Градският транспорт на Прага: екологичен и харесван от пътниците

Градският транспорт на Прага: екологичен и харесван от пътниците

© "Спаси Соифия"За ролята на дружеството за градски транспорт в Прага – DPP, от "Спаси София" разговарят с инж. Иржи Дошли – директор "Секторни политики и международно сътрудничество". "Дневник" публикува материала със съгласието на "Спаси София". Разговорът засяга теми, свързани с организирането на градския транспорт като екологична, ефективна и атрактивна система, която ежедневно подобрява градската среда и улеснява придвижването в Прага. Как в град с приблизително еднаква големина както София 57% от пътуванията се извършват с градски транспорт; какви са мерките, които правят градския транспорт предпочитан, бърз, ефективен, комфортен и достъпен? И може би най-важното – какво може София и нейните управници да научат от богатия опит на чешката столица за постоянното модернизиране и надграждане на градския транспорт.


Градският транспорт очевидно представлява важна система за чешката столица. Защо?


– Градският транспорт има съществена роля в града ни по две основни причини: на първо място, защото е екологичен и щади околната среда, и второ – заради неговото значение за живота в града като цяло. Прага разполага с много добре развита мрежа на градски транспорт, която е харесвана от пътниците, и това помага животът в града да е добре организиран. Това се доказва и от числата – ежедневно се осъществяват повече от 3 милиона пътувания, което е внушително число предвид 1.25-милионното население на града.
Какви са ползите за Прага от тази добре развита мрежа на градски транспорт?


– Гражданите припознават метрото, трамваите и автобусите като основен начин за придвижване в града. Благодарение на добре развития и организиран градски транспорт можем да се похвалим с много високо качество на живот в чешката столица. Много важно е да се подчертае, че развитието на градския транспорт е продължителен проект, върху който усърдно работят няколко общински дружества, като общата ни цел е непрекъснато да подобряваме транспортната услуга.


Градски транспорт в Прага

© "Спаси Соифия"

Градски транспорт в Прага


С какви мерки давате предимство на наземния градски транспорт?


– Основната цел на нашата компания е постоянно да повишаваме качеството на услугата чрез въвеждането на модерни системи за приоритизация. Интегрираният пакет решения, които прилагаме, включва автоматично предимство в зоните на кръстовищата, автономни и ограничени трамвайни трасета, БУС ленти, както и споделени БУС и трамвайни ленти. Тези системи ни помагат да отстраним отрицателните влияния, които личните автомобили и задръстванията имат върху движението на градския транспорт.


С тяхна помощ не само че гарантираме безпроблемното движение на наземния транспорт по разписание, но и по-бързото преминаване на разстоянията по маршрутите. Това се отразява в по-висок комфорт и спестено време за пътниците, но и подобрен градски транспорт, успешно конкуриращ се с личните автомобили.


бусленти с ограничители в София и в Прага

© "Спаси Соифия"

бусленти с ограничители в София и в Прага


София тепърва трябва да открие ползите от трамвайните ограничители. Какви са резултатите от въвеждането им при вас?


– Повече от половината от общата дължина на трамвайната мрежа в Прага представляват автономни трасета. Трамвайните ограничители като мярка за първи път бяха въведени преди 20 години - през 1996 г. В момента общата дължина на обградените с ограничители трасета е над 11 километра. Тази мярка ни помага, като увеличава скоростта на движение на трамваите и повишава комфорта и сигурността на пътниците.


Защо инвестирането в трамвайния транспорт е толкова важен приоритет за вашия град?


– Трамваите за нас са жизненоважни. Градът ни в момента разполага със 142 километра двупътен трамваен път, което прави Прага с най-голямата трамвайна мрежа в Чехия. Първият трамвай в столицата се е появил още през 1891 г., а повече от стогодишната мрежа изисква непрекъснато обновление, модернизация и надграждане.


Първият аргумент защо трамвайният транспорт е висок приоритет за нас е обвързан с факта, че трамваите са градообразуващ елемент и са част от нашия град; те са неговата визитна картичка. Особено когато говорим за легендарните модели Татра Т3, произвеждани в заводите на ČKD Tatra тук, в Прага. Освен това трамваите представляват екологична форма на градски транспорт и имат по-голям капацитет и ефективност в сравнение с автобусите.


Благодарение на модернизацията на трамвайната инфраструктура ние даваме предимство на трамваите в зоните на кръстовищата, което ги прави още по-бързи, по-начесто и следователно – атрактивни за пътниците.


Трамваите в Прага ежегодно превозват 360 милиона пътници, което представлява по милион пътувания на ден. С това те заемат 30% дял от общия брой пътувания.


Предполагаме същото може да се каже и за БУС лентите. Как се подхожда в града ви към тяхното обособяване?


– Интензивно работим в съдействие с останалите общински дружества по въвеждането на нови и контрол върху спазването на съществуващите БУС ленти.


В Прага ежегодно въвеждаме нови бус ленти, като общата им дължина е над 30 километра. Полза от бързи и точни автобуси освен пътниците имаме и ние като транспортен оператор.


Как съжителстват големите метро и трамвайни мрежи на чешката столица? Конкурират ли се за пътниците, или се допълват взаимно?


– Много е важно да се разбере, че различните форми на градски транспорт в Прага (метро, трамвай, автобуси и градска железница) заедно допринасят за една допълваща се система. Метрото с 50% дял в общия брой пътувания представлява гръбнакът на градския транспорт. Метромрежата се състои от три напълно завършени метро линии, които се пресичат в центъра и свързват големите периферни квартали, туристическите дестинации и бизнес зоните. В момента се проектира четвърта.


Трамваите изпълняват втората по значимост транспортна задача в чешката столица. Те имат около 30% дял и основно обслужват зони, намиращи се в непосредствена близост до метрото, но покриват и основни градски направления. Автобусните линии обслужват основно периферията и имат ясна цел – да довозват пътниците до най-близката метростанция или трамвайна спирка. Оттам те продължават пътуването си към центъра с екологичен транспорт с висок капацитет.

брой превозни средства в София и Прага

© "Спаси Соифия"

брой превозни средства в София и Прага


Как се намира балансът между интересите на автомобилите, градския транспорт и велосипедите?


Стратегията на община Прага е да намали броя на автомобилите във и около центъра на града. Целта ни е да стимулираме идващите от периферията на града да оставят автомобилите си в специално построени буферни паркинги и оттам да пътуват с градски транспорт. По тази причина цената на билетите е ниска: за да стимулира ползването на градския транспорт.


Друг много важен фактор са предвидимостта и честотата на движение на линиите. Минималните интервали в метрото са под 2 минути, а на трамваите – около 4. Що се отнася до приоритетността – там, където пространството е ограничено, категорично даваме приоритет на градския транспорт, пешеходците и велосипедите.


DPP работи за повишаване на потреблението на градски транспорт от години. Кое най-много кара хората да го изберат пред личните автомобили?


– Няколко фактора играят водеща роля. Когато се предлагат чисти и модерни превозни средства, чувство на сигурност, добре организирани трансферни точки, всеобхватна система за информация и навигация хората ще изберат градския транспорт.


Както вече споделих, 57% от пътуванията в Прага се извършват именно с градски транспорт и това е успех не само за нас като транспортен оператор, но и за целия град.


сравнение на цени на билетите в София и Прага

© "Спаси Соифия"

сравнение на цени на билетите в София и Прага


Каква е дългосрочната цел при формирането на цените за картите и билетите?


– Билетната политика се определя на политическо ниво, по-конкретно от Общинския съвет. Благодарение на нея столицата ни предлага едни от най-ниските цени в Европа, правейки градския транспорт достъпен за всички. Община Прага работи за по-евтини карти и билети и за намаляване на времето за пътуване на пътниците.


Така например след изборите през 2014 г. цената на годишните карти за цялата мрежа беше намалена от 4750 на 3650 чешки крони (264 лв.). При определянето на новата цена бяха взети предвид и маркетингови съображения: 3650 крони (264 лв.) годишно, или по 10 крони (0.72 лв.) на ден (в София цената на годишната карта беше формирана аналогично, но е по-скъпа – 365 лева, или по 1 лев на ден. бел. авт.).


Увеличението на пътниците води ли до повишаване на пътуващите гратис? Какво показва статистиката за нередовните пътници?


– Между 7 и 8% от пътниците се возят без валидни превозни документи в рамките на цялата система. Общо 165-те инспектори, ангажирани с проверките на редовността на пътниците, събират около 12 милиона евро на година и сумата ежегодно нараства. Според мен това е резултат на по-ефективната работа и контрол от страна на нашите служители, но и от тясното ни съдействие с общинска полиция.

контрол по редовността на пътниците в София и Прага

© "Спаси Соифия"

контрол по редовността на пътниците в София и Прага


Прага е сред градовете, в които има система за нощен транспорт. Как работи тя?


– Нашият град е космополитен и има 24-часов ритъм на живот. Затова е важно пътниците да могат да плащат същата цена за транспортната услуга без значение кога я ползват. Така, единствена сред другите източноевропейски градове, Прага е възприела политиката всички дневни билети и карти да важат и за нощния транспорт.


Общо 33 нощни линии обслужват нощна Прага: 9 трамвайни и 24 автобусни. В работните дни интервалите на всички линии са 30-минутни, а в нощите срещу събота и неделя – 20 минути. Освен тях 10 крайградски нощни автобусни линии обслужват периферните квартали и агломерацията.


Ако можете да обобщите накратко – защо нощният транспорт е толкова важен за града ви?


– Градският транспорт (вкл. нощният) играе ключова роля за целия град, неговите жители и техните активности: бизнес, туризъм, култура, спорт или развлечение. Ако Прага иска да бъде функционален, екологичен, здравословен, достъпен и човешки град, градският транспорт е основен приоритет и мярка за постигане на тази цел. И повярвайте ми, аз и моите колеги от DPP даваме всичко от себе си да направим Прага привлекателен град за живеене, за туризъм, за бизнес за всички!

Ключови думи към статията:

Коментари (107)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на vladivlad
  vladivlad
  Рейтинг: 569 Неутрално

  А бе в Прага кой им "подарява" булеварди, като си нямат Бай Буй?

  Do or do not. There is no try. Yoda
 2. 2 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4529 Любопитно

  Благодаря за тази статия, много е добра! Аз не я прочетох цялата но ми беше достатъчно да видя графиките и таблиците за да разбера защо градския транспорт в Прага е по-добър и удобен от този в София.

  http://www.dnevnik.bg/shimg/oo_2870318.jpg

  Много повече автобуси, трамваи и метролиния и влакчета по тях. И това при положение, че в София живеят повече хора от Прага.

  По-малко контрольори (в Прага) и повече събрани глоби от нередовни пътници (пак в Прага) в сравнение със София...

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 3. 3 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Съвсем ясно и просто обяснение защо София е гето, а Прага - разкошен град. Разказано толкова добре, че дори избирател на Фандъкова да може да го схване.
  Успех де...

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 4. 4 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1138 Неутрално

  А тука основния начин за придвижване си остава колата, щото всички са турбо гъзари. Искам да се въведе такса за минаване с кола през центъра и паркирането в синя зона да стане 4 лева, както и да се контролира внимателно паркирането на инвалидни места, че всички намазани джипове са с инвалидни стикери.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 5. 5 Профил на Gunners
  Gunners
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Екологичен я...не като нашият...графилите говорят достатьчно.!!

 6. 6 Профил на mike_t
  mike_t
  Рейтинг: 237 Неутрално
 7. 7 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Трамвая е безбожно скъп транспорт. Трябва поддръжка освен на електромрежата и мотрисите така и на релските.
  Тролеят е добра алтернатива.
  В статията показат колко са контрольорите.Покажете и колко е администрацията.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 8. 8 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  [quote#1:"vladivlad"]А бе в Прага кой им "подарява" булеварди, като си нямат Бай Буй? [/quote]

  Там не гласуват за комунисти и не се налага Бай Буй да им подарява каквото и да било.

  Няма шики-мики.
 9. 9 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 958 Весело

  До коментар [#3] от "Darth Plagueis":

  надценяваш ги!

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 10. 10 Профил на fallada
  fallada
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Така стоят нещата в страна, където администрацията на всички предприятия, вкл. транспорта не е блъскана с политически мекерета от ГЕРБ, ДПС и БСП, турени там на хранилка.

 11. 11 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  До коментар [#4] от "today":

  Защото турбо гъзарите могат да паркират НАВСЯКЪДЕ, а органите са си... органи. Отделителни с три букви. Ако турбогъзарите трябва да плащат за определени места, а не да паркират по тротоари, зелени площи и където им падне, ще видиш много гъзари да дупчат билетчета... за целта обаче, органите трябва да престанат да са трибуквени...

 12. 12 Профил на aralambi
  aralambi
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Някъде в началото на 80-те години бях в Прага, бяха наскоро започнали строежа на метрото. В София метрото го почнаха някъде по същото време, после го спряха за 15-тина години и пуснаха първата малка част от първа линия някъде около 1997. Имаше някакви дирекции „Метропроект“, „Метрострой“, беше национален обект, с големи заплати, само дето сума ти години нищо не се направи и само се крадеше, още при социализЪма.
  Та явно има някаква разлика между Прага и София.

 13. 13 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3210 Любопитно

  да не би пък да има значение , че чехите произвеждат мотриси и дори продават 20 годишни на нас , или , че чешките пенсионери имат ЧЕЗ а ние нов проект

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Неутрално

  Онзи ден на таблото на трамвай 1 пишеше 39 минути . В РАБОТЕН ДЕН !!! гарантирано от герб и една даскалица. политическо решение 1.60 - ще им платим на изборите - ПАК !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Неутрално

  До коментар [#13] от "дерибеев":

  нали знаеш БХ как работи за интересите на ЧЕЗ !!! и против софиянци.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на svetlio_rm
  svetlio_rm
  Рейтинг: 787 Неутрално

  Може ли да направите справка за последните 15 години какви са темповете на развите като съпоставка...

 17. 17 Профил на pavelski
  pavelski
  Рейтинг: 237 Неутрално

  В никакъв случай градският транспорт на Прага не е по-добър от този в София. Първо софийското метро е по-добро в с мисъл, че достига крайни квартали и летище. В Прага метрото е ограничено до широк център и не стига до летището. Преди 2 месеца чаках в Прага трамвай 40мин, който трябваше да е на интервал 9 мин, а това в София много отдавна не се е случвало.

 18. 18 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#15:"КМЕТ В СЯНКА"]нали знаеш БХ как работи за интересите на ЧЕЗ !!! и против софиянци.[/quote]
  Кмете , предоложих че се изявяваш тук та дойдох да си побъбрим. Как си?

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 19. 19 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#14:"КМЕТ В СЯНКА"] гарантирано от герб и една даскалица. полит[/quote]
  Някой ти е писал + хи хи

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 20. 20 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1444 Неутрално

  И в тоя дух, съобразявайки се с нашия манталитет и особености на местните автоталибани, първата стъпка в София би трябвало да бъде изграждането на удобни, сигурни буферни паркинги в периферията, с достатъчно капацитет и удобства. Това ще бъде стабилна основа за радикалното намаляване на личните автомобили в центъра и ще улесни много всякакви следващи мерки в такава насока.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 21. 21 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Много ми харесва съобщението в Пражкото метро - Окончите прсим виступ а наступ. Двежи се завирай

  The best way to predict the future is to invent it.
 22. 22 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 582 Любопитно

  До коментар [#4] от "today":

  Вуйче, не е това. Тук основен способ за придвижване е автомобила по простата причина, че е удобно и в пъти по-бързо. Какви ли не варианти съм пробвал, нищо не може да се сравни с колата. С бюджет от 1.5 млрд. даскалицата можеше да се понапъне и да купи повече средства за градски транспорт, да оправи спирки, разписания и т.н. Живея на Сточна гара и преди можех с едно транспортно средство да стигна от точка А до точка Б без да се прекачвам. Изхитриха се и го направиха минимум с едно прекачване, а някъде и с две. Ами сори. Не е въпрос толкова за цената, а за загубата на време. Ако на теб ти е гот да изгубиш два часа, за да пресечеш града, то на мен не ми е. С колата отнема половин час.

 23. 23 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1101 Неутрално

  [quote#14:"КМЕТ В СЯНКА"]

  Онзи ден на таблото на трамвай 1 пишеше 39 минути . В РАБОТЕН ДЕН !!![/quote]

  По същата линия трамвай 7 минава през 4 минути та пробвай да плюеш за нещо друго. Знам че това ти е работата ама малко подбирайте

  Няма шики-мики.
 24. 24 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Градският транспорт в Прага е много назад, в сравнение с Бургаския. Очуканите тротоари, износените траверси, плачещите са боя и ремонт сгради в Чешката столица навяват тъжни мисли, въпреки красотата им, като архитектурно изпълнение. на чехите им требе един съвременен Бойко Методиев Борисов, да им покаже "некои" съображенийца относно модерния поглед в бъдещето

 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Гневно

  До коментар [#23] от "Радан Фън Шуй Кънев":

  къде отива единият и къде другият трамвай бе лъжльо гробарски. вие вече нямате елементарно достойнство и уважение към истината.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Неутрално

  [quote#24:"Арон"]на чехите им требе един съвременен Бойко Методиев Борисов, да им покаже "некои" съображенийца относно модерния поглед в бъдещето[/quote]
  май много ги мразиш ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 27. 27 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2629 Неутрално

  Работят хората !
  И създават !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 28. 28 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 634 Неутрално

  Може и още да се допише /личен опит/:
  В Прага има 20-минутен билет, комбинация между метро и нещо. Та той струваше равностойност на около 70 стотинки! В София такова нещо няма как да се въведе, защото метрото е през 15мин! - вечер, събота и неделя. В София няма НИТО ЕДНА нормална връзка на метрото с друг обществен транспорт! В София няма понятие градска железница, въпреки, че има трасета и гари в редица големи ЖК /например Надежда, Дружба, Св. троица, Подуене, Слатина, Левски/... и с много по-малко пари /спрямо метрото/ биха изградили ЖП връзка например с Люлин. Ама като погледнете Даскалицата и нейният екип - мисля всеки, различен от руски възпитаник ще си направи извода...

 29. 29 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#26] от "КМЕТ В СЯНКА":

  А, опазил ме Господ! Напротив! Чехкините са едни от най-привлекателните жени на този свят! Просто си казах мнението. Същото бих повторил и за Лондон. Величието се усеща, няма спор. Но..ръждата по старите мостове, безбройните боклуци и летящи хартии в по отдалечените квартали ми напомня, че луксът, красотата винаги са заобиколени с мизерия.

 30. 30 Профил на Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Натътрузен десебар, слуга на БСП
  Рейтинг: 1101 Гневно

  До коментар [#25] от "КМЕТ В СЯНКА":

  От Надлез Надежда до НДК са по една линия бе лъжльо камуняшки. А от НДК до Иван Вазов са две спирки можеш да ги минеш пеш за 5 минути или да се качиш на трамвай 6. Срама нямате наистина!!!

  Няма шики-мики.
 31. 31 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  И аз харесвам градския транспорт, но много се дразня от три неща:
  1. Гратисчиите
  2. Уравниовката в пътуването. Това да плащаш една цена за 2 спирки и за 20. Необходима е система за точно таксуване, на км.
  3. Мръсотията. Това, че е градкси транспорт не означава, че птевозните средтсва не трябва да е почистват и то редовно.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 32. 32 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Важното е степенуването и използването на различните видове транспорт. Тук в центъра имаш идиотски линии като 213, 305, 313, 72, 76, 204. Минават през центъра и са основен вариант за стотици хиляди хора. А в Прага ти казват - метро и трамвай в основата на всичко. Автобусите са в периферията.
  А автомобилите са в дъното на класацията. Тук дебилите строят паркинги в центъра и градски магистрали и кръстовища, щото така щяло да се облекчи нещо.
  Кофти е да си гербер.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 33. 33 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Весело

  До коментар [#30] от "Радан Фън Шуй Кънев":

  значи за 2 спирки още 1.60 - браво на гробарите !!! чакайте благата вест на изборите !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 34. 34 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#30] от "Радан Фън Шуй Кънев":

  Тогава какъв е смисълът от трамвай 1?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 35. 35 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3190 Неутрално

  Трамваите за нас са жизненоважни. Градът ни в момента разполага със 142 километра двупътен трамваен път,
  _____________
  Абе друго си е дупките на метрото!Баце с груповия герберски мозък нали премахна трамваите от бул.Витоша!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 36. 36 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#35] от "comandante vs либерални ентусиасти&корпократи":

  По-големият проблем е премахването на трамваите от Надежда, Лозенец, Драган Цанков, и плановете за премахването на 5цата.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 37. 37 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  [quote#12:"aralambi"]Та явно има някаква разлика между Прага и София.[/quote]
  Разликата е в това, че чехите първо направиха "Пражка пролет" - българите помагаха да стане зима. Чехите никога не забравиха КОЙ им дойде на гости в три сутринта, без да са го канили, българите се снишиха и чекаха!
  Чехите са истински ЕВРОПЕЙЦИ!

 38. 38 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Неутрално

  [quote#35:"comandante vs либерални ентусиасти&корпократи"]Баце с груповия герберски мозък нали премахна трамваите от бул.Витоша! [/quote]
  и го сложиха НЕЗАКОННО под прозорците на хората !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 39. 39 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 634 Весело

  До коментар [#23] от "Радан Фън Шуй Кънев":

  Ей, герберчо, да те светна за един факт, да го коментираш:
  Скоро ми се наложи по работа следното приключение - тръгнах със служебна кола от Враждебна по новата "северна тангента" до Илиенци. Минахме покрай детелини - всичките затворени, защото след тях НЯМА ПЪТ, ПРОСТО СВЪРШВАТ В НИВАТА! Няма слизане от тая тангента! На Требич се отбихме през някакви 200м. черен път, който лека кола може с майсторлък /и голям риск/ да премине в сухо време! Свърших си работата в Илиенци. И от там на последната спирка на трамвай №12. Работен ден, около 18.30ч. Интервал на движение - 18мин. Дойде заветната мотриса, набор на пра-баба ми, в която някой се беше погрижил да замени луминисцентните пури с "лед" осветление - да пести от тока! Това е решение на някой герберски кретен, който очевидно предвижда тази 50г. мотриса да се ползва още толкова време! От къде преминава въпросната линия и на какво се нагледах като пейзажи е тема за цял пътепис, но за около 30 мин. се добрах до широкия център /което е няма 5км./ и с удоволствие слязох от трамвая ... за следващите години в София.

 40. 40 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  [quote#17:"pavelski"] Преди 2 месеца чаках в Прага трамвай 40мин, който трябваше да е на интервал 9 мин, а това в София много отдавна не се е случвало.[/quote]
  Навсякъде стават аварии , в Прага - също!
  За София пишеш фантазии и глупости.

 41. 41 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  [quote#24:"Арон"]. на чехите им требе един съвременен Бойко Методиев Борисов, да им покаже [/quote]
  Колко взимаш на постинг?

 42. 42 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Неутрално

  До коментар [#40] от "Alexander97":

  тук по разписание са на повече от 30 минути и ОЩЕ ПОВЕЧЕ !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 43. 43 Профил на fallada
  fallada
  Рейтинг: 294 Неутрално

  София не винаги е била управлявана от тъпи даскалици и банда крадци. Още преди войната имаше почти изграден околовръстен железопътен възел, който значително облекчаваше трафика. После рабфаците урбанисти и градостроители го ликвидираха и преустроиха движението през центъра, което затапи града.

 44. 44 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Добре, бе, хора - защо вместо да вземем полезния опит, който чехите са натрупали, използваме статията за да се оплюваме и омаловажаваме взаимно? Ясно е, че Прага е десетилетия пред София.Напълно нормално за град, който през 1879 вече е имал в историята си статут на имперска столица, най-еврейски град в тази част на света и зашеметяваща градска архитектура. Да напомня, че в същата година на обявяването си за столица София е ориенталско селище с около десетина хиляди души население и жалка архитектура...
  Как са се променили нещата за тези над сто години от въпросните времена? Е, пак сме назад, но по никакъв начин не толкова, колкото сме били през 1879-а. Да се хващаме на работа, да контролираме работата на кметството по-здраво и да си оправим града, София има всички шансове в следващите десетина години окончателно да се превърне в един нормален европейски град!

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 46 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#43:"fallada"]София не винаги е била управлявана от тъпи даскалици и банда крадци. Още преди войната имаше почти изграден околовръстен железопътен възел, който значително облекчаваше трафика. [/quote]
  Всъщност, точно "тъпата даскалица" няма нищо общо с малоумията, натворени от твоите партийни другаре от БКП !Нещо повече - именно при нейното управление се правят опити / в никакъв случай не по най-добрия начин, но все пак тя се опитва, другите преди нея и това не сториха!/ да се разрешат абракадабрите, завещани от червените глави!
  Хайде по-кротко с патоса, дрогарьо

 47. 47 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Разстроено

  До коментар [#44] от "nenad":

  с това управление и "усвояване" няма никакви шансове. Изоставаме с всеки ден. вижте само качеството на въздуха и водата - токсични за хората.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 48. 48 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 753 Неутрално

  [quote#10:"fallada"]администрацията на всички предприятия, вкл. транспорта не е блъскана с политически мекерета от ГЕРБ, ДПС и БСП, [/quote]
  Защо пропускаш мекеретата от РБ?
  Виж само какво стана в администрациите, където министри са Нейчев и Москов!
  А Прага винаги е било нещо различно от София. Въпрос на географско местоположение, история, култура...

 49. 49 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#46] от "nenad":
  Тъпата даскалица продължава визията на комунягите, като същевременно замита под килима всички сериозни проблеми на града , с което прави решението им скъпо и трудно.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 50. 50 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Мога да потвърдя сравнението. Бяхме на семейна почивка там и изобщо не се почувства дискомфорт, че не ползваме колата. Трамваите и метрото бяха напълно задоволителна алтернатива, чисти, на често минаваха по натоварените дестинации.

 51. 51 Профил на 1Sion1
  1Sion1
  Рейтинг: 753 Разстроено

  Кога ще ги стигнем....чехите...

  Живота е това, което се случва, докато ние правим планове за бъдещето
 52. 52 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Неутрално

  [quote#50:"deymus"] чисти[/quote]
  тук са доста мръсни и често миришат лошо. за болестите просто не ми се мисли.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 53. 53 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Разстроено

  [quote#51:"1Sion1"]

  Кога ще ги стигнем....чехите... [/quote]
  с такива куци управници няма да е скоро.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 54. 54 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 769 Неутрално

  [quote#26:"КМЕТ В СЯНКА"]май много ги мразиш ? [/quote]
  Съжалявам, но този човек не е за обичане. Не обичам простаците.

 55. 55 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 581 Неутрално

  "Пристигва бай Ганьо от Виена в Прага. Слиза на станцията, нарамва си дисагите и излиза на улицата. Файтонджиите се спущат да му предлагат услугите си - той им прави знак с глава, че не ще. Те разбират знака му за утвърдителен и един файтон се изпречва отпреде му. Бай Ганьо се сърди, блещи се и прави сърдити жестове. Това забелязва полицейският и заповядва на файтоните да се оттеглят..."
  =======
  БХ беше ходил като кмет на София в Прага за обмяна на опит, но...онемя и нищо не каза по въпроса. Един от домакините му казал, че часовника му не е точен и нашенеца попитал как да го свери на улицата. Тогава чеха му казал да погледне в разписанието в колко часа е следващият трамвай и като пристигне да сложи този час на часовника си.
  Това не е виц.

 56. 56 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#49:"Darth Plagueis"]Тъпата даскалица продължава визията на комунягите, като същевременно замита под килима всички сериозни проблеми на града , [/quote]
  При "тъпата даскалица"/ като продължение на ББ/ бяха направени неща, които колегите й в предишните 50 години сумарно не успяха да направят: две линии на метрото, строеж на третата, Южната и Западната дъга, ССТ, огромни проекти за "развързването" на тесни места в пътната мрежа на града, обновяването на транспортния парк. Дреболии, като квартална инграструктура, воден цикъл, завод за отпоадъци, детски градини и пр. няма смисъл да споменавам. Само ефектът пот ССТ е сумарно по-голям от всичко построено в околовръстната зона на София преди нея!
  Какво построиха нейните предшественици, би ли ни напомнил?
  Та викаш - "тъпа даскалица", а?
  Умник си ти

 57. 57 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  До коментар [#52] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Да се хванеш за мазния, протрит парапет в автобуса... Класика!

  Апокалипсисът апокалиптичен
 58. 58 Профил на Преспанец
  Преспанец
  Рейтинг: 524 Любопитно

  Така например след изборите през 2014г. цената на годишните карти за цялата мрежа беше намалена от 4750 на 3650 чешки крони (264 лв.). >>

  В Прага след изборите цената на билетите пада, а в София се вдига...

 59. 59 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 769 Неутрално

  В Прага живеят 1 245 000 ж. (вероятно са около 1,5 млн), или около 12-14% от всички чехи. Според мен населението на Прага винаги е било между 1 млн и 1,3 млн.
  В София при официално регистрирани около 1,3 млн вероятно живеят към 2 млн (всъщност има ли официални данни?), т.е над 30%!
  КАКВИ ИДИОТИ УПРАВЛЯВАТ ТАЗИ СТРАНА? И всеки ден разправии строителната мафия да овладява нови празни терени между отделните квартали в града, реално селата от Софийското поле. Тези управляващи тъпани-селяндури не са ли чували за градове със сателитни градчета (предградия)? Всички европейски столици са хубави градове, с много добре уредени квартали, всеки със свой живот, като центърът е понятие обхващащо обикновено историческите паметници. Докато у нас "център" означава най-добре уредения район.

 60. 60 Профил на Питър Паркър
  Питър Паркър
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Тук ще стане така, но след 15 години..

 61. 61 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  До коментар [#59] от "historama":

  всъщност населението на Прага е винаги над 2 мил. заради туристическия поток. Прага е в топ.10 на най посетените градове ( 8-ми ако не се лъжа).

 62. 62 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 769 Неутрално

  [quote#60:"Питър Паркър"]Тук ще стане така, но след 15 години..[/quote]
  Вярваш ли? Аз не вярвам. Управляващите ги избираме без програма, без визия, на юнашко довери "вЕрвайте ми!" А проблемите на София се задълбочават. Хората се борят за някакви полянки, а не виждат че в междублоковите пространства няма място за автомобили, а по вътрешните улички трудно се придвижват колите. И всеки апартамент с 2-3 коли. Терени организирани като платени паркинги се ликвидират, и се застрояват с 5-6 етажа, а в същото време разстояниетоот който и край на града да е до центъра е над 10 км! БЕЗУМИЕ! Подобни градове ги има само в Азия и Латинска Америка, но не и в Европа.

 63. 63 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1588 Неутрално

  "Община Прага работи за по-евтини карти и билети и за намаляване на времето за пътуване на пътниците."

  Нашата софийска община работи точно за обратното.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 64. 64 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 769 Неутрално

  [quote#61:"Quo Vadis?"]е винаги над 2 мил. заради туристическия поток.[/quote]
  Това не означава, че едновременно в града ще има над 800 000 посетители, най-много 50-60 хил., които са концентрирани в централната част на града около Карловия мост.
  Говоря за постоянно живеещите в София, чиито л. карти са все още с регистрацията от други градове на страната ни. И има ли статистика колко са необитаемите апартаменти в София? Коте не пречи на строителната мафия да иска и иска нови терени за строеж.
  Отделно повечето европейски градове са построени по римски образец, с кръстосващи се под прав ъгъл улици и булеварди, а нашите с много малки изключение са доста балкански, или турски, и ако нямаш чувството за ориентация пропадаш.

 65. 65 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#61:"Quo Vadis?"]всъщност населението на Прага е винаги над 2 мил. заради туристическия поток. [/quote]
  В Прага ежедневно има по близо 800 000 туристи? Я пак!

 66. 66 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#62:"historama"]Вярваш ли? Аз не вярвам.[/quote]
  Тандемът ББ/ЙФ управлява София от десетина години. Каква бе столицата преди тях, имаш ли спомен? Или си поредният провинциал, който мъдрува столично?
  Хайде сега предвиди още два пъти по толкова в следващите едно-две десетилетия - дали София след 15 години пак ще е в това състояние? С най-малко три завършени линии на метрото, с пълен ринг на Околовръстното, с развързани тапи по централните булеварди, с много по-добра квартална инфраструктура, паркове, училища?
  Забоагтяваме. Недостатъчно / никога не е достатъчно!/ но очевидно! Ако днес някой ме върне по някогашната разбита селска уличка след Резиденция Бояна, наречена "околовръстен път", ако утре свия пак по мизерния "Черни връх" към Лозенец....какъв кошмар беше...Е, това вече го няма. И оставащите за решаване проблеми със сигурност не са повече и по-големи от тези, които бяха решени в последните 10 години. Така че - надежда има!

 67. 67 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  До коментар [#65] от "nenad":
  https://www.expats.cz/prague/article/weekly-czech-news/czech-republic-sees-record-number-of-tourists-in-2015/

  Средния престой на турист е средно 3 дни което прави средно 230 хил на ден. Градския транспорт обхваща 30 км зона около града, което с пътуващите по бизнес е още около 600 хил. човека дневно (което официално не се водят жители на Прага).

  Това е нормално за повечето големи градове в Чехия и Европа

 68. 68 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Любопитно

  [quote#67:"Quo Vadis?"]Средния престой на турист е средно 3 дни което прави средно 230 хил на ден. [/quote]

  120 тройки дни по 230 000 туристи в тях правят около 27 600 000 туристи, посещаващи Прага годишно. Сигурен ли си, че правиш разлика между "Прага" и "Чешка република"? Сигурен ли си, че Прага разполага с 2300 хотела със средно по 100 легла, за да настани ежедневно по 230 000 туристи?

 69. 69 Профил на kilmer
  kilmer
  Рейтинг: 466 Неутрално

  И Фандъкова я броим за успешен кмет..., да ветовтно е така но сравнявайки я с не столични бг градове. А когато я сравняваме със наистина сравним нея град от източна Европа... резултата е почти плачевен...!

 70. 70 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  Никъде не пише броят на администрация и действителният брой заети.
  http://www.metropolitan.bg/bg/about/struct/

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 71. 71 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  Никъде не пише броят на администрация и действителният брой заети в автотранспорта .

  https://www.sofiatraffic.bg/bg/transport/transportni-operatori/43/stolichen-avtotransport-ead

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 72. 72 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1288 Весело

  До коментар [#68] от "nenad":

  Абсолютно. Прекарвам доста повече време в Прага отколкото в София. Освен това около една трета от жителите на Прага живеят от туристическия бизнес, което си е много голям процент за столица.

 73. 73 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#67:"Quo Vadis?"]пътуващите по бизнес е още около 600 хил. човека дневно[/quote]
  Пътуващите по бизнес са 600 000? Уаууууу, страхотен бизнес ще да е - сумарно работниците на Фолксваген, Мерцедес, БМВ и още няколко мултинационални компании гиганти - все в един и същи град? Или пресметнато по-просто - 600 "заводчета" с по около 1000 души персонал / дреболия!/ се местят всеки ден в Прага?

 74. 74 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  И тук никъде не пише броят на администрация и действителният брой заети в електротранспорта.

  http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=1&lang=bg

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 75. 75 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#72:"Quo Vadis?"]Абсолютно. Прекарвам доста повече време в Прага отколкото в София.[/quote]
  Друже, посочил си данните за Чехия като данни за Прага. Това е най-елементарен пример за груба фактологическа грешка. Освен ако не посочиш източник, който ме опровергава.
  Давай!

 76. 76 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  И в Центърът за градска мобилност не се знае колко човека работят.
  Дали за това билетът е по - скъп от този в Прага ?

  https://www.sofiatraffic.bg/bg/common/struktura/41/struktura

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 77. 77 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1288 Неутрално

  До коментар [#68] от "nenad

  До коментар [#73] от "nenad":
  хотелите в Прага 3000 + още 2-3000 хостели и пансиони.

  Чехите предпочитат да живеят в селца около големите градове така, че тези 600 хил работят в Прага но живеят около нея. А пътуващите по бизнес е нормално да са м/у 50 и 100к на ден тъй като администрацията на повечето компании се намира в Прага (по концентрация на администрация има доста прилики м/у София и Прага). В Прага се намират и много от фирмени представителства за източна и централна Европа (Оракъл, ИБМ, Дел, Делойт, Парибас и т.н..)

 78. 78 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1071 Неутрално

  http://jrportal.dpp.cz/jrportal/default.aspx

  "Светът няма да бъде разрушен от тези, дето вършат зло, а от тези, дето ги наблюдават без да направят нещо по въпроса" Алберт Айнщайн.
 79. 79 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1288 Неутрално
 80. 80 Профил на Арон
  Арон
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  До коментар [#56] от "nenad":

  Госпожа Фандъкова се справя много добре. София върви с бързи крачки напред. хейтъри винаги е имало и ще има. Това е народопсохология българска.

 81. 81 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#77:"Quo Vadis?"]Чехите предпочитат да живеят в селца около големите градове така, [/quote]
  А ти предпочиташ да си завреш главата в пясъка, след като беше олепен, че бъркаш "Чехия" с "Прага"!
  Как е в пясъка?

 82. 82 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#80:"Арон"]Госпожа Фандъкова се справя много добре. [/quote]
  Въпрос на критерий. Ако я съпоставяме с предшествениците си - тя е най-добрата.
  Ако, обаче, приложим европейските критерии за качеството на строителството / например/ - посредствен към лош резултат. Със същите пари могат да се построят повече и по-качествени неща. Жалко е, че нямаме по-добра алтернатива...

 83. 83 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2676 Неутрално

  Как се прави бюджетът на София?

  На първо място, залага се най-важният показател - данъкът 20-годишна трошка-саждоразпръсквачка да се запази на 15 лева. Защото автоталибаните са "танковата дивизия, която на изборите е в състояние да прегази опозицията като племе лековъоръжени диваци с лъкове"

  След това Йордечка почва да звъни на зам.-кметовете, да мажат в детските градини по-тънка лютеница върху филията, да забравят за миене на улицте, камо ли някакви сериозни капиталови ремонти (освен ако Европата не кихиджоси кихарата некое евро).

  И ето ги резултатите!

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 84. 84 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 769 Неутрално

  [quote#66:"nenad"]Или си поредният провинциал, който мъдрува столично? [/quote]
  не герберче, от варна съм, и живея там (в Одесос). Между другото проблемите на София донякъде са валидни и за Варна. Но София бие всякакви рекорди по тъпня - в ЕС няма такава столица.

 85. 85 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 875 Любопитно

  Добра статия, но отделените трамвайните релси в София само по бул.България и Борис 3-ти (само за тях се сетщам), са поне 5км. (а не 0,7км - сетих се за Обеля и Люлин), което ме кара да се съмнявам и в другите данни, макар да изглеждат реалистично. Кой е правил графиките и по чии данни?

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 87. 87 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 582 Любопитно

  ЦГМ е основна хранилка на ГЕРБ и свързаната със СОС мафия. За десет години само от паркиране са откраднати едни 200 милиона. Бедна ми е фантазията колко са свили от транспорта.

  Никога няма да мръднем напред докато не се промени изоснови Законът за местното управление и местната администрация, така че да се въведе ясна отговорност за взетите в дадена община решения. От ръчичките на общинските съвети трябва да бъде иззето всичко де що може да бъде оценено в пари. Бройката им трябва да бъде драстично намалена и гласуването да е поименно срещу подпис. Ако си гласувал за решение, което е неизгодно за общината - наказателна и имуществена отговорност. Пък да видя тогава дали единственото, с което ще се занимават ще са пак далавери.

  Основният проблем на този град е липсата на миене. Вместо всеки ден улиците се мият два - три пъти годишно и то половината, щото останалота е превърнато в паркинг, от който да се печели. За миене на гуми на камиони тук не са и чували. Един тлъст господин построи три блока в квартала и камионите му превърнаха всичко в реки от кал. Нито е, нито ще бъде санкциониран. Платил си е за строително разрешение - може да прави каквото си иска.

 88. 88 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#85:"Tademan"] отделените трамвайните релси в София само по бул.България и Борис 3-ти (само за тях се сетщам), са поне 5км. (а не 0,7км - сетих се за Обеля и Люлин)[/quote]
  Статията говори за нещо по-различно - това са едни ниски бетонни компоненти, приличат на бордюри с пъпки, които ограждат трамвайните линии в по-централните части на градовете, там където няма как да се поставят заграждения от типа на онези по България или Борис. Правят упражнението " сиа ша видити как карами у варнътъъъъъ, главити ше ви утвъртимииии, тъпъциии суфийскиии!" доста рисково за автомобилите на джигитставащите селтаци. Кофти номер, ама ефективен!

 89. 89 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#87:"znayko84"] За десет години само от паркиране са откраднати едни 200 милиона. [/quote]
  Хахахахахааааааааххххххххх - не че не се краде, ама как само премяткаш милионите, като бирени бутилчици са ти
  Я помисли малко, дали пък не бяха 200 млрд, а?

 90. 90 Профил на Софиянец
  Софиянец
  Рейтинг: 650 Неутрално

  До коментар [#85] от "Tademan":

  Говори се за трамвайни ограничители, а не за обособени трамвайни платна. А такива в София има само и единствено на Алабин...

 91. 91 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5239 Неутрално

  До коментар [#90] от "Софиянец":

  и вече е съсипано.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 92. 92 Профил на С С К
  С С К
  Рейтинг: 688 Неутрално  [quote#84:"historama"]Или си поредният провинциал, който мъдрува столично? - цитат на коментар #66 от “nenad”

  не герберче, от варна съм, и живея там (в Одесос). Между другото проблемите на София донякъде са валидни и за Варна. Но София бие всякакви рекорди по тъпня - в ЕС няма такава столица. [/quote]
  С този коментар доказваш,че nenad е абсолютно прав.
  Сигурен съм,че Варна не е столица на БГ(дори Одесос).
  Пореден чист провинциал Занимавай се с проблемите на
  градчето си

  По-добре да си здрав и богат,отколкото беден и болен.
 93. 93 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Весело

  До коментар [#79] от "Quo Vadis?":

  http://www.praha.eu/jnp/en/about_prague/past_and_future/present_day_prague/index.html

  Сега е редно да скочиш от високо, пражанино

 94. 94 Профил на Tademan
  Tademan
  Рейтинг: 875 Неутрално

  До коментар [#88] от "nenad":

  Значи броят само тунела към Люлин - там объркаха с 20-30см., ама кой ти гледа такива подробности. Неправилно е това отчитане според мен.
  До коментар [#90] от "Софиянец":
  Да, тези ги забравих, но смятам, че както с похарчените пари за изгърбване на зебри, ако бяха давали на катаджии извънредни пари, за да пишат актове за тези нарушения (дори кампанийно-по традиция) щяха да постигнат по-голям ефект с по-малко средства.

 95. 95 Профил на andrej_lj
  andrej_lj
  Рейтинг: 230 Неутрално

  [quote#85:"Tademan"]България и Борис 3-ти (само за тях се сетщам), са поне 5км. (а не 0,7км - сетих се за Обеля и Люлин), което ме кара да се съмнявам и в другите данни, макар да изглеждат реалистично. Кой е правил графиките и по чии данни?
  [/quote]

  Данните са точни и от релевантни източници. Тук се гожори за ограничени трамвайни трасета, намиращи се в средата на пътното платно, а не ажтономни трасета както по Борис или България. Ограничено трамвайно трасе е като това на снимката (Будапеща):

  http://static.panoramio.com/photos/large/44235171.jpg

 96. 96 Профил на Quo Vadis?
  Quo Vadis?
  Рейтинг: 1288 Весело

  До коментар [#93] от "nenad":

  Ако ми се наложи да живея в София в текущия и вид със сигурност ще го направя .....

 97. 97 Профил на nenad
  nenad
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#96:"Quo Vadis?"]Ако ми се наложи да живея в София в текущия и вид със сигурност ще го направя ...[/quote]
  Колко хубаво е, че когато си удостоявал София с живеенето си тя е била един прекрасен град, поради което си се опазил от скокове!
  Та, не разбрах - каква е реакцията ти на официалното инфо, кипрещо се на сайта на пражката община / а в такива медии стойностите се за посещаемост, по обясними причини, се завишават/ че числото на посетителите-туристи на града е от порядъка на 100 000 дневно? Каква беше твоята компетентна версия, защо не ни я припомниш?

 98. 98 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2438 Неутрално

  Градският транспорт в Прага е един от най-добрата организираните в света. Шофьорите на рейсове и ватмание се подлагат на жестока "дресировка" за да се научат да спазват разписанието, отделно,че в диспечерския пункт на живо следят всяко превозно средство как е с графика и когато надхвърли допустимото отклонение веднага се свързват с водача за да питат за причината. Точността се постига до голяма степен от бус лентите, който за ужас на шофьорите са и в крайните квартали и абсолютното предимство на рейсовете, който най безогледно се включват в движението от спирките.Никога не изчакват някой да ги пусне -дават мигач и газ до дупка. Контрольорите правят хайки (предимно по метрото) като в часовете по, към всяка хайка има прикрепена полиция. Глобите са жестоки - 800 крони, ако забравиш да я платиш в 14 дневен срок следва съд.Има случай на хора, който заради това, че по някаква причина не са разбрали че са ги съдилища или някой се е легитимирал с техен документ са оставали и без жилище.(от известно време върви кампания от определен момент да се спрът начисляването на лихви). Успеха на транспорта в Прага се дължи на дисциплината и професионализма навсякъде по веригата и на сопата, която играе. И между другото -заплатите на работещите в градският транспорт в сравнение с другите сектори не са нищо особено. Просто всяка жаба си знае гьола и си налага парцалите. Периодично (на 2-3 години вдигат билетите с едни 20-30% с мотива, че разширяват портфолиото на услугите). Тролей няма, защото при соца, някой решава, че автобусите са бъдещето и в Прага демонтират тролейната мрежа.Сега вица е, че пражани ходят до Пилзен, за да видят какво е тролей.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 99. 99 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 769 Неутрално

  [quote#83:"cinik"]да забравят за миене на улицте[/quote]
  напомни ми за нещо друго - когато ги мият, винаги ги показват по националните телевизии.

 100. 100 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 769 Неутрално

  [quote#86:"nenad"]селтакус навитакус [/quote]
  за себе си ли говориш?
  Без да се обиждаме, но София е несравним с никоя европейска столица. Даже и с Букурещ или Варшава (не говорим за Прага, Будапеща, Братислава). Единственият град, в който от единия край до другия се придвижваш за поне 2 часа, дори и с кола.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK