Столичната община пита гражданите за бъдещи мерки за околна среда, енергия и климат

Лесопаркът на Борисовата градина в София, гледан от планината Витоша, чиято природа се опазва като природен парк по ЗЗТ и зона по ЗБР от европейската мрежа "Натура 2000". Извън тази голяма площ, данните показват недостатъчно зеленина в жилищните квартали на столицата.

© Марта Георгиева

Лесопаркът на Борисовата градина в София, гледан от планината Витоша, чиято природа се опазва като природен парк по ЗЗТ и зона по ЗБР от европейската мрежа "Натура 2000". Извън тази голяма площ, данните показват недостатъчно зеленина в жилищните квартали на столицата.Два стратегически документа предлагат разнообразни мерки за управление на природните ресурси на София и столичани могат да дадат мнения за тях в писмени консултации. Това са публикуваните проекти за устойчива енергия и климат със срок за становища до края на септември (виж тук) и нова програма за опазване на околната среда със срок за мнения до 14 октомври (тук).


Устойчива енергия вместо адаптация


По темата за климата реално предложението на столичния кмет Йорданка Фандъкова е Столичният общински съвет (СОС) да отмени приет на 30.05.2019 г. План за адаптация към климатичните промени на СО за периода 2019-2025 г. Идеята е вместо него да бъде одобрен публикуваният за консултация нов План за действие за устойчива енергия и климат на Столичната община 2021 - 2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.


Нуждата от актуализация на стратегическите цели на столицата в областта на климата и енергетиката се обяснява с изисквания на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) и на Глобалното споразумение на кметовете за климат и енергия, които са комуникирани обаче още през 2018 г. В крайна сметка откроените от кмета Фандъкова нови моменти в проекта за действия до 2030 г. включват:

  • Намаляване на емисиите на парникови газове на глава от населението с 40.6% до 2030 г. спрямо нивата от 2007 г.;
  • Намаляване на годишното крайно енергийно потребление с 837 GWh към 2030 г. спрямо 2018 г.;
  • Достигане годишно крайно потребление на енергия от възобновяеми източници от 424 GWh към 2030 г.
  • Инвестиции за реализиране от около 961.36 млн. лв. с ДДС до 2030 г.
Като основни сред общо 70 мерки на новия план (31 за смекчаване на климатичните промени и 39 за адаптацията към климатичните промени) резюмето на проекта откроява като "особено важни" мерките за "обновяване на сгради" (четири мерки по тази тема), както и за подмяна на досегашните отоплителни тела и транспортни средства и изместване на високоемисионните горива чрез източници на възобновяема енергия (6 мерки).
Предвидени са и мерки за строителството на нови сгради с нулево потребление на енергия (две мерки), както и специална мярка С.1.4 "Намаляване на емисионния фактор на топлинната енергия предлагана от "Топлофикация София" ЕАД, включително с отчитане на възможности за използване на енергия от ВИ". Отделно е подчертана "важната роля за намаляване на емисиите на парникови газове" на мярка С.3.11 "Въвеждане на система за разделно събиране на биоотпадъците от домакинствата".


Всички документи за публичната консултация можете да прочетете тук.


Програма за околна среда, цитираща вече остарял план за климата


На фона на предложението за отмяна на Плана за климата от 2019 г. чрез горната консултация интересен е проектът за Програма за опазване на околната среда на Столичната община до 2027 г., за който становища са подават до 14 октомври. В него външният изпълнител, разработил предложението, явно не е бил уведомен за предстоящата актуализация на мерките на Столичната община за адаптация към климатичните промени и препоръчва "Изпълнение на мерките, посочени в стратегическите документи, основани на посочените основни направления за адаптация".


Известно объркване личи и в частта, посветена от авторите на проекта в частта му за биоразнообразие. Тук те са заявили, че през 2015 г. планът за управление на Природен парк "Витоша" е актуализиран, което е невярно. Процедурата по актуализация не бе завършена поради силен обществен отпор срещу планираната урбанизация в проекта за актуализиран план и в момента Витоша все още се управлява по режимите на първоначалния си план от 2005 г.


Отбелязва се обхватът на горите в държавния и общински фонд, но не са отбелязани горите на частни собственици и религиозни институции, управлявани по Закона за горите. В проекта не е идентифициран проблем и препоръки в тази насока, като се отбелязва, че "горите в СО попадат в категория "специални" и обхващат основно такива с рекреационно значение (курортни гори и местности и извънселищни горски паркове) и включени в границите на защитените територии по смисъла на Закон за защитените територии (ЗЗТ) и защитените зони, обявени по реда на Закон за биологичното разнообразие (ЗБР)".


Екипът отбелязва, че има "добро покритие от защитени територии и защитени зони за опазване на биологичното разнообразие" - 13,11% от територията на общината. Приема се, че градското биоразнообразие извън защитените територии (по ЗЗТ) и извън мрежата "Натура 2000" (зоните по ЗБР) е незначително.


Проектът отбелязва, че важното биоразнообразие на Столичната община е в защитените национални територии и в зоните от европейската мрежа "Натура 2000". За биоразнообразието извън тези защитени обекти проектът за опазване на околната среда на Столичната община предлага само проучвания - "Проучване на биоразнообразието на територията на общината извън защитени територии и зони, като внимание се обърне на биологичното разнообразие в агроценозите и в урбанизираните територии. Данните да бъдат систематизирани и публично достъпни".


Освен това проучване препоръчаните за биоразнообразието мерки за Столичната община са в разработване на планове за управление и в информационни кампании, както и ремонти на зоопарка.


В частта си за градските зелени пространства проектът за програма за опазване на околната среда на Столичната община не представя визия за дърветата в урбанизирани и паркови територии, но отбелязва, че озеленяването е в съотношение от "едва 0.68 кв. метра на жител, което е повод за планиране и изграждане на нови паркове за широко обществено ползване". Отбелязват се и нужда от неизвършените досега "заснемане и паспортизация на растителността с цел нейното устойчиво развитие, поддържане и опазване". Документът отбелязва също, че "в строителните граници на града има нисък процент на зелените площи за широко обществено ползване", но не предлага конкретни мерки за засилване на изискванията за озеленяване към строителството.


Последната част от препоръките са към ограничаване популацията на безстопанствените кучета и осъществяване на контрол върху собствениците на домашни кучета. Единствената препоръка по темата е приемане на тематична общинска програма.


Освен по споменатите теми проектът за програма за околната среда на столицата предвижда действия в областите въздух, води, отпадъци почви и нарушени терени шум населените места и радиационна обстановка и влияние от нейонизиращи лъчения. Пълното съдържание и информация за подаване на становища можете да видите тук.

Коментари (26)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на imaligoogle_hr
  imaligoogle_hr
  Рейтинг: 1671 Любопитно

  Казва ли, с колко ще увелич данъците и сметките за ток, вода, парно и топла вода, преди да пита?

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  Калинките на самоковската се изчерпаха. И ЕС вече не им се връзва на "мерките"!
  УСВОЯВАНЕТО Е ЗАСТРАШЕНО ДРУГАРИ!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#1] от "imaligoogle_hr":

  С колкото не ѝ достигат за новите и старите чекмеджета и шкафчета.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1114 Весело

  Трябва Общината да отдели още пари за зелени политики и за финансиране на проектите и докладите на Зелените движения.
  Проектите за изследване на прелета и хабитата на червеногушата гъска, кривоклюния дрозд и жълтоперестата въртиопашка боксуват от години, а Столична община така и не може да намери 30-40 милиона лева за да ги финансира.
  Планетата ни загива.
  Спасете я!!!!

 5. 5 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2156 Неутрално

  На кого да дам пари ако искам по - топъл климат?
  Засега събират само за по - студен.

 6. 6 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 5308 Весело

  До коментар [#5] от "zxp53317185":

  "а кого да дам пари ако искам по - топъл климат?"

  На мен! Ако парите са достатъчно, мога да те взема с мене в Африка! :-)

 7. 7 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2183 Неутрално

  Работа, работа, работа ..

  370 милиона за ТРЕТИ ЕТАП..
  А преди това още почти толкова ..
  Финансиране по програмите от ЕС!
  Наистина се намалява количеството газ от "Газпром" ..

  ---------------------
  .." Цели:
  С инсталацията за производство на топлинна енергия от РДФ постигаме следните резултати:

  Намаляваме под 10% отпадъците, които депонираме.
  Намаляваме емисиите въглеродни оксиди с 87,2 т/г (7%).
  Произвеждаме 58 MW топлинна енергия за 40 000 домакинства.
  Произвеждаме 20 MW електро енергия за 30 000 домакинства.
  Осигуряваме максимално високи екологични стандарти и най-висока степен на сигурност
  Спестяваме 17 млн. лв. на година от такса за депониране
  Спестяваме 65 млн. куб. м природен газ, който заместваме с РДФ-гориво
  Спестяваме между 15 и 18 млн. евро от природния газ, който заместваме с РДФ-гориво..."
  ------------------------------

  И ето ги значи целите - намаляване с 87.2 тона годишно на СО2 ..
  Което намаляване е ЕВРОПЕЙСКА ЦЕЛ!

 8. 8 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  Докато в столицата хората се принуждават да се отказват от парно отопление , няма смисъл да се говори за друго.

 9. 9 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1114 Весело

  До коментар [#5] от "zxp53317185":"а кого да дам пари ако искам по - топъл климат?"На мен! Ако парите са достатъчно, мога да те взема с мене в Африка! :-)
  —цитат от коментар 6 на vassilun


  Абе я ги дайте на Гретето и компания, че изгоря планетата!

 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#8] от "strymski":

  Отказват се защото им писна да ги крадат от Топлофикация.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1114 Весело

  До коментар [#8] от "strymski":Отказват се защото им писна да ги крадат от Топлофикация.
  —цитат от коментар 10 на КМЕТ В СЯНКА


  Май доста повече са тия дето гледат да се топлофицират, ама карай, нали требе да се плювне по Фандъчката, да се наругаят общинарите, дето не са от наште и т.н. .....
  Удриии Кмете с двете цевииии!!!

 12. 12 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#11] от "nhh18551388":

  Кражбите са доказани.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 13. 13 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 6211 Неутрално

  А питане за ремонта около "Александър Невски" ще има ли?

 14. 14 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1114 Весело

  До коментар [#11] от "nhh18551388":Кражбите са доказани.
  —цитат от коментар 12 на КМЕТ В СЯНКА


  Я кажи някое име?

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#14] от "nhh18551388":

  Не кълва на милиционерски куки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на L Glassman
  L Glassman
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#5] от "zxp53317185":

  "На кого да дам пари ако искам по - топъл климат?
  Засега събират само за по - студен."

  На Ицето Ковачки и Доган. Ама ти там си плащаш вече, без да са те питали, така че не се притеснявай. На Вова също се отчитаме, всичко е наред. Важното е да не наливаме за грантове на затоплисти.

 17. 17 Профил на strymski
  strymski
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  [quote#14:"nhh18551388"][/quote]
  Чувал ли си за Вальо Топлото?

 18. 18 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1114 Весело

  До коментар [#14] от "nhh18551388":Не кълва на милиционерски куки.
  —цитат от коментар 15 на КМЕТ В СЯНКА


  Айде подсказка! От мен да мине! Виж пост 17 !
  Смееееех!

 19. 19 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1114 Весело

  До коментар [#5] от "zxp53317185":"На кого да дам пари ако искам по - топъл климат?Засега събират само за по - студен."На Ицето Ковачки и Доган. Ама ти там си плащаш вече, без да са те питали, така че не се притеснявай. На Вова също се отчитаме, всичко е наред. Важното е да не наливаме за грантове на затоплисти.
  —цитат от коментар 16 на L Glassman


  Няма никаква разлика между тия дето ги изброяваш поименно и затоплистите.
  Бизнес!

 20. 20 Профил на Citizen
  Citizen
  Рейтинг: 110 Гневно

  Хунтата ГЕРБ се били загрижили за "биоразнообразието". Как - като тровят всичко крачещо, хвъркато или пълзящо с бездействието си по отношение на най-мръсния въздух в най-мръсната европейска столица; като тровят и убиват всичко в почвата на повече от половината крайни квартали, в които Фандъкова и хунтата след 15 години управление не искат да канализират; като съсипаха всички паркове и зелени площи, които хунтата и Фандъкова отказват да поддържат като в един нормален европейски град. Грижите на Фандъкова и ГЕРБ за биоразнообразието в София са аналогични на грижите на националсоциалистите за "нечистите раси".

 21. 21 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Искаме целогодишна, непрекъсната работа на всички лифтове на Витоша, която е огромно природно богатство, но не се използва плноценно през последните години, или по-точно използвнето ѝ е върнато към положението преди 60 години. Искаме също превръщане на минералните бани в София, Горна баня и Банкя в достъпни масови СПА центрове.

 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#18] от "nhh18551388":

  Топлото е пионерче в този занаят в сравнение със сегашните партийци.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5240 Неутрално

  До коментар [#21] от "Борис":

  Ти не знаеш как и колко масово се ползваше Витоша преди 60 години. Как преди 30 . Но знаеш как я съсипа сегашния собственик заедно с даскалицата, действащи заедно във вреда на софиянци и гостите на столицата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 24. 24 Профил на hdn38633229
  hdn38633229
  Рейтинг: 41 Весело

  "Намаляване на емисиите на парникови газове на глава от населението с 40.6%" - ами легализирате 800хил хора дето живеят в София, но не са регистрирани и от 1.2млн стават 2 млн. и тази цел е изпълнена - 40% надолу газовете на глава ;-)

  Не ми благодарете!

 25. 25 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 1114 Весело

  До коментар [#18] от "nhh18551388":Топлото е пионерче в този занаят в сравнение със сегашните партийци.
  —цитат от коментар 22 на КМЕТ В СЯНКА


  Кого имаш предвид?
  Купи си голяма туба с вазелин и се опитай да кажеш нещо конкретно.
  После - или в Пирогов, закърпване или мноооого ще ти хареса! Зависи от качеството на вазелина.
  Удри Кмете! Бъди мъж! Говори!
  Смеееех!

 26. 26 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  До коментар [#23] от "КМЕТ В СЯНКА":

  "Преди 60 години" имам предвид състоянието на лифтовете тогава: нямаше го Симеонвския лифт, а Княжевският е пуснат прес 1960-те години и се ползваше масово от софиянци и гости, а сега не работи.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK