София - Европейска столица на прилепите

Прилепът Сави (<em>Hypsugo savii</em>) е често срещан малък вид от семейство Гладконоси прилепи. Среща се във всички градове у нас. Този е намерен в частен дом в ж.к. "Изток" през 2009 г.

© ЦИЗП НПМ-БАН

Прилепът Сави (Hypsugo savii) е често срещан малък вид от семейство Гладконоси прилепи. Среща се във всички градове у нас. Този е намерен в частен дом в ж.к. "Изток" през 2009 г.Не зная какво ги привлича, та да нахлуват в домовете ни и да ни хапят. Мисля, че след като живеем в столица, а не в пещери, наличието на тези нагли диви животни е недопустимо за София," пише в жалба до Столичната община потърпевшата М.С., като алармира за множеството прилепи, "развихрили се" в района на болница "Св. Анна" в жк "Младост" 1. И моли общината да предприеме съответните мерки за справяне с проблема, който е от години.


Жалбата й е препратена към Центъра за изследване и защита на прилепите към Националния природонаучен музей на БАН, и по-конкретно до зоолог Боян Петров, който обичайно се заема с тези случаи, но не за да спасява хората. Той и стажантите от центъра спасяват "закъсалите" прилепи в града.


Столичната община без право на "мерки" срещу прилепи
Високата степен на уязвимост и природозащитен статус са достатъчно основание Столичната община да не може да предприеме "съответните мерки" и да регулира по какъвто и да било начин разпространението и числеността на прилепите в София. Затова понякога, както е в случая с жк "Младост", експерт Петров пише разяснителни писма защо прилепите са ценни дори и в градски условия.


Всичките 33 вида прилепи в България са защитени от закона, редица международни конвенции и споразумения. Повечето видове са световно застрашени най-вече защото човекът постоянно отнема части от естествената среда на тези диви животни. Те се адаптират към промените: горските видове изчезват за сметка на други видове, заселват се в нетипични за тях места, включително и в големи градове като София. Забранено е категорично убиването, нараняването, безпокойството и препарирането на прилепи, както и притежаването, пренасянето и търговията с живи или мъртви екземпляри.


Сивият дългоух прилеп живее целогодишно в градовете и селата в България. Този е заснет в "Биологически факултет" на СУ.

© ЦИЗП НПМ-БАН

Сивият дългоух прилеп живее целогодишно в градовете и селата в България. Този е заснет в "Биологически факултет" на СУ.

Всички прилепи в Европа са насекомоядни и са изключително важни за равновесието в природните екосистеми. Може да се каже, че ни помагат "безплатно" в земеделското и горското стопанство, като унищожават огромни количества насекоми, без да се налага употреба на химически препарати. Не нападат и не хапят хората (освен при опит за самозащита, но и тогава трудно могат да пробият човешката кожа). За сметка на това само един прилеп изяжда около хиляда комара за една нощ. Съответно 1.6 килограма насекоми за шест месеца, а колония от 550 екземпляра - 800 кг насекоми за същото време. Можем да изчислим и по броя на "развихрилите" се през август в "Младост"1, за да преценим сами дали вредят, или помагат на фауната в столицата.


Спасени ръждиви вечерници, зимували на 11-тия етаж на УАСГ.

© ЦИЗП НПМ-БАН

Спасени ръждиви вечерници, зимували на 11-тия етаж на УАСГ.


София: Европейска столица на прилепите


София е една от малкото европейски столици с толкова богато разнообразие и изобилие на прилепи. В целия град се срещат 13 от общо 33-те установени у нас вида. През юни 1933 г. в градската градинка на Националната галерия е засечен един от най-редките видове – гигантският вечерник, който е най-големият европейски вид с размах 45 см и през последните десетилетия няма данни за него в града, вероятно е изчезнал. И до днес на покрива на Министерството на вътрешните работи живее голяма колония от ръждиви вечерници. Такава има и в Софийската библиотека.


Това, което можем да направим за тях, е да не им пречим и да не разрушаваме достъпа им до убежището.


Това необичайно биоразнообразие се дължи на поредица от фактори, които заедно привличат прилепите именно в нашия град: наличието на няколко планини, които обграждат града от север и юг - Витоша, Лозенска, Люлин и Стара планина; много видове живеят лятото в планините, но през зимата предпочитат по-мекия градски климат. Осем вида са целогодишни обитатели в централните части на столицата.


В София (все още) има много паркове. Макар и намаляващи по площ през годините, те все пак продължават да осигуряват подходяща среда и убежища за много видове диви животни, които живеят в района.


През града ни преминават Владайска, Боянска, Перловска, Драгалевска река и още няколко по-малки реки-притоци, които служат като естествени коридори за денонощните им придвижвания, сезонна миграция и хранене.


Водните площи, градските паркове и изоставените терени дават отлични условия за изобилие на храна за тях - нощни насекоми.


Прилепите са чести жертви на градския трафика и домашните котки. Когато са наранени, им се оказва първа помощ във ветеринарна клиника.

© ЦИЗП НПМ-БАН

Прилепите са чести жертви на градския трафика и домашните котки. Когато са наранени, им се оказва първа помощ във ветеринарна клиника.


Фасадите на голяма част от сградите и начините за тяхното саниране и поддръжка са предпоставки за заселване с прилепи. Сезонно или постоянно те се установяват в цепнатини и фуги, под отлепена мазилка, в архитектурни орнаменти с дупки, в тавани, мазета и на още много други места. Изключително се привързват към местата, където живеят, и се връщат там отново и отново.


Двуцветният прилеп прекарва лятото във високите планини, а зимата слиза към градовете.<br /><br />Двуцветен прилеп, открит в апартамент в Дружба-1.

Двуцветният прилеп прекарва лятото във високите планини, а зимата слиза към градовете.


Двуцветен прилеп, открит в апартамент в Дружба-1.


Санирането като заплаха


Най-голямата заплаха за прилепите в града обаче са ремонтите за саниране на сградите. Стотици умират, защото работниците ги зазиждат в цепките. А има лесен начин да бъдат спасени – като се извадят с пръчка, сложат се в кутия и вечерта бъдат освободени (не и през зимата обаче).


Прилепите спят зимен сън около три месеца, в което време тялото им е в дълбока анабиоза. В София масово прииждат през зимните месеци двуцветният прилеп. Лятото той живее на Витоша, а в студените месеци се спуска по склоновете в София. Тогава има случаи, в които при ремонт хора откриват колония прилепи, заселила се зад климатик, улук, цепнатина. Ако им се развали убежището, те няма как да излетят, защото през зимните месеци те са най-уязвими заради ниските температури. Ако не ги спасим, умират от студ.


Лайслеровият вечерник е обитател на горите и градските паркове.<br />Този е спасен във факултета по Журналистика на СУ "Св. Климент Охридски"

© ЦИЗП НПМ-БАН

Лайслеровият вечерник е обитател на горите и градските паркове.
Този е спасен във факултета по Журналистика на СУ "Св. Климент Охридски"


Прилеп вкъщи


Понякога нощем, когато летят и ловуват, те влетяват през отворени прозорци в жилищните помещения в търсене на летящи насекоми или от любопитство.


В центъра годишно пристигат между 30 и 50 сигнала от столицата, има обаждания и от цяла България, пренасочвани към двете локални групи – в Пловдив и в Стара Загора. Обичайно сигналите са добронамерени, а "домакинът" е в паника, защото не знае какво да прави. Има и обаждания с призиви като този на М.С. от "Младост" 1, които търсят Център за борба с прилепите като отдел срещу хлебарките.


<table cellpadding="7" cellspacing="0" width="620"><colgroup><col /></colgroup><tbody><tr><td>Спасяване на прилеп по сигнал от Факултета по журналистика</td></tr></tbody></table>

© ЦИЗП НПМ-БАН

Спасяване на прилеп по сигнал от Факултета по журналистика


Често обаче хора носят в центъра ранени прилепи - жертва основно на нощния трафик. Друга заплаха за тях в града са домашните любимци, които много обичат да си играят с крилатите бозайници, без да ги убиват. Най-често ги нараняват, защото са изумително крехки. Прилепът не е домашен любимец и в същото време живее в града, така обичайно няма кой да поеме лекуването му. Намират се и някои ветеринарни клиники, които са правили успешни операции и след два-три месеца отглеждане животното успява да излети, разказва Боян Петров. В центъра има доброволци, които след това поемат отглеждането на ранените – живеят в специални дървени кутии, хранят се с брашнени червеи. Тези, които не могат да се възстановят и да летят, ги отглеждат до живот.


Екипът по спасяване успява да отговори на 60-70% от сигналите със съвети по телефона, писма и в краен случай – посещение на място. Боян редовно хвърчи с мотора си до подадения адрес, най-често към кварталите "Дружба", "Младост", "Изток" и "Лозенец".


Спасителни акции по домовете


Най-често крилатите бозайници успяват да излязат от жилището, в което са нахлули неканени. Понякога животното може да е все още в къщата, дори и да не го виждаме. То иска единствено да се скрие и ако не може да излезе навън, се мумифицира в някой ъгъл, изсъхва като мумия, но не мирише, защото е с много малко телце. Изключително дребен (тялото на най-дребното прилепче е с размери 4 на 2 см, побира се в половин кибритена кутийка), той може да се закачи навсякъде - в завесата, зад шкафа или картината, под ръба на перваза, в окачена дреха...


Захранване на сив дългоух прилеп с брашнени червеи.

© ЦИЗП НПМ-БАН

Захранване на сив дългоух прилеп с брашнени червеи.


Затова и експертите от центъра първо претърсват жилището. В случай че го намерят, веднага го носят в природонаучния музей, преглеждат в какво състояние е, определят от кой вид е, захранват го с каквото имат, защото може да не е ял седмици. Възможно най-бързо го връщат в квартала, откъдето е взет. "Не е редно да стресираш едно животно, като го пускаш в напълно непознат терен, където то не може да си намери убежище. За разлика от природата в сложната градска среда прилепите не се ориентират токова лесно", разяснява експерт Петров. Всички данни са вкарват с координати в база с данни, с която бързо се правят всякакви справки.


Случаят в "Младост" 1 от този август не изисква спасителна акция, но Боян Петров вече е изпратил любезно разяснително писмо до М.С. с покана за Международната нощ на прилепите у нас този септември - в София, разбира се.


Четири стъпки за спасяване на прилеп в дома:


1) да хванем прилепа с ръкавица (може да е готварска);


2) да го сложим в картонена кутия;


3) да напишем на кутията в кой район, за да бъде пуснат отново там;


4) да се занесе до Център за спасяване на прилепи.

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на SSmart
  SSmart
  Рейтинг: 1010 Весело
 2. 2 Профил на Øϰϰå Çҩßё
  Øϰϰå Çҩßё
  Рейтинг: 628 Неутрално

  в една столица в африка видях парк в центъра на центъра на столицата, пълен с прилепи, с размери колкото и по-големи от гларус
  наричаха ги кръвопиещи прилепи и вампири и си ги дондуркаха и отглеждаха с много любов и грижа, понеже с това им беше известен този парк
  иначе всеки турист искаше да види висящите с главите надолу същества, спящи през деня по палмите

  иронията е моята първа, втора и трета природа, аронията няма нищо общо
 3. 3 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  От както Силвестър Сталон направи моста до Деветашката пещера, софиянци се забавляват, като ходят на екскурзия дотам и хвърлят пратки за да събуждат прилепите.

  Така че ние първи започнахме.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 4. 4 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1121 Неутрално
 5. 5 Профил на laveol
  laveol
  Рейтинг: 522 Неутрално

  Прилепите са супер сладки. Може да ги видиш как си хвъркат във всеки парк. И наистина няма какво да направят на човек освен да го постреснат. Хубаво е хората да се замислят колко полезни са прилепите вместо да реагират първосигнало и да се опитват да ги убият.

  Наскоро имахме случай с нахлул прилеп в апартамента. Докато приятелката ми реши какво да го прави и котката го беше хванала (добър ловец е). Обаче не му направила нищо, само го държала в уста. После го пуснала и по-късно си излетяло без проблем.

 6. 6 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  Интересно как изглежда софиянката дето се оплаква, че прилепите я хапят! Доколкото ми е известно прилепите по нашите места се хранят с насекоми.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 7. 7 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 897 Неутрално

  В Южния парк надвечер се виждат да пикират насам-натам

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 8. 8 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1316 Весело

  Аз си ги харесвам. Само котаракът ми се побърква докато ги слуша да си "говорят" из вътрешния двор.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 9. 9 Профил на niamalosho8
  niamalosho8
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "Нагли диви животни"

  Каква омраза трябва да изпитваш към природата,за да наречеш така тези животинки.
  А когато нагло снимаха филми в пещерата,където зимуват и им нарушиха жизнения цикъл,тогава хората имат право така ли?

 10. 10 Профил на niamalosho8
  niamalosho8
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#6] от "tribiri":

  Незнам как изглежда,но аз много се смях.
  Само прилепите вампири хапят,но те живеят в Южна Америка.

 11. 11 Профил на followed
  followed
  Рейтинг: 479 Весело

  До коментар [#6] от "tribiri":

  Хапе я не прилеп, а щъркелът...

  Освен тези забележителни бозайници, в София има и доста двукраки "прилепи" - едните са накацали в Народното събрание и МС (особено уродлив и неприятен вид), като са организирали "контрапротест" в който участват едни други "прилепи" (крайно заблуден, използван и достоен само за съжаление вид).

  Дано истинските прилепи не се почувстват засегнати от това, че пиша и за "прилепите" в тази тема...

 12. 12 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Понякога чувам по-доловимите писукания, много са ми чаровни.

 13. 13 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2006 Неутрално

  [quote#6:"tribiri"]Доколкото ми е известно прилепите по нашите места се хранят с насекоми. [/quote]
  За това "Софиянката" от Младост може само да се радва ,че летящите мишки и редуцират популацията на комари,богомолки и всякакви насекоми които ще влизат в къщата и .

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 14. 14 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 897 Неутрално

  1.5 млн. Mexican free-tailed (прилепи) обитават моста Congress Avenue в Остин, щата Тексас в САЩ. Когато строителите на моста са го създали през 1980г., те не са предполагали, че той ще е идеално убежище за прилепите. Когато броят на прилепите нарастнал и при излитането си те изпълвали небето, хората били силно притеснени, но природозащитниците ги убедили, че това е просто интересно природно явление. Нещо повече, прилепите от моста изяждат от 5 000 до 15 000 килограма насекоми, много от които са вредители. Днес, този мост е важна туристическа атракция и стотици туристи идват тук специално, за да наблюдават излитането на хилядите прилепи привечер.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 15. 15 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 498 Весело

  Хубо, че не сте решили да е столица на нещо друго. Столица на прилепите се ядва. Може и на хлебарките примерно. Или на бездомните кучета едва ли не.

 16. 16 Профил на pspa
  pspa
  Рейтинг: 354 Неутрално

  Преди 2-3 седмици някъде и в моя апартамент долетя едно малко прилепче. Порадвах му се малко, после взех една кутия, напъхах го вътре (може би малко се поуплаши) и веднага го изнесох на терасата (по същия път по който влезе), и си излетя. Животинките са съвсем безобидни, ама нали повечето хора си представят само разни вампирски истории...

 17. 17 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Аз все още тая надеждата, че ако у дома влети прилеп, може да се превърне в младата версия на Гари Олдман...

 18. 18 Профил на galio
  galio
  Рейтинг: 646 Весело

  Значи прилеп на Сави съм приютявал. Беше увит в перде и изтупан по живо по здраво пред блока. Но ми изкара акъла, де.

  А един друг се сксъса да се върти около полилея, докато му помогна да намери прозореца. Явно на тясно се ошашкват.

  https://www.youtube.com/watch?v=-vMgXV26PQM
 19. 19 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1852 Неутрално

  Малко знаен факт е че прилепите са отговорни за опрашването на много голям процент растения. Повече от пчелите дори. Много полезеб бозайник. За съжеление много крехка животинка и понеже живеят заедно много бързо измират от раразни болести. Абцолютно са безвредни за хората. Обратното обаче не е вярно. Има много прости и злобни хора които избиват дребни животинки само защото могат.

  California Über Alles
 20. 20 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2006 Неутрално

  [quote#14:"tribiri"]Нещо повече, прилепите от моста изяждат от 5 000 до 15 000 килограма насекоми[/quote]
  Когато в България прилепите бяха намалели през 90-те за 200-300 км нощно шофиране по колата се размазваха поне 10кг насекоми сега са много по-малко !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 21. 21 Профил на niamalosho8
  niamalosho8
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#17] от "lil_alex":

  За прилеп не знам,но ако влезе жаба и я целунеш,може и да стане

 22. 22 Профил на nemeria
  nemeria
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Госпожата да си сложи комарник на прозореца и да си пие хапчетата.

 23. 23 Профил на glupakat
  glupakat
  Рейтинг: 426 Неутрално
 24. 24 Профил на Sabbath
  Sabbath
  Рейтинг: 955 Неутрално

  В гр. Тел-Авив също има много прилепи,то се плодоядни-консумират предимно плодчетата на фикусите с които са залесени повечето улици и булеварди.Изпражненията им(от разстройство)могат да се видят на много фасади.

 25. 25 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  @niamalosho8, в какво ще се превърне жабата, в Едуард Кълън ли?

 26. 26 Профил на nikiphoto
  nikiphoto
  Рейтинг: 426 Любопитно

  дневник, кампания срещу фандъкова ли подемате от днеска?

 27. 27 Профил на hashtag
  hashtag
  Рейтинг: 374 Весело

  Чувал съм че от гуано се правят пари. Идея си нямам как, но съм го чувал. Та да им е честито на софиянци!

 28. 28 Профил на niamalosho8
  niamalosho8
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#25] от "lil_alex":

  Не си падам по "Зрач",предпочитам Батман.

 29. 29 Профил на teridan
  teridan
  Рейтинг: 827 Весело

  Както върви процеса на емиграция на българите, след няколко десетилетия ще оставим столицата изцяло на разположение на прилепите.

 30. 30 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3040 Весело
 31. 31 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1316 Весело

  Готини са прилепите, ще си взема един за домашно животно!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 32. 32 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 688 Неутрално

  София е сред десетте градове, в които качеството на живот най-бързо се е влошавало през последните 5 години. Компания и правят градове, като Дамаск, Триполи, Кайро, Аман, Панама сити, Тунис, Мускат, Рейкявик и Найроби.
  Това сочи годишната класация на "Икономист интелиджънс юнит" (EIU), обхващаща 140 града по цялата планета, цитирана от в. "Дневник".
  София стана Европейска столица на прилепите и на мършоядите...

 33. 33 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 727 Неутрално

  До коментар [#24] от "sabbath":

  Казват се летящи лисици или летящи кучета тези прилепи.
  Наскоро четох роман - много добър - с такова заглавие: Марсел Байер, Летящи кучета - силно препоръчвам.

  И точно като го четях и мен ме посетиха на два пъти прилепи - първо в кухнята, после в спалнята. Взех да затварям за през нощта прозорците.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 374 Неутрално

  До коментар [#2] от "Øϰϰå Çҩßё":

  Големите прилепи (летящи лисици) дори не са насекомо ядни, хранят се с презрели плодове и сладки цветове. "Вампирите" са дребни.

  chavo64
 36. 36 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Много мразя хора като гневната гражданка. Пълна липса на знания и интерес за научаване, но много злоба и активност. Ухапал я прилеп, е гати идиотизма. По вероятно е да те ухапе Станишев ( да не казвам каде), отколкото прилеп.

  chavo64
 37. 37 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 953 Любопитно

  [quote#12:"lil_alex"]
  Понякога чувам по-доловимите писукания, много са ми чаровни. [/quote]
  И не само чаровни!
  За мен са много загадъчни и носят тайнствени послания!
  Като си помислиш - те, бухалите,кукумявките , котките,кучетата, виждат какво става в тъмното!

 38. 38 Профил на Момчил Карабулев
  Момчил Карабулев
  Рейтинг: 1400 Неутрално

  хващал съм няколко, влетели през прозореца нощем.
  пада малко гонене, но после си отиват на свобода.

 39. 39 Профил на Живко
  Живко
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Веднага си я представих тая лелка! Зомбирана от поредния ВИП брадър!!!!

 40. 40 Профил на zuramode
  zuramode
  Рейтинг: 426 Любопитно

  В Сидни в парка, който е около операта има огромни дървета - обсипани с прилепи, които денем спят и никой не се възмущава, освен, може би, туристите. Какво общо има това дали си в столица или пещера? Не всички прилепи живеят в пещери... И не са чак толкова неприятни, за колкото сме свикнали да ги приемаме...

 41. 41 Профил на Граф Влад Задунайски - semper idem
  *****
  Неутрално

  [quote#6:"tribiri"]Интересно как изглежда софиянката дето се оплаква, че прилепите я хапят![/quote]
  Ето така:
  [quote#39:"jivko_r"]Зомбирана от поредния ВИП брадър!!!! [/quote]

 42. 42 Профил на Граф Влад Задунайски - semper idem
  *****
  Весело

  [quote#36:"chavo64"]Пълна липса на знания и интерес за научаване, но много злоба и активност. Ухапал я прилеп, е гати идиотизма[/quote]
  По скоро я е „клъвнал петела“,както казват докторите!

 43. 43 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 688 Весело

  Батман,помогни да си тръгне ОРЕШАРСКИ!И цялата банда комуно-мафиотска!

  Tony
 44. 44 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 3156 Неутрално

  Приятни животинки, само не разбрах защо ако някое се заблуди влезе трябва ги хващаме и слагаме в кутии да ги носим на Боян да ги спасява и пуща, вместо да му отворим прозореца или му помогнем да излезе.
  Да не би Боян да прави прахчета за любовни магии?
  В нашия фолклор от моя край съществува поверие, че от прилепско крилце прахче ако сипеш на желания човек той е твой завинаги.
  Глупаво е, разбира се, но модерната интерпретация на прилеп в стаята означава ново гадже.

 45. 45 Профил на izabell
  izabell
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  Симпатични са,с това разнообразие при ушите

 46. 46 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 889 Любопитно

  Да се обадят на черния рицар той ще реши проблема

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 47. 47 Профил на Теменуга Методиева
  Теменуга Методиева
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз пък искам да попитам, ако някой знае, да ми отговори компетентно..ако видя някой, че убива прилепче, какво трябва да направя? С 2 думи: на кой да го натопя, за да бъде санкциониран, т.к. съм 1,5м и немога да го набия собственорчно?

  t.metodieva
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK