Зелен

Вчера в Зелен

06.12.2022 в Зелен

Денят на почвата бе отбелязан с дискусия на фермери, активисти и политици

Денят на почвата бе отбелязан с дискусия на фермери, активисти и политици

Почвите са основен пазител на въглерода и биоразнообразието и опазването им е важно в контекста на глобалните климатични промени и загубата на биологични видове, стана ясно от форума

/ Вера Стаевска 4

Още в Зелен

Безопасна за гората сеч - на какво се учат дърводобивните фирми от сертификацията

Безопасна за гората сеч - на какво се учат дърводобивните фирми от сертификацията

Лично предпазно облекло, щадяща гората сеч и опазване на реките и почвите при извозването на дървесината са само част от допълнителните изисквания за сертифицираните стопанства

/ Вера Стаевска 9

още