България да бъде осъдена по делото "Калиакра", предлага генералният адвокат на Европейския съд (допълнена в 17 ч.)

България да бъде осъдена по делото "Калиакра", предлага генералният адвокат на Европейския съд (допълнена в 17 ч.)

© Асен ТоневБългария е нарушила европейското законодателство като е позволила изграждането на ветропаркoве в защитената зона за птиците "Калиакра" и изграждането на голф игрище и туристически обекти в защитена зона "Белите скали". Това потвърждава генералният адвокат на Европейския съд в официалното си становищеот 3 септември 2015 г. по делото "Калиакра", като предлага България да бъде осъдена. Става дума за нарушение на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.


За това информират в понеделник от Българско дружество за защита на птиците, които внесоха жалба по случая в Европейската комисия през 2008 г. Причината за жалбата им беше реалната заплаха от разрушаване на уникални местообитания и риска за силно застрашени видове птици заради одобрени мащабни ветроенергийни проекти, както и огромен брой (468) инвестиционни проекти, основно свързани с жилищно и курортно строителство, както и с изграждането на голф игрища.


Министърът на околната среда Ивелина Василева очаква решението на съда в началото на 2016 г. Тя изрази надежда, че съдът ще вземе предвид реализираните мерки по отстраняване на нарушенията. Василева направи уточнение, че внесеното по процедура предложение на генералния адвокат изрично посочва, че са редуцирани претенциите срещу страната ни, тъй като 200 от инвестиционните проекти няма да се реализират.
В тази връзка Василева припомни, че от 2008 г. досега са предприети редица мерки като мораториум върху по-нататъшно изграждане на ветрогенератори в Добруджа и загубата на давност на издадените разрешителни за строеж на перки, ако инвестиционните планове не са изпълнени в петгодишен срок от одобряването им, а зоната НАТУРА 2000 беше разширена.


Въпреки това всички останали проблеми, свързани с одобряването и реализирането на пагубни за биоразнообразието проекти, все още са налице и комисията има достатъчно основания да пледира пред Европейския съд за неизпълнение на ангажиментите на България по прилагане на природозащитното законодателство, коментират обаче експертите от БДЗП и напомнят, че в защитена зона "Калиакра" в момента има актуални 461 проекта, без да се включват ветроенергийните проекти.


От тях са реализирани 16 проекта, а 262 проекта са одобрени и могат да бъдат реализирани. Останалите проекти са на фаза процедура за одобряване или на етап планиране, но бъдещето им е неясно. В защитена зона "Белите скали", където значителна част от местообитанията са вече унищожени поради изградените голф игрища, са реализирани 19 проекта, но още 61 проекта са одобрени и могат а се реализират, а други 24 са на етап планиране или процедура.


Според БДЗП така рискът за биоразнообразието в този район остава сериозен.


Обвинението на ЕК


Европейската комисия повдигна обвинение срещу България в Европейския съд с мотива, че България не е изпълнила задълженията си по обявяване на цялата територия на орнитологично важното място "Калиакра" за защитена зона от "Натура 2000" и не е взела адекватни мерки за предотвратяване влошаването на състоянието на естествените местообитания и на местообитанията на биологичните видове, както и обезпокояване на видовете, за които са определени защитените зони за птици "Калиакра" и "Белите скали", както и защитена зона по местообитанията "Комплекс Каликара".


Нарушението на европейското законодателство е свързано с одобряването на проекти за ветрогенератори и застрояване в посочените защитени зони. На 21 май 2015 г. делото "Калиакра" беше разгледано в съда, а на 3 септември генералният адвокат излезе с официално становище, с което потвърждава, че България е нарушила европейското законодателство и следва да бъде осъдена.


Карта на защитените зони "Калиакра" и "Белите скали"

© БДЗП

Карта на защитените зони "Калиакра" и "Белите скали"


Хронология на случая "Калиакра"


Българско дружество за защита на птиците внесоха жалба по случая в Европейската комисия през 2008 г. Мотивът на природозащитниците е, че осъществяването на мащабните проекти в района на Калиакра ще доведат до необратимо унищожаване на уникални местообитания, особено на единствените по рода си в България понто-сарматски степи. Засегнати са всички видове птици, които се опазват в защитените зони – гнездящи, мигриращи и зимуващи.


Около седем години Европейската комисия насочва страната ни в изпълнение на задълженията си по Европейското природозащитно законодателство и полага усилия да предотврати нанасянето на непоправими щети на природата в защитените зони в района на Калиакра. Тя провежда разследване, включително и външна експертна оценка на всички предоставени материали и доказателства по случая от правителството и от жалбоподателите. Инициира срещи и дискусии с Министерството на околната среда и водите, зададе насоки за правилното прилагане на директивите.


През 2012 г. Европейската комисия изпрати на България последно предупреждение, че ако законодателството не бъде спазено, страната ни ще бъде изправена пред съда в Люксембург.


Тогава страната ни приема мораториум върху по-нататъшно изграждане на ветрогенератори в Добруджа, както и няколко законодателни промени, позволяващи решенията за одобрени, но нереализирани в период от 5 години проекти да губят правното си действие. "Въпреки това основните препоръки на комисията не бяха спазени, проблемите в района на Калиакра останаха и негативните тенденции продължиха," коментират от БДЗП с днешна дата.


Така Европейската комисия предава случаят "Калиакра" на Европейския съд през есента на 2013 г. Тогава страната ни предприе спешни действия за обявяване на цялата територия на ОВМ "Калиакра" като защитена зона за птици от мрежата "Натура 2000". Тази последна стъпка от страна на правителството доведе до постигането на изискването за включване на цялата площ на орнитологично важното място в "Натура 2000".


Белоглав лешояд, убит в района на "Калиакра"

© БДЗП

Белоглав лешояд, убит в района на "Калиакра"


 


В становището си Генералният адвокат посочва, че България:
– не е изпълнила задълженията си по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/147/ЕО относно опазването на дивите птици като към момента на изтичане на определения от комисията в мотивираното й становище срок не е защитила изцяло като специална защитена зона първоначално незащитените части от територията на орнитологично важното място "Калиакра", разположени на север от първоначално класифицираната специална защитена зона "Калиакра";
– е нарушила чл. 4, параграф 4, първо изречение от Директива 2009/147, като не е взела необходимите мерки, за да предотврати влошаване на състоянието на местообитанията на подлежащите на защита видове птици и тяхното обезпокояване вследствие на експлоатацията на вятърните електрически централи на "АЕС Гео Енерджи" ООД, "Дисиб" ООД и "Лонгман Инвестмънт" ООД на територията на орнитологично важното място "Калиакра", която не е била — а е трябвало да бъде — класифицирана като специална защитена зона;
– е нарушила член 6, параграф 2 от Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна, като не е взела необходимите мерки, за да предотврати влошаване на състоянието на местообитанията на защитените видове птици и тяхното обезпокояване вследствие на експлоатацията на вятърните електрически централи на "Калиакра уинд пауър" АД, "ЕВН Енертраг Каварна" ООД и "Вертикал - Петков и с-ие" ООД, както и на съоръженията на "Трейшън клифс голф енд спа резорт" ООД в рамките на териториите на СЗЗ "Калиакра" и "Белите скали";
– е нарушила член 4, параграфи 2 и 3 от Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и точка 1, буква б) от приложение III към нея, тъй като кумулативният ефект на проектите на "Уиндтех" ООД, "Брестиом ООД", "Еко Енерджи" ООД и "Лонгман инвестмънт" ООД с други проекти не е бил отчетен по подходящ начин при проверката на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда, както и допълнително е нарушила член 2, параграф 1 от посочената директива, тъй като въпреки това за проекта на "Лонгман инвестмънт" ООД е било издадено разрешение и той е бил осъществен.

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3375 Любопитно

  Там не беше ли голф комплекса на Кънчо и Райчо? Ние да им платим глобата ,а те да си печелят? Не трябва ли това да се разруши като циганските катуни?

 2. 2 Профил на grand funk railroad
  grand funk railroad
  Рейтинг: 1131 Неутрално

  Ако Генералният адвокат на Европийския съд пусне един тегел по Бетономорието, то България трябва да бъде извадена от ЕС.

  Parmi ceux qui n'ont rien à dire les plus agréables sont ceux qui se taisent. Coluche
 3. 3 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  На кой му дреме? Нали електоратът пак ще плати.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 4. 4 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  Защо България, да бъдат осъдени персонално всички по веригата, които са нарушавали закона, давайки разрешителни и затваряйки си очите, срещу нескромни рушвети разбира се, както и всички алчни лапачи, заради чиято далавера се погазва всичко. Защо на лапането да са наредени по единично, а след това отговорността да е обща. Да си плащат свинщините тези, които са ги вършили.

  " Истинската мярка за човека е как се отнася към този, който не може да му бъде полезен. "
 5. 5 Профил на СДС
  СДС
  Рейтинг: 1375 Неутрално

  Става дума за "Момчил голф". собственост на Красимир Гергов - "роден на 30 септември 1961 г. в София. Внук е на „ветерана - комунист“ Марин Бончев Туевски, който е първият комунистически кмет на Правец - родното село на Тодор Живков. Вуйчо на Гергов е небезизвестният генерал от гаражите на УБО Бончо Маринов Бончев." и на сина на единия от Братя Мормареви, социологът Кънчо Стойчев.

  nemo malus felix, minime corruptor.
 6. 6 Профил на Ghost
  Ghost
  Рейтинг: 1087 Гневно

  [quote#5:"СДС"]Става дума за "Момчил голф". собственост на Красимир Гергов[/quote]

  Комунистическото котило не само не се затрива, ами, все нови и нови потомци се появяват...

  Форумът е в будна кома...
 7. 7 Профил на zztop11
  zztop11
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Директива за птиците... Имаше една много любопитна теория, която гласеше, че проблемът на ЕС и всичките държави със стабилна икономика е, че скоро не е имало война на територията им и за това се обръща изключително голямо внимание на незначителните неща и се получава толерастия. И е вярна донякъде като се замислите. Защо африканците например нямат директива за птиците или дебати дали да се въведе трети пол?

 8. 8 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3375 Неутрално

  До коментар [#4] от "bee":

  Защото работа на държавата е да намери виновните.Европейският съд само казва ,че са нарушени законите. Цацаратурата трябва да се самосезира ,ама не ще.

 9. 9 Профил на michael
  michael
  Рейтинг: 823 Неутрално


  [quote#4:"bee"]Защо България, да бъдат осъдени персонално всички по веригата, които са нарушавали закона, давайки разрешителни и затваряйки си очите, срещу нескромни рушвети разбира се, [/quote]

  ами то трябва някаой да раследва и след това да ги обвини, ми няма кой, по света го прави прокуратурата, при нас тя е с мажоретно-рекетьорски функции

  Cogito ergo sum :)
 10. 10 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 873 Неутрално

  [quote#4:"bee"]Защо България, да бъдат осъдени персонално всички по веригата, които са нарушавали закона, давайки разрешителни и затваряйки си очите, срещу нескромни рушвети[/quote]

  Глобата ще плащаме всички ние, защото виновни сме всички ние, които сме ги избирали тези. Аз и ти лично може да не сме, но електоратът като цяло. Нали затова се казва - всеки народ си заслужава управниците.

 11. 11 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  До коментар [#8] от "hodounski":

  Те тези, които нарушават законите представляват държавата, и са си реални личности, не имагинерни такива, но понеже всички са навързани като свински черва по-лесно е отговорността да се лепне на България. Ако някой сериозен журналист, с принципи и истинско призвание се разрови около " Тракийски скали " такива помии ще изскочат от там ..., и не само там, кой знае колко още са такива дето всичко около тях е мътно и кърваво. Ама кой да го направи, тези които занимават населението със силикона на поредната Цура или сексуалните пориви на някоя Гуна, че е по-лесно. Или онези, с тарифите на алъш-вериша, който незнайно защо продължават да наричат журналистика.

  " Истинската мярка за човека е как се отнася към този, който не може да му бъде полезен. "
 12. 12 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2534 Неутрално

  Думата "корупция" неправилно се отъждествява с подкпу. В английския тълковен речник може да видите, че понятието е много по-широко и в него срещу corrupt стои: гнило, вмирисано, разядено, развалено, неморално

  Ето ви корупцията в пълната палитра: високи сметки за ток, унищожена природа, подарена обществена собственост и накрая - за капак - ще плащаме и глоба, че сме го изстрадали това всичкото.

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 13. 13 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  [quote#9:"michael"]по света го прави прокуратурата, при нас тя е с мажоретно-рекетьорски функции[/quote]
  Именно, прокуратурата е част от хидрата, затова всички са спокойни. И да се разпищят тези от Европа, ще остригат овцете, но тяхното пак няма да се загуби. Затова всеки път ми става смешно, когато гледам Главния обвини... ъ-ъ-ъ охранител на статуквото да бръщолеви нещо на журналята със сериозно изражение и страшен поглед, вярвайки си, че отстрани изглежда тежък и на място за позицията си.


  До коментар [#10] от "Камен":

  Камене, и си прав, и не си, не сме виновни, защото не сме ги избрали ние, избират ги онези срещу пет кебапчета и 20 лева, които имат заслуга за визията на политическата фауна у нас. И аз и ти, и тези като нас не влияем върху фалшификации и машинации. Но имаме друга вина, виновни сме, че мълчим и търпим всякакви гаври и безочия.

  " Истинската мярка за човека е как се отнася към този, който не може да му бъде полезен. "
 14. 14 Профил на alexis
  alexis
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Това в истинските демокрации може и да работи, но тук матряля ще плати и всичко ще си е като по мед и масло за великите инвеститори ! Реално ще плати и пенсионера с 170 лева пенсия , нищо че даже и няма да е разбрал!Честито!

 15. 15 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1246 Весело

  Ние птиците ги уважаваме печени,пържени и като клочкащи репортерки.Тия дето фъркат като Сокола си ги гледаме в сараи с пауни.Са кво пък иска ЕК,некви неидентифицирани фъркати да ни се бухат у перките или да акат връз видните индийски голфари,дето ще ни развивът туризъма.Ама ще си платиме,като овце за стригане,щото като избираме управници си го залагаме хомота.Факт.

 16. 16 Профил на Wasabi
  Wasabi
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#5] от "СДС":

  Не става дума за "Момчил голф" ами за Трейшън клифс, което пак би трябвало да е на Гергов и Кънчовците, стига да не са го продали. Момчил голф е бъдещ техен проект над Балчик, който е засега само на хартия. Иначе мястото на Трейшън клифс беше съвсем естествен храсталак и змиярник с прекрасна гледка, но на всички беше ясно, че в други държави едва ли биха им позволили да строят там.

  Обаче, Натура 2000 влезе в сила с приемането ни в ЕС, а голф игрищата бяха получили разрешения за строеж доста преди това...

 17. 17 Профил на WC1
  WC1
  Рейтинг: 525 Неутрално

  Няма факти (поне никой не ги показва), които доказват нанесени щети на природата (птиците). Говореше се за покрити ниви с трупове на птици, убити от ветрогенераторите, но такива снимки не се публикуват. Или има тотално медийно затъмнение, или някой се опитва да изкара едни пари (рекет).

  ATX
 18. 18 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 524 Неутрално

  В мутренската държава всеки с пари може да си построи каквото си поиска и където си поиска.

  Ако стане нещо, данъкоплатецът е насреща.

 19. 19 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 238 Неутрално

  Голф-игрището Тракийски скали унищожи уникални природни местообитания и популации на защитени видове растения и животни. Такива са Nepeta parviflora, Artemisia lerchiana, Goniolimon besseranum, Ephedra distachya, Mattiola odoratissima,Ophisaurus apodus,Testudo graeca, Oenanthe pleshanka, Melanocorypha calandra, Catopta thrips. МОСВ издаде разрешителното въз основа на неверен ОВОС, опроверган пред министъра с писмо лично от тогавашния зам.председател на БАН Никола Съботинов. МОСВ игнорира писмото на БАН с приложени доказателства, че експертите по ОВОС Любомир Профиров и Димитър Димитров са предоставили невярна и заблуждаваща информация. Самото строителство на комплекса започна през Ноември 2006 г. само 2 месеца преди да влезем в ЕС официално, а доста преди това самото правителство беше изпратило в ЕС защитените зони там вкл. и с обосновката. Респ. контролиращата институция в държавата България е била запозната с ценността на тази територия, доста преди да издаде решение само въз основа на този ОВОС. Така че няма оневиняващи обстоятелства за държавата. И накрая, въпреки че МОСВ вече беше наясно с наказателната процедура, лично министър Нона Караджова отиде на откриването на комплекса и заяви че това е пример КАК МОЖЕ ДА СЕ ПАЗИ ПРИРОДАТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО. А на мястото на степна растителност оцеляла от плейстоцена (поне 50-60000 години) беше тропнат генно-модифициран райграс. Малко преди това лично МОСВ съгласува преместване на 300 шипобедрени костенурки от голф-комплекса в съседните суходолия на Добруджа. Какво по-голямо признание от това, че местообитанието на тези животни е необратимо Унищожено. След унищожаването на вековни черномурови гори в обект на световното природно наследство, заради прищевките и кефа на кликата около един комплексиран и истеризиран банкер, унищожението на Калиакра и специално голф-комплекса и перките на носа, е второто голямо престъпление на държавата срещу собственото си общество, през демократичния преход. Казвам собственото си общество, защото според конституцията, Биологичното разнообразие е на всички Българи и всеки гражданин и институция е длъжен да го опазва. Когато една държава няма воля да прилага собствените си закони, в интерес на гражданите си, трябва да има механизъм това да е наложено отвън. Наказанието е закономерно и необходимо и гражданите трябва да търсят сметка не на тези разгласили нарушението, а на извършилите го. На първо място това са отговорните държавни институции допуснали това да се случи.

 20. 20 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 238 Неутрално

  и още малко допълнение - собственици на Тракийски скали са Красимир Гергов, родом от Правец (както вече беше написано) и с номенклатурно потекло и Георги Цветански - шеф на Балканфарма и зет на Николай Дюлгеров от Политбюро. Нищо случайно няма - ей на тези държавата се огъна, и сега ние гражданите ще трябва да плащаме.

 21. 21 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 238 Неутрално

  И още нещо - собственици на Тракийски скали са Красимир Гергов от Правец, с номенклатурно потекло и зетят на Николай Дюлгеров от Поитбюро - Георги Цветански.

 22. 22 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 877 Весело

  След дъжд качулка се получава работата на споменатия генерален адвокат.....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 23. 23 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 877 Весело

  До коментар [#17] от "WC1":

  Не е нужно да има
  [quote#17:"WC1"] ...... факти (поне никой не ги показва), които доказват нанесени щети на природата (птиците). [/quote]
  Достатъчно е генералният адвокат да каже ....

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 24. 24 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 1161 Гневно

  Май няма измъкване от блатото, докато и последният комунистически дегенерат не изчезне-по естествен и по--малко естествен път. Отравят земята, въздуха и социалната/духовна среда необходима за развитие на нормални човешки индивиди.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 25. 25 Профил на glaxo
  glaxo
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#5] от "СДС":

  Абе все "наши момчета".То иначе и не може да бъде!

 26. 26 Профил на lutece
  lutece
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Калиакра уинд пауър" АД – ветроенергиен парк "Калиакра", с. Българево – 35 мегавата. Паркът е първият пуснат в експлоатация в България през 2008 г. Собственик на 70% от дружеството е японската "Мицубиши хеви индъстриз" (Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. - MHI), а 30% са на българската "Инос-1" ООД. Финансирането на проекта е осъществено чрез синдикиран заем от Японската банка за международно сътрудничество (JBIC) и Mizuho Corporate Bank. Общият размер на кредита е приблизително 37 млн. евро.

 27. 27 Профил на iget
  iget
  Рейтинг: 280 Неутрално
 28. 28 Профил на iget
  iget
  Рейтинг: 280 Неутрално

  До коментар [#24] от "Dümchen":

  Земята и въздухът се отравят именно от либертинтснкя -неолоберален каптализъм, на който от тук нататък ще има да му се радваме. Дупе да ви е яко както е казал народът.

 29. 29 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 527 Неутрално

  [quote#4:"bee"]Защо България, да бъдат осъдени персонално всички по веригата, които са нарушавали закона, давайки разрешителни и затваряйки си очите, срещу нескромни рушвети разбира се, както и всички алчни лапачи, заради чиято далавера се погазва всичко. Защо на лапането да са наредени по единично, а след това отговорността да е обща. Да си плащат свинщините тези, които са ги вършили.[/quote]

  Точно това трябва да направи Министърът на Финансите да заведе регресни искове за нанесени вреди на Държавата срещу всички виновни Длъжностни лица.

 30. 30 Профил на the only easy day was yesterday
  the only easy day was yesterday
  Рейтинг: 1163 Любопитно

  Сега България трябва да осъди адвокатите адвокатските им фирми които са участвали в затваряне на сделката!
  Нещо невероятно да стане в страна като България все още.

 31. 31 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4022 Неутрално

  Пак се "окъкахме" пред Брюксел

 32. 32 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1545 Неутрално

  Мда... СМРАД до небето, а "необяснимо богатите бизнесмени" си потриват ръцете.
  Народецът търпи безобразията (това е само едно от 1001 известни свинщини, които се случват посред бял ден!), люпи семки и чака евентуално да падне някоя трохичка от софрата на "големците".
  Няма никаъв коректив, НЯМА ДЪРЖАВА!
  Всичко е окупирано от прасурси, данъкоплатецът плаща.
  Отговорност няма. ГРАЖДАНСКО общество няма.

  И после много "учудени" как така БГ е толкова бедна и огрухана.

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 33. 33 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8520 Неутрално

  "Съоръженията са изградени основно през 2007-2009 г., заради което Брюксел започва наказателна процедура, в хода на която иска информация от България за изградените ветрогенератори."
  Ами сега глобите да ги плащат тези,дето са давали разрешенията.Отделно там пък колко голф игрища има.На никой не му пука за защитени зони и червени книги.Нас само глоби може донякъде да ни спрат.

 34. 34 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3543 Гневно

  Василева да обяви кой е дал разрешението за строежа и да прехвърли евентуалните глоби на врата на нарушителя-разрешил това безочие!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 35. 35 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1614 Любопитно

  До коментар [#32] от "B52":

  Лошото е, че в България стават толкова безобразия, че ако протестирахме за всяко, народа трябва да е по цял ден на улицата...е нямаме толкова пари...

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1366 Гневно

  "Представители на министерствата на туризма и на младежта и спорта са провели среща с представители на ЮНЕСКО, на които са обсъдили възможността части от Национален парк "Пирин" да бъдат изключени от обхвата на световното природно наследство. Получили са обаче негативен отговор."
  от Капитал
  Министерство на туризма вместо да защитава природата работи за разрушаването й.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 38. 38 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  Кой е виновен за тази санкция? според хорската мълва - Хамарцопян. Той, покрива разследване срещу банката в която работи от КФН, като дава нисколихвен кредит на дърщерята на тогавашния шеф на комисията за посторяването на ветропарк в Калиакра. Какво ще каже за това Ивалина Василева или и тя като вицепрезидента Попова ще каже, не бъдете дребнави...

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 39. 39 Профил на tenevski
  tenevski
  Рейтинг: 463 Неутрално

  А кога ще има съд за зелените изнудвачи

 40. 40 Профил на tenevski
  tenevski
  Рейтинг: 463 Неутрално

  [quote#2:"grand funk railroad"]Ако Генералният адвокат на Европийския съд пусне един тегел по Бетономорието, то България трябва да бъде извадена от ЕС. [/quote]
  Ти нали не ходиш по нашто море от доста години, що се пениш , а ? По навик ,или по финанЦови съображения ?

 41. 41 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Така, така замазваме очите на ЕС с някакви фиктивни обещания, но рано или късно ни се връща. Сега може би идва момента да стане ясно в същност колко трайни работни места са открити и какъв е средния осигурителен доход в тези фирми както и колко процента от печалбите им остават в България, а не се изнасят към офшорки и прочие. И понеже отговорите са ясни да си честитим пиенето на една студена вода с глобите дето ще плащаме от данъците ни, а на чиновниците дето са прибрали пари за строителни разрешителни им пожелвам успешно избягване на гнева народен, че току виж сме им намалили ръста с по една глава.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 42. 42 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1717 Любопитно

  [quote#1:"hodounski"]Там не беше ли голф комплекса на Кънчо и Райчо? Ние да им платим глобата ,а те да си печелят? Не трябва ли това да се разруши като циганските катуни? [/quote]
  А "катунът" на Росенчо не щеш ли да буташ? Щото той е също толкова незаконен, ама няма #КОЙ с пръст да го бутне...

 43. 43 Профил на Дръж се Землю шваба те мачка!
  Дръж се Землю шваба те мачка!
  Рейтинг: 342 Гневно

  За това информират в понеделник от Българско дружество за защита на птиците, които внесоха жалба по случая в Европейската комисия през 2008 г.
  -------------------------------------

  Внеслите жалбата да платят глобата, ако не да се разтури тази псевдоорганизация!

  Демократите не признават двойните стандарти! https://www.youtube.com/watch?v=I7X3mmYcjxo
 44. 44 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 2299 Весело

  [quote#1:"hodounski"]Не трябва ли това да се разруши като циганските катуни? [/quote]
  бе ся ка'се замислих, тея нашто сиганор голф не могат ли игра... нали и те са се довлекли от Индия се пак... Калфин що не вземе да го урЕди по социално-партийна линия - ем Кънчовците сити, ем Гърмен доволен, ем избори идат

 45. 45 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Енергията от вятъра е на почит в Европа, както и защитата на природата. Пичове стройте и печелете, но по правилата. Евала на ЕС!!! Закон и правила му е майката, не мутри и бандитизъм.

  chavo64
 46. 46 Профил на FTA
  FTA
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#28:"iget"]До коментар [#24] от "Dümchen":

  Земята и въздухът се отравят именно от либертинтснкя -неолоберален каптализъм, на който от тук нататък ще има да му се радваме. Дупе да ви е яко както е казал народът.
  [/quote]

  Социален, ти ли си бе, мушморок ? Къв "либертариански-неолиберален капитализъм"? Ти знаеш ли какво означават тия думички, че си ги плясал ей така, едно към гьотере, ъм? А в Европа виждам най-вече социализъм, така че не знам кви душевни демони те гонят

  Социализъм - превръща паразитирането в държавна политика.
 47. 47 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 408 Неутрално

  не беше ли в Калиакра онзи кмет, който все прави някакви фестивали, за да си затворят очите всички пред нарушенията?

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 48. 48 Профил на xflood
  xflood
  Рейтинг: 1049 Разстроено

  До коментар [#1] от "hodounski":

  Трябва, трябва..
  Но няма, няма...

  Fail with honour then succeed by fraud
 49. 49 Профил на tenevski
  tenevski
  Рейтинг: 463 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK