася огромни финансови загуби на държавата и представлява закононарушение.


От "Балканка" посочват също, че има оповестено окончателно решение на Върховния административен съд относно ВЕЦ "Баба Цвета", според което учредено право на строеж е задължително за издаване на разрешението за строеж за ВЕЦ-овете.Законът за водите - отпадане на забраната за ВЕЦ в "Натура 2000"


Мотивите за предложените промени в закона защитават нуждата от "намаляване на въздействието върху реките от натиска от всички видове водовземане, а не само от водните централи." Конкретното предложение е за "ограничаване на въздействието от водовземане и нови физични изменения на вътрешни реки с цел производство на електроенергия," като изрично се поставя изключение за случаите на вече изградени съоръжения и за водни централи със стари разрешителни, макар и към момента все още непостроени.


Освен това явно декларирано в обявлението на МОСВ изключение за непостроени ВЕЦ със стари разрешителни, в проекта има и други предложения, улесняващи строежа на нови водни централи. Проектът подновява инициативата на Валери Симеонов от 2020 г. за отпадане на забраната за водни централи в защитени територии и зони.


Тази забрана е въведена в Закона за водите през 2010 г. с цел синхронизирането му с европейската Рамкова директива за водите. Въпреки все още действащата забрана и към момента в зони от "Натура 2000" в България вече има построени 164 ВЕЦ, по данни на екоминистерството, като броят на издадените, но нереализирани разрешителни е малък.


Ако се одобри проектът на служебния министър Асен Личев, ще отпаднат досегашните ограничения за добив на електричество от води в защитени зони и защитени територии, като либерализацията за строежи се аргументира с теоретични режими по други закони, които обаче не съществуват. Според предлаганите промени Законът за водите няма да забранява ВЕЦ в национални защитени територии (по Закона за защитените тиретории ЗЗТ), нито в европейските защитени зони от "Натура 2000" (защитени от Закона за Биологичното разнообразие ЗБР), защото за тях би трябвало да има конкретни защитни забрани в планове за управление и заповеди за всяка конкретна територия. Факт е, обаче, че при формулиране на плановете за управление и режимите в заповедите по ЗЗТ и ЗБР такива забрани не са вписвани - защото вече са постановени в Закона за водите.


Това означава, че ще се разчита на създадени ограничителни режими за конкретните територии по ЗЗТ и ЗБР, които обаче не са вписани никъде. Те не са били вписвани в планове за управление и в заповеди, именно защото ВЕЦ са недопустими навсякъде в защитените обекти и това е записано в общата забрана в Закона за водите от 2010 г.


Тоест, ако забраната отпадне от Закона за водите, нови водноелектрически централи ще могат да се създават в защитени територии и зони.


За подобен проектозакон преди две години граждани протестираха при опит на "Обединените патриоти" да прокарат същата поправка чрез Закона за ядрената енергия, които в правителството "Борисов 3" бяха получили като ресор екоминистерството. Дори при тогавашната политическа воля, обаче, експертният екип на ведомството в становище от януари 2020 г. категорично се обяви против разрешаване на нови ВЕЦ.


За нуждата от ограничаване на ВЕЦ в защитени територии и зони сигнализират природозащитници от години, а и самото МОСВ е посочило в обосновката на промените, че всъщност целта им би трябвало да бъде за "опазване на водите от влошаване на състоянието и за постигане на целите за добро състояние в съответствие с чл. 4 на Рамковата директива за водите" на Европейския съюз." И към момента Европейската комисия разглежда жалби от природозащитници за водни централи, които увреждат реките, някои от които са цитирани и в доклада на министър Личев към Министерския съвет. Към момента пилотната процедура за проучване на нарушенията в България EU PILOT 9183/17/ENVI е обединена с няколко жалби от други държави за увреждания от ВЕЦ в нарушение на Рамковата директива за водите под нов номер - EUP(2020)9721.


Жалбите към незаконни ВЕЦ в България са подавани през годините от сдружение "Балканка". От сдружението предоставиха за "Дневник" кореспонденция с Европейската комисия, която потвърждава, че освен като основа за пилотната проучвателна процедура по Рамковата директива за водите, строителството на ВЕЦ в зони от "Натура 2000" е част и от вече действащата наказателна процедура срещу България за увреждане на биоразнообразието от 3 декември 2020 г. заради нарушения на европейската директива за хабитатите. Тя изисква от страната да престане да изгражда ново строителство в "Натура 2000", като пренебрегва в екооценките му кумулативния вреден ефект от различни инфраструктурни обекти в една и съща зона.Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1698 Неутрално

  Тези хахавелнци от служебното правителство, за пари и майка си ще продадат.

 2. 2 Профил на Синдбад-мореход
  Синдбад-мореход
  Рейтинг: 470 Неутрално

  Безумна лакомия и безотговорност!

  легендарный купец, моряк и путешественник, попадавший во множество фантастических приключений
 3. 3 Профил на Willy Messerschmitt
  Willy Messerschmitt
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  Ааааа ама разбира се...Нали новите варвари треба да захлебят!Даже и разрешителни не са им нужни...Само бележка от Рашков и от Антон Кутев!

  До истината се достига с познание! Не влизам в диалог с лумпени !И не храня руски тролове...
 4. 4 Профил на Джони Пенкофф
  Джони Пенкофф
  Рейтинг: 181 Неутрално

  Сега задкулисието се опитва да направи "ДА.БЪЛГАРИЯ" основна политическа сила, но няма да стане номерът им. В страни с беден народ не може да има демокрация, защото нямо политически потенциал - тоест достатъчно политизирани хора с политическа култура и самочувствие да се занимава с политика - вдъхващ доверие и идеи. Затова имаме толковаа нищожни партийки. И те ще си останат такива. Социализмът създаде 10 пъти повече такива хора. Тя и средната класа беше 10 пъти повече. Ето защо бедната държава няма демокрация, а това води и до лоша държава и лоша икономика. Където всички са десни, а дясното е престъпление срещу човечеството и логиката. Дясното е зло. примерно:Само държавното здравеопазване и добри пенсии и социални помощи, може да гарантира на вксинираният - че при развитие на имунно заболяване и инвалидизиране след години - дори, ще му се гарантира някакъв живот. Ако не е така ще се предпочете да не се ваксинират. То изобщо с медицината е така. Не развитието на технологиите и пазарната икономика спират болестите и войните, замърсяването, а демокрацията социалната държава го прави. ................................. ............................ ....................................................... Лъжaтa в пoлитикaтa, ЛЪЖAТA - ДEМOКРAЦИЯ!? Икoнoмичecкaтa влacт ли имa нaрoдът? Инфoрмaциoннaтa влacт ли имa нaрoдът, oбрaзoвaниe, мeдии, културa? A, кoйтo кoнтрoлирa тeзи влacти, кoнтрoлирa и зaкoнoвлacтиeтo, и вcички държaвни влacти. ........................................... ............................... ............ Дяcнoтo e злo. И нямa прaвo нa живoт в дeмoкрaциятa. Тa тo дяcнoтo cи e криптoфaшизъм. Cвoбoдният пaзaр прaвил РAЙ? Нo и гeнитe имaли знaчeниe, eтo зaщo Бългaрия, Индия и Aфрикa ca бeдни. Cвoбoдният пaзaр ли e винoвeн зa УБAВAТA икoнoмикa или гeнeтичният пoтeнциaл? ЧИCТ ФAШИЗЪМ, нo c мacкa! Дecнитe вce рaзcъждaвaт кoя нaция e пo дoбрa и кoя пo кaлпaвa. 100% чacтнocт в eнeргeтикaтa, c 0 нулa нaмeca нa държaвaтa, тa дa видим кoлкo e вкуceн кaпитaлизмът. Пaзaрнo, cвoбoдeн пaзaр знaчи cвeтoвни цeни, в Кoлумбия кoятo e нa първитe мecтa пo eлeктрoннo прaвитeлcтвo и нeoлибeрaлизъм тoкът e двa - три пъти пo-cкъп oт Бългaрия, и в 80% oт ceлaтa нe e изгoднo дa имa тoк - дa прoкaрaт и пeчeлят. Прeди държaвнaтa нaмeca, плoщaдитe ca били БЛAТAТA, a пътищaтa ca били брeгoвeтe нa рeкитe, eдинcтвeнитe мecтa бeз coбcтвeник. нO НEКA ДA E ТAКA, 100% ЧACТНO И НУЛA ДЪРЖAВНOCТ, НEКA ДA ВКУCИМ ДЯCНOТO!

  .... ... Богатите страни имат не само икономическа изгода да държат бедните страни да са бедни. В Руанда им казват, че кафето е отровно.... Ресурсите са ограничени, и бедността ограничава консумирането им, цената им, и евтиното им добиване да бъде. Но и бедните страни са зависими от заеми и пазари, визи, ограничения, МВФ, и така са под пълен политически и всякакъв контрол. Ето защо не е изгодно на НАТО българия, украйна да не е бедна, Грузия, Мексикоо..

 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1768 Неутрално

  Колкото по-рано си тръгнат тези....., толкова по-добре за Отечеството!!!

 6. 6 Профил на pippo
  pippo
  Рейтинг: 249 Неутрално

  Хайдеее, юруш на ВЕЦ
  старата лисица Личев няма как да не клекне пред червените си приятелчета

 7. 7 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1173 Неутрално

  После някой пак ще забогатее от акции от консултантски договор.

 8. 8 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 583 Неутрално

  Тези са ненормални – психопата е седнал до социопата и ни кроят шапката!

  НЯМА ДА ОСТАНЕ ЕДНА РЕКИЧКА И ЕДНА ВАДИЧКА В ТАЗИ ДЪРЖАВА!

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7342 Неутрално

  Абе какво нови ВЕЦ-ове бе. Като почнат големи засушавания, тези с вецовете хич не им пука да спрат централите. Те си гледат интереса.

 10. 10 Профил на sablezub
  sablezub
  Рейтинг: 816 Неутрално

  Тези хахавелнци от служебното правителство, за пари и майка си ще продадат.
  —цитат от коментар 1 на svoboden


  Айде-айде, има-няма и пак допреме до класиците. Не знам цитираш със свои думи ли, извода логически си направил сам ли, но точния цитат за който се интересува е точно: "Всичко, не само земята, но и човешкият труд, и човешката личност и съвестта, и любовта, и науката, и хахавелнциците от служебното правителство, и от неслужебно правителство и всички други хахавелнци — всичко неизбежно става продажно, докато се държи властта на капитала."

  «Я возненавидел богатство, так как полюбил людей, так как я вижу и чувствую всеми струнами своей души, что сегодня люди поклоняются золотому тельцу, который превратил человеческие души в скотские и изгнал из сердец людей любовь»
 11. 11 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2960 Неутрално

  Имаме няколко хубави планини и е хубаво да не се пипа ландшафта и водите!
  Държавата трябва спешно да инвестира в 5-6 АЕЦ-а, пък осраната зона около Марица Изток , кой както иска да прави фотоволтаици там 20-30кв.км за нищо друго не стават посока Сливен мъртвата земя и за вятърни перки е ок!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 12. 12 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  Извинявайте но хептен ни взехте за .....

  Проточна ВЕЦ не може да предизвика пресъхване на реката. Тя си има други вреди, които пречинява, но това че не не минава вода пред преливника, означава че дебита може да се поеме от турбината.

 13. 13 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 410 Неутрално

  кви са тея глупости.
  тоя министър да не слънасал
  от червено слънце на комунистическата
  пустиня. никакви мафиотски ходатайства
  в служебното правителство.

 14. 14 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1734 Неутрално

  Няма ли да предложат и да се изсекат горите?

 15. 15 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  До коментар [#9] от "Роси":

  Какви глупости дрънкате, това са проточни ВЕЦ'ве на малки рекички , те нямат язовири. Като има вода им върти турбините, като няма достатъчно не успява да ги върти, те не я контролират водата !!!

 16. 16 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 999 Неутрално

  Е, добре, че е временен. Ако беше постоянен, трябваше да се удави в първия отходен канал. Действително няма такава държава, няма такъв народ, има само овластени кретени.

 17. 17 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1579 Неутрално

  Нали? Щото сега са малко и малко язовири се източват до състояние, в което няма вода за хората? Да не говорим за еко щетите ...

 18. 18 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 673 Гневно

  "Служебният екоминистър предлага да се улесни строителството на водни централи в природата"

  Да си го избие от главата, че не остана природа вече от подобни решения...

 19. 19 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1579 Неутрално

  ...дрън, дрън ...
  —цитат от коментар 4 на Джони Пенкофф


  Взимай си хапчета бе приятел! :))

 20. 20 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  До коментар [#12] от "1001":

  Това никоя мисирка не е обясни
  лка - каква точно е вредата на една такава проточна ВЕЦ? Изключваме някаква вреда при строителството и, прекарване на път до там и т.н. Но при работа не виждам никаква вреда ?

 21. 21 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1928 Гневно

  Тоя министър не е за бесене, той е за давене, в тинята! Тези микроВЕЦ унищожиха живота в реките, пресушиха извори и водохващания, заблатиха и отровиха малкото останали водни площи в планините!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 22. 22 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1928 Гневно

  До коментар [#4] от "Джони Пенкофф":

  Не срами името на този Човек! Смени си ника простако.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 23. 23 Профил на Инженер Раул Викторов
  Инженер Раул Викторов
  Рейтинг: 467 Неутрално
 24. 24 Профил на ceg22697604
  ceg22697604
  Рейтинг: 118 Разстроено

  А хората се съмняват, че Радев и БСП са колкото, че и по-лоши от ГЕРБ...

  Само дето служебните и с протести не може да махнете.

 25. 25 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3768 Неутрално

  До коментар [#3] от "Willy Messerschmitt":

  То е интересно, как са дадени/взети разрешенията за построените над 150 малки ВЕЦ. Изключвам тези, които съществуват от времето на соца. Знам за три такива по река Искър от време оно и поне още толкова от двадесетина години насам.

 26. 26 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  До коментар [#16] от "Мърмор":Ей, той се вихри от времето на Евдокия Манева и Иванчо Костов. Тогава заграби минералните води от Комитета по геология.

 27. 27 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3768 Неутрално

  До коментар [#11] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  Няма вятър за преките. Дори и фотоволтаиците не знам дали ще са на печалба.

 28. 28 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Първото голямо насиране беше водохващането Белмекен- Сестримо. Тогава обраха водите на Източна Рила и западните Родопи. Марица пресъхна . Осуши се Долнобанското поле, пресъхна Костенският водопад.
  Сегашните еколози защо не възстановят природата ? Каква е ползата от ПАВЕЦ Чеира?

 29. 29 Профил на pippo
  pippo
  Рейтинг: 249 Неутрално

  До всезнайковците за проточните ВЕЦ - ходете вижте Искър при Своге на какво блато е станал, а ако имате нерви продължете и надолу след Мездра. По няколко километра блато, това не е река, цъфтят водорасли, събира се утайка и изпуска метан (пак в атмосферата, щото нали са еко), риба може да има само на метър -два дълбочина, а като изпуснат утайката и по 20-30 км няма живот. През тези стени риба нагоре няма как да се качи, бреговете са унищожени, като дойде голяма вода няма как да се разлее
  Не вярвате - вижте https://bnr.bg/radiobulgaria/post/100225158/prirodozashtitnicite-sa-protiv-bezrazbornoto-stroitelstvo-na-vyzobnovyaemi-energiini-iztochnici-v-bylgariya

  https://www.moew.government.bg/bg/izpuskane-na-vodi-ot-vec-lakatnik-e-prichina-za-umryalata-riba/

 30. 30 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5954 Неутрално

  До коментар [#12] от "1001":

  Това е вярно. Иде реч за една съвременна воденица.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 31. 31 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2525 Неутрално

  ВЕЦ са убийство за живота по реката! Изобщо не са еко! Даже напротив. Да възобновяема енергия е, но не ВРЕДИ на природата! Никакви нови ВЕЦ и затваряне на старите колкото се може по-бързо!

 32. 32 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 1460 Любопитно

  Това има смисъл само след внимателна законова промяна И ако спре сечта... Защото може да се окаже, че вецове има, но вода няма...

 33. 33 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#28] от "ahasver":

  еми питай кой саботира ПАВЕЦ-а.
  кажи кой го саботира. ми енергийната мафия
  на червените и на сараите. костенския водопад
  си е ок. отиди някой път да видиш май месец какво става
  от пълноводие.

 34. 34 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#29] от "pippo":

  и аз така мисля. това на Искър с тея
  сто хиляди ВЕЦ-а беше пълно безумие.

 35. 35 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#29] от "pippo":

  Аз не твърдя че няма проблеми, но Искъра не е пресъхнал от проточните ВЕЦ
  Най ми е смешно преградили реката и оставили едно поточе една педя широко да върви свободно - по което трябва да мигрира рибата - еми няма как да стане
  Общо взето проточните ВЕЦове накъсват реката и унищожават биоразнообразието

 36. 36 Профил на 1001
  1001
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#28] от "ahasver":

  Това е балансираща мощност и ако ще развиваме зелена енергентио ни трябват още такива.
  Аз веднага се сещам за Жребчево и Копринка - да ще трябва да се сложат тръби помпи и т.н. за да акумилираме излишния ток от фотовалтаиците и да го използваме когато ни трябва

 37. 37 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 2051 Весело

  ВЕЦ са убийство за живота по реката! Изобщо не са еко! Даже напротив. Да възобновяема енергия е, но не ВРЕДИ на природата! Никакви нови ВЕЦ и затваряне на старите колкото се може по-бързо!
  —цитат от коментар 31 на stargate


  Последно , ВЕЦ вредни ли са ,или не са?

 38. 38 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1853 Неутрално

  До коментар [#20] от "m17":

  В този сайт нямаш шанс. За съжаление зелените талибани рядко разсъждават....

 39. 39 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  Комунистите докопат ли власт не се съобразяват със закони и правила, само санкции от ЕС попарват мераците им. За да стреснат народа започнаха профилактиране на учители, защото често те са съвеста на народа.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 40. 40 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  До коментар [#29] от "pippo":

  И как точно вецовете са виновни за това? За какви утайки говорите, ВЕЦа не изхвърля утайки нито изпива водата, просто я прекарва през турбините но водата НЯМА КАК ДА ИЗЧЕЗНЕ в небитието.

 41. 41 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  До коментар [#35] от "1001":

  И що да няма как да стане - вие виждали ли сте поток в който живее пъстърва? Разбира се сомове и т.н. големи риби няма как минат но те и не мигрират нагоре по реките.

 42. 42 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 989 Неутрално
 43. 43 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 989 Неутрално

  До коментар [#1] от "svoboden":

  Добре че е предложение на сегашния министър. На Нено свирка щеше да направиш.

 44. 44 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1853 Весело

  До коментар [#40] от "m17":


  До коментар [#29] от "pippo":И как точно вецовете са виновни за това? За какви утайки говорите, ВЕЦа не изхвърля утайки нито изпива водата, просто я прекарва през турбините но водата НЯМА КАК ДА ИЗЧЕЗНЕ в небитието.
  —цитат от коментар 40 на m17


  Да бе, нямало как да изчезне?! А къде изчезна водата на Перник? Нали ВЕЦ-а я изпи!
  Бъзикам се, не се връзвай...

 45. 45 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1050 Разстроено

  това е само началото....

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 46. 46 Профил на bfc23648472
  bfc23648472
  Рейтинг: 51 Неутрално

  Незабавна оставка! Не само, че не требва да се улеснява, но и много от вече изградени мини ВЕЦ-ове да се разрушат и извозят, а коритата на реките да се възстановят до първоначалното им състояние. 99% от тях са дадени на наши хора под масата против всекакви екологични стандарти. Това е един геноцид срещу българската природа и срамно петно в новата ни история.

 47. 47 Профил на pippo
  pippo
  Рейтинг: 249 Неутрално

  До коментар [#41] от "m17":
  ами органика пич, органика - листа, клони...
  значи тази органика започва да гние, при което за почва процес по извличане на кислорода от водата. Ами вземи чети

 48. 48 Профил на fof331071410
  fof331071410
  Рейтинг: 5 Весело

  Аха. До сега извън природата ли ги строяха?🤔

 49. 49 Профил на gorskiq1
  gorskiq1
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Аха значи там където няма какво да се защитава бърза да обяви защитени зони -пр. Корал и Карадере ,а на всяка рекичка и поток -без проблем ВЕЦ . Както винаги за сметка на едрите апаши трябва да го отнесат нещастните дребни собственици на земи .Оставка на нещастника личев и неговия патрон кирчУ канадецо дето ще докарва американци да снимат филми по чуждите места ,а собствениците да пият по една вода

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK