Български проект срещу инвазивни видове се състезава за наградата за природа за 2023

Смесените гори от липа и явор върху сипеи и стръмни склонове в защитена зона "Централен Балкан" са едно от местообитанията, което <a href="https://invasiveplants.eu/wp-content/uploads/2018/09/diplyana_9180.pdf" target="_blank">българският проект опазва от инвазивни видове</a>.

© инж. Васил Петров, Фондация „Информация и природо- защита“ (ФИП)

Смесените гори от липа и явор върху сипеи и стръмни склонове в защитена зона "Централен Балкан" са едно от местообитанията, което българският проект опазва от инвазивни видове.До 6 юни е отворен тази година вотът за наградата на публиката за природозащитни инициативи, отличени от програма ЛАЙФ на Европейската комисия. Един от състезаващите се проекти е българският "Местообитания, свободни от инвазивни чужди растения", за който можете да гласувате тук.


Наградата на Европейската комисия за природозащита


От 2014 г. насам ежегодно наградите "Натура 2000" на Европейската комисия отличават най-успешните дейности за защита на природата, които са финансирани от програма ЛАЙФ. Жури на ЕК присъжда награди в категориите "Опазване на земите", "Морска защита", "Комуникация", "Заедно за природата", "Трансгранично сътрудничество". Вотът на гражданите на Европейския съюз определя наградения за природозащитна инициатива, която има най-силна обществена подкрепа. Всички номинирани проекти, за които гражданите могат да гласуват до 6 юни 2023 г., са публикувани тук.


През 2020 г. наградата на гражданите бе присъдена на безпрецедентната защита на старите гори, която бе постигната в България по инициатива на група природозащитни неправителствени организации (НПО) и с активната подкрепа и управленска воля на ресорното Министерство на земеделието и храните, към което е зачислена и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
Български НПО са получавали признание от Европейската комисия за успешната си работа за защита на природата чрез проекти по програма ЛАЙФ и в други категории на наградата. Миналата година в категорията за комуникация за природата победител бе проектът "Натура 2000 в България - нови хоризонти", изпълняван от сдружение "Зелени Балкани" заедно с няколко медии, сред които "Дневник" и "Капитал" (повече за проекта тук).


И при по-ранните издания на конкурса български организации, работещи за природата, често са били сред отличаваните за най-добри европейски природозащитни инициативи - виж тук. Според експерти за малка държава и в контекста на всички проекти по програма ЛАЙФ на Европейската комисия това е огромно признание за природозащитните НПО в България.


За инвазивните видове


Номинирането на проект за освобождаване на природата от инвазивни видове изглежда на пръв поглед неуместно в България на фона на започнато съдебно дело от януари 2023 г. на Европейската комисия срещу страната по темата. През 2022 г. екипът в министерството на околната среда под ръководството на Борислав Сандов и Тома Белев ("Зелено движение", част от "Демократична България") започнаха действия за намаляване на навлизането на инвазивни видове - действия, които обаче не бяха завършени. Част от действията за справяне с инвазивните видове, според Белев в отговор към "Дневник" през февруари 2022 г. по темата, са за регулярен мониторинг на инвазивните видове по договор с Националния природонаучен музей към БАН и идентификация на приоритетни пътища за въвеждане за няколко конкретни инвазивни вида по договор с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. Действията по минимизиране на щетите за биоразнообразието и за икономиката от навлизане на инвазивни видове са били мотивирани и от започната през 2021 г. наказателна процедура, която до 2022 г. е останала без реакция и заради която на 23 януари тази година Европейската комисия (ЕК) започна делото срещу България.


В съобщението си за започване на съдебно дело ЕК напомня, че инвазивните чужди видове са една от петте основни причини за загуба на биологично разнообразие в Европа и по света. Освен че представляват сериозна заплаха за растенията и животните в Европа, като изземат местообитанията им, те имат и икономически вреди. Приблизителните оценки сочат, че причиняват на европейската икономика щети в размер на 12 млрд. евро годишно.


Въпреки съдебното дело срещу България именно инвазивните чужди видове (ИЧВ) са темата на номинирания за наградата "Натура 2000" на ЕК проект "Местообитания свободни от инвазивни чужди растения", който се изпълнява от три неправителствени организации - фондация "Информация и природозащита" и партньорите Фондация за биологично земеделие "Биоселена" и "Еко форум - за природата", Пловдив. Работата на природозащитниците по проекта подпомага поддържането и опазването на четири от най-ценните и застрашени в България и Европа типове природни местообитания. Намират се в три защитени зони от европейската екологична мрежа "Натура 2000" в централна България:

  • местообитание 9560* Ендемични гори от дървовидна хвойна (Juniperus spp.) в защитена зона "Родопи-Западни"
  • местообитание 9180* Смесени гори от липа и явор (Tilio-Acerion), върху сипеи и стръмни склонове в защитена зона "Централен Балкан", която съвпада с Национален парк "Централен Балкан"
  • местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади в защитена зона "Централен Балкан - буфер" и
  • местообитание 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) в защитена зона "Централен Балкан - буфер".

Страницата на проекта напомня, че от 1 януари 2015 г. за страните от Европейския съюз е в сила Регламент (ЕС) № 1143/2014 за предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивните видове. Регламентът изисква от страните - членки на ЕС, да контролират инвазивните видове, да оценяват риска, да провеждат мониторинг, ранно откриване и бързо унищожаване, да разработват планове за действие с мерки за ограничаване на пътищата за разпространение, управление на вече установените видове и други.


За инвазивните видове съществуват конкретни ограничения - например отглеждането им като култури (виж случая в Природен парк "Странджа") и ползването им в залесяване (виж за залесяванията тук). Но веднъж навлезли в природата, те се разпространяват бързо и трудно могат да бъдат ограничени, като дори след отстраняване и изкореняване продължават да се размножават.


На страницата на Министерството на околната среда и водите тук може да видите и актуалните списъци с инвазивните видове, които трябва да бъдат ограничени в Европейския съюз (последно обновен 2019 г.) и с 19-те най-опасни инвазивни растения за България (съставен съвместно с номинирания за наградата "Натура" проект "Местообитания, свободни от инвазивни чужди растения").


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK