Любомир Костадинов, WWF: Заради липсата на контрол ВЕЦ в България е мръсна дума

Любомир Костадинов

© Юлия Лазарова

Любомир КостадиновНаскоро риболовни сдружения излязоха на протест пред сградата на Министерството на околната среда и водите срещу изграждането на мини водноелектрическа централа (ВЕЦ) "Енерджи - Говедарци" в подножието на Рила, в зоната от европейската екологична мрежа "Натура 2000 "Рила-буфер", която беше предложена от учени и природозащитници преди повече от 10 години и за която настоява и Европейската комисия. Техният протест бе подкрепен и от неправителствени еколоогични организации.


"Дневник" разговаря с Любомир Костадинов – експерт в програма "Води" на WWF-България, който се занимава с опазването на реките и проблемите с изгражданите ВЕЦ-ве по тях.


Защо се стигна до протест на улицата заради изграждането на една ВЕЦ?
– Проектът за ВЕЦ там е още от 2005 г. И е бил допуснат, без да има оценка за съвместимост и оценка за въздействието върху околната среда. Всички ВЕЦ-ове в България минават с преценката на администрацията, че въздействието върху околната среда не е толкова значимо, че да налага извършване на екологична оценка от страна на експертите. За толкова години никоя институция не си е свършила работата както трябва и съвсем нормално при това бездействие най-заинтересованите от опазването на реките – риболовците и екоорганизациите, да излязат на протест.


През 2013 г. дори Басейнова дирекция се опита да заобиколи закона. Целта е била да променят разрешителното за водовземане, за да има в една сграда две турбини, за да заобиколят едно ограничение в закона за ВЕИ. Тогава обжалвахме и МОСВ върна решението на Басейнова дирекция, но тя отново издаде разрешително, ние пак обжалвахме и екоминистерството отново го върна...


Миналата година пък се сменя собственикът и разрешителните се преиздават наново. Сега този ВЕЦ е собственост на бащата на Валентин Златев.


Защо е проблем изграждането на ВЕЦ в "Рила-буфер"?


– Проблемът с тази ВЕЦ има четири насоки. Тази ВЕЦ ще пресуши цели три реки в Рила. Две от трите водохващания на ВЕЦ-а са на границата на националния парк, не е ясно дали водите във вира на ВЕЦ-а не влизат дори и в него. Това е страшно престъпление против националния парк и го обезсмисля като защитена територия, където видовете имат по-добри условия да се размножават, да съществуват и да се ползва реката като биокоридор.


Националният парк Рила обхваща само високите части на планината, но така не се покриват реките, където обитават някои ценни видове риба и видове, например главоча, критично застрашен глациален реликт.


Вторият голям проблем на този ВЕЦ е, че трите му водохващания, засягащи три реки, попадат в защитена зона "Рила-буфер", която България все ще не е одобрила и заради това Европейската комисия ще съди страната ни.


Според научните критерии в България има недостатъчност като опазване на местообитанията на кафявата мечка и на главоча. Главочът има нужда от много чиста вода и каменисто дъно, по спокойни реки - затова обитава по-ниските части на Рила. Тази рибка всъщност е важен индикатор за чистота, ако ги има, значи екосистемата функционира добре, че реката не е замърсена толкова. Но за съжаление те не могат да преминават през проходи, а какво остава за преминаване през нашенските аналози на тези съоръжения.


Много сериозен проблем с тази ВЕЦ са и питейните водоизточници - от тези три реки се хваща вода за софийския водопровод. Този ВЕЦ няма да намали количеството на водата, но ще влоши качеството й и това не е добре. В плана за управление на речните басейни е записано, че Мальовишка река (една от засегнатите от ВЕЦ-а реки) е замърсена от отпадните води на хотелите на Мальовица, че това е проблем и той трябва да се реши. Реката има самопречистващи се функции, но с ВЕЦ не позволяват на реката да се пречисти.


Сградата на централата на ВЕЦ попада в санитарен пояс 1, там е абсолютно забранено да се строи, дори да влизат хора не е позволено. Въпреки това на стотина метра от питейното водохващане ще се строи сграда на ВЕЦ.


ВЕЦ над Говедарци, разположен отново в "Рила-буфер". Последиците и при него е пресъхнала река, над питейно водохващане

© риболовен клуб

ВЕЦ над Говедарци, разположен отново в "Рила-буфер". Последиците и при него е пресъхнала река, над питейно водохващане


Как очаквате да се развие казусът с тази ВЕЦ сега?


– Надяваме се МОСВ да не се впечатли от това кой е инвеститорът в този проект, а да си свърши работата, като отмени последното разрешително за ползване на повърхностен воден обект.


В Плана за управление на речните басейни има забрана за издаване на разрешителни за водовземания на тези три реки. До месец и половина би трябвало да е ясно какво ще реши МОСВ по нашите жалби.


Тази проблемна ВЕЦ единичен казус ли е, или става дума за тенденция?


– Този случай не е изолиран, а част от един системен проблем, при който Законът за водите не се спазва, когато става дума за изграждане на ВЕЦ-ове у нас.


Самите басейнови дирекции не го спазват. Плановете за управление на речните басейни разписват ясни забрани и те не се спазват. Законът за биологичното разнообразие, който налага превантивна защита и изисква оценки за съвместимост с "Натура 2000" за ефекта върху природата, също не се спазва.


Защо не се спазват, как си го обяснявате?


– Защото Министерството на околната среда и водите допуска това да се случва, и то повсеместно. Няма казус, свързан с ВЕЦ, по който да не сме установили сериозни нарушения.


Проблемът с ВЕЦ-овете е много сериозен и това е констатация на самата държава, не е нещо, за което алармират неправителствени организации и група еколози. Самата държава – чрез плановете за управление на речните басейни, казва, че те имат изключително негативно въздействие. Затова в Закона за водите е забранено изграждане на ВЕЦ-ове в зоните на "Натура", затова в плановете има ограничения.


Любомир Костадинов

© Юлия Лазарова

Любомир Костадинов


Основните проблеми са два. Нашите реки имат неравномерен отток - с ясно изразени пикове и минимуми. За да са рентабилни, ВЕЦ-овете се изграждат така, че да отнемат цялата вода от реките през по-голямата част от година. Така минималният воден отток не може да поддържа екосистемите. След тях просто няма живот в реката, няма и вода.


Вторият проблем са миграционните бариери - ВЕЦ-овете затрудняват миграцията на рибите нагоре и надолу по реката. Това унищожава жизнената среда на рибите и техните популации почти изчезват от засегнатите реки.


Нарушава се и седиментният баланс на реките и се засилва ерозията. А в много случаи тръбите се поставят над земята, успоредно на реката и така животните не могат да минават. И въпреки че има предписания да не се правят тези неща, тези и куп други нарушения се случват ежедневно.


След като законите не позволяват подобни практики, няма ли контрол от отговорните институции?


– Никакъв контрол няма. Липсата на регулация и на елементарен контрол води до това ВЕЦ в България да е мръсна дума. В момента в хидротехниката в Университета по архитектура имат нулева година и ако продължават така, ще имат много нулеви години.


Държавата няма технически средства да измерва минималния воден отток, т.е. могат да наказват ВЕЦ само ако не пуска никаква вода. Достатъчно е той да пуска 1-2 литра в секунда, за да не е в нарушение и да не бъде санкциониран, но това е абсолютно недостатъчно за една река.


Така, когато МОСВ заявява, че проверява 200 ВЕЦ и е съставило 19 протокола за нарушения, не се знае колко от тях ще останат в съда изобщо. Не е ясно дали това са всички случаи с нарушения, защото според проверките на сдружение "Балканка" има един-два случая без нарушения от около 140 проверени от рибарите. Глобите са нищожни в сравнение с печалбите за ВЕЦ-а само за ден.


Колко са изградените ВЕЦ-ове в страната и колко предстои да бъдат построени според издадените разрешителни? И притеснява ли ви бройката?


– Вече е налице значителен отрицателен кумулативен ефект от съществуващите ВЕЦ-ове. Процентното застрояване на реките в "Натура" в момента е около 3%, а това е много. Не се отчита бариерният ефект, но ако това и това се вземе под внимание, ще се види, че много реки са просто унищожени. Хората сами го виждат, навсякъде в България се лови много по-малко риба отпреди.


През 2010 г., когато има 142 ВЕЦ-а, вече са се виждали негативните въздействия. Тогава е бил променен Закона за водите, за да се спре с това безумие. Имало е екологични оценки, констатиращи негативния им ефект, изготвени са били планове за управление на речните басейни, ограничаващи ВЕЦ-овете. Още тогава е било ясно, че реките ни не могат да поемат повече. Но с днешна дата действащите ВЕЦ-ове до 10 МВ са 253 (според регистъра на Агенцията за устойчиво енергийно развитие) и нямаме никакво решение.


Вместо да бъдат прекратени всички разрешителни назад във времето, както изискват законът и екологичната оценка, държавата - в лицето на Басейнови дирекции, продължава да ги подновява, това е абсолютно незаконно. В момента има поне 400 ВЕЦ-а с всички разрешителни и още 200 могат да бъдат изградени.


Отчайващо е, защото е очевидно, че държавата не може да се справи.


На какво разчитате тогава?


– Най-много разчитаме на гражданската критична маса, на местните хора, защото те вече са видели за какво става дума. Ние като общество започваме да припознаваме този проблем, защото той ни засяга все повече.


Първоначално идват инвеститори и им обещават светло бъдеще, как ще им отворят работни места, което е очевидна лъжа. Повечето ВЕЦ-ове наемат 2-3 охранители, а повечето неща се контролират дистанционно. Местните хора нищо не получават в крайна сметка, дори напротив – взима им се водата за напояване, за водениците, добитъкът им не може да прекосява реките, променя им се начинът на живот, разрушават се пътища и мостове... Особено остър е проблемът в Благоевградско.


Повечето местни хора разбират за ВЕЦ-а твърде късно, чак когато дойде багерът. Обществените обсъждания не са задължителни, никой не пита хората в селата.


На много места обаче гражданите започват да се борят и да си защитават правата в съда. Има много спечелени съдебни дела - в Благоевградско, в Западна Стара планина, по река Искър.


Как ще действате като неправителствена организация?


– Има подадени две жалби до Европейската комисия – на риболовен клуб "Балканка" и на WWF. Жалбите са подкрепени от изключително много организации, риболовни клубове и сдружения, организацията на каякарите, граждани... Комисията рано или късно ще реагира и това ще се обърне срещу България.


Разбираме, че МОСВ и държавата ни в момента изобщо не се страхуват от ЕК, но за нас е важно, че сме доказали нарушенията на европейското право. В крайна сметка, когато се стигне до плащане на глобите, ще ги плащаме всички ние. Сега плащаме тока и екологичната цена. Това не може да продължава.

Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Демокрация в България е мръсна дума! Частна собственост стана мръсна дума! Приватизация (на малки ВЕЦ), безсмислена и ЗЛВРЕДНА, стана мръсна дума! Частни медии стан мръсна дума! ВЕИ-та стна мръсна дума! Кмет стана мръсна дума! И да, малки ВЕЦ също стана мръсна дума! Заради липсата на какъвто и да е било контрол! Заради депутатски и други собственически интереси! Заради демократичнотото ТОТАЛАНО безхаберие и КОРУПЦИЯ! Заради липсата на чуваемеост у министрите и премиерите! Заради липсата на формулиран обществен интерес! Партиите се превърнаха в бандитски котерийни структури, които от време на време залъгват хората, но гледат на държавата като на баница, а на обществото като овце за стригане! Едва, когато няколко хиляди от нащшите мили политици отодат ЗА ДЪЛГО на топло, нещичко може и да се промени! Налагане на чужд опит също е има вина! Някъде си другаде цЕлата енергетика била частна, дай и ние тук! Като е държавна една малка ВЕЦ, ще има контрол при създаването и функционирането и'

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 2. 2 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 979 Неутрално

  С тия ВЕЦ съсипаха риболова по Искър !
  За какво са тия централи, след като потре
  лението е по малко от производството, а
  нямаме износ.Защо си съсипваме природата
  заради далаверите на властимащите и тех
  ните приближени ???

 3. 3 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2018 Весело

  Така ами! Няма само да мътим лешоядчета и яйца на костенурки! И главочите са хора!

  Защо от WWF сметат, че щом изглеждат като отчаяни джихадисти това по някакъв начин помага на природата?

 4. 4 Профил на ded
  ded
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Не искат ток от ВЕЦ-ове, защото пресушават реките и застрашават някоя и друга щука. Не искат ток от перки, защото застрашават птици. Не искат ток от слънце, защото заема земеделска земя. Не искат ток от ТЕЦ-ове, защото замърсява въздуха. Не искат ток от АЕЦ-и, защото технологията е опасна.

  Ще бъдат ли така добри да ни кажат по каква технология да произвеждаме ток?

  Еколозите са от хората, които най - много ме дразнят. Посочват проблемите, но не предлагат решение. Ако изпълним всяко тяхно ще трябва да се върнем в средновековието.

 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5449 Неутрално

  В България проблемът е липсата на визия, отговорност към следващите поколения, държавническо чувство за всеки, патриотизъм, смесването на собствеността, строителство и контрола

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на пустиняк
  пустиняк
  Рейтинг: 613 Весело

  Докато не се промени закона, че държавата Е ДЛЪЖНА да изкупува ток от ВЕИ такива централи собственост на хора като Златев и Бориславова ще никнат като гъби за сметка на природата!
  Я някой (дето не се казва Златев) да пробва да си сложи генератор задвижван от течаща вода в рекичката течаща през двора му и да види тогава какво значи държава!

  Чайка - вожд и учител на Цацаров & Гешев. Не съм ЗА пРезидента а ПРОТИВ мафията и беззаконието да управляват в България!
 7. 7 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Чета коментарите и си мисля следното - каква невротична, силно депресирана нация сме. Сигурно защото от всякъде струи музика - в/под/над/пред заведения, от улични музиканти, от радиото в колата, от медиите ни заливат с помия, доста често избирателна, от улицата шумове и агресия по пътищата, все някой някъде крещи, псува, вика. Дори интервютата на разни само обявили се за еко-меко - и не знам какви си звучат като крясъци, а не като изказване на нормален здрав човек, който не се смята за преебан от Онези, Лошите. Познавам много служители в МОСВ, изключително компетентни и отдадени на работата си хора, вършещи реална работа, тихо, кротко, без крясъци. Тоя сравнен с тях ми прилича на слабоумен, честно.

 8. 8 Профил на the_european
  the_european
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Но депресираните, невротизирани мои сънародници ще сметнат мен и нормалните за лоши, а ще вярват на кресльото. Човек, който крещи в изказването си, е далеч от разума, той е неадекватен. Луд.

 9. 9 Профил на smog
  smog
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Тъжно е, че в коментарите си личи, че повечето хора не са запознати със това явление и никога не са виждали какво става след изграждането на такъв безполезен мВЕЦ.
  Отидете в с. Мала Църква и вижте мВЕЦ-а на р. Леви Искър. Точно сега е идеалното време, лятното маловодие, да видите какво е останало от реката.

 10. 10 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  До коментар [#4] от "ded":

  не само те не искат.и пейзаните не искат,щото ''инвеститорите''са преизпълнили квотата за ''зелен''ток,лобистите са платили на държавата да им я изкупува на сто проценте,независимо че е свръхпроизводство и е най-скъпа.затуй.екологията е тинтири-минтири.тука да не е пустинята гоби,та да напляскаш сто хиляди хектара фотоволтаици и перки?

 11. 11 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Чудно ми е каква ли е комисионната за МОСВ в случая, за да издаде всички тези разрешения в противоречие с нормите и морала?

 12. 12 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2917 Неутрално

  До коментар [#4] от "ded":


  [quote#4:"ded"]Не искат ток от ВЕЦ-ове, защото пресушават реките и застрашават някоя и друга щука. Не искат ток от перки, защото застрашават птици. Не искат ток от слънце, защото заема земеделска земя. Не искат ток от ТЕЦ-ове, защото замърсява въздуха. Не искат ток от АЕЦ-и, защото технологията е опасна. [/quote]
  Не,че не искат,просто си искат десятака...

 13. 13 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1761 Гневно

  Министерство на околната среда и ВРЕДИТЕ.
  Какво им пука, че хората няма откъде да си преведат кравите, след като са успели изцяло да се отдадат в услуга на свещенната крава Златев.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 14. 14 Профил на ekolog
  ekolog
  Рейтинг: 395 Неутрално

  А поради каква причина ЗСО (симен спорт и отдих) също е мръсна дума, г-н Костадинов?

 15. 15 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 989 Неутрално

  Това не е ли сина на бившия министър на правосъдието Христо Иванов?

 16. 16 Профил на habitat
  habitat
  Рейтинг: 243 Неутрално

  Ако Христо Иванов е имал деца на 8 години, можеше да му е син. Племенник му е! И какво от това! Мисля, че в предвид на това, какво направи министъра, Любо може да се гордее с вуйчо си! Както и Христо да се радва на толкова граждански активен и компетентен в областта на опазването на околната сред племенник.

 17. 17 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 989 Неутрално

  [quote#16:"habitat"]Племенник му е![/quote]


  Не знаех, бе човек. Ама имат прилика голяма. Нищо, че му е роднина естествено, просто казвам интересен факт, който съм сигурен повечето не знаеха тук. Явно и аз не знаех съвсем

 18. 18 Профил на tenevski
  tenevski
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Дали поради липса на контрол, дали поради фиктивен контрол, екология стана мръсна дума

 19. 19 Профил на ekolog
  ekolog
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Екологията си стана "криво разбраната цивилизация"... Екологията се узурпира от шепа талибани. Защо трябва да летя със самолет (кое му е екологичното) до Алпите за да покарам ски. Като можеше да отида пеша или с електро транспорт до Витоша?!

 20. 20 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 674 Неутрално

  Злото не остава ненаказано!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 21. 21 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#4] от "ded":

  сега като инсталираните мощности за производство на електроенергия са три пъти по-големи от максималното ни потребление, за какво са ни нови мощности? да не би като стане съотношението на производство към потребление 5:1 тока ще е по-евтин?

 22. 22 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#3] от "Lemmy":

  за лица дето се срамуват от лицето си и името дадено от родителите и излизайки само с никове е малко глупаво да се присмиват на вида на истинските хора.

 23. 23 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#8] от "the_european":
  всеки европеец ще излезе с имито и лицето си да си защити с тезата си, а вие излизате само с квалификации. да не би да сте от Малла Русия в Поморие?

 24. 24 Профил на Тома Белев
  Тома Белев
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#12] от "yanne":

  Всеки човек вижда само това, което познава. Казал го е Гьоте - за да виждате навсякъде изнудване значи сам сте склонен на подобно действие.

 25. 25 Профил на ded
  ded
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#21:"toma_belev"]сега като инсталираните мощности за производство на електроенергия са три пъти по-големи от максималното ни потребление, за какво са ни нови мощности? да не би като стане съотношението на производство към потребление 5:1 тока ще е по-евтин?
  [/quote]

  Аз не коментирам частния случай от статията по - горе. Говоря за цялостното поведение на еколозите в България.

  И ще дам само един пример за зеления рекет. Ако продължава в същия дух развитието на казуса с магистралата през Кресненското дефиле след края на този програмен период ще платим цялата Струма. И повярвайте ми тогава парите за арбитража на Белене ще ни се сторят жълти стотинки.

  Ама на вас какво ви пука от това? Продължавайте да извивате ръце!

 26. 26 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2917 Неутрално

  До коментар [#24] от "toma_belev":


  [quote#24:"toma_belev"]Всеки човек вижда само това, което познава. Казал го е Гьоте - за да виждате навсякъде изнудване значи сам сте склонен на подобно действие. [/quote]
  Ако вие сте този,чието име ползвате като ник,то за вас съм сигурен за еколкогичния рекет...

 27. 27 Профил на Димитър Мачев
  Димитър Мачев
  Рейтинг: 344 Неутрално

  Голям напън,нека и аз,нека и аз,не е важно,че не е по темата,важно е да те видят апапите,колко си грамотен. Относно разрешителните и по на татък кой ги одобрява,много е просто,стига да има мотивирано нежелание.Преди време в някакво заведение чух от един отговорен фактор с лек алкохолен апотеоз относно новата си работа,майна знаеш ли какви парични потоци има в тези мВЕЦ. Кой знае защо и скакалците са зелени , току що един ми кацна един на китките и започна да ги ръфа екологично?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK