В новата защитена зона "Камчия" строителство върху дюни ще бъде забранено

устието на р. Камчия

© Анелия Николова

устието на р. КамчияПроцедура по обявяване на защитена зона "Камчия", в която се забранява изрично строителство и върху дюните, е започнал новият министър на околната среда и водите Ивелина Василева в началото на 2015 г.


Проектът за заповед за обявяването й наред с още 6 идентични заповеди за нови защитени зони е качен на сайта на Министерството на околната среда и водите за обществено обсъждане в рамките на един месец от публикуването.


Това е част от процедурата по обявяване на 234-те защитени зони за местообитания по Закона за биологичното разнообразие, за която от доста време настояват действащите в България природозащитни организации. Почти всички територии са ясни от над пет години, но заповедите им се бавеха, а срокът по европейските директиви беше края на 2014 г. Ако не се справим своевременно, може да бъдем дадени на съд от Европейската комисия и ще има наложени санкции. Важно е страната ни да структурира и органи за управление на защитените зони.
При встъпването си в длъжност Ивелина Василева изтъкна като приоритет в работата си именно обявяване на защитените зони.


Защитена зона "Камчия" ще опазва важни природни местообитания, сред които и белите и сиви дюни с обща площ 129 198 дка, от които 7.449 кв. км морски пространства, се посочва в проектозаповед.


Територията й обхваща землищата на селата Близнаци,  Дъбравино, Круша, Китка, Равна гора, Садово в община Аврен на област Варна, както и селата Венелин, Горен  чифлик, Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо  Оряхово, с. Шкорпиловци в община Долни чифлик.


Сред забранените дейности в зоната са и забрана на сечи, строителство, ограждане, както и промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, мери, дюни, блата, дерета, разораването, залесяването и превръщането им в трайни насаждения освен за реализиране на планове, програми, проекти и инвестиционни  предложения, за които към датата на обнародване на заповедта в Държавен вестник има  започната или завършена процедура по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната  среда и/или чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, както и за съоръжения (елементи)  на техническата инфраструктура.


В края на миналата година са задвижени и проектозаповеди за обявяване на защитени зони "Атанасовско езеро" и "Мандра-Пода", се вижда на сайта на ведомството.


Друга важна нова защитена зона, обявяването на която е в ход, е "Крайморска Добруджа", която ще опазва природни местообитания на ценни животински видове на площ от 66 574 декара. Тя обхваща землища на балчишките села Гурково, Дропла, Кремена, Тригорци. В защитената зона попадат и землища на села в общините Каварна, Шабла и Генерал Тошево в Добричка област.


В зоната ще бъдат опазвани полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик - важни местообитания на орхидеи, неблагоустроени пещери, субконтинентални перипанонски храстови съобщества, понтосарматски степи и други.


В новата защитена зона се забранява разораването, превръщането в трайни насаждения и залесяването на пасища, мери и изоставени земи, строителството, движението на моторни превозни средства извън съществуващите пътища според проекта на заповед за обявяване на зоната. Занапред няма да бъде възможна и употребата на препарати за растителна защита, ще се санкционира паленето на огън в пещерите, повреждането на скални образувания и други.


Обявлението, както и пълният текст на всяка от проектозаповедите, включително карти с границите им, са публикувани на интернет страницата на МОСВ (тук) и са на разположение в административните сгради на съответните РИОСВ.


В едномесечен срок от датата на публикуване на обявлението за съответните защитени зони заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектозаповедите забрани и ограничения на дейности. 

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK