Преговорите за екология: има съгласие горите и климатът да бъдат изведени в отделни правителствени звена

Преговорите за екология: има съгласие горите и климатът да бъдат изведени в отделни правителствени звена

© Георги КожухаровПреговорите за коалиционни приоритети по тема "Екология" на политическите формации "Продължаваме промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България" днес започнаха с най-малката парламентарна група към най-голяма, като се стигна до съгласие по повечето теми. В заключение на разговора лидерът на "Продължаваме промяната" Кирил Петков обобщи, че явно това е сферата с най-много проблеми. Отбелязано беше, че 99% от приоритетите се споделят от всички участници.


Според него кражбите са тройно по-големи от реалната стойност на резултатите и това показва, че пари ще има и за решаване на проблемите. А корупцията в тази област води до животозастрашаващи бедствия. Именно това са приоритетните области, както и наказателните процедури и новите технологии във връзка с въглеродните емисии.


Според Петков биоразнообразието е огромен ресурс за България - който още можем да опазим. "Вече не можем да задаваме въпроси като има ли блатно кокиче или не, дюната дюна ли е и подобни", каза той. Петков предложи да се започне с малки стъпки, като премахване на пластмасата за еднократна употреба от министерствата.
"Демократична България" бе представена от добре известни с природозащитната си дейност експерти - от съпредседателя на партия "Зелено движение" (една от трите партии в коалицията) Борислав Сандов, дългогодишен председател на студентска природозащитна организация "Юнеко", член на коалиция "За да остане природа в България", и от Тома Белев - председател на природозащитната организация "Асоциация на парковете в България", член на коалиция "За да остане природа в България" и експерт на "Демократична България". Белев се представи като експерт в сферите гори и биоразнообразие и със своя 30-годишен опит в природозащитното законодателство. Сандов, който ръководи коалиционната група по темата, се представи като бакалавър география и семестриално завършено управление в областта на промени в климата, депутат в кратките 45-о и 46-о Народно събрание. От партия "Да, България" участва Емил Георгиев, предприемач и активист на инициативата за чист въздух в София, а от "Демократи за силна България" - Грети Стефанова, строителен инженер, общински съветник в София и активист за чист въздух.


"Има такъв народ" бе представена от Георги Георгиев и Силвия Бакърджиева. Първият се представи като специалист по инвестиционни проекти - инвестиции във ВИК. Силвия Бакърджиева - юрист и квалификация по право на ЕС. Опит в държавни институции и комисии по околна среда към европейските институции. Георги Кипишев - инженер във ВЕИ сектора и депутат в 46-ото Народно събрание. Иван Хиновски - машинен инженер, управление на енергийни проекти и енергийна ефективност и председател на "Български енергиен форум", защитаващ ползването на отпадъци като гориво за енергия.


Представителите на БСП са досегашните депутати Атанас Костадинов и Явор Божанков, както и от Емил Георгиев (представител на коалиционния партньор партия Политически клуб "Екогласност", формирана след разцепване на Националното сдружение "Екогласност", участвало в протестите за падане на управлението на БКП през 1989 г., като самият Георгиев е бил сътрудник на бившата Държавна сигурност).


"Продължаваме промяната" бе представена от Мирослава Петрова (активист на сдружение "Да запазим Корал" и новоизбран депутат от "Продължаваме промяната"). При представянето си тя заяви, че изходната точка за разговора е кредото "природата-човек-общество". Цветелина Симеонова се представи като възпитаник на Лесотехническия университет и специалист по управление на околната среда. Третият експерт от водещата политическа сила бе Татяна Султанова - магистър еколог, със специализации по микробиология и биотехнологии, преподавател в Пловдивския университет по управление на околната среда. Лидерът на "Продължаваме промяната" Кирил Петков също е известен с природозащитната си подкрепа през годините за опазването от застрояване на национален парк "Пирин" и плажа за природосъобразен туризъм "Корал". Петков се представи и чрез баща си - учен природозащитник.


Всички дела на еврокомисията срещу България са в област "околна среда"


Политиките бяха представени от Борислав Сандов. Според него темата за околна среда е пренебрегвана в България, докато е основна в политическия световен ред. Той подчерта значението на срещата в Глазгоу за глобалните политики за климата. Сандов напомни, че климатичните политики за хоризонтални и засягат различни сектори и подкрепи идеята за създаване на позиция за вицепремиер по темата.


По отношение на националните политики за околна среда Сандов подчерта връзката им с човешкото здраве. Той напомни, че държавата има лошо изпълнение - около 15 наказателни процедури само в сектор "околна среда" и с 4 съдебни дела срещу България в Съда на ЕС по тях. Той обобщи, че успешните кампании са най-вече от гражданските инициативи, докато институциите печелят санкции. Сандов даде за пример делата на еврокомисията срещу страната за мръсния въздух, като то се води на фона на данни, че България е на трето място в света по смъртност от респираторни болести. "В рамките на пандемията мръсният въздух прави гражданите още по-уязвими", заяви Сандов.


Дори само да се съсредоточим върху наказателните процедури, това ще зададе един дълъг дневен ред за политически действия. Отделно обаче в контекста на зеления преход имаме възможност България да участва в прехода, запазвайки биоразнообразието и управлявайки ресурсите си. Включително трябва да се осигури достъп до питейна вода, канализация и пречистване на водите - което не се случва дори в части от столицата и курортите на страната.


В контекста на активното гражданско общество той напомни предложенията на коалиция "За да остане природа в България" и заяви, че до голяма степен "Демократична България" ги подкрепя.


По отношение на атмосферния въздух Сандов настоя за подобряване на мониторинговата система с повече станции за измерване, които да дадат информация за източниците и нивата на замърсяване, включително подвижни и нови технологии и публичен достъп до данните. Включително в случаите с големи индустриални предприятия ниските санкции реално стимулират замърсителите да плащат и да продължават да замърсяват. Сандов предложи и нови технологии и контрол върху атмосферното замърсяване. Предложи и нови регулации за замърсявания от прекомерни шум, миризма и осветление - които до момента не са законово ограничавани.


Като приоритет в сътрудничество с Министерството по енергетика той посочи ВЕИ и ограничаване отоплението с дърва и въглища с оглед чистотата на въздуха и общественото здраве, в полза и на енергийно бедните. Също във връзка с атмосферния въздух той посочи нуждата от работа с министерството на транспорта за мрежа от зарядни станции за електрически автомобили.


По отношение на водата Грети Стефанова повтори нуждата от достъп до питейна вода за гражданите. Като бърза мярка до края на годината тя настоя за преглед на състоянието на язовирите. Като проблемен тя посочи рилския язовир "Бели Искър", който снабдява част от София и чиято стена се нуждае от спешен ремонт. Проблеми Стефанова посочи и при язовирите "Тича", "Камчия", "Ястребино" и "Студена". Тя посочи, че новоизграденият водопровод към Перник е нефункционален и незаконен. България е една от петте държави в Европа с недостатъчно вода и именно затова са изградени язовирите - над 5700, които към момента се управляват от различни институции., като 2001 г. някои от тях дори са станали частни и ползвани без оглед превенция на наводненията.


Грети Стефанова предупреди и за сериозния проблем с хвостохранилища - включително уранови. При дъжд и снеговалеж замърсената вода отравя почвата и водоемите. Трябва изолиране и обезопасяване. По отношение на мини-ВЕЦ и пречистване на отпадните води също има нужда от контрол и по-добро управление на ресурсите. Тя напомни, че докато България е бедна на водни източници, тя е изключително богата на минерална вода и има нужда от по-добро управление на този ресурс.


Емил Георгиев настоя за спиране на нерегламентирания внос на отпадъци и промени в много държавни и общински организации, без това да се отрази на рециклиращата индустрия. "В момента ние живеем в едно огромно сметище", заяви той. Като приоритет той посочи преосмисляне на оползотворяването чрез изгаряне и недопускане на проекта за изгаряне на отпадъци в "Топлофикация-София" и пренасочване на ресурса към по-перспективни начини за управление на отпадъците. Георгиев посочи, че се разрешават експериментални технологии, които след това превишават количеството и стават нормална практика. 65% от опаковките трябва да се рециклират от 2025г, напомни той. Според него трябва по-добра система за сметосъбиране, реално разделно събиране и рециклиране, включително чрез промени в такса смет на база реален отпадък и принципа "замърсителят плаща". Депозитната система за пластмасови бутилки се част от този процес - платеното за амбалажа се връща на купувача при връщането му чрез депозитни контейнери. Разходите за такава система се компенсира от високия процент рециклиране - до 95%, а към момента България плаща повече за неефективната си система. Георгиев настоя, че управлението на отпадъците е част от по-доброто ползване на ресурсите и кръговата икономика.


Тома Белев говори за нужни мерки за превантивна дейност и биоразнообразие. Има огромен превантивен контрол за одобряване на един проект, но няма контрол впоследствие на изпълнението му. Конкурсно начало и експерти в МОСВ и задължителна система за квалификация - вижда се непознаване на законите на управленско ниво. Нужно е да се задейства ЗОПОЕЩ - реална отговорност при увреждане на природата. Наказва се, но не се задължава виновникът да възстанови средата. Важно е решенията да се спазват - както е например с проектите за магистрала "Струма", която е одобрена по един начин, но заради опити да се промени трасето извън екооценката все още не е осъществена.


В сферата на биоразнообразието Белев посочи увеличаване на защитените територии, възстановяване на речните течения, включително в акваторията на Черно море и действия за зоните от "Натура 2000". Строга защита на видовете и спазване на плановете за опазване и управление. Възстановяване и опазване на рибните ресурси, включително спиране на траленето в Черно море, изкупуване на местообитания (степи, дюни, влажни зони), реални защитни режими на "Натура 2000" със забрана на строежи в зони А и Б на Черноморието и спиране на застрояването - като например природен парк "Странджа". Около 1 млрд. лева от ОПОС могат да се пренасочат за изкупуване на важни местообитания, като иначе ще бъдат загубени. Важно е да има постоянна платформа за мониторинг на управлението на "Натура 2000" и осигуряване на реална научна информация. Ревизиране на национални документи като стратегия за биоразнообразието и рамката за действие на "Натура 2000". Важно е и развитие на законодателството за биоразнообразието в градска среда.


Сандов напомни и нуждата от кроссекторни мерки със земеделието като ограничаване на пестицидите и нитратното замърсяване на земеделските почви. Той отново призова за временен мораториум на строежи по Черноморието да разработване на законодателно промени за защита на крайморската ивица.


Сектор "климат" има нужда от вицепремиер


Силвия Бакърджиева подчерта, че споделят голяма част от предложенията на "Демократична България". Наказателните процедури вече са 16 и тежки, като не могат да бъдат разрешени краткосрочно. Тя смята, че транспонираното европейско законодателство е добро. Проблемът е в недоброто прилагане и разходването на наличните средства без резултат.


Тя подчерта, че сериозният ресурс от ОПОС за ВИК явно не е бил достатъчен за управление на отпадните води, където също има наказателна процедура. 48% агломерации нямат канализационни системи. В район Хасково 85% от водата се губи, а съоръженията са но повече от 40%. Ремонтите и авариите са 5 пъти повече от тези в другите държави. Трябват милиарди, но тези пари ги има. Важното е как се харчат.


Нужно е да се завършат всички планове за управление на речните басейни и рисковете от наводнение, включително подобряване на координацията между МОСВ, МРРБ, КЕВР и всички звена с отговорност, включително новосъздадения ВИК холдинг.


В сектора отпадъци тя се съгласи с акцента върху връзката между рециклиране и кръгова икономика. На 12 ноември е започнала нова наказателна процедура за нетретиране на отпадъци преди рециклиране. Тя подчерта и дългата наказателна процедура за стари депа за отпадъци, които все още не са закрити - към момента 43. Съгласи се, че "България на места е превърната в едно огромно сметище". Тя призова за инвестиции в сектора да технологии за рециклиране. Съгласи се с предложението за въвеждане на принципа за замърсителя плаща и такса смет според изхвърленото - промяна, която се отлага от години. Според нея в момента плаща бизнесът, но не и битовите потребители.


По отношение на биоразнообразието Бакърджиева подкрепи предложенията на "Демократична България" и се спря на статистиката за защитените зони и наказателните процедури в сектора, включително нуждата от цели и мерки за защита на зоните от "Натура 2000". Подкрепи спирането на незаконните строителство и сечи и опазването на "Натура 2000", но без да се спират големи проекти. Бакърджиева посочи, че е важно да се управлява и контролира разпространението на инвазивни видове, за което България също има започната европейска наказателна процедура.


ИТН подкрепиха и нуждата от последващ контрол за въздействието върху околна среда на проектите. По отношение на енергетиката и връзката с измененията в климата, както и целите на Европейската зелена сделка, бе посочено, че България е силно закъсняла и е важно действията да започнат. Силвия Бакърджиева посочи, че европейските цели вече са определени, включително с участие на България на най-високо ниво. От целите на Зелената сделка произтичат конкретни секторни политики и до 2030г. за България се предвиждат намаляване на емисии и принос за по-добро управление на земеделие и гори с цел поглъщане на емисии.


Бакърджиева подкрепи Тома Белев и за нуждата от укрепване на експертния капацитет на МОСВ. Тя подчерта, че сектор "климат" не може да бъде съсредоточен в една дирекция на МОСВ както досега, защото е хоризонтална логика във всички сектори и подкрепи нуждата от вицепремиер по темата. Тя препоръча и създаване на контактно звено по климатичните промени във всяко министерство.


"Плавно" спазване на задълженията по Зелената сделка, горите - в независимо звено


Приоритетите на БСП представи Атанас Костадинов. Той призова за промяна чрез реформи, защото "отиването отвъд чисто политическото съгласие за промяна става чрез "радикални реформи". Проблемите според него са "драматични" и има нужда от остър език. Той отбелязва, чи формацията има 8 приоритета с над 100 мерки по тях.


Според Костадинов водите като първа приоритетна област има нужда от промяна на управлението чрез връщане към управлението на басейнов принцип и спазване на Рамковата директива за водите. ВИК законодателство без реформа във водното управление няма да бъде ефективно, според БСП. Костадинов призова за спазване на йерархията - нуждата от секторни управленски документи и планове за управление на басейните и превенция на наводненията. Напомни, че целите и мерките за опазване на "Натура 2000" са част от управлението и на водите. След тези йерархично по-общи документи може да се разработи и реформата на ВИК сектора.


Костадинов подчерта, че пари за води и ВИК има - в националния бюджет, във Фонда за възстановяване, в европейските оперативни програми. Той призова да не се подкрепя концесиониране на публична комунална дейност, а да се подкрепят общините за по-ефективно управление. Според него бъдещето на ВИК холдинга и държавното предприятие за управление на язовири е съмнително.


Като приоритетни мерки бяха посочени достъпът на малки населени места до вода, пречистване на водите, обезопасяване на отпадните води, устойчиво ползване на подземните водни тела, разработване на санитарно-охранителните зони и стратегия за морските води на България. Костадинов предупреди за опасности пред проектиране на нови ВЕЦ мощности и призова за отделяне на финанси и публичен достъп до данни за мониторинг на водите.


Вторият приоритет за БСП е биоразнообразието, като те се съгласиха с нуждата от мерки по наказателните процедури - цели и мерки за зоните от "Натура 2000". БСП предложиха решаване на структурните проблеми чрез консенсус върху нужните изменения на Закона за биоразнообразието, без необходимо придържания със спорния вариант, лансиран от МОСВ по времето на Нено Димов. Бе отбелязана и нуждата на регулярен научен мониторинг и реални действия за видове и местообитания в лошо състояние. Бе посочена и нуждата от разработване на планове за управление за всички зони и територии с национална и европейска защита, както и картиране на екосистемните услуги и зелена инфраструктура.


Костадинов подчерта досегашния конфликт между природозащитни организации и бизнес. Заради заобикалянето на държавните задължения бизнесът не е припознал конкурентното предимство, което дава запазената околна среда, която да го подпомага. Държавата може да прекрати този сблъсък, заяви Костадинов.


БСП подчерта значението на рамковите документи за опазване на биоразнообразието, "Натура 2000", горите, инвазивните видове, при които те се съгласиха с приоритетите, очертани от "Демократична България". Тук те включиха и актуални публични научни данни.


Трети приоритет на БСП е темата за въздуха. В защита на "позеленяването" Костадинов подкрепи и малки стъпки като мрежа за захранване на електрическите автомобили. Останалите мерки според него съвпадат с тези на "Демократична България" и ИТН.


Приоритетът за кръгова икономика и управление на отпадъците бе представен от Явор Божанков. Той подчерта, че ресурсите на Европа не са обезпечени. България не преработва ефективно ресурсите си. Отчетеното рециклиране не отговаря на практиката на изгаряне на дрехи, гуми и масла. Според отчетите на МОСВ ние изпреварваме други държави. Държавата е благоприятна дестинация за незаконен внос. Мерките, предлагани от МОСВ, са за законодателни промени и административен контрол. БСП подкрепя и реформа на рециклиращите субекти, както предлага "Демократична България", както и на принципа "замърсителят плаща" и реално разделяне на отпадъците и плащане според изхвърлянето. Предлага се и въвеждане на индикатори за въглероден отпечатък.


Според Божанков въвеждането на депозитна система за отпадъци ще означава основна реформа на формирането и ползването на такса смет. Тя би означавала и превенция на негативна практики по изгаряне, защото ще въведе стимули за въздържане от изгаряне. Важно е и въвеждането на технологични изисквания към рециклирането. Той подчерта и нуждата от кръгови вериги и достъп на българските рециклиращи фирми до европейско финансиране за технологии по превръщане на отпадъка в суровина.


Петият приоритет климат бе представен накратко от Атанас Костадинов. БСП се обяви за спазване на задълженията по Зелената сделка но "плавно" да изпълни тежката задача. От гледна точка на връзката на темата с множество области на държавна политика, се подкрепя отделянето й извън МОСВ в отделно климатично министерство.


Изненадващо БСП открои горите като част от околната среда, а не като обект единствено на стопанско планиране с оглед лов и дърводобив. Формацията подкрепи идеята на "Демократична България" агенцията по горите да бъде независим от МЗХГ орган с надзор от правителството, включително от екоминистерството.


В област енергетика БСП подкрепиха нисковъглеродни технологии и спазване на екологичното законодателство, за което държавата трябва да подпомогне бизнеса с по-бързо издаване на административни актове и подобряване на последващия контрол.


Рекреационният потенциал на опазената природа и... събаряне на строежи по Черноморието


В обобщение от "Продължаваме промяната" казаха, че са чули повечето от своите приоритети и са обнадеждени за общо съгласие. Мироклава Петрова от коалицията подчерта, че се е дискутирало експертно в дълбочина, но е важно да се подчертае за антикорупционната промяна изисква и ясна промяна към повече прозрачност и участие на гражданското общество по всяко от изложените теми, като даде за пример работата на Александър Дунчев в служебното правителство. Дунчев е новоизбран депутат на формацията, горски експерт и дългогодишен природозащитен активист от коалиция "За да остане природа в България", настоящ директор на Изпълнителната агенция по горите в неплатен отпуск. Според Петрова институциите трябва да бъдат гарант за това, че природата вече няма да е жертва на корупцията.


Тя подчерта и нуждата да се отчита рекреационният потенциал на опазената природа. Като пример за това, че опазената природа е от полза и за бизнеса , тя даде презастроеното Черноморие и нуждата от събаряне на незаконни и изоставени строежи. Кирил Петков добави, че тук трябва да се имат предвид и "къщички за птички, заемащи цели плажове", препращайки към строителството в защитена местност Алепу.


В края на разговора Александър Дунчев подкрепи тезата, че горите са ключови за опазване на природата. От гледна точка на Европейската зелена сделка те са ключов приоритет за адаптация към климатичните промени. Подкрепена бе отново идеята те да се управляват като независимо правителствено звено извън досегашното им подчинение на министерството на земеделието.

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 251 Неутрално

  За лъжецът и крадецът не е никак трудно да се договорят със старите разбойници и техниу побратими от комунистическата партия.

  Няма мрак, който светлината да не може да разсее.
 2. 2 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 968 Неутрално

  Това консенсусно правителство трябва да обърне мача в полза на народа , а не на мафиотите . Първа стъпка - правосъдната реформа. Без това нишо няма да се случи. Зашото Гешев , Цацаров и подобни ще бъдат заместени от подобни. Безусловна подкрепа на правителството за тези реформи.

 3. 3 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1710 Неутрално

  ПК Екоглсност е партия, която се основа през 1990 г. с първи лидер Петър Слабаков и не е възниквала от ничие разцепление, що за щуротии е написал автора!?

 4. 4 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2927 Любопитно

  "кражбите са тройно по-големи от реалната стойност на резултатите и това показва, че пари ще има и за решаване на проблемите" - толкова е вярно, че няма накъде, НО хората, които са наясно с проблемите не се допускат да ги решават, или поне досега. Колкото до биоразнообразието, природата на България е толкова богата, че дори и нашето глупаво отношение към нея все още не може да унищожи всичко, от което може и да печелим. Съгласието на спецовете е похвално, остава да го реализират възможно най-бързо. Защото багерът на плажа в Несебър и каменните пътеки в Рила ще разнообразят още повече ареалите.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 5. 5 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1896 Неутрално

  Кофти време идва за братчедите, дето обясняваха:

  "Тез дръва не са крадени, а намерени!".

 6. 6 Профил на mun4o
  mun4o
  Рейтинг: 306 Неутрално

  За лъжецът и крадецът не е никак трудно да се договорят със старите разбойници и техниу побратими от комунистическата партия.
  —цитат от коментар 1 на 1908


  Голяма е лапачката от еврофондовете, готови са на всичко!

 7. 7 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1896 Неутрално

  Там реформата започна с изритването на пи-малките крадци - ДПС, от ключовите места в горските стопанства.

 8. 8 Профил на Инженер Раул Викторов
  Инженер Раул Викторов
  Рейтинг: 514 Неутрално

  Айде, преразпределение на БАНИЦАТА!

 9. 9 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 877 Неутрално

  ГЕРБадиите има два избора - или това правителство, или нов служебен кабинет на Радев

  Много готино

 10. 10 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1896 Неутрално

  [quote#6:"mun4o"][/quote]

  Разбирате ги вие тези работи!

 11. 11 Профил на clarkv622
  clarkv622
  Рейтинг: 1555 Неутрално

  "Продължаваме промяната" Кирил Петков обобщи, че явно това е сферата с най-много проблеми. Отбелязано беше, че 99% от приоритетите се споделят от всички участници.
  ===
  И при комунизма беше така. 99 % споделяха едно и също виждане за всеки един проблем. Личеше си от изборните резултати.

  България е на 111 място по свобода на словото. Ако дневник се откаже от грантовете ще се изкачим до 110
 12. 12 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1623 Неутрално

  Аз залагам на 1-ният процент, че няма да се състави правителство.

  ДБ=БКП
 13. 13 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1623 Неутрално

  До коментар [#9] от "doctor.no":

  Това са вашите перспективи... Вие се гърчите вече колко месеца след 4.04... И все не можете да съставите правителство... Все "победа" и все греда...

  ДБ=БКП
 14. 14 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 877 Неутрално

  До коментар [#6] от "mun4o":

  така е, гербавите ги няма там

 15. 15 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7416 Неутрално

  На път сме да имаме нормални партии. А дано...

 16. 16 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 2223 Неутрално

  Кофти време идва за братчедите, дето обясняваха:
  "Тез дръва не са крадени, а намерени!".
  —цитат от коментар 5 на 3biri  Глупости .. Зелената сделка - сечем, горим..

  Според проекта за национална енергийна стратегия на Министерството на енергетиката, очаква се до 2025 г. капацитетът за производство на електроенергия от биомаса да се увеличи със 150 до 170 мегавата, а произведеното електричество да нарасне с 400%. Измерено в пари, при сегашната структура на цените, това означава нов енергиен подсектор с приходи от половин милиард лева, от които 360 млн. лв. субсидии.

  Европейската комисия приема, че емисиите при изгарянето на биомаса са равни на нула. Логиката е, че въглеродът, изпуснат в атмосферата например при горене на дърва, впоследствие се поглъща от растителността, изникнала на мястото на отсечената. За отпадъците се счита, че ако не бъдат оползотворени (най-често изгорени), те така или иначе ще се разложат на сметищата или по полето и ще изпуснат парникови газове, особено метан.

  Така биомасата се превръща в ключов инструмент за постигане на амбициозните климатични цели на ЕС. Според действащата рамка, колкото повече електричество се добива от биомаса, толкова по-нисковъглеродна ще изглежда икономиката на Съюза.

 17. 17 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1261 Неутрално

  Агенцията по горите защо е към Министерството на земеделието вместо към Министерството на околната среда?

  Истината ни прави свободни.
 18. 18 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2442 Неутрално

  " Грети Стефанова, строителен инженер, общински съветник в София и активист за чист въздух."

  Тази госпожа много знае за водите, хвала. Обаче аз знам малко повече и знам че тя нищо не знае. А тя единствена взема отношение по най-важния проблем - водата. МОСВ е министерство преди всичко на водите, а сегашният министър от служебното е специалист именно по водите. А редовното правителство трябва да е поне по-добро от временното.
  Работата на МОСВ е регламентирана от пакет закони най-важният от които е Закона за водите. Той е като това което е ЗУТ за регионалното министерство.
  Който и да е министър на МОСВ, ако не е наясно поне с половината от постановките в закона, просто не става за тази работа. А трябва да има и познания за климата, въздуха и биоразнообразието.
  Дискусията ми прилича на такава в училищен дискусионен клуб.
  Всяка работа си иска майстора. Търсете майсторите.

 19. 19 Профил на patrokalche
  patrokalche
  Рейтинг: 455 Весело

  Типично по български, група олигарси управляват ресурсите на страната.

  Колко % на избори биха постигнали от зелено движение ако сами се явят?

  Под 1% но днес задават посоки!?

 20. 20 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2575 Весело

  Като им слушам празните приказки, все едно съм на лекция по бизнес-мениджънт. Давай там някакви назубрени фрази, високопарни изрази и самочувствие, нестъпило на реално познание на факти и обстоятелства. Изсмукване на проблеми откъм пръстите и нереалистично очакване да се реши който и да е от тях.
  Истинските препъни-камъни ще дойдат като почнат да спорят кой е по-по-най специалист и да си вадят дипломите за доказателство, че разбират от материята. Сандов е пуяк с прибрана опашка, която всеки момент се кани да навири. Заедно с ченгетата от БКП щели да ни оправят, хахаха... Ех, Сандов, Сандов!
  Бе седнете се разберете какви министерства ще има, как ще се координират, какви най-важни проблеми има да решавате СЕГА, а не след 100 години и си изберете министрите. Кажете кой ще бъде министър-председател, вместо да плямпате по този глупав начин до Нова година! Нямате никакви два месеца, не се правете на ударени. Почвайте, докато не сте се скарали, хаха... Да не стане като Славеевата работа - уж така, уж онака, а накрая "пълен назад" до откат. Това правителство ще има точно 3 месеца работа, не повече. После пак наред е Рашков, хахах... Нали си избрахте Радев, та вече знаем какво ни чака през месец-два.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 21. 21 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2575 Неутрално

  Както се казва, по министър-председателя ще ви познаем! Искаме да видим кадрите ви, другари! Къде са?

  Ако пък съдим за др. Киро от опита му като министър, първо трябва да направите тотален ремонт на Дондуков 1 за съобразяване с философията "Фъншуй", второ трябват няколко адвокатски кантори на хонорар и цял етаж за тях. Само внимавайте да не са същите, които не успяха да убедят Киро, че не трябва да подписва декларации с невярно съдържание, нито пък да се кълне, че вече няма да лъже, а после да маже с крива усмивка на лицето.

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 22. 22 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2575 Неутрално

  Пропуснах! Искаме да знаем кой ще е председател на НС, как ще организирате законодателната дейност, кои закони мислите да отменяте и кои да приемате. Стига плямпахте, другари! Четете първо, а после говорете! Да не се окаже, че тия локуми, дето ги разтягате, са вече излишни - или заради някой български нормативен акт, или заради европейска директива! Чакаме, ама търпението ни си има граници. А вие лъжете на лош български език, докато си разменяте под масата кресълцата, нали?

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 23. 23 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2380 Неутрално

  Имам чувството, че гледам бебетата в детската градина. Такава дилетантщина, съчетана с неистово желание да се прави "нещо", не е имало от 1990г. Дано, все пак, в ПП си дават сметка, че не трябва да следват луди и побъркани, а само да си осигурят гласовете им.

 24. 24 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2575 Весело

  "...Нови местни бюджети... Тях ги има, но не се спазват, хахах..
  Нова жилищна стратегия - панелни сгради извън техния експлоатационен срок. Да се направи действително конструктивно обследване на сградите, което да се предава "на живо", а след това на база обществено обсъждане да се реши какво да се прави по-нататък. Такова изследване за санираните сгради има, но то е само на хартия...
  Трябва да се направи анализ на това, но предлагаме това нещо да се случи..."

  Пази Боже, сляпо да прогледа!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 25. 25 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3129 Неутрално

  До коментар [#24] от "Непукистка":

  Години и годин лилявите тролове плямпаха как било лошо с обществени средства да се санират частни домове!Сега Кире и Асан ще санират с обшествени средства хотели,кръчми,ресторанти и къши за гости.Ноо,корипция нямаааа.

 26. 26 Профил на Toshko Afrikanski
  Toshko Afrikanski
  Рейтинг: 1846 Неутрално

  Ама разбира се, преборете раздутата държавна администрация чрез създаване на нови две министерства!
  Със... съответната държавна администрация, естествено, та нали имате рода да храните.

 27. 27 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2437 Неутрално

  "Демократична България" бе представена от добре известни с природозащитната си дейност експерти - от съпредседателя на партия "Зелено движение" (една от трите партии в коалицията) Борислав Сандов
  —цитат от коментар 0 на Статия


  Най-слабото звено в Демократична България!
  Сандов е единственото лице, подкрепило кандидатът на Решетников/бсп/бкп за президент!
  Веднъж предал коалицията, това лице ще я предаде и втори път...  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 28. 28 Профил на kahles
  kahles
  Рейтинг: 1638 Неутрално

  Преговорите за екология: има съгласие горите и климатът да бъдат изведени в отделни правителствени звена
  —цитат от коментар 0 на Заглавие


  Ама разбира се, преборете раздутата държавна администрация чрез създаване на нови две министерства!Със... съответната държавна администрация, естествено, та нали имате рода да храните.
  —цитат от коментар 26 на Toshko Afrikanski


  Абе крайно време е да се помисли и за министерство на гравитацията! Тя тая гравитация е адски закостеняла, не е реформирана още от времето на Галилей и Нютон! Оня евреин, Айнщайн, нещо се опита да осъвремени, ама никой не го разбира...

  Freedom is a fragile thing and it's never more than one generation away from extinction.
 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 30. 30 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1405 Неутрално

  "Сандов, който ръководи коалиционната група по темата, се представи като бакалавър география и семестриално завършено управление в областта на промени в климата..."

  Сандов продължава с фалшифицирането на биографията си - в уикипедия пише, че магистратурата му е на тема "Управление на хидроклиматичните ресурси"

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK