От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове

От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове

© Стефан Аврамов, Българска фондация биоразнообразиеНезаконният лов на защитени видове като дива коза и кафява мечка от години отбелязва висока степен нниски наказания - за дивите кози виж тук, а за мечките - тук. Бракониерството е сред заплахите за тези застрашени в България животни, защитени от европейските директиви за мрежата "Натура 2000" и от национални закони. През последния месец обаче не само незаконният лов е премълчаван, но и държавни институции започнаха да рекламират отстрела на защитени видове като официална туристическа атракция.


Министерството на туризма кани за лов на мечки и рисове


От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове


През коледните почивни дни смях предизвикаха публикации във фейсбук с брошура на Министерството на туризма, рекламираща България като дестинация за ловен туризъм на защитени видове - диви кози, мечка и рис. Освен факта, че тези животни не са ловни обекти, иронични изказвания предизвикаха и илюстрациите, с които туристическата брошура представя алпийски козирог вместо дива коза и пума вместо рис.
От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове


Мечката е защитен вид и отстрелът е разрешен само в краен случай при агресивни мечки, и то само ако са се доказали като неуспешни първите и по-щадящи мерки като преселването на индивида далеч от хората. Повече по темата виж тук и тук.


Наличието на рис като рекламиран обект за лов буди недоумение, тъй като той също е защитен от европейските природозащитни директиви за "Натура 2000", както и от българския закон за биологичното разнообразие. Балканският подвид на риса е крайно рядък, с едва единични представители в Македония и Албания, а за България последното сигурно свидетелство е за отстрел през 1941 година.


От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове


По-често срещаният карпатски подвид също е рядък и е защитен от "Натура 2000", с последни регистрирани наблюдения с фотокапан в Осоговската планина от 2008 г. С по-късни фотографии на същия подвид рисът е регистриран от преподавател и докторант от Биологическия факултет на Софийския университет на 12.10.2010 г.


Рисът е включен като обект на защита в някои гранични зони на България, заради наличието му в съседни държави - Македония и Сърбия, както и заради непотвърдени слухове за единични екземпляри и незаконния им отстрел през последните години.


Родопският ловен съюз рекламира "сезон за лов на дива коза"


От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове

© ЛРС-Девин


Дивата коза е защитен вид. През годините са провеждани и природозащитни кампании за завръщането ѝ с дългогодишни усилия и много труд на специалисти еколози и биолози, включително внасянето на животни в територии, където те са изчезнали. През последната година отново незаконен лов в защитена територия бе разследван без никакъв резултат или наказание, въпреки че за престъплението е бил използван потенциално лесно проследим летателен апарат - виж тук и тук.


От смешно до престъпно: България се рекламира с туристически лов на защитени видове

© Стефан Аврамов, Българска фондация биоразнообразие


Отстрелът на дивата коза е възможен единствено по изключения в Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в случаи, когато единичен екземпляр може да застраши други видове или местообитания или да причини сериозно увреждане на селскостопански култури. Описаният от ловния съюз случай обаче показва, че се е разчитало на "слука" в намирането на екземпляр от вида, а не е отстрелян еднократно опасен индивид.


Текстът на публикацията е насочен към рекламирането на "сезон за лов на дива коза" за чуждестранни туристи като търговска услуга. Дивата коза не подлежи на регламентиран регулярен лов през нито един сезон.


"Дневник" изпрати запитване до екоминистерството за случая и основанието за разрешение за лов на дива коза. Според информацията от ловния съюз, дивата коза е отстреляна по реда на изключенията в ЗБР, като очакваме отговорът на министерството да обоснове причината за убиването на трите животни, цитирани като разрешени.

Причината би трябвало да е една от тези, при които Законът за биологичното разнообразие допуска отстрел на защитени видове като изключение:
  • Чл. 48. (1) Изключения от забраните по чл. 38, 40, чл. 41, ал. 3, чл. 44, 46 и чл. 47, ал. 1 се допускат само когато няма друго алтернативно решение и при условие, че популациите на засегнатия вид не са увредени в областта на естественото им разпространение и са в благоприятно състояние.
  • (2) Изключенията по ал. 1 се допускат в следните случаи:
1. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на защитата на видове от дивата флора и фауна и за запазване на природни местообитания;
2. (доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) за предпазване от сериозно увреждане на селскостопански култури, добитък, гори, води, рибарници, дивечовъдни ферми и други видове имоти;
3. (изм. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) в интерес на общественото здраве и безопасност;
3а. (нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) по други причини от първостепенен обществен интерес, включително такива от социален или икономически характер или изразяващи се в изключително благоприятни последици за околната среда;
4. (нова - ДВ, бр. 88 от 2005 г.) в интерес на безопасността на въздушния транспорт;
5. (предишна т. 4, доп. - ДВ, бр. 88 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) за целите на научните изследвания и обучението, при въвеждане или повторно въвеждане на видове и изкуственото размножаване на растения.
  • (3) В случаите по ал. 2, когато се засягат видове от приложение № 3, изключенията се допускат само за ограничен брой екземпляри.
  • (4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) Изключенията по ал. 2, т. 3а не се отнасят за дивите птици.
    Дивата коза е вписана като ловен обект наравно с дивата свиня и сръндака в ловна реклама на централната улица в Девин.

    © Личен архив

    Дивата коза е вписана като ловен обект наравно с дивата свиня и сръндака в ловна реклама на централната улица в Девин.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK