България ще плаща незавършен европроект срещу наводнения, грози я наказателна процедура

България ще плаща незавършен европроект срещу наводнения, грози я наказателна процедура

© Министерството на отбранатаОт Министерство на околната среда и водите не са успели да намалят риска от наводнения в срок заради сериозно забавени планове и дейности от страна на басейновите дирекции в страната.


Незавършеният европроект предполага започване на наказателна процедура от Европейската комисия, а част от еврофинансирането по оперативната програма "Околна среда" ще бъде спряно.


За да бъде завършен проектът с удължен срок, се налага отпускане на допълнителни държавни средства.
Това са част от заключенията от одит на Сметната палата по изпълнението по процедура за разработване на планове за управление на риска от наводнения за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2015 г. В МОСВ и в управляващия орган на оперативна програма "Околна среда" (ОПОС).


"Не са изпълнени и значително са забавени основни дейности по проекта, поради което е необходимо осигуряване на допълнителен национален финансов ресурс за приключването им след края на програмния период"" е един от основните изводи на одита.


Неизпълнението може да доведе до започване на процедура за неизпълнение на правото на Европейския съюз и до спирането на средства по оперативната програма, предупреждават от Сметната палата.


Безвъзмездната финансова помощ за проекта е с първоначална стойност около 20 млн. лв. Приемането на плановете за управление на риска от наводнения обаче е заложено като предварително условие, от което зависи финансирането на дейностите по приоритетна ос.


Защо е важно да има план срещу наводнения


Избягването и намаляването на неблагоприятните последици от наводненията, вероятността за които се увеличава заради промените в климата и редица дейности, налага изработването на планове за управление на риска от това бедствие. За целта трябва да се отчетат особеностите на районите, които наводненията обхващат и да се предвидят решения според нуждите и приоритетите в тези райони, като същевременно се осигурят съответната координация в районите на речните басейни.


Европейска директива от 2007 г. изисква от държавите членки дългосрочно планиране за намаляване на риска от наводнения в три етапа: предварителна оценка на риска от наводнения, карти на заплахата и риска от наводнения и планове за управление на риска от наводнения.


Бенефициенти по проекта са четирите басейнови дирекции - за Дунавски район (с център Плевен), Западнобеломорски район (с център Благоевград), Източнобеломорски район (с център Пловдив) и Черноморски район (с център Варна).


Причини за забавянето


Късното стартиране на проекта е един от проблемите, изброени в одита. "Въпреки, че процедурата е включена в Индикативна годишна работна програма за 2011 г., подготовката започва през 2012 г., поканата за кандидатстване по процедурата е публикувана през април 2012 г., заповедите са издадени в края на 2012 г. Тъй като крайният срок за приключването на дейностите е 31.12.2015 г., първоначалното забавяне не може да бъде наваксано с достатъчно удължаване на времето да изпълнение на проекта," обясняват експертите.


Недостатъчният административен капаците е друг проблем. "Липсва опит за изпълнението на такъв сложен и специфичен проект от четирите басейнови дирекции, както и при провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки и управлението на проекти."


Честата смяна на екипа за управление и изпълнение на проекта и на ръководителите в басейновите дирекции е затруднило също изпълнението му. През одитирания период са се сменили шестима министри на околната среда и водите и петима ръководители на управляващия орган на " Околна среда" 2007-2013 г.


Координацията между различните участници в сложния и специфичен проект е била лоша. Става дума за междинното звено и управляващия орган на ОПОС с четирите басейнови дирекции. Координацията не е достатъчно ефективна и навременна, което също води до забавянето на изпълнението на дейностите по проекта.


Бенефициентите не оценяват и важността на факта, че дейностите от проекта са свързани помежду си. Всяка басейнова дирекция трябва да извърши определена дейност, като резултатът от нея е задължителна основа за започването на следващата дейност на друга дирекция и забавянето на една дейност води до забавяне във всички останали.


Дейностите по проекта не се извършват регулярно, а усвояването на финансовите средства от бенефициентите не е ритмично.


Създаден е Съвет на бенефициентите за подобряване на координацията, но той провежда само едно заседание, констатира проверката.


Мерки от Управляващия орган срещу забавяне и неизпълнение на проектните дейности от бенефициентите ас били неефективни, смятат от Сметната палата.


Какво не е изпълнено


Остават неизпълнени три основни дейности: две хоризонтални и една вертикална. Освен това не е извършена и екологична оценка на плановете за управлението на риска от наводнения в четирите басейнови дирекции.


Двете хоризонтални дейности по проекта, които не са изпълнени, са извадени от обхвата на проекта. Първата е цифров модел на релефа чрез лазерно сканиране (LIDAR) на районите със значителен риск от наводнения - прогнозната й стойност е около 7,34 млн. лв. с ДДС с бенефициент Басейнова дирекция Плевен.


Втората е разработване на информационна система (интернет платформа) за управление риска от наводнения за достъп на различни компетентни органи, заинтересовани страни и обществеността – прогнозната стойност е 555 хил. лв. с ДДС с бенефициент-Басейнова дирекция-Пловдив.
Поради неизпълнието на тези дейности в края на ноември 2015 г. се редуцират бюджетите на двама от бенефициентите и общият бюджет на проекта се коригира на около 12,1 млн. лв. или с около 7,9 млн. лв. по-малко от първоначалния.


Какво следва


Екологична оценка на плановете за управление на риска от наводнения за четирите басейнови дирекции с бюджет по проекта около 404 хил. лв. Е първото нещо, което не е било изпълнено и предстои да се случи през 2016 г., за да приключи проекта.


Следва да бъде изработена и програма от мерки за Източнобеломорски район, икономически анализ на проекта на програма от мерки на ниво районни басейнови управления, според одобрен бюджет за Басейнова дирекция - Пловдив около 300 хил.


Необходима е и консултантска услуга за изготвяне на карти на районите под заплаха за наводнения и карти на районите с риск от наводнения – изпълнява се от Басейнова дирекция - Плевен с разходи според одобрения бюджет около 2,3 млн. лв.


Допълнителни 3 млн. лв. национални средства


Освен че се удължава срокът за изпълнение, се налага за забавените дейности да бъдат осигурени допълнителни национални финансови средства - малко над 3 млн. лв., от бюджета на МОСВ.


Забавянето на процедурите и сключването на договори е довело до невъзможност част от средствата - авансови плащания към изпълнителите на обществените поръчки, да бъдат изплатени със средства по ОП "Околна среда" 2007-2013 г., защото срокът на допустимост на разходите по нея е до края на 2015 г.


Към 31.12.2015 г. от Управляващия орган са извършени плащания (включително авансови плащания) по проекта в размер на 75,68 на сто от актуализирания бюджет. Останалите 24,32 на сто за неизпълнените дейности) от бюджета на проекта остават за сметка на националния бюджет.


Без изпълнението на тези дейности не е възможно да има одобрени планове за управление на риска от наводнения и приключване на проекта, се посочва в одита.

Коментари (42)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1313 Неутрално
 2. 2 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 233 Неутрално

  България е пример за нецелесъобразно изразходвани европари. В резултат, вместо канализации и производство, имаме храмове и бутафории.

 3. 3 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 942 Неутрално

  По принцип, заплатите на нашите чиновници трябва да бъдат обвързани с изпълнението на европейските проекти. Тогава щът не щът, ще се наложи да работят.

 4. 4 Профил на Bedtime for Democracy
  Bedtime for Democracy
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  това си е сериозен повод да се отсече някоя глава.... да видим дали му стиска на Боце

  Pure Chewing Satisfaction
 5. 5 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2270 Неутрално
 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2375 Неутрално

  Създаден е Съвет на бенефициентите за подобряване на координацията
  ______________
  Герберската администация са "топ умници"!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8459 Неутрално

  Къде са парите, Борисоооов.

 8. 8 Профил на black
  black
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Едно име не видях в статията ... под всеки проект има подписани поне трима, вземали пари (не говоря за европейските), за да участват в някаква комисийка.

 9. 9 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Любопитно

  Плаща МАТРЯЛА, а Боко само "усвоява" наказания не плаща

 10. 10 Профил на TM27
  TM27
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Боко пак ще натопи някой друг, този филм е гледан десетки пъти.

  "... ти и оная лудетина Ботьова сте решили да докарате миризливият казашки ботуш в Булгурско? Ако туй е тъй то аз с моите кунки ще ви отрежа чепките." В. Левски
 11. 11 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 3040 Неутрално

  Безотговорност типична за Балканите !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 12. 12 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1071 Весело

  Боко е по-унищожителен от тайфун, където мине нищо здраво в остава

 13. 13 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 592 Неутрално

  [quote#3:"palav_nik"]По принцип, заплатите на нашите чиновници трябва да бъдат обвързани с изпълнението на европейските проекти. Тогава щът не щът, ще се наложи да работят.[/quote]

  Принципно е така, но как ще работят, като всъщност не могат?
  Нямат необходимите знания, нямат дисциплина и елементарна коректност.
  Не е тайна за никого вече, че ако бъдат освободени 2/3 от кадрите в администрацията като некадърни и ненужни, ще настане своеобразна революция - тези хора не могат изкара и 2 лева за хляб, ако не са на държавна хранилка и крадилка.

 14. 14 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  Е ся. Боко не мой да огрева всичко. Но това нема да попречи да се изрепчи "Е, аз сега и за/срещу наводненията ще дам пари"

 15. 15 Профил на ivanko77
  ivanko77
  Рейтинг: 566 Неутрално

  И пак няма да има осъдени или поне обвинени за нанесените вреди на националното снопанстово. А виновните са ясни, защото администрацията не си е свършила работата, а смяната на шефове не трябва да влияе на изпълнението на който и да е било проект.

 16. 16 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Знаете ли кое е най - тъжното. Непрестанно се споменава за частни дарители, предоставящи огромни суми за храмове е бутафории. Не мога да се освободя от съмнението, че тези суми са предварително измъкнати от моя джоб. Така се получава двоен "хак". От една страна те ограбват, от друга дават заграбеното за обекти, не принасящи никому - никаква, реална полза.

 17. 17 Профил на ivanko77
  ivanko77
  Рейтинг: 566 Неутрално

  До коментар [#3] от "palav_nik":

  Те са обнързани, когато работят по европроект получяват допълнително заплащане.

 18. 18 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  партийната партизанщина в действие...'наш'те' винаги имат място из скатаните местенца по администрация и прочие ноооо могат ли да работят ??? твърдо НЬЕ ама кой му пука матряла плаща...скоро май ще се сгромолясаме едновременно по доста направления ....

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 19. 19 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 684 Неутрално

  ... който го “може“ си го може ... и до тук го докарва!
  Смени, подмени, замени, схеми, .... накрая - мноооого проблеми!
  така “работят“ мутрите-рекетьори!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 20. 20 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2113 Неутрално

  Народа на България плаща.

 21. 21 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 942 Неутрално

  [quote#13:"tily_lily"]Не е тайна за никого вече, че ако бъдат освободени 2/3 от кадрите в администрацията като некадърни и ненужни, ще настане своеобразна революция[/quote]
  Просто трябва да им се плаща за реално изработеното. На който не му се работи, да си стои у дома.

 22. 22 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 754 Весело

  Чакам Боко да обяви, че са виновни Станишев, царя, Костов (естествено) и земното притегляне. Това не се е случило по време на неговото правителство и той е построил много километри магистрали. Но с парите от "газовото хъбче" и АЕЦ Белене ще избием глобите и ще сме на печалба даже след това.
  Ех Винету..

 23. 23 Профил на gmm
  gmm
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Доколкото разбирам бенефициенти са Басейнови дирекции т.е. няма неизпълнение от подизпълнители или забавяне поради обществени поръчки, тук чисто и просто чиновниците не са свършили никаква работа. Хонорарите предполагам , че са си получили.

 24. 24 Профил на grajdanina
  grajdanina
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Когато плаща България = ние;
  когато усвоява България = не ние.
  Как па така станА?!

 25. 25 Профил на grajdanina
  grajdanina
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Европа да спре да клати стабилността веднага!!!

 26. 26 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#1:"442"]Бойкооооо, Бойко.[/quote]Нееее! Орешарски, Орешарски!

 27. 27 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 233 Неутрално

  България ще плаща за незавършен европроект срещу наводнения, грози я наказателна процедура?!

  [quote#3:"palav_nik"]По принцип, заплатите на нашите чиновници трябва да бъдат обвързани с изпълнението на европейските проекти. Тогава щът не щът, ще се наложи да работят! [/quote]
  Те и сега "работят" докато "усвоят" едни пари, а дали проекта е завършен на КОЙ му пука, но в случая няКОЙ ще требе да го "опукат" за назидание!????

 28. 28 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#22:"herbaltea"]Чакам Боко да обяви, че са виновни Станишев, царя, Костов (естествено) и земното притегляне.[/quote]
  Ц! И на теб ще подскажа - причината са Орешарски и онези, които врещяха на Орлов мост с намазани с боя глави за пред камерите!

 29. 29 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6072 Неутрално

  Не са се договорили за процентите на парите от "обратното финансиране"

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 30. 30 Профил на bramasole
  bramasole
  Рейтинг: 3880 Неутрално

  Неколкократно в статията се споменава като един от основните проблеми, че "Координацията не е достатъчно ефективна и навременна".
  Да попитам плахо и без особена надежда - някой от МОСВ ще понесе ли персонална отговорност за анархията в "Басейнова дирекция"?
  И само в тази държавна организация ли?

  "На народите с къса памет преходите са им много дълги." Тони Филипов, д-р
 31. 31 Профил на Kamen Iliev
  Kamen Iliev
  Рейтинг: 70 Неутрално

  Много жалк. Европроектите не са най-елементарното нещо, но предвид, че са много добра възможност за финансиране на подобни цели е грехота да не бъдат реализирани.

 32. 32 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Пак ние ще плащаме за грешките на управляващите!

 33. 33 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3498 Разстроено

  "1. Късното стартиране на проекта е един от проблемите...
  2. Недостатъчният административен капаците е друг проблем....
  3. Честата смяна на екипа за управление и изпълнение на проекта и на ръководителите в басейновите дирекции е затруднило също изпълнението му....
  4.Мерки от Управляващия орган срещу забавяне и неизпълнение на проектните дейности от бенефициентите ас били неефективни...."

  С една дума управление и безхаберие по герберски!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 34. 34 Профил на pantarea
  pantarea
  Рейтинг: 488 Неутрално

  До коментар [#33] от "Храбър":

  Напълно си прав! Но основното е, че нямат кадърни специалисти, разбиращи от тези въпроси. Което беше годно, бавно си отива по чисто биологични причини, а ново попълнение няма. Никой не иска да следва тези специалности, а гледат Психология, бизнес администрация, филологии, журналистика и други подобни. А който е имал досег с така наречените "Басейнови дирекции", е разбрал, че са "гола вода".

 35. 35 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 592 Неутрално

  До коментар [#17] от "ivanko77":

  Но допълнителното заплащане за работа по проект НЕ Е обвързано с общото представяне на даден служител - иначе казано, той си има постоянен трудов договор и назначение, и каквото и да бъде изпълнено или не по проекта, много му пука.

 36. 36 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 848 Весело

  До коментар [#13] от "tily_lily":
  "Нямат необходимите знания, нямат дисциплина и елементарна коректност."

  A бе тея хора български не знаят ти им търсиш знания и дисциплина...

 37. 37 Профил на tily_lily
  tily_lily
  Рейтинг: 592 Неутрално

  До коментар [#36] от "joro4900":

  Да, такъв съм наивитет, очаквам администрацията, която издържаме, да има поне капка мозък и два грама възпитание. Изглежда твърде много искам.

 38. 38 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Българите имаме доста странно разбиране за израза " усвояване на парите". Та за това така...

  Stupid people make me sick
 39. 39 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 809 Весело

  [quote#37:"tily_lily"]а, такъв съм наивитет, очаквам администрацията, която издържаме, да има поне капка мозък и два грама възпитание.[/quote]
  Иванчо попитал госпожата :
  - Колко дълго да очакваме администрацията в България да заработи ефективно ?
  - Ако очаквате, ще е дълго ...
  отговорила тя.

  Stupid people make me sick
 40. 40 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 233 Неутрално

  [quote#22:"herbaltea"]Чакам Боко да обяви, че са виновни Станишев, царя, Костов (естествено) и земното притегляне. Това не се е случило по време на неговото правителство ....![/quote]
  Сакън царя не го бройте ТОЙ е от "нашите" и ако на времето върху парите е имало девиз: "Боже царя ни пази" сега девиза е Боже от царя ни пази????

 41. 41 Профил на tatinadani
  tatinadani
  Рейтинг: 233 Гневно

  Тая селска стрина, дето заема длъжност Министър, да вземе да се разкара сама от публичното пространство, защото тя е сменяла хората от басейновите дирекции, които е трябвало да свършат работата.
  Борисов, колко още трябва да търпиш това недоразумение в екипа си? Трябва ли за всеки некадърник да излизаме на улицата? Клатят ти лодката бе, не ти ли работи политическия вестибуларен апарат? Или си зависим от нейните лобистите, а?

 42. 42 Профил на ivanj
  ivanj
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Време е за боковата оставка!Стига мутроуправление! И най-важното -справедлив съд и затвор за затриване на държавата на всички доказани престъпници!!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK