Природозащитник в креслото на министъра на околната среда и водите: кой е Борислав Сандов

Природозащитник в креслото на министъра на околната среда и водите: кой е Борислав Сандов

© Юлия ЛазароваВ природата ветропоказателят се завърта веднага към вятъра, но в България, където промените не се обичат, това става по-бавно."


Това казва в интервю за "Дневник" в началото на юни Борислав Сандов, съпредседател на партия "Зелено движение". Разговорът е по повод целта европейската икономика да стане въглеродно неутрална до 2050 г. и как това ще промени живота на българите. В него той обяснява още, че "заради затоплянето тук ще започнат да се отглеждат цитруси, маслини, фурми. При сегашните нива на нарастване на температурата към 2050 г. половината от територията на България ще стане с трайно средиземноморски климат. Културите, които сега се отглеждат в Южна България ще трябва да се преместят към Добруджа и по-високите полета, като Софийското".


За страната през 2050 година, казва "представям си България, в която има зеленина и хората са по-усмихнати. Място, където всеки сам добива енергията, от която има нужда. На покрива си например. Или участва в енергиен кооператив и не се налага да мисли за сметките си за ток."
Новата роля, в която ще влезе Сандов след два дни, предполага той да може да работи активно за промени, които да доведат до подобни средносрочни и дългорсочни ефекти. Постът му в бъдещото коалиционно правителство, събира ролите на заместник министър-председател по климата и министър на околната среда и водите.


В преговорите бяха обсъдени вариантите за отделяне на позицията на вицепремиер с ресор "климат", който да координира тази хоризонтална политика във всички засегнати министерства, но в крайна сметка ресорът остана отговорност на министъра на околната среда и водите. Самият Сандов беше излъчен от квотата на "Демократична България", която влиза в управлението с трима министри, а преди това той беше избран след гласуване в националния съвет на зелените.


Малко след като беше представен като част от бъдещия кабинет, Сандов каза пред "Дневник" за бъдещата си работа, че "бизнесът и природата не са в конфликт. Ако погледнем съвременните политики и бизнес практики на европейско и световно ниво, ще видим, че взаимодействието бизнес - природа е потенциал и само зависимите от старите индустрии продължавят да го етикетират като "конфликт".


Пред медиите Сандов заяви, че иска и България да не е сред "двойкаджиите" в тази сфера.


Кой е Борислав Сандов


Борислав Сандов е роден в Мадан, на 39 години, женен и без деца. Има висше образование по география и незавършена магистърска степен по управление на хидроклиматичните ресурси. Той е един от учредителите на политическа партия "Зелените" през 2008 г., която бе преименувана преди две години в "Зелено движение". Сандов е и съпредседател на партията от шест години, като e подадал оставка през 2014г. след провалилите се преговори с Реформаторския блок, но е избран отново през 2019г. Между 2015 и 2018г е съпредседател на балканските "Зелени". Това е най-кратката визитка на бъдещия министър.


Борислав Сандов на природозащитен лагер за разпознаване на птици през декември 2007 г.

© Стефан Аврамов, Българска фондация биоразнообразие

Борислав Сандов на природозащитен лагер за разпознаване на птици през декември 2007 г.


Сандов е сред създателите на партията, които влизат в политиката след активно участие в неправителствения природозащитен сектор. Той бе член на природозащитната коалиция "За да остане природа в България" като председател на сдружение "Юнеко" - студентски клуб по екология и устойчиво развитие към СУ "Св. Климент Охридски." Член е от 2000 г. на "Зелени Балкани" - най-старата природозащитна организация в България, а от 2005 г. и на гражданската група "Да спасим Иракли" - като и двете организации са членове на "За да остане природа".


Представям си една страна, в която хората се хранят с чиста храна и знаят къде и от кого е отгледана и имат възможността да участват в този процес на своите покриви-градини или в градове-градини.


Борислав Сандов,

в интервю за "Дневник" - юни 2021г.


Активен участник е в НПО коалициите, които се борят срещу разработването на нови ядрени мощности в България и за адаптация към климатичните промени.


Борислав Сандов през 2017 г. на образователния лагер "Картали" на Българското дружество за защита на птиците


Разпознаван е и като участник в протести за съдебна реформа и за защита на дивата природа в България, активен член на асоциацията за биоземеделие и организатор за България на Европейската гражданска инициатива за защита на пчелите. Участва в различни доброволчески каузи - природозащитни лагери на дружеството за защита на птиците и акции за плажовете за природосъобразен туризъм.


Заради опита си като природозащитник и инициатор на съдебни дела срещу замърсяващи технологии и неизпълнение на изискванията за екооценка, номинацията на Сандов се посреща с очакване за подкрепа от гражданското общество и частични опасения за възможни конфликти с големия бизнес.Той бе два пъти народен представител в кратките мандати на 45-ото и 46-ото народни събрания, избран от листата на "Демократична България" в столичния 25-и МИР. В миналия парламент той беше и председател на постоянната парламентарна комисия за околната среда и водите. След края на мандата бе основно действащо лице за започване на дейности по обезопасяване на разлива от азотни торове от кораба "Вера Су", заседнал край защитената зона на Калиакра.


Ресорът "Климат"


Съвместяването на два ресора в една позиция беше прието от привърженици на зелените идеи като колебливо послание за поставяне на климатичните промени като хоризонтален приоритет за кабинета (както беше обсъждано). В крайна сметка темата "климатични промени", макар и изведена на ниво вицепремиер в правителството, на практика остава отговорност на ресорния екоминистър.


По темата за климатичните промени Сандов е работил в рамките на магистърското си обучение, както и на ниво разработване на политики в Европейската партия на Зелените. През последните 10 години е член на координационната група на българската неправителствена "Коалиция за климата". Делегат е на международни неправителствени организации в 6 срещи на върха от панела на ООН за климатичните промени (т. нар. COP), на първата от които през 2009г. в Копенхаген.


В националното управление досега климатичните политики бяха ограничени само в една дирекция на екоминистерството, така че този акцент на ниво вицепремиер е знак на новото коалиционно правителство за ориентация към приоритетите на европейската Зелена сделка.

Борислав Сандов в 46-тото Народно събрание

© Велко Ангелов

Борислав Сандов в 46-тото Народно събрание


На европейско ниво политиките за климата изрично изискват индикатори за мерки по адаптация към климатичните промени и изпълнение на целите за въглеродна неутралност в одобряваните проекти по всички европейски програми. Условието е общата сума за климатични мерки да бъде 30% от европейската помощ, като не е определено как този процент ще бъде разпределен в различните засегнати сектори - селско стопанство, енергетика, транспорт, строителство, гори и други.


Ресорният вицепремиер Сандов ще трябва да координира работата на всички правителствени звена в тези сфери по инкорпориране на климатични мерки.


Трудното министерство на околната среда и водите


МОСВ отговаря за широк спектър от теми извън климатичните политики и управлението му е предизвикателна задача, в която се сблъскват и различни интереси (бивш министър на екологията е и първият действащ министър, който беше задържан - Нено Димов в показна акция на прокуратурата в началото на 2020г. заради водната криза в Перник и вноса на отпадъци).


Правото на здравословна околна среда е гарантирано с Конституцията, а Законът за опазване на околната среда определя компонентите й - и съответно "територията" на ведомството: атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.

Искам всяка една процедура, която се намира в регионалната инспекция по околната среда и водите да бъде в публични регистри, за да можем да не разбираме за някои намерения, веднага след като дойдат багерите.


Борислав Сандов,

след представяне на номинацията му за министър

Сандов има образование, свързано с управление на водите, както и политически опит на европейско ниво по темите за чистотата на въздуха и генно модифицираните организми. Според визитката му е участвал в неправителствени проекти с експертни анализи върху речните басейни, опрашителите, климата и ядрената енергетика. Като природозащитник - и в кампании за опазване на ландшафта (планинските защитени територии и Черноморското крайбрежие) и за биологичното разнообразие.


Борислав Сандов на почистването на плажа Карадере през октомври 2021г, организирано от гражданската група "Да спасим Карадере", член на коалицията "За да остане природа в България"

© Да спасим Карадере

Борислав Сандов на почистването на плажа Карадере през октомври 2021г, организирано от гражданската група "Да спасим Карадере", член на коалицията "За да остане природа в България"


Инициатор е на дело срещу замърсяващи мини край Панагюрище, които разширяват дейността си без правилно извършена екологична оценка. Делото приключи с окончателна осъдителна процедура срещу мините преди два месеца.


Изборът на министър е заявка за нова ориентация на коалиционното правителство към ресора "околна среда". Въпреки че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е създадено през 1990 г. с мисия да "разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес", от 1990-те години досега работата му бе маркирана от конфликти с гражданското общество.


Съпротивата на природозащитници срещу министерството през годините бе основно по теми като разрешаване на застрояване и замърсяване в защитени територии при неспазване на правила, както и с принципни искания за повече опазване и спазване на природозащитното законодателство и европейски норми. Министрите в правителствата от 1997 г. насам - независимо дали на десницата, Национално движение "Симеон Втори", Тройната коалиция или ГЕРБ - бяха остро критикувани за погазване на законите и увреждане на природата, включително при опити за промени на планове за управление на национални и природни паркове с цел разширяване на зони за строителство, допускане на замърсяване и увреждане в защитени зони от европейската мрежа "Натура 2000" и други.Коалицията от природозащитни организации "За да остане природа" поиска от преговарящите за коалиционно правителство преди седмица както 15 дългосрочни приоритета, така и министър с "експертиза в темите, по които екоминистерството има правомощия" и "доказан принос за опазване на околната среда". Аргументите бяха тежкото наследство от 15 наказателни процедури от Европейската комисия в сектор "околна среда", така и дългогодишни проблеми, допуснати "поради грешни политики в полза на лобистки интереси или заради целенасочено отслабен капацитет на Министерството на околната среда и водите (МОСВ)."


Кой е бъдещият премиер Кирил Петков - четете тук.
Кой е министърът на финансите Асен Василев - тук.


Борислав Сандов на протест на 6 декември 2017 г. срещу планиране на нови строежи в национален парк Пирин

© Петко Цветков, За да остане природа в България

Борислав Сандов на протест на 6 декември 2017 г. срещу планиране на нови строежи в национален парк Пирин


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK