Екоинспекцията на Хасково ще спре проект за златодобив край Ивайловград

Планираният рудник щеше да се намира над изворите на Бяла река, която тече през две важни за туризма и биоразнообразието на Източните Родопи защитени зони от "Натура 2000" - "Родопи Източни" и "Бяла река". В средното й течение се намира и националната защитена местност "Меандри на Бяла река" (на снимката).

© Вера Стаевска

Планираният рудник щеше да се намира над изворите на Бяла река, която тече през две важни за туризма и биоразнообразието на Източните Родопи защитени зони от "Натура 2000" - "Родопи Източни" и "Бяла река". В средното й течение се намира и националната защитена местност "Меандри на Бяла река" (на снимката).Инвестиционното предложение за добив и преработка на полимерни руди край село Тинтява (Ивайловград) е било оттеглено от възложителя "Тинтява Експлорейшън" АД. Това съобщи днес в отговор на множество запитвания регионалната областна инспекция по околна среда и води (РИОСВ - Хасково).


Инвестиционното предложение е подадено на 17.11.2021 г. и е предвиждало добив и преработка на златно-сребърни руди с концесионна площ от 621,81 хектара по открит способ. Той включва пробивно-взривни работи, преработка на рудата чрез флотация до получаване на концентрат, изграждане на хвостохранилище, изграждане и експлоатация на необходима съпътстваща инфраструктура - пътища, водоснабдяване, електроснабдяване, складове за материали, съоръжения и минни отпадъци и др.


"Откритият способ" (информация на английски език тук) е свързван с разрушаване на ланшафта от изкопите и замърсяване на водите поради химикалите, ползвани за промиване на рудите до "концентрат" и съпътстващите процеса отпадъци, съхранявани в хвостохранилища.
РИОСВ-Хасково е поискало становища от ресорни институции - Басейновата дирекция "Източно-Беломорски район"- Пловдив по Закона за водите, от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) във връзка с Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества, както и от кметовете на община Ивайловград и засегнатите села - Розино и Гугутка.


Постъпили са и становища от неправителствени организации, възразяващи срещу проекта. Възраженията са от Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност, Сдружение "Балканика" и Коалиция "Да остане природа в България", които смятат, че описаните в инвестиционното предложение дейности крият сериозна заплаха за опазваните в защитената зона местообитания.


Експертите по биоразнообразие към РИОСВ Хасково са установили, че има вероятност планираният златодобив по открит способ да окаже отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони "Родопи Източни" и "Бяла река" от европейската мрежа "Натура 2000". Това е официалното становище на регионалната екоинспекция след анализ на предоставената информация за инвестиционното предложение и на основание Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите за опазване на защитени зони.


На 11.01.2022г. в РИОСВ-Хасково е постъпила и молба за оттегляне на ИП "Добив и преработка на полимерни руди от Находище "Розино", площ "Тинтява" от възложителя "Тинтява Експлорейщън"АД.


Предвид описаните обстоятелства, РИОСВ- Хасково обявява, че ще издаде Решение за прекратяване на започналото административно производство по ИП "Добив и преработка на полимерни руди от Находище "Розино", площ "Тинтява".


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK